Comunicat de presă | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Conferință lansare proiect ”Pro Educaţie”

Primăria orașului Rovinari organizează conferința de lansare a proiectului “Pro Educaţie – măsuri integrate pentru copii, părinți, educatori și personal de sprijin, în vederea creșterii participării la educație a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile și reducerii părăsirii timpurii a școlii”, POCU/74/6/18/106803.

Evenimentul va avea loc joi, 15 noiembrie 2018, începând cu ora 12:00, la Casa de Cultură Rovinari, strada Florilor nr. 3, Rovinari, judeţul Gorj.

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 1.184 de persoane din oraşul Rovinari.

Axa prioritară a proiectului este Axa Prioritară 6: ” Educație și competențe”, iar obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea accesului la educaţie a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, în corelare cu îmbunătăţirea competentelor personalului didactic si de sprijin pentru servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor, în vederea încurajării educaţiei şi prevenirii abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate.

Valoarea totală a proiectului este de 6.121.892,15 lei, din care contribuția Uniunii Europene este 5.203.608,33 RON.

Proiectul ”Pro Educaţie” prevede o multitudine de programe destinate copiilor de vârstă ante preşcolară, preşcolară, şcolară şi liceală şi părinţilor/bunicilor/tutorilor acestora, precum şi activităţi de formare şi motivare a cadrelor didactice şi a personalului de management şi de sprijin din unităţile de învăţământ din oraşul Rovinari.

Evenimentul de lansare a proiectului reprezintă o bună ocazie de informare a tuturor participanților şi în special a părinţilor, copiilor şi cadrelor didactice cu privire la oportunitățile proiectului ”Pro Educaţie”precum şi o şansă de a se înscrie în grupul ţintă al proiectului.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional de Capital Uman 2014-2020.

Contact:
Dl. Viorel Vilău – Expert PR şi Comunicare
Telefon: 0253/371 095, 0253/371 011
Fax: 0253/371 004
E-mail: vilau.viorel@primariarovinari.ro

    
Cauta
Retele Sociale