Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Proiecte

În această perioadă se lucrează la reabilitarea şi modernizarea mai multor obiective din oraşul Rovinari.

După reabilitarea Aleilor Zorilor şi Zambilelor, Străzilor Florilor şi Castanilor, săptămâna aceasta a venit rândul zonei blocurilor I2 – I4, să fie modernizată.

În acest sens, a fost refăcută aleea pietonală (la o dimensiune mai mare), cu beton amprent.

A fost amenajat şi spaţiul verde aferent acestei zone cu flori şi arbuşti ornamentali.

Citeşte tot articolul »

Luni 23.05.2011 s-a efectuat recepţia finală a Sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane.

Au fost recepţionate: reţeaua geodezică, lucrări topografice şi calculul punctelor de detaliu, fişe ale bunului imobil aferente, registrul cadastral al parcelelor, registrul cadastral al proprietarilor, planuri cadastrale la scara 1:500, plan cadastral digital şi plan cadastral digital edilitar complex pentru suprafaţa totală a intravilanului oraşului Rovinari în format Mapsys cu baze de date grafice şi alfanumerice relaţionale integrate şi funcţionale.

Printre invitaţii la această recepţie au fost Mihaela Rogoz şi Ana-Maria Deica, ambele din partea Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Citeşte tot articolul »

Zona în care a funcţionat piaţa agro-alimentară a oraşului (fosta piaţa mică) a fost reabilitată şi modernizată din temelii. Trotuarele au fost înlocuite cu pavele autoblocante şi beton prefabricat de culoare gri.

Zona a fost dotată cu mobilier urban şi spaţiu de agrement, spaţiu de joacă pentru copii şi o zonă de agrement pentru persoanele învârstă.

A fost modernizat şi iluminatul public (ambiental), s-au amenajat şi spaţii verzi în care au fost sădite plante şi arbuşti ornamentali. S-au asfaltat cele două străzi care asigură accesul spre străzile Muncii – Păcii, şi au fost amenajate 10 locuri de parcare.

Citeşte tot articolul »

În data de 29.04.2011, o echipă din cadrul Fundaţiei  Culturale Delta în parteneriat cu Consiliul Judeţean Gorj, se va  prezenta în oraşul Rovinari, la Clubul Vârstnicilor, ora 16.00 pentru demararea  proiectului „Şi noi vrem să muncim ! Accesul femeilor pe piaţa muncii”.

Grupul ţintă al proiectului îl constituie femeile aflate în risc de excludere socială şi care se confruntă cu discriminarea de gen, discriminarea etnică şi pe categorii de vârstă.

La acest program sunt invitate să participe femeile aflate în risc de excludere socială, având loc discuţii cu privire la:
-oferte de programe de calificare/recalificare, locurile de muncă disponibile, precum şi alte probleme de natură socială cu care se confruntă şi care le pot limita posibilităţile de a se realiza profesional;
-consiliere psihologică acordată de personal de specialitate, etc.;

Vă aşteptăm într-un număr cât mai mare.

Primăria Rovinari continuă programul asfaltărilor în oraş. Dacă săptămâna trecută a fost asfaltată Strada Florilor, iar în acest moment se lucrează la reabilitarea Aleilor Zorilor şi Zambilelor, în perioada ce urmează vor începe lucrările de reabilitare şi la Strada Castanilor.

Tot la capitolul infrastructură rutieră a fost prinsă în lista de investiţii de anul acesta şi realizarea celui de-al patrulea sens giratoriu din oraş care va fi amenajat la intersecţia Străzii Termocentralei cu Aleea IRE.

Citeşte tot articolul »

După ce a reuşit să evite desfiinţarea spitalului din localitate, primarul oraşului a început modernizarea acestuia. Dacă anul trecut s-a înlocuit sistemul clasic de apă caldă al spitalului, cu unul nou, bazat pe panouri solare, şi s-au modernizat majoritatea secţiilor din spital, în această primăvară s-au început lucrările la anveloparea termică a clădirii spitalului.

Această anvelopare termică presupune atât hidroizolaţia pereţilor exteriori cu polistiren (10 cm), cât şi a soclului şi acoperişului. Toate aceste investiţii au ca scop principal reducerea cu 60% a cheltuielilor cu încălzirea.

