| Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

                                                     ANUNȚ

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI

ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • Un număr de 5 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din Orașul Rovinari

 • Un număr de 11 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din orașul Rovinari

 • Un număr de 1 recenzor-șef pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din orașul Rovinari

 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din orașul Rovinari

MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;

 • Colectarea datelor în teren:

  • autorecenzarea asistată (ARA): 03-15.05.2022

  • recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale localității Rovinari (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT)

 • In spațiul amenajat de către UAT Rovinari în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA)

CONDIȚII PRIVIND CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;

 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;

 • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;

 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;

 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;

 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE:

 • Muncă pe teren;

 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);

 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

Abilităţi suplimentare pentru recrutare RECENZOR 

 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter- personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;

 • Abilitatea introducerii şi validării datelor pe suport electronic;

 • Capacitatea fizică de efort prelungit, pentru vizita în teren, posibil necesitatea de a vizita locuinţe dispersate pe o întindere geografică mare;

 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

 • Responsabilitate și corectitudine;

 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

 • Experienţa în activitatea de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

Abilităţi suplimentare pentru recrutare recenzor-şef/coordonator UAT:

 • Capacitatea de comunicare inter-personală, de a fi cordial, plăcut, de a se face înțeles de către

celelalte persoane;

 • Capacitatea de analiză, decizie şi rezolvare a problemelor apărute pe durata procesului de recenzare;

 • Abilităţi organizatorice și de conducere şi coordonare a activităţilor specifice recensământului populaţiei şi locuinţelor;

 • Responsabilitate și corectitudine;

 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj;

 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice locale, inclusiv experienţa în activitatea de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), constituie un avantaj

IMPORTANT:

CERERILE DE ÎNSCRIERE SE POT DEPUNE LA REGISTRATURA UAT ORAȘ ROVINARI  PÂNĂ LA DATA DE 18.02.2022 ȘI VOR FI ÎNSOȚITE DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • COPIE C.I;

 • COPIE ACTE STUDII;

 • CAZIER JUDICIAR.

   ANUNȚ (167,0 KiB, 120 hits)

  Model_Cerere.pdf (106,7 KiB, 114 hits)

    
Cauta
Retele Sociale