ANUNȚ – perioadă primire solicitări ajutor pentru încălzirea locuinței | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

                                                                                                                                                                                                                                                Nr. 38821/11.10.2023

                                                          ANUNȚ

 

                În perioada 16 octombrie 2023 – 20 noiembrie 2023, între orele 10.00-14.00, la sediul Primăriei oraș Rovinari – Direcția Publică de Asistență Socială, vor fi preluate cererile – declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței şi a suplimentului pentru energie, în vederea aplicării prevederilor Legii nr.226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 1073/2021, pentru sezonul rece 01 noiembrie 2023 – 31 martie 2024. 

             Pot beneficia de acest drept familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 1386 lei,  respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2053 lei . 

            Documentele necesare sunt următoarele:

      – cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială         (formularele se pun la dispoziţie de către Direcţia Publică de Asistenţă Socială);

  • Actele de identitate ale membrilor familiei (persoanele cu vârsta de peste 14 ani) carte identitate/buletin de identitate;

  • Certificate naștere pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani;

  • Documente din care să reiasă starea civilă (certificate de căsătorie, hotărâre de divorț, certificat de deces);

  • Documente în baza cărora se deține locuința (act de proprietate, contract de închiriere, contract de comodat, certificate de moștenitor, etc);

  • Acte doveditoare privind veniturile familiei din luna anterioară depunerii cererii (adeverință salariu net + tichete de masa sau mențiunea că nu primesc tichete de masă din partea angajatorului, cupon de pensie, cupon șomaj, cupon indemnizație persoane cu handicap , cupon alocație de plasament, etc, dupa caz;

  • Factură recentă de furnizare a gazelor naturale;

  • Factură recentă de furnizare a energiei electrice;

  • Adeverință eliberată de Compartimentul Agricol;

  • Adeverință eliberată de Biroul Taxe și Impozite Locale;

  • Adeverință PATRIMVEN.

        Declararea unui număr mai mare de membri de familie, a unor venituri mai mici decât cele reale precum şi nedeclararea bunurilor deţinute, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, și se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal.

     Actele necesare se prezintă în original, iar instituția nostră asigură, în mod gratuit, fotocopierea acestora.

 

 

 

    
Cauta
Retele Sociale