COMUNICAT DE PRESA | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

   Pentru corecta informare a cetățenilor și în speranța că organele abilitate ale statului se vor autosesiza și își vor exercita obligațiile legale, facem următoarele precizări de presă:

   În ultimele luni, activitatea Primăriei și a Consiliului Local Rovinari este grav perturbată de unele demersuri iresponsabile ale consilierului local Laurențiu Chivu. Astfel, au trecut peste 10 luni de la alegerile locale, domnia sa nu se poate obișnui cu gândul că rovinărenii i-au retras susținerea și că nu mai face parte din conducerea orașului, motiv pentru care întreprinde tot felul de acțiuni inconștiente, prin care încearcă să se răzbune atât pe primar cât și pe locuitorii din Rovinari.

   Concret, în ultimele luni Laurențiu Chivu a depus oficial zeci de așa-zise proiecte de hotărâre de Consiliu Local, prin care solicită demararea unor investiții care se află deja în lucru, și în legătură cu care s-au emis, deja, hotărâri de Consiliu Local. Comportamentul domnului Chivu este din ce în ce mai îngrijorător, din moment ce el însuși a votat, în trecutul apropiat, pentru adoptarea unor hotărâri de Consiliu Local de demarare a respectivelor investiții pe care, iată, le vrea acum aprobate și demarate încă o dată, de la început.

    Iată câteva exemple edificatoare:
    Prin HCL 20 din 28.02.2017 s-a aprobat documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ”Modernizare piață agro-alimentară Rovinari”. În data de 20.03.2017, Laurențiu Chivu depune un așa-zis proiect de hotărâre în care solicită demararea demersurilor în vederea modernizării pieței. Mai mult decât atât, în prezent se elaborează documentatiile pentru execuția lucrărilor aferente acestei investiții.

   De asemenea, tot prin HCL 20 din 28.02.2017, s-a aprobat si documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare sală sport Școala Gimnazială nr.1 Rovinari”. Cu toate acestea, în data de 21.03.2017, Chivu Laurentiu solicită, printr-un așa-zis proiect de hotărâre, tot reabilitarea sălii de sport, care deja fusese aprobată, cu doar o lună în urmă. In baza proiectului deja aprobat, in prezent se intocmesc documentatiile pentru inceperea lucrarilor.

   Prin HCL 66 din 27.10.2016, s-a aprobat documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare bază sportivă nocturnă Colegiul Gheorghe Tătărăscu”. Cu toate acestea, în data de 21.03.2017, Chivu Laurentiu cere oficial să se adopte un așa-zis proiect de hotărâre pentru demararea procesului de reabilitare a bazei sportive, care fusese deja aprobată. Pentru această investiție, proiectul fiind deja realizat, urmează ca în cursul anului 2017 să fie executat.

   Prin HCL 21 din 28.02.2016, s-a aprobat realizarea amenajării ”Zonei de agrement Canal Roșia Prundurel oraș Rovinari”. Cu toate acestea, în data de 20.03.2017, Chivu Laurentiu cere printr-un așa-zis proiect de hotărâre să se aprobe tot amenajarea acelei zone de agrement, pe care deja o încuviințase Consiliul Local, cu mai puțin de o lună în urmă.

   Prin HCL 38 din 26.02.2015 s-a aprobat amenajarea parcărilor din zona blocurilor IE2 și, respectiv, R5 – R4. În data de 17.03.2017, Laurențiu Chivu depune un așa-zis proiect de hotărâre, cu același obiect. Dincolo de faptul că sunt inutile, cerând aprobări pentru investiții deja  aprobate, așa-zisele proiecte de hotărâri depuse de Laurențiu Chivu nu îndeplinesc cerințele legale minimale, fiind, în realitate, niște exprimări telegrafice, lipsite de formă și conținut.

   Mai mult decât atât, la data de 10.03.2017, proiectul bugetului orașului nostru pe anul 2017 a fost adus la cunoștință publică pe site-ul institutiei noastre www.primariarovinari.ro și la sediul primăriei, in acesta regăsindu-se execuția tuturor investițiilor mai sus menționate.

   In acest context, pentru că, așa cum este și firesc, în Primăria și în Consiliul Local Rovinari se respectă legea, pentru soluționarea zecilor de astfel de așa-zise proiecte de hotărâre, se consumă resurse financiare și de personal foarte mari, care ar putea fi direcționate către lucruri cu adevărat necesare orașului Rovinari.

   Astfel, fiecare proiect de hotărâre ajunge la secretarul orașului, care îl direcționează la un compartiment de specialitate. Aici este analizat și se emite un raport de specialitate, care ajunge în comisiile Consiliului Local, unde trebuie dezbătut. Apoi se discută în ședința de Consiliu Local, și se votează în cunoștință de cauză.

   Dorința lui Laurențiu Chivu de a perturba activitatea Primăriei și a Consiliului Local este atât de intensă încât, cu acceptul președintelui PNL Gorj, a procedat recent la excluderea din Consiliul Local a colegilor săi din PNL care se opuneau unor astfel de demersuri nocive pentru orașul Rovinari.

Atașăm documente doveditoare.

Primar,
Jr. Robert Dorin Filip

Comunicat de presă:
  


Documente partea 1:

   Documente partea 2:

  


Documente partea 3:

  

Documente partea 4:
    
    
Cauta
Retele Sociale