Reguli de prevenire a arderilor necontrolate ale vegetaţiei uscate | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Având în creşterea numărului de incendii la vegetaţia uscată ca urmare a utilizării necorespunzătoare a focului deschis pentru arderea vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale, informăm cetăţenii şi aducem la cunoştinţă recomandările specifice ce trebuiesc respectate pe timpul desfăşurării acestor activităţi. Totodată, prin personalul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă se vor intensifica controalele de prevenire la gospodăriile populaţiei pentru a verifica modul de respectare a legislaţiei în vigoare, şi se vor aplica, unde este cazul, sancţiunule contravenţionale conform competenţelor conferite de lege.

 • Arderea miriştilor se poate face cu respectarea următoarelor reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor:
  • este interzisă arderea miriştilor pe timp de vânt;
  • desfăşurarea activităţii de ardere se poate efectua numai pe timp de zi şi obligatoriu supravegheată permanent pentru a putea stinge eventualele incendii;
  • înainte de ardere miriştile se parcelează în fâşii arate, izolând zona de ardere în scopul preîntâmpinării propagării focului la gospodăriile populaţiei, plantaţiile agricole, fondului forestier, reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, ş.a.m.d, Atunci când suprafaţa de ardere depăşeşte 5 ha se va asigura la faţa locului un plug, o cisternă cu apă precum şi mijloace de tractare corespunzătoare;
  • pe terenurile în pantă arderea miriştilor se poate face numai pornind din partea de sus către partea de jos a suprafeţei respective.

  Arderea vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale se poate face numai cu respectarea următoarelor prevederi specifice:

  • este interzisă arderea vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale pe timp de vânt;
  • pentru ca arderea să poată fi controlată vegetaţia uscată şi resturile vegetale se colectează în grămezi în jurul cărora se curăţă vegetaţia pe o suprafaţă de aproximativ 5 m.p,;
  • arderea vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale se face numai pe timp de zi, activitatea fiind permanent supravegheată până la terminare;
  • arderea se efectuează numai în zone care să nu permită propagarea focului la gospodăriile populaţiei, plantaţiile agricole, fondul forestier, reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, ş.a.m.d.;
  • la terminarea activităţii se va urmări stingerea totală a focului înainte de a părăsi locul arderii, fiind interzisă acoperirea cu pământ a focarelor.

Cetăţenii trebuie să cunoască faptul că pentru arderea miriştilor şi vegetaţiei uscate de pe terenurile agricole sau oricăror alte spaţii în afară curţilor şi grădinilor este nevoie de obţinerea în prealabil a permisului de lucru cu foc. Emiterea acestuia se face pnn grija pnmarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din localitate, documentul se eliberează gratuit şi nu implică niciun fel de taxe,

Atunci când nu nerespectă regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor specifice utilizării focului deschis pentru arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale, cetăţenii riscă primirea unor sancţiuni contravenţionale care uneori nu sunt foarte mici. Asfel pentru neluarea tuturor măsurilor pentru stingerea jarului rezultat în urma arderilor miriştilor amenda contravenţională este în cuantum de la 100 la 500 lei. Arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale fără obţinerea permisului de lucru cu foc, neluarea tuturor măsurilor pe timpul arderii pentru împiedicarea propagării tocului la vecinătăţi precum şi neamenajarea corespunzătoare a locurilor unde se utilizează focul deschis în condiţii şi la distanţe ce favorizează propagarea focului reprezintă contravenţii fiind sancţionate de lege cu amendă contravenţională în cuantum de la 1000 la 2500 lei.

  Reguli de prevenire a arderilor necontrolate ale vegetaţiei uscate (1,9 MiB, 500 hits)
    
Cauta
Retele Sociale