Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

MONITORUL OFICIAL LOCAL

  Dispozitia_Nr.29_din_20.01.2022.pdf (1,3 MiB, 7 hits)

REGISTRUL PENTRU EVIDENTA DISPOZITIILOR PE ANUL 2021

 

NR.INRG DATA TITLUL ACTULUI OBSERVATII

 

1 05.01.2021 privind incetarea contractului individual de munca nr.22643/26.08.2020  
2 06.01.2021 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare in suma de … a bugetului local pe anul 2020 al UATO Rovinari din excendentul bugetului local al anilor precedent inregistrat la data de 31.12.2020, in suma de …..  

 

 

 

3 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.607/2020 privind acordarea stimulentului educational  

 

4 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.583/2020 privind acordarea stimulentului educational  
5 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.574/2020 privind acordarea stimulentului educational  
6 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.601/2020 privind acordarea stimulentului educational  
7 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.579/2020 privind acordarea stimulentului educational  
8 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.629/2020 privind acordarea stimulentului educational  
9 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.619/2020 privind acordarea stimulentului educational  
10 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.575/2020 privind acordarea stimulentului educational  
11 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.862/2020 privind acordarea stimulentului educational  
12 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.1009/2020 privind acordarea stimulentului educational  
13 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.578/2020 privind acordarea stimulentului educational  
14 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.611/2020 privind acordarea stimulentului educational  
15 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.577/2020 privind acordarea stimulentului educational  
16 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.576/2020 privind acordarea stimulentului educational  
17 06.01.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  
18 06.01.2021 privind numirea …. in functia publica de executie de……  
19 06.01.2021 privind numirea…..  in functia publica de executie de……  
20 06.01.2021 privind numirea …..  in functia publica de executie de……  
21 06.01.2021 privind numirea  …..  in functia publica de executie de……  
22 06.01.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al …..avand functia publica de executie…..  
23 08.01.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei contractuala  
24 08.01.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei contractuala  
25 11.01.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
26 11.01.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
27 11.01.2021 privind convocarea de indata in sedinta extraordinara a Consiliuui Locala al orasului Rovinari, pentru data de 12.01.2021  

 

28 11.01.2021 privind constituirea comisiei pentru a formula si transmite raspunsurile …….  
29 11.01.2021 privind constituirea comisiei de concurs……  
30 11.01.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concurs……  
31 12.01.2021 privind modificarea art.1din dispozitia nr.576/2019  
32 12.01.2021 privind modificarea art.1din dispozitia nr.1042/2018  
33 12.01.2021 privind modificarea art.1din dispozitia nr.83/2019  
34 12.01.2021 privind prelungirea numirii …..  Sef serviciu  
35 12.01.2021 privind modificarea art.1din dispozitia nr.575/2019  
36 12.01.2021 privind modificarea art.1din dispozitia nr.574/2019  
37 12.01.2021 privind organizarea programului de lucru pentru personalul din cadrul Primariei orasului Rovinari  
38 12.01.2021 privind modificarea cuantumului ajutorului social  
39 14.01.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale  
40 14.01.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  
41 14.01.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale  
42 14.01.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale  
43 19.01.2021 privind incetarea contractului de munca ……  
44 19.01.2021 privind imputernicirea ….. pentru a participa la sedinta ….  
45 19.01.2021 privind acordarea gradatiei ……  
46 19.01.2021 privind acordarea gradatiei ……  
47 19.01.2021 privind reluarea activitatii ….  
48 19.01.2021 privind constituirea comisiei de receptie a mesei calde din cadrul Serviciului Mobil de Acordare a Hranei-Masa pe Roti  
49 20.01.2021 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Rovinari, judetul Gorj pentru data de 27.01.2021  
50 22.01.2021 privind modificarea cuantumului de ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale…..  

