Raportul consultării publicului asupra proiectului de act normativ “Proiect de Hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Orașului Rovinari”. | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse
Cauta
Retele Sociale