Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Proiecte

Luni 18 martie 2010 a avut loc întâlnirea Consiliului de Dezvoltare Socio-Economică al oraşului Rovinari şi a altor membrii ai comunităţii consideraţi lideri de opinie, în vederea identificării nevoilor localităţii şi a principalelor propuneri pentru revizuirea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a localităţii Rovinari.

La întâlnire au participat:

Din partea Consiliului de Dezvoltare Socio-Economică: reprezentanţi ai ONG-urilor, reprezentanţi ai sistemului de învăţământ, reprezentanţi ai IMM-urilor, reprezentanţi ai cetăţenilor.

Citeşte tot articolul »

Primăria oraşului Rovinari a realizat un sistem de supraveghere la Grupul Şcolar Industrial şi la Şcoala Generală Nr.1. Astfel s-a montat un număr de 22 camere la Grupul Şcolar Industrial dintre care 11 camere interior şi 11 camere exterior. Acestea sunt amplasate în locurile cele mai expuse ale unităţii şcolare (intrări, holuri, atelier şi în unele laboratoare). La Şcoala Generală Nr.1 s-au  montat 6 camere, 3 exterioare şi 3 interioare. Rolul acestor sisteme este de a induce elevilor, cadrelor didactice precum şi părinţilor elevilor un sentiment de siguranţă.

Un alt motiv ar fi prevenirea oricăror acte de violenţă în şcoli, care din păcate sunt într-o continuă creştere în unităţile şcolare din România.

Primăria Rovinari a fost cooptată în proiectul „Creşterea accesului la serviciile de internet” derulat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, proiect ce are drept scop acoperirea cu reţea de internet wireless (fără fir) a cât mai multor spaţii publice din ţară pentru un acces mai bun al populaţiei la informaţie.
Pentru aceasta primăria a încheiat un contract de comodat  cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pe o perioadă de 2 ani, privind transmiterea dreptului de folosinţă, asupra unor bunuri mobile, care sunt parte componentă a proiectului „Creşterea accesului la serviciile de internet”, toate acestea pentru ca locuitorii oraşului să aibă un acces gratuit la informaţie pe toată perioada anului.
Hotspotul este amplasat în zona ştrandului. Astfel şi oraşul Rovinari intră în categoria oraşelor care dispun de o reţea de internet wireless care acoperă punctul zero al oraşului respectiv Bulevardul Minerilor şi ştrandul orăşenesc, si care este pusă gratuit la dispoziţia cetăţenilor şi agenţilor economici.
Accesul la diferite pagini web va fi posibil de pe orice laptop care beneficiază de tehnologia wireless sau de pe telefoanele mobile care deţin acelaşi siste

Primăria Rovinari a depus o cerere de finanţare la Agenţia Fondului pentru Mediu, care a şi fost aprobată, privind obţinerea unor fonduri nerambursabile prin „Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”. Conform Ordinului nr. 565 din 8 mai 2009 cuantumul finanţării nu poate depăşi 1.000.000 lei deoarece oraşul Rovinari se încadrează în rândul unităţilor administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori între 3.000 şi 20.000.    Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Administraţia Fondului de Mediu, se acordă în procent de până la 80% din cheltuielile eligibile ale proiectului.
Citeşte tot articolul »

Primăria Rovinari a obţinut fonduri nerambursabile pentru construirea unei săli de sport de la Compania Naţională de Investiţii, prin programul „Construcţii Săli de Sport”. Programul vizează construirea de săli de sport, atât în mediul urban cât şi rural, în scopul garantării accesului la facilităţi moderne de practicare a sporturilor, în acord cu principiile, normele şi standardele europene. Denumirea dată contractului este adaptarea proiectului pilot la condiţiile specifice amplasamentului şi execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii – SALĂ DE SPORT CU NIVEL DE PRACTICĂ SPORTIVĂ COMPETIŢIONALĂ LOCALĂ, TEREN DE HANDBAL ŞI 150 LOCURI PENTRU SPECTATORI.

Citeşte tot articolul »

Orice comunitate modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dez­voltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă descentralizată şi ineficientă, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se pot consuma iraţional resurse preţioase. Procesul de planificare strategică vizează în general definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 5 până la 10 ani, având ca etape metodologice principale: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea documentu­lui strategic în maniera evidenţierii planului de acţiune şi a proiectelor prioritare ce se impun a fi derulate. Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul administraţiei publice, a unui manage­ment strategic integrat, performant la toate nivelurile, ca­pabil să identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii.

Citeşte tot articolul »

Oraşul Rovinari a cunoscut o reală schimbare în ultimii ani. În prezent se continuă transformările, cu accent pe dezvoltarea nivelului economic, social şi de infrastructură.
În anul 2007 au fost finalizate mai multe investiţii de interes local: a fost dat în folosinţă ştrandul orăşenesc, cu o suprafaţă de 4.500 mp, au fost date în folosinţă două blocuri ANL, a fost construită o piaţă agroalimentară la standarde europene şi a fost finalizată o bază sportivă cu gazon sintetic.
În anul 2008 în oraşul Rovinari s-au continuat investiţiile în infrastructură precum şi în alte domenii de interes local ridicat. Unele dintre acestea au fost finalizate în cursul anului 2008, iar altele în cursul acestui an. S-au reabilitat următoarele şcoli şi gradiniţe toate din fonduri provenite de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Renovării.

