Consiliul Local Rovinari a aprobat scutirea de la plata impozitului pe clădiri | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Consiliul Local Rovinari a aprobat în şedinţa din această săptămână, scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele care:

– nu deţin şi alte proprietăţi (clădiri, spaţii comerciale sau cu destinaţie de locuinţă);
– al căror domiciliul înscris în C.I/ B.I. coincide cu adresa clădirii pentru care se solicită scutire;
au venitul brut lunar pe membru de familie sub nivelul sumei de 900 lei. Prin familie, în accepţiunea acestei proceduri, înţelegând soţ, soţie, copii, precum şi alţi membrii ai familiei de grad I care se gospodăresc împreună.
– nu sunt administratori, asociaţi sau deţin acţiuni în cadrul societăţilor comerciale;
– locuiesc la aceeaşi adresa şi care şi-au asumat obligaţia de plată în numele debitorului în conformitate cu prevederile O.U.G. 92/2003 – Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare.

Scutirile prevăzute la art. 31 (pct. 1, 2, 3), art. 32, 33 se acordă:
– pe baza cererii (se obţine de xeroxurile din oraş), însoţită de documentele justificative;
– începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii.

Actele necesare:
Pentru facilităţile prevăzute la art. 31, pct. 1, 2 şi 3 (persoane fizice):
– declaraţie pe propria răspundere pentru toate persoanele peste 18 ani (care se obţine de la xeroxurile din oraş), precum că nu au alte venituri, nu sunt asociaţi, administratori, nu deţin acţiuni la societăţi comerciale;
– acte identitate pentru toţi membrii familiei – copie;
– certificat fiscal/adeverinţă eliberat(ă) de Serviciul Fiscal Orăşenesc Rovinari din care să rezulte că nu au alte venituri (pentru toţi membrii familiei cu vârsta peste 18 ani);
– adeverinţa de venit pentru fiecare membru de familie (venitul brut);
– pentru cei care realizează venituri care constau în ajutor social, pensii, ajutor de şomaj şi/sau pensie de asistenţă socială, dovada se face cu documentele eliberate de organele abilitate.

Pentru facilităţile prevăzute la art. 32 (copii orfani de ambii părinţi):
– copii certificate deces părinţi;
– copii C.I. sau copie certificat de naştere;
– adeverinţă elev/ student.

Pentru facilităţile prevăzute la art. 33 (persoane fizice care au în îngrijire copii cu handicap grav sau accentuat şi invaliditate gradul I.):
– copii certificate încadrare în grad handicap grav sau accentuat/invaliditate.

Scutirea se acorda proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauză au depus cererea însoţită de toate documentele prevăzute în prezentul regulament. În cazul în care persoanele beneficiare nu se mai încadrează în criteriile enumerate mai sus, în cel mult 30 de zile sunt obligate să depună o cerere pentru calcularea impozitelor .

Dosarele se primesc începând de luni 22 decembrie 2014.

    
Cauta
Retele Sociale