Informare cetateni privind accesarea POR 2016-2020 AXA 5.2 | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Primaria Orasului Rovinari  anuntă publicul interesat ca intentionează sa acceseze Programul Operational Regional (POR 2014-2020), axa 5.2 „Reabilitarea de activitati destinate imbunatatirii mediului urban „, drept pentru care detinatorii (proprietarii) de terenuri din zona bloc D1-D5-G12, pot depune la registratura Primariei orasului Rovinari incepand cu data de 25.08.2016, adrese prin care anunta intentia de a vinde terenurile proprietate.

Se vor depune urmatoarele documente:

– adresa prin care anunta intentia de a vinde teren cu suprafata de …. cu localizarea certa

– plan de amplasament si delimitare a bunului imobil (cadastru).

– extras de carte funciara.

– plan de incadrare in zona terenului.

– documente din care sa reiese dreptul de proprietate asupra imobilului (contract de vanzare cumparare, donatie, etc.)

3150_001

    
Cauta
Retele Sociale