Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Informaţii publice

Primăria Rovinari împreună cu Şcoala Generală Nr. 3 Rovinari, anunţă începerea înscrierilor pentru programul „A DOUA SANSĂ” – Acces la educaţie al grupurilor dezavantajate.

Programul se adresează persoanelor care nu au reuşit să absolve 8 clase, oferindu-le acestora posibilitatea finalizării studiilor.

Relaţii la telefon: 0253371205 între orele 08.00 – 15.00

Consiliul Local a aprobat HCL nr. 131/25.11.2010 privind impozitele şi taxele locale care se vor aplica în anul 2011. În cea mai mare parte a lor, taxele şi impozitele sunt aceleaşi ca în anul 2010, dar sunt şi câteva excepţii:

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice în mediul urban va fi redusă la 50 lei.

Taxa pentru eliberarea/avizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică va fi redusă la 300 lei.

Taxa pentru ocuparea terenurilor cu garaje pentru anul 2011 va fi 150 lei/15 mp/an.

Trebuie reţinut faptul că, persoanele fizice care deţin mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă, altele decât cele închiriate, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:

Citeşte tot articolul »

Joi, 2 decembrie 2010  începe operaţiunea de culegere în teren a datelor Recensământului General Agricol, primul desfăşurat în România după aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană. Efectuat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, sub coordonarea Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol, recensământul este organizat în conformitate cu metodologia europeană şi înregistrează toate unităţile care desfăşoară activitate agricolă.

Citeşte tot articolul »

Primarul oraşului Rovinari, Dorin Filip, a iniţiat proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011. Proiectul  se adresează atât persoanelor fizice cât şi juridice plătitoare de taxe şi impozite, şi este supus spre dezbatere publică, urmând ca în perioada imediat următoare să fie prezentat spre dezbatere consiliului local.

  Proiectul de hotărâre (419,7 KiB, 1.667 hits)

Aşteptăm propunerile şi sugestiile dumneavoastră la adresa de e-mail office@primariarovinari.ro, la registratura primăriei, sau ca şi comentarii la acest articol.

Pentru a nu fi luaţi prin surprindere de eventualele ninsori, Primăria şi Consiliul Local Rovinari au început pregătirile pentru iarna ce urmează. În acest sens s-au achiziţionat pentru început 120 metri cubi de nisip şi 9 tone de clorură de calciu, mai mult decât atât, un buldoexcavator şi un tractor cu lamă sunt pregătite pentru deszăpezire.

Zilele trecute a fost montată şi instalaţia care va lumina oraşul în perioada sărbătorilor de iarnă, care va fi aprinsă în seara de 1 Decembrie. Tot legat de sărbătorile de iarnă Consiliul Local Rovinari a aprobat acordarea şi distribuirea unui număr de 3000 de pachete în valoare de 60 lei/pachet constând în alimente, pentru persoanele domiciliate în Rovinari, cu venituri de până la 600 lei/lună/membru de familie.

Consiliul local nu a uitat nici de elevii care studiază în unităţile de învăţământ din oraşul Rovinari, pentru care a aprobat achiziţionarea a 3180 pachete de dulciuri, cu valoare nominală de 60 de lei, în vederea acordării în perioada sărbătorilor de iarnă.

Consiliul local a mai aprobat alocarea sumei de 15000 lei în vederea organizării în data de 01.12.2010 a Zilei Naţionale a României.

Citeşte tot articolul »

Consiliul Local Rovinari a adoptat H.C.L. nr. 89/27.08.2010 prin care oferă posibilitatea persoanelor fizice şi juridice să închirieze autospeciala cisternă, tractorul, pompa cisternă, şi două motopompe.

Astfel cetăţenii interesaţi de închirierea acestora trebuie să solicite printr-o cerere scrisă ce anume doresc să închirieze (autospeciala cisternă, tractorul, pompa cisternă, motopompa Novus sau motopompa Honda) precum şi durata închirierii. Cererile se depun la Registratura Primăriei Rovinari, iar după aprobarea acestora solicitantul va plăti la casieria primăriei taxa de închiriere.

Tarife închiriere:

–    autospecială cisternă = 1,9 lei/oră;
–    tractor = 25,81 lei/oră;
–    pompă cisternă = 44,82 lei/oră;
–    motopompă Novus = 22,79 lei/oră;
–    motopompă Honda = 24,64 lei/oră.

Primăria oraşului Rovinari a întreprins unele măsuri în vederea prevenirii şi combaterii situaţiilor de risc  ce ar putea fi determinate de infectarea cu virusul West Nile. În acest sens s-a trecut la dezinsecţia zonelor cu parcuri şi spaţii verzi din oraş – Parcul Central, Str. Jiului, Str. Tineretului, Str. Muncii, Str. 22 Decembrie, Aleea Şcolii, Str. Plopilor, spaţiile verzi din jurul Şcolilor Generale Nr. 1, Nr. 3, Grupului Şcolar Industrial şi Creşei Rovinari. Urmează în zilele următoare şi dezinsecţia altor zone din localitate.

Având în vedere datele comunicate de Ministerul Sănătăţii privind apariţia unor cazuri sporadice de infecţie cu virusul West Nile, în urma cărora au fost înregistrate primele decese în România, specialiştii Ministerului Sănătăţii recomandă populaţiei să ia măsuri de protecţie. Astfel, cetăţenii sunt sfătuiţi să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi, să utilizeze substanţe chimice repelente de ţânţari, să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă şi să asigure desecarea băltirilor de apă din jurul gospodăriilor, să îndepărteze recipientele de apă stătută.