Citeşte tot articolul »

După câţiva ani de petiţii şi adrese făcute de primarul Dorin Filip, au început lucrările pentru alimentarea cu apă a Cartierului Vârţul Nou. Dacă lucrările de alimentare cu apă sunt executate de către Societatea Naţională a Lignitului Oltenia, sistemul de canalizare şi staţia de epurare ale aceluiaşi cartier sunt făcute de către Complexul Energetic Rovinari. Reţeaua de apă va fi racordată la conducta de Izvarna.

În cartierul Vîrţul Nou locuiesc cetăţeni strămutaţi din zonele afectate de extinderea exploatărilor miniere ale C.E.R. şi S.N.L.O., care până în acest moment nu beneficiau de alimentare cu apă individuală.
Citeşte tot articolul »

Primăria Rovinari a încheiat un acord de parteneriat cu Asociaţia „Beyond Medium Limits”. Obiectul acordului îl constituie colaborarea instituţiei noastre în cadrul tuturor proiectelor ce urmează a fi implementate de către Asociaţia „B.M.L.”, în perioada 07.02.2011 – 07.05.2012, în speţă pentru derularea de activităţi educativ-recreative, schimburi de tineret, iniţiative ale tinerilor, cursuri de pregătire, în care vor fi implicaţi tineri din oraşul Rovinari.

Parteneriatul are la bază două principii:
–    unul de accesibilitate, menit să faciliteze tinerilor din Rovinari, posibilitatea de a lua parte la proiectele desfăşurate de Asociaţia „B.M.L.”;
–    unul educaţional-formal, care poate fi privit în dublu sens, atât pentru tinerii voluntari din cadrul Asociaţiei „B.M.L.”, cât şi pentru tinerii care vor participa în cadrul activităţilor din proiectele ce urmează a fi desfăşurate atât la nivelul comunităţii locale cât şi la nivel judeţean, naţional şi internaţional.

Pentru a reduce consumul de energie pentru prepararea apei calde menajere din spital, primăria a găsit soluţia montării unui sistem de panouri solare care va produce agent termic pentru prepararea apei calde menajere, şi care va funcţiona în paralel cu vechiul sistem de încălzire.

Cele 42 de panouri solare sunt plane, ele fiind montate în spaţiul verde, pe o platformă amenajată la suprafaţa solului, în incinta spitalului. Fiecare panou solar are o suprafaţă netă de captare de 2,35 – 2,40 m2 cu o durată de viaţă de peste 10 ani. Sistemul dispune de o perioadă de garanţie de 3 ani. Mini-parcul solar are o suprafaţă totală de captare de 100 m2.

Citeşte tot articolul »

Consiliul Local Rovinari a aprobat în şedinţa de joi 29.07.2010 închirierea locurilor de parcare din oraşul Rovinari, cetăţenilor domiciliaţi pe raza oraşului Rovinari, care posedă autovehicule cu masa de până la 3,5 t.

Toate locurile de parcare din oraş vor fi numerotate şi scoase spre închiriere. Preţul unui loc de parcare va fi de 10 lei/lună, respectiv 120 lei/an. În zonele unde sunt mai mulţi solicitanţi pentru locurile de parcare, aceştia vor licita între ei, iar locul de parcare se va atribui persoanei care va licita preţul cel mai mare. Procedura de atribuire/licitaţie se va organiza nominal pentru fiecare loc de parcare situat în parcarea de reşedinţă. Preţul de pornire al licitaţiei este tariful de bază aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local.

Citeşte tot articolul »

Autorităţile locale continuă campania de reabilitare a obiectivelor de infrastructură urbană din oraşul Rovinari. De la începutul anului 2010 şi până în prezent s-au reabilitat o serie de obiective, după cum urmează:
–    reabilitare Aleea I.R.E.;
–    reabilitare Aleea Vulcan;
–    reabilitare Aleea Creşei;
–    reabiltare Alee – Strada Păcii-Strada Prieteniei;
–    amenajare parcări în zona blocurilor G1 şi G2, prin reducerea spaţiului pietonal;
–    amenajare parcare în zona blocului G14;
–    reabilitare alei – în zona blocurilor E1 şi E2;
–    prelungire Alee Detaşaţi – Strada Păcii;
–    reabilitare alee zona blocului H6;
–    reabilitare bază sportivă – Şcoala Generală Nr.1.
–    izolarea termică a Şcolilor Generale Nr.1 şi Nr. 3 (cu fonduri de la Ministerul Educaţiei).

