Comunicat de presa | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse
Având in vedere importanta proiectelor de hotarâre care nu au putut fi adoptate intrucât consilierii locali PNL nu au participat la ședintele extraordinare din data de 01.12.2017, respectiv, 06.12.2017, iar la ședința ordinară din data de 28.11.2017 nu au votat proiectele de hotărâre, vom demara procedurile pentru dizolvarea prin referendum organizat în condiţiile legii, a Consiliului Local Rovinari.
 
Este vorba de proiecte de hotărâre ca:
 
1.   Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin  domeniului public al orașului Rovinari, Sectiunea 1 – bunuri imobile, insușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari  nr. 60/30.10.2000 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Rovinari.
2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de superficie in vederea realizării unor lucrări de reparații/investiții de interes public local in Vatra de sat Vîrț, intre Orașul Rovinari și Complexul Energetic Oltenia.
3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui contract de superficie, in vederea realizării unui parc industrial in orașul Rovinari, intre Orașul Rovinari și Complexul Energetic Oltenia.                   
    Neadoptarea acestor proiecte duce la pierderea unor finanțări foarte importante, respectiv:
         -1,2 milioane euro pentru reabilitarea clădirilor publice din localitatea noastră;
         -1 milion euro pentru reabilitarea canalizării, precum și a altor lucrări in domeniul alimentării cu apa in Vîrț;
         -4 milioane euro pentru înființarea unui parc industrial în care se vor investi alte zeci de milioane de euro;
 
         In calitate de primar, am convocat Consiliul Local in ședința extraordinară, convocată de îndată, in data de 08.12.2017, aceste proiecte regăsindu-se din nou pe ordinea de zi.
 
Cu aleasă stimă,
Primar,
Jr. Filip Robert Dorin
    
Cauta
Retele Sociale