Citeşte tot articolul »

Vineri 20 august 2010 a avut loc prezentarea şi predarea contractului de execuţie de lucrări şi a contractului de dirigenţie privind realizarea obiectivului Reabilitare Strada Constructorilor. La acest eveniment au luat parte ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri Adriean Videanu, prefectul judeţului Gorj Liviu Andrei, Marcel Hoară preşedintele Agenţiei Române pentru Dezvoltare Durabilă a Zonelor Industriale şi consilierii locali.

Ministrul a fost întâmpinat de primarul oraşului Rovinari cu pâine şi sare la intersecţia dintre Strada Constructorilor şi Aleea Constructorilor unde i-a fost înmânată cheia de aur a oraşului. Imediat după predarea şantierului, a avut loc o adunare cetăţenească, între locuitorii interesaţi, autorităţile locale şi reprezentanţi ai ARDDZI, adunare ce a avut loc în Sala Mică a Casei de Cultură a Sindicatelor Rovinari. În cadrul acestei adunări constructorul a prezentat contractul viitoarei construcţii şi s-a stabilit Comitetul Cetăţenesc pentru Urmărirea Execuţiei Lucrărilor.
Citeşte tot articolul »

Primăria oraşului Rovinari informează cetăţenii interesaţi că la data de 3 iulie 2010 a intrat în vigoare Legea nr. 118/30.06.2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.

Printre prevederile legii sunt şi cele referitoare la modificarea sau abrogarea unor acte normative care reglementează prestaţiile sociale, astfel:

i)    diminuarea cu 15% a cuantumului indemnizaţiilor acordate în temeiul art.1 din O.U.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, atât a celor aflate în plată la data intrării în vigoare a legii, cât şi a celor ce se vor acorda începând cu această dată; dacă din calcul rezultă un cuantum mai mic de 600 lei, se acordă 600 lei – art. 12 din lege;

ii)    abrogarea de la data intrării în vigoare a legii, prin art. 15 alin. (1) lit. g) – j), a prevederilor care reglementează:
–    acordarea trusoului pentru nou-născuţi, în cuantum de 150 lei (Legea nr. 482/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi O.G. nr. 5/2010);
–    acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, reprezentând echivalentul a 200 de euro (Legea nr. 396/2006);
–    acordarea alocaţiei pentru fiecare dintre primii 4 copii născuţi vii, în cuantum de 230 lei (art. 25 şi art. 26 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare);

Citeşte tot articolul »

Primăria oraşului Rovinari a răspuns acţiunii privind colectarea de ajutoare pentru cetăţenii din nordul Moldovei, ale căror case au fost afectate de inundaţiile din ultima perioadă. Acţiunea a fost organizată de Prefectura judeţului Gorj cu scopul de a colecta un număr cât mai mare de ajutoare, care să fie trimise celor mai afectate localităţi din Nord-Estul ţării.

Astfel, Primăria Rovinari a amenajat două puncte de colectare, unul la Clubul Vârstnicilor şi celălalt în Piaţa Agroalimentară, unde oamenii au venit şi au adus ajutoare. Cetăţenii oraşului nostru au răspuns favorabil la această acţiune şi în mai puţin de o săptămână s-au strâns câteva zeci de saci. Cetăţenii au donat în cea mai mare parte haine şi încălţăminte dar şi baxuri de apă minerală, ulei, şi făină. Pe lângă acestea s-a mai strâns şi suma de 2010 lei, bani care au fost  viraţi într-un cont special creat pentru cei inundaţi.

Citeşte tot articolul »

Primăria oraşului Rovinari, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Reabilitare sistem de încălzire, instalaţie panouri solare – Spitalul orăşenesc Rovinari, propus a fi amplasat în oraşul Rovinari, strada Jiului, nr.2, judeţul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr.76, în zilele de luni-vineri, între orele 8:30 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgj.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţului, până la data de 17.05.2010.

Elevii din clasele I-IV de la Şcoala Generală Nr.1 şi Şcoala Generală Nr.3 au organizat vineri 7 mai 2010 o paradă în care au sărbătorit Ziua Europei. Deşi, 9 mai este Ziua Europei, aceştia au ales să o aniverseze cu două zile mai devreme.

Elevii însoţiţi de proprii învăţători, au pornit din faţa primăriei şi au urmat traseul Bulevardul Minerilor – Parcul Central unde ar fi trebuit să realizeze nişte desene pe asfalt reprezentative Zilei Europei, dar s-a renunţat din cauza vremei. Pe tot parcursul paradei, elevii au purtat bannere, eşarfe şi steguleţe cu toate statele membre ale Uniunii Europene, dar şi cu steagul Uniunii Europei.

Citeşte tot articolul »

Pentru cetăţenii care nu au reuşit să se conecteze la internet prin intermediul hotspotului wireless amplasat pe Bulevardul Minerilor prezentăm în continuare paşii de urmat pentru o conectare rapidă şi corectă:

1. După detectarea hotspotului cu denumirea MCTI, la deschiderea browserului de internet apare o pagină de conectare (ca în imaginea de mai jos).

Citeşte tot articolul »

Cauta
Retele Sociale