| Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

                                                                                                                                                  9983/08.03.2023

ANUNȚ      

        Primăria Orașului Rovinari, cu sediul în orașul Rovinari, str. Florilor, nr.2, județul Gorj,   anunță publicul interesat că începând cu data de 08.03.2023 scoate la concesiune terenul în suprafață de 132932 mp cu nr. cadastral 37036, înscris în cartea funciară nr.37036, respectiv terenul  în suprafață de 6076 mp cu nr. cadastral 37037, înscris în cartea funciară nr.37037, situate în extravilanul orașului Rovinari, în zona albiei majore a Râului Jiu, în aval față de Termocentrala Rovinari, jud. Gorj.

      Pe aceste terenuri se pot edifica anexe ale exploatațiilor agricole, spații pentru cazare temporară și instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile.                                                 

      Persoanele/societățile interesate în vederea concesionării acestora pot depune la sediul Primăriei oraș Rovinari, în scris manifestarea fermă și serioasă a intenției de concesionare.

     Cererea va cuprinde obligatoriu obiectul concesiunii și va fi însoțită de  planul de afaceri ce trebuie să fie fundamentat din punct de vedere economic, financiar, social și de mediu, conform prevederilor art.308 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modficările și completările ulterioare.

      Mai multe informații pot fi obținute de la sediul Primăriei Oraș Rovinari, str. Florilor, nr.2, județul Gorj, Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, telefon 0253/371011.

    
Cauta
Retele Sociale