Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

Raportul consultării publicului asupra proiectului de act normativ REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  AL      DIRECȚIEI PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  Raport consultare publica ROF - DPAS (113,6 KiB, 39 hits)

                                                                                                                                                                                                 Nr.3145 din: 18.01.2023

Astăzi, 18.01.2023, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  AL      DIRECȚIEI PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 Documentaţia poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituţiei, la adresa:

https://www.primariarovinari.ro/category/monitorul-oficial-local/alte-documente/rapoarte-transparenta-decizionala/

  • la sediul instituţiei: Oraș Rovinari, strada Florilor Nr.2.

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 26.01.2023, ora 12:00:

  • în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariarovinari.ro;

  • prin poştă, pe adresa: Primăria oraș Rovinari, strada Florilor, Nr.2;

  • la Registratura Primăriei orașului Rovinari, strada Florilor, Nr.2, în zilele de luni, marți, miercuri și vineri între orele 08:00-16:30 și joi între orele 08:00 – 18:30.

Materialele transmise vor purta menţiunea: Propuneri privind

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  AL DIRECȚIEI PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ”

  ROF_Directia_Publica_de_Asistenta_Sociala.pdf (320,0 KiB, 35 hits)

Astăzi, 03.01.2023, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: “Bugetul de venituri și cheltuieli al orasului Rovinari pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026”.

  Anunt_consultare_publica_buget_2023.pdf (731,8 KiB, 52 hits)
  Proiect_Buget_2023.pdf (2,0 MiB, 51 hits)

Astăzi, 29.12.2022, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului : “Strategia Energetică a orașului Rovinari – Perioada de programare: 2021-2027 ”

  Anunt_consultare_publica_Strategie_energetica.pdf (651,1 KiB, 36 hits)
  Strategie_Energetica_Rovinari_2021-2027.pdf (5,2 MiB, 35 hits)

Raportul consultării publicului asupra proiectului de act normativ Hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite și taxe locale pentru anul 2023

  Raport consultare publica (115,8 KiB, 53 hits)

Astăzi, 17.11.2022, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: “Hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite și taxe locale pentru anul 2023 ”

  Anunt consultare publică (139,6 KiB, 0 hits)
  Proiect de Hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite si taxe locale pentru anul 2023 (24,6 MiB, 152 hits)
  Raportul Consultării Publicului asupra proiectului “Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a zonei de agrement din Parcul Central al orașului Rovinari” (116,0 KiB, 3 hits)

Astăzi, 12.10.2022, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: “Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a zonei de agrement din Parcul Central al orașului Rovinari”

  Anunt consultare publică (139,0 KiB, 46 hits)
  Proiect_de_Hotarare_Regulament_Parc_Central.pdf (1,7 MiB, 39 hits)

Raportul consultării publicului asupra “Proiect de hotărâre privind stabilirea cotelor procentuale de calcul a impozitului pe clădirile rezidențiale și nerezidențiale pentru anul 2023

  Raport consultare (116,4 KiB, 41 hits)

Astăzi, 20.09.2022, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: “Proiect de hotărâre privind stabilirea cotelor procentuale de calcul a impozitului pe clădirile rezidențiale și nerezidențiale pentru anul 2023

  Anunt_consultare.pdf (139,3 KiB, 59 hits)
  Proiect_Hotarare.pdf (153,8 KiB, 8 hits)

ANUNT PUBLIC

      Avand in vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, se face cunoscuta publicului etapa propunerilor preliminare.

      Initiator : Primaria orasului Rovinari

      Elaborator : S.C. SCUAR S.R.L., Arh. Florescu Dumitru, Arh. Raducan Morega Corneliu

      PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII cu caracter de recomandare referitoare la documentatia privind ,,Reactualizare Plan Urbanistic General al Orasului Rovinari, Judetul Gorj’’, documente disponibile la sediul Primariei Orasului Rovinari, in faza aprobarii finale ca urmare a avizarii si a obtinerii tuturor avizelor.
      Documentatia de urbanism pentru ,,Reactualizare Plan Urbanistic General al Orasului Rovinari, Judetul Gorj’’, poate  fi consultata in fiecare zi de luni-vineri, intre orele 09:00-16:00 in perioada 02.09.2022-02.10.2022.
      Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului : Podarelu Paul Alexandru, Director Ececutiv in cadrul Primariei Oras Rovinari, cod postal 215400, tel.0253371011.
      Raspunsul la observatiile transmise va fi pus la dispozitia publicului prin anunt la sediul Primariei Orasului Rovinari si prin anunt public pe pagina de internet www.primariarovinari.ro.

  PUG_ROVINARI.pdf (477,9 KiB, 147 hits)
  PUG_ROVINARI.pdf (477,9 KiB, 10 hits)
  Raportul consult[ării publicului asupra Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici pe raza orașului Rovinari (135,5 KiB, 97 hits)

Astăzi, 03.08.2022, Primăria oraș Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: “Regulament privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici pe raza orașului Rovinari

  Anunt (139,6 KiB, 5 hits)
  Proiect_Hotarare.pdf (10,1 MiB, 121 hits)
  Raportul_consultarii_publicului_asupra__Strategiei_Integrate_de_Dezvoltare_Urbana_a_orasului_Rovinari_2021-2027.pdf (114,9 KiB, 52 hits)
  Anunt_Proiect_SIDU_2021-2027.pdf (103,6 KiB, 123 hits)
  Strategia_Integrata_de_Dezvoltare_Urbana_a_orasului__Rovinari_2021-2027.pdf (2,4 MiB, 326 hits)
Cauta
Retele Sociale