Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Anunturi

          Vă facem cunoscut că U.A.T. Rovinari vinde apartamentele din Fondul locativ de stat, titularilor contractelor de închiriere, în conformitate cu Regulamentul de vânzare a locuințelor construite din fondurile statului nr. 43440/06.11.2023, aprobat prin H.C.L. Rovinari nr. 196/19.12.2023.

anunt vanzare

                                                                                                                                   

Nr: 44627 din: 14.11.2023

Astăzi, 14.11.2023, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: “Hotărâre privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor construite din fondurile statului.

 Documentaţia poate fi consultată:

 • pe pagina de internet a instituţiei, la adresa:

https://www.primariarovinari.ro/category/monitorul-oficial-local/alte-documente/rapoarte-transparenta-decizionala/

 • la sediul instituţiei: Oraș Rovinari, strada Florilor Nr.2.

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 18.12.2023, ora 16:00:

 • în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariarovinari.ro;

 • prin poştă, pe adresa: Primăria oraș Rovinari, strada Florilor, Nr.2;

 • la Registratura Primăriei orașului Rovinari, strada Florilor, Nr.2, zilnic, de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:00

Materialele transmise vor purta menţiunea: Propuneri privind “Proiect de Hotărâre privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor construite din fondurile statului.

 

       Primar,                                                                                  Întocmit,

Robert – Dorin Filip                                              Cons. Florin – Alin Stăncescu

  Proiect__de_hotarare_Nr.44593_din_14.11.2023.pdf (8,8 MiB, 60 hits)

      ANUNȚ,

          PRIVIND REPARTIȚIA LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Orașul Rovinari, intenționează repartiția locuințelor ce fac parte din Fondul Locativ de Stat în funcție de disponibilitatea acestora și organizeaza sesiune de depunere a dosarelor.

Cererile, atât pentru persoanele care au depus cereri deja, cât și pentru cele interesate vor fi însoțite, obligatoriu, de actele necesare constituirii dosarului, acestea urmând a se depune la sediul instituției în perioada 01.11.2023 – 28.11.2023, inclusiv.

Actele necesare constituirii dosarului de solicitare de locuință din fondul locativ de stat, criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe din fondul locativ de stat, criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, vor fi afișate atât pe site-ul instituției www.primariarovinari.ro cât și la avizierul acesteia.

Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe din fondul locativ de stat au fost completate prin Hotărârea Consiliului Local nr.63 din data de 29.03.2017, introducându-se înca două criterii restrictive, respectiv:

 • titularul cererii de locuință să își desfășoare activitatea pe raza orașului Rovinari sau să realizeze venituri pe raza orașului Rovinari, inclusiv pensii (de orice tip)

 • titularul cererii să aibă domiciliul stabil, mai vechi de 12 luni, pe raza orașului Rovinari

                                                       Președinte,

                                                 Crăc Vasile Gabriel

  Acte_necesare.pdf (211,2 KiB, 52 hits)

ANUNȚ

 

          Miercuri, 01 martie 2023, în intervalul orar 10:00-11:00, va avea loc exercițiul național de alarmare publică, denumit generic „Miercurea Alarmelor”, prin care sunt verificate echipamentele dedicate de înștiințare, avertizare și alarmare a populației, precum și gradul de acoperire acustică al acestora.

              Având în vedere că este doar un exercițiu, vă rugăm să NU intrați în panică!

         Pe raza orașului Rovinari sunt instalate 5 sirene de alarmare civilă, după cum urmează:

 • Școala Gimnazială Nr.1

 • Spitalul orășenesc „Sfântul Ștefan”

 • Bloc R4

 • Școala cartier Vârț

 • Termocentrala Rovinari

 

 Vă mulțumim pentru înțelegere!

                                Primar,

                        Robert-Dorin Filip

         Nr.49618 din: 03.11.2022

                                                    ANUNȚ

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Consiliul Local al orașului Rovinari și Primăria Rovinari vor acorda beneficii sociale constând în tichete sociale cu o valoare de 60 lei/tichet, pentru familiile/persoane cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ teritorială a orașului Rovinari, ale căror venituri/membru de familie se incadrează până la suma de 559 lei/ luna( limita maximă admisă pentru beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei, conform Legii nr. 277/2010) și pachete cu dulciuri în valoare de 60 lei/pachet/copil, pentru copiii proveniți din familiile beneficiare de tichete sociale, până la varsta de 18 ani (inclusiv pentru cei care au implinit vârsta, dar fac dovada că frecventează cursurile liceale sau cursuri de școli profesionale).

Înscrierile se efectuează în perioada  07.11.2022-23.11.2022, între orele 10.00-15.00, la sediul Primăriei Oraș Rovinari – Compartimentul Protecție Socială, unde se va elibera un bon de ordine pe care îl va prezenta  persoana înscrisă la distribuirea tichetului în data programării.

               Acte necesare :

 – cerere și declarație pe propria răspundere;

 – acte de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei;

 – acte de stare civilă;

 – certificate de naștere pentru persoanele cu vârsta de până la 14 ani;

 -hotărâre definitivă și irevocabilă de incredințare a minorilor, de încuviințare a adopției, hotărâre plasament familial al minorului, documente din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator ;

 – persoanele majore care frecventează cursurile școlare, forma de zi, vor prezenta adeverință de la unitatea școlară în care se va menționa forma de învațământ ;

 -veniturile persoanei singure sau ale familiei se dovedesc cu adeverințe privind salariul  net, cupoane, mandate sau taloane pentru veniturile realizate,etc;

– contract de proprietate al imobilului ( inchiriere, comodat,etc);

– persoanele majore care nu realizează venituri din nici o sursă vor depune cerere la sediul Primăriei oraș Rovinari pentru eliberarea unei adeverințe ANAF-PATRIMVEN.

Tichetele sociale se vor distribui familiilor după cum urmează :

– la persoanele singure și familii cu doi membri  – un  tichet;

– la familiile compuse din 3-5 membri – două tichete;

– la familiile compuse din  peste 5 membri – trei tichete.

   Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

        Primar,                                      Sef S.P.A.S.                                          Întocmit,

  Robert  Dorin Filip                    Diana Marghitu                                Loredana Pupazan

Cauta
Retele Sociale