Anunț de licitatie publică | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

   Orasul Rovinari, cu sediul in Rovinari, str. Florilor, nr. 2, judetul Gorj, organizează in conformitate cu prevederile art. 123 din Legea administratiei publice locale nr. 125/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, licitatie publica in vederea concesionarii unui teren intravilan in suprafata de 1000mp, cu destinație comercială, respectiv pentru realizare:

  • Statie pentru distributia carburantilor auto
  • Skid Gpl pentru distributia de gaz petrolier lichefiat
  • Spalatorie auto
  • Magazin pentru prezentare si desfacere diverse produse.

Data licitatiei este 6 iunie 2017, ora 10:00, locul desfasurarii acesteia fiind la sediul Primariei Orasului Rovinari, mai sus mentionat.

Data limita de depunere a ofertelor este de 6 iunie 2017, ora 10:00, locul depunerii – registratura concedentului de la adresa mai sus mentionata.

Taxa minimala de redeventa (de pornire la licitatie) este 87 lei/luna.

Oferta trebuie sa fie conforma cu caietul de sarcini al concesiunii, care poate fi procurat de la sediul Primariei Orasului Rovinari sau accesat pe site-ul www.primariarovinari.ro si sa fie insotita de un studiu de fezabilitate, cuprinzand in mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea functionalitatii si a capacitatii constructiei, a gradului de ocupare a terenului, precum si a celorlalte elemente cuprinse in certificatul de urbanism, care se obtine de la compartimentul urbanism din cadrul Primariei Orasului Rovinari.

Denumirea si adresa compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire precum si orice alte informatii necesare: Directia Administrare Patrimoniu din cadrul Primariei Rovinari, cu sediul mai sus mentionat.

    
Cauta
Retele Sociale