 

51 22.01.2021 pentru aprobarea ajutorului de incalzire a locuintei cu gaze naturale …..  
52 25.01.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut……  
53 25.01.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut……  
54 25.01.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familie monoparentale ……  
55 25.01.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinere familiei monoparentale ……  
56 25.01.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familie ……..  
57 25.01.2021 privind numirea ….. in functia de director medical interimar in cadrul  
58 25.01.2021 privind constituirea comisiei pentru sustinerea examenului de promovare ……  
59 25.01.2021 privind constituirea comisiei de solutionare la examenului de promovare  
60 25.01.2021 privind incetarea dreptului la ajutorul social incepand cu luna februarie 2021 pentru …..  
61 26.01.2021 privind aprobarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu gaze natural e….  
62 26.01.2021 privind aprobarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu gaze naturale ….  
63 26.01.2021 privind aprobarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu gaze naturale ….  
64 26.01.2021 privind incetarea contractului  individual de munca al ….  
65 27.01.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale …..  
66 27.01.2021 privind modificarea cuantumului pentru sustinerea familiei monoparentale …..  
67 27.01.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social ……  
68 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
69 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
70 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
71 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
72 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
73 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
74 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
75 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
76 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
77 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
78 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
79 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
80 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
81 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
82 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
83 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
84 28.01.2021 privind acordarea gradatiei conform transelor de vechime in munca …..  
85 28.01.2021 privind acordarea gradatiei conform transelor de vechime in munca …..  
86 28.01.2021 privind constituirea comisiilor pentru efectuarea anchetelor sociale  
87 29.01.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al  …..asistent personal  
88 29.01.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al  …..       

