anunț | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

                                                                                                                                                            Nr. 5029 din 05.02.2024

ANUNȚ PRIVIND DEPUNEREA RAPORTULUI DE EVALUARE

            Prin prezenta, referitor la cota care se aplică pentru calculul impozitului pe clădiri rezidențiale/nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice și pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice pentru anul 2024, conform art. 460, alin. (8) din Legea nr. 227/2015, pentru rapoartele de evaluare depuse la organul fiscal  local în anul 2024, având termen de referință 31.12.2023, vă aducem la cunoștință următoarele:

De la data de intrării în vigoare a Legii nr. 296/2020, potrivit art . 460 , alin. (6) din legea nr. 227/2015, valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o data la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de  un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local pâna la primul termen de plată din anul de referință, respectiv, 31.03.2024.

        Termenul de 5 ani se calculează în funcție de data de referință la care a fost întocmit ultimul raport de evaluare.

       De asemenea, sunt aplicabile prevederile art. 460, alin. (8) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri fiind de 5%.

       Totodată, în situația depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referință, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.

 

    
Cauta
Retele Sociale