Serele publice ale Orasului Rovinari, in reabilitare! | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Serele de care dispune Orașul Rovinari, aflate in subordinea Direcției Administrare Patrimoniu, renasc dupa o perioada mai dificilă, in zilele următoare intră in reabilitare spatiile de productie și materialul săditor pentru florile destinate amenajarii rondurilor si infrumutesarea orașului Rovinari.
Activitatea serelor publice vor cunoaște efervescența și entuziasmul unui nou inceput, unul care se dorește mult mai eficient, motiv pentru care toate reabilitarile se vor realiza in regie proprie de catre angajații operatorului Servicii Publice Locale Rovinari, iar incălzirea spatiilor de vegetatie ale serelor se vor realiza cu un sistem propriu de încălzire, cu lemn, provenit in special din recuperari si deseuri, ceea ce face ca eficiența economică sa fie crescută.

    
Cauta
Retele Sociale