anunț consultare publică | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

                                                                                                            Nr.7610/16.02.2023

ANUNȚ

         Astăzi, 16.02.2023, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de Hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Orașului Rovinari”.

 Documentaţia poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituţiei, la adresa:

https://www.primariarovinari.ro/category/monitorul-oficial-local/alte-documente/rapoarte-transparenta-decizionala/

  • la sediul instituţiei: Oraș Rovinari, strada Florilor, Nr.2.

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 29.03.2023, ora 12:00:

  • în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariarovinari.ro;

  • prin poştă, pe adresa: Primăria oraș Rovinari, strada Florilor, Nr.2;

  • la Registratura Primăriei orașului Rovinari, strada Florilor, Nr.2, de luni până vineri, între orele 08:00-16:00.

Materialele transmise vor purta menţiunea: Propuneri privind Proiect de Hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferenteimpozitelor și taxelor locale datorate de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Orașului Rovinari”.

  Proiect de Hotarare Nr.7493/16.02.2023 (7,6 MiB, 65 hits)
    
Cauta
Retele Sociale