Anunţ public privind decizia etapei de încadrare | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

 

UAT ROVINARI  titular al proiectului: „Construire bloc de locuințe sociale P+4E și amenajare zonă aferentă, branșare la utilități” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  pentru  proiectul: „Construire bloc de locuințe sociale P+4E și amenajare zonă aferentă, branșare la utilități” propus a fi amplasat în: orașul Rovinari, str. Sporturilor, jud Gorj

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 9 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

            Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data  publicării anunțului pe pagina de internet a  APM Gorj. 

 

 

    
Cauta
Retele Sociale