Primăria Rovinari a depus un plan integrat de dezvoltare urbană la Agenţia de Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 – Axa Prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenţie 1. 1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub domeniul „Centre urbane”, în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile. Planul integrat este format din 3 proiecte, două de infrastructură publică urbană şi unul de reabilitarea infrastructurii sociale.

Cele trei proiecte sunt:

1. AMENAJARE ZONĂ CENTRALĂ PIETONALĂ;

2. AMENAJARE TROTUARE ŞI PARCĂRI;

3. EXTINDERE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO DIGITALĂ.

1. AMENAJARE ZONĂ CENTRALĂ PIETONALĂ  presupune:

Citeşte tot articolul »

Primăria Oraşului Rovinari a început demersurile pentru termoizolarea blocurilor de locuinţe din oraş. Consiliul Local Rovinari a aprobat în HCL nr. 67/2009 finanţarea contribuţiei de 20% cu care ar fi trebuit să contribuie proprietarii de locuinţe. Astfel reabilitarea termică a blocurilor va fi suportată din fonduri de la bugetul de stat (50%) şi din fonduri de la bugetul local (50%). În conformitate cu prevederile OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţelor energetice a blocurilor de locuinţe şi a normelor de aplicare a acesteia, precum şi a programului local multianual se va începe reabilitarea pentru un număr de 10 blocuri.

Prima etapă o reprezintă organizarea procedurii de proiectare care cuprinde realizarea expertizei tehnice a auditului energetic, analiza tehnică a blocurilor, precum şi proiectarea propriu-zisă a lucrărilor de aplicare a sistemului termoizolant.

Citeşte tot articolul »

Consiliul Local oraş Rovinari şi Consiliile locale ale comunelor Bâlteni, Drăguţeşti, Fărcăşeşti şi Negomir, au prezentat implementarea proiectului „Sistem de colectare selectivă şi valorificare a deşeurilor cu centru zonal în oraşul Rovinari”.
Proiectul  „Sistem de colectare selectivă şi valorificare a deşeurilor cu centru zonal în oraşul Rovinari” a avut ca scop optimizarea colectării deşeurilor menajere şi asimilate în vederea protecţiei şi îmbunătăţirii calităţii mediului având grup ţintă oraşul Rovinari şi comunele partenere Bâlteni, Drăguţeşti, Fărcăşeşti şi Negomir.

Prin implementarea proiectului  „Sistem de colectare selectivă şi valorificare a deşeurilor cu centru zonal în oraşul Rovinari” finanţat prin Program PHARE 2004/016-772.04.01.04.01.01.044 s-au realizat următoarele rezultate:
– Construirea Staţiei  de Transfer Deşeuri;
– Achiziţionarea instalaţiei şi a echipamentelor necesare colectării selective şi valorificării deşeurilor reciclabile (Autogunoiera compactoare, 7026 de pubele de 120l);
– Derularea unui program educaţional şi de promovare a mediului.
Această iniţiativă face parte din Programul de Coeziune Economică şi Socială „Schema de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor(faza extinsă)”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2004.

Odata cu venirea iernii, Primaria Orasului Rovinari a inaugurat la sfârsitul lunii noiembrie, primul patinoar artificial din Gorj. Amplasat în centrul orasului, patinoarul este confectionat dintr-un plastic special, suprafata acestuia masurand 300 de mp. Acesta se dovedeste a fi mult mai avantajos decat cel clasic, deoarece costurile de intretinere ale acestuia sunt mult mai mici. Un alt avantaj este si acela ca va sta la dispozitia iubitorilor de patinaj inclusiv pe timpul verii. Primaria a pus la dispozitie 50 de patine care pot fi folosite gratuit de toti cei care doresc sa se bucure de acest sport.

Pe B-dul Minerilor se va construi un complex de 3 blocuri finantate din fonduri proprii, pentru cei care vor putea sa-si cumpere un apartament in Rovinari. Lucrarile la primul bloc vor incepe de luna viitoare, acesta avand 3 etaje, 12 apartamente spatioase si moderne.Criteriile de cumparare vor fi stabile de Administratia Locala Rovinari, venind astfel in intampinarea celor care si doresc un apartament nou si la standarde occidentale.


O noua gradinita construita la standarde occidentale, a fost data în functiune la Rovinari. Gradinita Nr.3 cuprinde 4 sali de clasa, dotate cu mobilier nou, cancelarie, magazie, punct sanitar si centrala proprie iar în curtea gradinitei va fi amenajat un parculet de joaca pentru copii. Reamenajata si recompartimentata dint-o centrala termica dezafectata, noua gradinita cu program normal vine in intâmpinarea problemelor cu care se confrunta parintii la inceputul anului scolar si în Rovinari.

Lupulescu Maria: Fondurile pentru realizarea acestei investitii au provenit de la Primaria Rovinari în valoare de 300.000.000 lei si de la Ministerul Educatiei prin Inspectoratul Scolar Judetean Gorj în valoare de 600.000.000lei. Prezenti la inaugurare, Primarul Dorin Filip si Liviu Andrei au taiat panglica noului sediu dedicat educatiei prescolare, precizând ca aceste investitii nu se opresc aici, dorind sa ofere cetatenilor acestui oras toate conditiile unui trai decent.


Cauta
Retele Sociale