asistent personal

 
89 29.01.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. asistent personal  
90 29.01.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al  ….. asistent personal  
91 29.01.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al  ….. asistent personal  
92 29.01.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al  ….. asistent personal  
93 29.01.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al  ….. asistent personal  
94 29.01.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al  ….. asistent personal  
95 29.01.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al  ….. asistent personal  
96 29.01.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. asistent personal  
97 29.01.2021  privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
98 29.01.2021 privind imputernicirea  …..  pentru a semna la notariat declaratia pentru rectificare  
99 29.01.2021 privind organizarea programului de lucru pentru personalul din cadrul Primariei orasului Rovinari  
100 29.01.2021 privind acordarea stimulentului financiar prentru nou nascut …..  
101 29.01.2021 privind prelungirea detasarii …..  
102 29.01.2021 privind prelungirea detasarii …..  
   103 01.02.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu ……..  
   104 02.02.2021 privind acordarea acordarea unui ajutor de urgenta ….  
   105 02.02.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social ……  
   106 03.02.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta ……  
   107 03.02.2021 privind stabilirea salariului de baza brut ……  
   108 03.02.2021 privind stabilirea salariului de baza brut ……  
   109 03.02.2021 privind acordarea gradatiei conform transelor de vechime in munca ……  
   110 03.02.2021 privind acordarea gradatiei conform transelor de vechime in munca ……  
   111 03.02.2021 privind  completarea dispozitiei nr.47/2021  
   112 03.02.2021 privind imputernicirea ……..   pentru cheltuielile bugetare si acordarea semnaturii si mentiunii ,, Bun de plata”pe facturi  
   113 03.02.2021 privind prelungirea numirii ……  
   114 03.02.2021 privind acordarea unui ajutor de inmormantare ……  
   115 03.02.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
   116 03.02.2021 privind acordarea gradatiei ……..  
   117 04.02.2021 privind incetarea contractului individual de munca …..  
   118 04.02.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
   119 04.02.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
   120 08.02.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
   121 08.02.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
   122 08.02.2021 privind imputernicirea …. pentru a semna la notariat  actul aditional la contractual de superficie  
   123 10.02.2021 privind incetarea contactului individual de munca …  
   124 10.02.2021 privind incetarea dreptului la ajutorul social incepând cu luna martie 2021  
125 10.02.2021 privind desemnarea unitatii de  implementare a proiectului ,,Construire bloc locuinte sociale si amenajare zona aferenta precum si Amenajare zona centrala pietonala oras Rovinari  
126 10.02.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social …..  
127 10.02.2021 privind incetarea  dreptului la ajutor social …..  
128 10.02.2021 privind imputernicirea ….. pentru a semna la notariatactele aditipnale la contractual de superficie pt. terenul in suprafata de ..  
129 11.02.2021 privind constituirea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Rovinari  
130 12.02.2021 privind organizarea programului de lucru pentru personalul din cadrul Primariei orasului Rovinari  
131 15.02.2021 privind imputare sumei … reprezentand contravaloarea cheltuielilor judecataoresti  
132 15.02.2021 privind imputare sumei … reprezentand contravaloarea cheltuielilor judecataoresti  
133 15.02.2021 privind constitirea comisiei pentru verificarea blocurilor de locuinte sociale  
134 15.02.2021 privind constituirea Comisiei de Monitorizare cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial  
135 17.02.2021 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului  Rovinari, pentru data de 24.02.2021  
136 17.02.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta ……  
137 17.02.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
138 17.02.2021 privind desemnarea echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare bloc B2, Amenajare zona blocurilor C2-G5,oras Rovinari,jud Gorj-Amenajare Platou Casa de Cultura  
139 18.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare …..  
140 19.02.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
141 19.02.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale …..  
142 22.02.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale …..  
143 22.02.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
144 22.02.2021 privind instituirea curatelei si numirea……  
145 22.02.2021 privind numirea …… in functia publica …..  
146 22.02.2021 privind numirea …… in functia publica …..  
147 22.02.2021 privind actualizarea art.4, pctA din Dispozitia nr.312/2019  
148 22.02.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav ……  
149 22.02.2021 privind numirea ….. in functia publica de executie….  
150 23.02.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinere familiei…..  
151 23.02.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
152 24.02.2021  privind stabilirea dreptului la ajutor social …..  
153 24.02.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna martie 2021  
154 24.02.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna martie 2021  
155 24.02.2021 Privind imputernicirea ….. pentru a semna la notariat actul aditional la contractual de superficie pt ternul in suprafata  
156 25.02.2021 privind incetarea  dreptului la ajutor social …..  
157 25.02.2021 privind desemnarea …..ca persoana responsabila de rezolvarea petitiilor pe perioada concediilor, delegatiilor etc, ale…..  
158 26.02.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
159 26.02.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
160 26.02.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinere familiei…..  
161 26.02.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  
162 26.02.2021 privind revocarea dispozitiei nr.144/22.02.2021  
163 26.02.2021 privind instituirea curatelei …..  
164 26.02.2021 privind incetarea contractului individual de munca ….  
165 01.03.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ….  
166 01.03.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ….  
167 01.03.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale  
168 01.03.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ….  
