anunț privind acordarea unor facilități fiscale la plata taxelor și impozitelor locale | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

ANUNȚ

       Având în vedere prevederile HCL Rovinari nr. 180/27.11.2023, prin care a fost aprobat Regulamentul pentru stabilirea procedurii și criteriile de acordare a facilităților fiscale pentru anul 2024, vă comunicăm faptul că termenul pentru depunerea dosarelor privind scutirea la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren este cuprins în  intervalul 05.12.2023-29.12.2023

Acte necesare:

  • declarație pe propria răspundere  din care să rezulte că nu au alte venituri, nu sunt asociați, administratori, nu dețin acțiuni la societăți comerciale;

  • acte identitate pentru toți membrii familiei – copie;

  • certificat fiscal / adeverință eliberat(ă) de Administrația Financiară Rovinari din care să rezulte că nu au alte venituri (pentru toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani).

  • adeverință de venit pentru fiecare membru al familiei ( venitul brut);

  • pentru cei care realizează venituri care constau în ajutor social, pensii, ajutor de somaj și/sau pensie de asistență socială, dovada se face cu documentele eliberate de organele abilitate.

     Scutirile se acordă pe baza cererii însoțită de documentele justificative, începând cu data de 1 ianuarie 2024.

                                       Primar, Robert-Dorin Filip

    
Cauta
Retele Sociale