Urmează amenajarea unui sens giratoriu în faţa Şcolii Generale nr.1, în intersecţia Strazilor Tineretului – Muncii – Aleea Şcolii.

Citeşte tot articolul »

Primăria oraşului Rovinari a început reabilitarea mai multor străzi şi alei din oraş, dar şi crearea mai multor locuri de parcare. Locurile de parcare au devenit o problemă cu care se confruntă locuitorii din Rovinari datorită creşterii numărului de autovehicule înmatriculate. Pentru a rezolva această problemă, cu care se confruntă comunitatea, primăria a început amenajarea mai multor locuri de parcare, concomitent cu reabilitarea mai multor străzi şi alei.

Citeşte tot articolul »

Primăria Rovinari a obţinut fonduri nerambursabile pentru construirea unei noi săli de sport de la Compania Naţională de Investiţii, prin programul „Construcţii Săli de Sport”. Amplasamentul acesteia a fost împrejmuit de către constructor, şi urmează construcţia propriu-zisă a sălii, care are un termen de execuţie de 8 luni de zile. Sala de sport va fi construită pe Bulevardul Minerilor,  pe o suprafaţă de peste 3300 mp, cu teren de handbal şi 153 de locuri în gradene. Suprafaţa de sport va avea structura, finisajul, marcajele şi utilările specifice sporturilor în temă, pardoseala din covor turnat bistrat. Suprafaţa de joc maximă a terenului de handbal va fi de 40 m x 20 m şi permite practicarea sporturilor cu mingea (handbal, baschet, volei) şi a celor cu racheta (tenis) şi este pozată astfel încât să permită amplasarea gradenelor.

Citeşte tot articolul »

După ce ani de zile a reprezentat una din cea mai des  ridicată problemă de către cetăţeni în faţa autorităţilor publice locale, praful provenit de la depozitul de cărbune din zona Şcolii Generale Nr. 1 este pe cale de a lua sfârşit. Pe 24 septembrie anul trecut, la sediul E.M.C. Roşia a avut loc întrunirea dintre S.C. I.C.S.I.T.P.M.L. S.A. Craiova, S.C. Complexul Energetic Rovinari, Primăria Rovinari, A.P.M. Gorj, S.N.L.O. S.A. Tg-Jiu şi E.M.C. Roşia în vederea adoptării variantei optime din „Studiul de soluţii pentru încadrarea în cerinţele impuse de legislaţia de mediu la depozitul de cărbune Roşia aparţinând EMC Roşia” unde s-au prezentat cinci variante în cadrul studiului de mai sus, de către Cojocaru Constantin, inginer în cadrul S.C. I.C.S.I.T.P.M.L. S.A. Craiova.

Citeşte tot articolul »

Proiectul „Modernizare şi performanţă în administraţia publică locală”, este un proiect derulat în parteneriat cu Consiliile judeţene Dolj şi Gorj şi are ca obiectiv principal creşterea capacităţii administraţiei locale în comunităţi din judeţele Dolj şi Gorj care se confruntă cu mari provocări în privinţa dezvoltării locale. Au răspuns invitaţiei de participare şi au apreciat iniţiativa drept binevenită 23 de primării din judeţul Dolj şi 11 primării din judeţul Gorj, printre care şi Primăria Rovinari.
Ieri, 20.04.2010, la Primăria Rovinari a venit o delegaţie formată din 30 de studenţi la sociologie şi comunicare şi relaţii publice din cadrul Universităţii din Craiova, coordonaţi de dr. Gabriel Pricină expert în cadrul Institutului pentru Politici de Dezvoltare – IPD. Studenţii au fost prin oraşul nostru şi au chestionat cetăţenii cu privire la calitatea serviciilor oferite de administraţia locală. Angajaţilor Primăriei Rovinari li s-a oferit un chestionar pentru a se autoevalua prin metoda C.A.F. (Common Assessment Framework).

Citeşte tot articolul »

Cauta
Retele Sociale