169 01.03.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ….  
170 01.03.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale  
171 01.03.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale  
172 01.03.2021 privind constituirea comisiei pt punerea in aplicare a prevederilol HCL NR.36/24.02.2021…  
173 01.03.2021 privind prelungirea detasarii …..  
174 01.03.2021 privind prelungirea detasarii …..  
175 03.03.2021 privind constituirea comisiei …….  
176 03.03.2021 privind constituirea comisiei …….  
177 03.03.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei  
178 03.03.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu luna martie  
179 03.03.2021 privind instituirea curatelei si numirea…….  
180 04.03.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
181 05.03.2021 privind desemnarea …..pentru a urmari incheierea si derularea contractelor avand ca obiect lucrari de cadastru  
182 08.03.2021 privind preluarea gestiuni …..  
183 08.03.2021 privind constituirea comisiei de evaluare, reevaluare a corpurilor de iluminat  
184 08.03.2021 privind constituirea comisiei de selectie a dosarelor pentru personalul implicat in activitatea de vacinare reprezentat de asistentii medicali  
185 08.03.2021 privind constituirea comisiei de selectie a dosarelor pentru personalul implicat in activitatea de vacinare reprezentat de registratorii medicali  
186 08.03.2021 privind constituirea comisiei de analiza privind incalcarea dreptului de acces  
187 09.03.2021 privind constituirea comisiei de selectie a dosarelor pentru personalul implicat in activitatea de vaccinare reprezentat de medici  
188 09.03.2021 privind desemnarea ……….la Centrul de vaccinare din loc.Rovinari  
189 09.03.2021 privind incetarea contractului individual de munca…..  
190 09.03.2021 privind constituirea comisiei de cercetarea disciplinara prealabila  
191 09.03.2021 privind detasarea incepand cu 8 martie 2021  
192 09.03.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pt. personalul cu handicap grav  
193 12.03.2021 privind organizarea programului de lucru pentru personalul din cadrul Primariei orasului Rovinari  
194 12.03.2021 privind indreptarea erorii materiale din Dispozitia nr146/22.02.2021  
195 12.03.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale  
196 12.03.2021 privind reluarea activitatii……..  
197 12.03.2021 privind completarea dispozitiei nr.138/17.02.2021  
198 15.03.2021 privind constituirea comisiei …….  
199 15.03.2021 privind constituirea comisiei …….  
200 16.03.2021 privind convocarea de indata in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Orasului Rovinar, judetul Gorj pentru data de 16.03.2021  
201 16.03.2021 privind incetarea  dreptului la ajutor social …..  
202 16.03.2021 privind incetarea  dreptului la ajutor social …..  
203 16.03.2021 privind incetarea  dreptului la ajutor social …..  
204 16.03.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea definitiva…..  
205 17.03.2021 privind numirea ca indrumator de stagiu ……  
206 19.03.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
207 19.03.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
208 22.03.2021 privind modificarea si completarea Dispozitiei nr.613/2016  
209 22.03.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor….  
210 22.03.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei…  
211 22.03.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei…..  
212 22.03.2021 privind acordarea gradatiei……..  
213 23.03.2021 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Rovinari, judetul Gorj pentru data de 30.03.2021.  
214 23.03.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei…..  
215 24.03.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor……  
216 24.03.2021 privind modificarea dispozitiei Primarului orasului Rovinari nr.191/09.03.2021  
217 24.03.2021 privind completarea dispozitiei Primarului orasului Rovinari nr.204/16.03.2021  
218 24.03.2021 privind incetarea  dreptului la ajutor social …..  
219 24.03.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale …..  
220 24.03.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  
221 24.03.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale …..  
222 24.03.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  
223 24.03.2021 privind imputernicirea …….. pentru a semna la notariat actul aditional la contractual de superficie pt. terenul in suprafata de 60mp  
224 29.03.2021 privind desemnarea…….ca membru in comisia de evaluare atribuirii contractului de lucrari-CL 22:Proiectare si executare lucrari la surse, STAP aductiuni si SEAP- Rovinari si Turceni  
225 29.03.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu prin delegarea …….. in cadrul Biroului Impozite si Taxe Locale  
226 29.03.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
227 29.03.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale …..  
228 30.03.2021 privind constituirea comisiei de verificarea suprafetelor reale ale terenurilor……  
229 30.03.2021 privind constituirea comisiei pt verificarea unor obiective……..  
230 30.03.2021 privind incetarea  dreptului la ajutor social …..  
231 30.03.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…….  
232 30.03.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…….  
233 30.03.2021 privind acordarea unui ajutor de inmormantare….  
234 31.03.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta(incendiu)  
235 31.03.2021 privind acordarea unui ajutor de inmormantare…..  
236 31.03.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale …..  
237 31.03.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  
238 31.03.2021 privind constituirea comisiilor pentru efectuarea anchetelor sociale  
239 31.03.2021 privind imputernicirea …… pentru a participa la sedinta AGA  
240 31.03.2021 privind incetarea exercitarii cu caracter temporar a functiei……  
241 31.03.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu…..  
242 02.04.2021 privind incetarea  dreptului la ajutor social …..  
243 02.04.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social …..  
244 02.04.2021 privind incetarea raporturilor de serviciu………  
245 02.04.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea definitiva…..  
246 02.04.2021 privind prelungirea detasarii…….  
247 02.04.2021 privind prelungirea detasarii…….  
248 02.04.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor……  
249 02.04.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor……  
250 02.04.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna aprilie 2021  
251 02.04.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna aprilie 2021………  

