Începând de azi se primesc dosarele pentru tichetele sociale acordate de Crăciun | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Primăria şi Consiliul Local Rovinari acordă tichete sociale şi pachete cu dulciuri persoanelor singure şi familiilor domiciliate în Rovinari, al căror venit se situează până la 530 lei/lună/membru de familie. Înscrierile se efectuează la Cantina de Ajutor Social de pe Str. Muncii, începând cu data de 13.10.2014. Beneficiarii vor primi un bon de ordine pe care îl vor prezenta la ridicarea tichetelor în data menţionată pe acesta.

Pentru acordarea pachetelor cu produse alimentare, solicitanţii vor completa formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor beneficii de asistenţă socială şi vor depune actele doveditoare, după cum urmează:

– Copii B.I./C.I., carte provizorie de identitate, ale tuturor membrilor familiei peste 14 ani;
– Copii după certificatele de naştere ale tuturor membrilor familiei până la 14 ani;
– Copie după certificatul de căsătorie, certificatul de deces, unde este cazul;
– Acte doveditoare de venituri: adeverinţe de salariat (cu salariul net aferent lunii anterioare), copii cupoane pensie, copii cupoane alocaţii de stat sau extras de cont, copii mandate poştale, dispoziţie de şomaj, alte acte doveditoare a veniturilor, după caz;
– Adeverinţe de elev (cursuri zi) sau student (cursuri zi) pentru persoanele peste 18 ani care frecventează o formă de învăţământ;
– Copie hotărâre definitivă a adopţiei, hotărâre de plasament familial al minorului, hotărâre judecătorească din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator, după caz;
– Titularul cererii va depune în copie xerox dovada spaţiului de locuit pentru el şi familia sa (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat, etc.).

Procedura de acordare a tichetelor sociale se realizează prin însumarea veniturilor familiei şi împărţirea la numărul total al membrilor familiei. Beneficiază de tichete sociale persoanele singure sau familiile al căror venit rezultat se  situează până la 530 lei/membru.

La persoanele singure – familiile cu 2 membrii = 1 tichet social;
La familiile compuse din 3-5 membrii = 2 tichete sociale;
La familiile compuse din peste 5 membrii = 3 tichete sociale.

PROGRAM ÎNSCRIERI
LUNI – JOI 9.30 – 16.00
VINERI 9.30 – 14.00

    
Cauta
Retele Sociale