| Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

                                                                                                Nr:8957/28.02.2023

ANUNȚ

          Cu ocazia sărbătorilor Pascale 2023,  Consiliul Local al orașului Rovinari și Primăria Rovinari vor acorda  tichete sociale cu o valoare de 100 lei/tichet cu T.V.A., conform  legislației în vigoare, pentru familiile/persoanele cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a orașului Rovinari, ale căror venituri/membru de familie se incadrează până la suma de 559 lei/ luna (limita maximă admisă pentru beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei, conform Legii nr. 277/2010).                       

       Înscrierile se efectuează în perioada 06.03.2023-24.03.2023, între orele 10.00-15.00, la sediul Primăriei Oraș Rovinari – Compartimentul Protecție Socială, unde se va elibera un bon de ordine pe care îl va prezenta  persoana înscrisă la distribuirea tichetului în data programării.

               Acte necesare :

 –  cererea și declarația pe propria răspundere;

 –  acte de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei;

 –  acte de stare civilă;

 –  certificate de naștere pentru persoanele cu vârsta de până la 14 ani;

 – hotărâre definitivă și irevocabilă de încredințare a minorilor, de încuviințare a adopției, hotărâre plasament familial al minorului, documente din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

 – persoanele majore care frecventează cursurile școlare, forma de zi, vor prezenta adeverință de la unitatea școlara  în care se va menționa  forma de invațământ;

 – veniturile persoanei singure sau ale familiei se dovedesc cu adeverințe privind salariul  net, cupoane, mandate sau taloane pentru veniturile realizate, etc;

–  contract de proprietate al imobilului ( închiriere, comodat,etc) ;

 – persoanele majore care nu realizează venituri din nicio sursă, vor depune cerere la sediul Primăriei oraș Rovinari pentru eliberarea unei adeverințe ANAF-PATRIMVEN.

  Tichetele sociale se vor distribui familiilor după cum urmează :

– la persoanele singure și familii cu doi membri                                         – un  tichet social;

– la familiile compuse din trei-cinci membri                                               – doua tichete sociale;

– la familiile compuse din  peste cinci membri                                           – trei tichete sociale.

   Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

    
Cauta
Retele Sociale