 

252 02.04.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna aprilie 2021……….  
253 02.04.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna aprilie 2021………..  
254 02.04.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna aprilie 2021………..  
255 02.04.2021 privind prelungirea detasarii……..  
256 02.04.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut ……  
257 05.04.2021 privind desemnarea responsabilului din cadrul UATO Rovinari, pentru a urmari realizarea obiectivului de investitii ,,Construire bloc ANL, b-dul Minerilor, oras Rovinari, judet Gorj.  
258 05.04.2021 privind modificarea art.1 din Dispozitia nr.248/02.04.2021  
259 06.04.2021 privind desemnarea …. pentru a gestiona aplicatia de tip OGIS si pentru predarea respective primirea datelor  informatice cu privire la serviciul Harta cu Distrigaz Sud Retele.  
260 07.04.2021 privind constituirea comisiei de concurs…….pentru ocuparea functiei…..  
261 07.04.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul…….  
262 08.04.2021 privind incetarea contractului individual de munca…..  
263 08.04.2021 privind imputernicirea …… pentru a participa la terminarea lucrarilor ….  
264 08.04.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
265 08.04.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  
266 08.04.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  
267 08.04.2021 privind acordarea unui ajutor de inmormantare…..  
268 09.04.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
269 09.04.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
270 09.04.2021 privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Rovinari, judetul Gorj pentru data de 16.04.2021.  
271 09.04.2021 privind acordarea unui ajutor de inmormantare…..  
272 09.04.2021 privind prelungirea detasarii……  
273 09.04.2021 privind incetarea contractului individual de munca…..  
274 12.04.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
275 12.04.2021 privind incetarea suspendarii concursului pentru ocuparea functiei …….  
276 12.04.2021 privind organizarea programului de lucru pentru personalul din cadrul Primariei orasului Rovinari  
277 13.04.2021 privind modificarea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei…….  
278 13.04.2021 privind modificarea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei…….  
279 13.04.2021 privind desemnarea echipei de implementare a proiectului ,,Dezvoltarea mobilitatii urbane din UAT Rovinari si UAT Dragutesti prin modernizarea sistemului de transport public local”  
280 14.04.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu luna mai  
281 14.04.2021 privind incetarea acordarii stimulentului educational  sub forma de tichet social…….  
282 14.04.2021 privind incetarea acordarii stimulentului educational  sub forma de tichet social…….  
283 15.04.2021 privind numirea ……….. in functia publica  
284 19.04.2021 privind constituirea comisiei de concurs…….pentru ocuparea functiei…….  
285 19.04.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei……  
286 20.04.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei…..  
287 20.04.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
288 20.04.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
289 20.04.2021 privind incetarea raporturilor de serviciu ..…avand functia publica de executie…..  
290 20.04.2021 privind convocarea de indata in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Orasului Rovinar, judetul Gorj pentru data de 27.04.2021  
291 22.04.2021 privind incetarea  dreptului la ajutor social …..  
292 22.04.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  mai 2021……….  
293 22.04.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  mai 2021……….  
294 22.04.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  mai 2021……….  
295 22.04.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  mai 2021……….  
296 22.04.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…….  
297 22.04.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta(incendiu)  
298 22.04.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu primirea si gestionarea petitiilor, precum si relatia cu societatea civilă la nivelul Primăriei oraș Rovinari  
299 22.04.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor……  
300 22.04.2021 privind numirea ……….. in functia publica de executie  
301 22.04.2021 privind constituirea comisiei de selectie a dosarelor pentru personalul implicat in activitatea de vaccinare reprezentat de 2 medici din specialitatile epidemiologice, medicina scolara, medicina de famiie si alte specialitatisi asistent medical din cadrul Centrului de Vaccinare din localitate Rovinari, B-dul Minerilor (sala de sport), jud.Gorj  
302 22.04.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
303 22.04.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  mai 2021……….  
304 26.04.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale ……  
305 26.04.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  mai 2021……….  
306 26.04.2021 privind constituirea comisiei de concurs…….pentru ocuparea functiei…….  
307 26.04.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei……  
308 26.04.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  
309 26.04.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegarea …………  
