Acte necesare pentru prelungirea contractelor de închiriere a locuinţelor | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Compartimentul Fond Locativ din cadrul Primăriei Rovinari anunţă chiriaşii locuinţelor din fondul locativ de stat şi a celor în regim A.N.L. cu privire la actele necesare pentru prelungirea contractelor de închiriere, după cum urmează:

Acte necesare pentru prelungirea contractelor de închiriere – locuinţe din fondul locativ de stat conform H.C.L. Nr. 133/26.11.2014
– Cerere tip prin care se solicită prelungirea contractului de închiriere;
– Copie carte identitate pentru titularul de contract precum şi pentru membrii familiei cu vârsta peste 14 ani;
– Copie certificat de handicap grav sau accentuat (dacă e cazul);
– Copie certificat de naştere copii (dacă e cazul);
– Copie certificat de căsătorie (dacă e cazul);
– Copie certificat de deces, copie hotărâre  de divorţ definitivă și irevocabilă/certificat de divorț, copie hotărâre judecătorească încredinţare minor definitivă şi irevocabilă (dacă e cazul);
– Hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de atribuire a beneficiului contractului de închiriere (dacă e cazul);
– Declaraţie notarială pe propria răspundere, pentru titularul contractului de închiriere, din care să rezulte că nu a deținut, nu deţine locuință proprietate personală, nu a înstrăinat o locuință după data de 01.01.1990, nu a beneficiat de sprijinul statului în obținerea de credite pentru realizarea de locuință și nu deține în prezent în calitate  de chiriaș o  altă locuință construită din fondurile statului;
– Declaraţie notarială precum că titularul contractului de închiriere nu este  şi nu a fost căsătorit/(ă) (dacă e cazul);
– Dovada achitării chiriei la zi;
– Dosar cu șină.

Acte necesare pentru prelungirea  contractelor de închiriere – locuințe în regim A.N.L. conform H.C.L. Nr.133/26.11.2014
– Cerere tip prin care se solicită prelungirea contractului de închiriere;
– Copie carte identitate pentru titularul de contract precum şi pentru membrii familiei cu vârsta peste 14 ani;
– Copie certificat de handicap grav sau accentuat (dacă e cazul);
– Copie certificat de naştere copii (dacă e cazul);
– Copie certificat de căsătorie (dacă e cazul);
– Copie certificat de deces, copie hotărâre  de divorţ definitivă și irevocabilă certificat de divorț  (dacă e cazul);
– Hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de atribuire a beneficiului contractului de închiriere (dacă e cazul);
– Copie hotărâre judecătorească încredinţare minor definitivă şi irevocabilă (dacă e cazul);
– În cazul persoanelor care figurează în contract şi se cere de către titularul contractului de închiriere excluderea din fişa locativă, este necesară o declaraţie notarială din partea celui care urmează a fi scos, precum că este de acord cu acest lucru şi înţelege că renunţă la eventualitatea atribuirii beneficiului contractului de închiriere;
– Declaraţie notarială pe propria răspundere, din partea tuturor membrilor majori trecuți în contractul de închiriere, din care să rezulte că nu dețin, nu au deținut locuință proprietate personală, nu a înstrăinat o locuință după data de 01.01.1990, nu a beneficiat de sprijinul statului în obținerea de credite pentru realizarea de locuință și nu dețin în calitate  de chiriaș o  altă locuință construită din fondurile statului;
– Certificat de atestare fiscală emis de către orașul Rovinari din care să rezultă că nu deţine bunuri imobile, pentru toți membrii majori trecuți în contractul de închiriere, de la biroul Impozite şi Taxe Locale;
– Declaraţie notarială precum că titularul contractului de închiriere nu este  şi nu a fost căsătorit (dacă e cazul);
– Adeverință din care să rezulte că nu înregistrează debite la asociația de locatari;
– Dovada achitării chiriei la zi.

    
Cauta
Retele Sociale