310 26.04.2021 privind desemnarea persoanelor responsabile sa duca la indeplinire obligatiile privind modificarea citatiilor si a altor acte de procedura, in conditiile Legii nr. 135/2010 cu modificarile si completarile ulterioare  
311 27.04.2021 privind modificarea cuantumului ajutorului social incepand cu luna mai 2021  
312 27.04.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei incepand cu 01.05.2021  
313 27.04.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei incepand cu 01.05.2021  
314 27.04.2021 privind incetarea dreptului la ajutorul social incepand cu 01.05.2021  
315 28.04.2021 privind constituirea comisiei de concurs…….pentru ocuparea functiei…….  
316 28.04.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei……  
317 29.04.2021 privind constituirea comisiei pentru verificarea documentatiilor depuse pentru acordarea facilitatilor fiscal pentru stimularea mediului economic si diminuarea arieratelor bugetare in orasul Rovinari prin acordarea sutirii de la plata a majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre intreprinderile care au calitatea de contribuabili ai orasului Rovinari si care isi desfasoara activitatea pe raza administrativ- teritoriala a orasului Rovinari  
318 04.05.2021 privind prelungirea detasarii……..  
319 04.05.2021 privind prelungirea detasarii……..  
320 04.05.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
321 04.05.2021 privind acordarea unui ajutor de inmormantare…..  
322 06.05.2021 privind incetarea contractului individual de munca ….  
323 07.05.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegare…..  
324 07.05.2021 privind numirea …  in functia publica de execuție……  
325 10.05.2021 privind convocarea in ședința extraordinara a Consiliului Local Rovinari, județul Gorj pentru data de 17.05.2021  
326 10.05.2021 privind preluarea gestiunii de la ….. la……  
327 10.05.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social …..  
328 11.05.2021 privind acordarea unui ajutor de înmormântare…..  
329 11.05.2021 privind acordarea unui ajutor de înmormântare…..  
330 11.05.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale ……  
331 11.05.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei incepand cu 01.06.2021  
332 11.05.2021 privind încetarea acordării indemnizatiei lunare de însoțitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
333 13.05.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul ,,Amenajare parc joacă creșe, oraș Rovinari  
334 14.05.2021 privind numirea……… ,,Spital Orasenesc Sfantul Stefan ‘Rovinari  
335 14.05.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegarea …………  
336 17.05.2021 privind desemnarea ….  ca responsabil de contract pentru unele contracte aflate in derulare  
337 17.05.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru …….. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
338 17.05.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor  examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru …….. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
339 18.05.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…….  
340 18.05.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei incepand cu 01.06.2021  
341 19.05.2021 privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Rovinari, judetul Gorj pentru data de 26.05.2021.  
342 20.05.2021 privind desemnarea ….   pentru a participa la receptia pentru terminarea lucrărilor la obiectivul ,, Punere in siguranta la priza cu barare Rovinari, județul Gorj  
343 20.05.2021 privind constituirea centrului operativ cu activitate temporară  
344 20.05.2021 privind numirea ……..  in cadrul Compartiment Stabilire , Urmarire, Executare Silită Persoane Fizice și Persoane Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Rovinari  
345 24.05.2021 privind desemnarea …… pentru a participa la sedinta…..  
346 24.05.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei incepand cu 01.06.2021  
347 24.05.2021 privind incetarea  dreptului la ajutor social …..  
348 24.05.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional …….. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
349 24.05.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor  examen pentru promovarea in grad profesional …….. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
350 24.05.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional …….. din cadrul Compartiment Cultura  
351 24.05.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor  examen pentru promovarea in grad profesional …….. din cadrul Compartiment Cultura  
352 26.05.2021 privind constituirea comisiei pentru identificarea cladirilor, terenurilor neingrijite de pe raza orasului Rovinari  
353 27.05.2021 privind  constituirea comisiei de receptie servicii prestate si bunuri achizitionate de Compartimentul Cultura din cadrul aparatului de specialitate al primarului  
354 28.05.2021 privind constituirea comisiei de concurs…….pentru ocuparea functiei…….  
 355 28.05.2021 privind modificarea dispozitiei primarului orasului Rovinari nr.3165/28.04.2021  
356 28.05.2021 privind constituirea comisiei de concurs…….pentru ocuparea functiei…….  
357 31.05.2021 privind prelungirea detasarii…….  
358 31.05.2021 privind prelungirea detasarii…….  
359 31.05.2021 privind prelungirea detasarii…….  
360 31.05.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu luna iunie  

 

361 31.05.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu prin delegarea …………  
362 31.05.2021 privind acordarea sporului de pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite personalului din cadrul Compartiment Asistenta Medicala Scolara……..  
363 02.06.2021 privind suspendarea dreptului la ajutor social……….  
364 02.06.2021 privind suspendarea dreptului la ajutor social……….  
365 04.06.2021 privind prelungirea detasarii…….  
366 04.06.2021 privind prelungirea detasarii…….  
367 04.06.2021 privind reluarea activitatii……   
368 07.06.2021 privind desemnarea  …….ca persoana de  legatura cu Asociatia Oraselor din  Rovinari  
369 07.06.2021 privind constituirea comisiei pentru preluarea, pe baza de protocol de predare-primire a bunurilor care au fost date in administrare cu folosinta gratuita catre SC APA CANAL SALUBRITATE SRL  
370 07.06.2021 privind constituirea comisiei de concurs …… pentru ocuparea functiei…….  
371 07.06.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei…….   
372 07.06.2021 privind constituirea comisiei de concurs …… pentru ocuparea functiei…….  
373 07.06.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei…….   
374 07.06.2021 privind constituirea comisiei de concurs …… pentru ocuparea functiei…….  
375 07.06.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei…….   
376 07.06.2021 privind imputernicirea …… pentru a semna  la notariat contractului de superficie pe terenul in suprafata de 24mp ….  
377 08.06.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
378 08.06.2021 privind numirea ….. in functia publica de executie…. din cadrul aparatului de specialitate al Primariei Orasului Rovinari  
379 08.06.2021 privind numirea ….. in functia publica de executie…. din cadrul aparatului de specialitate al Primariei Orasului Rovinari  
380 08.06.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional…..  
381 09.06.2021 privind imputernicirea …… pentru a participa la terminarea lucrarilor ….  
382 09.06.2021 privind imputernicirea …… pentru a participa la sedinta AGA  
383 09.06.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…….  
384 11.06.2021 privind imputernicirea …  pentru a participa la receptia pentru terminarea lucrarilor Suprainaltarea compartimentului…..  
385 14.06.2021 privind constituirea comisiei de concurs …… pentru ocuparea functiei…….  
386 14.06.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul ……….  
387 14.06.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad superior …..  
388 14.06.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la examenul de promovare …….  
389 15.06.2021 privind incadrarea  …… in functia de natura contractuala..  
390 15.06.2021 privind incadrarea  …… in functia de natura contractuala..  
391 15.06.2021 privind incadrarea  …… in functia de natura contractuala..  
392 15.06.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…….  
393 15.06.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
394 15.06.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale..  
395 15.06.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale incepand cu 01.07.2021  
396 15.06.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale incepand cu 01.07.2021  
397 15.06.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale incepand cu 01.07.2021  
398 16.06.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul …….  
399 16.06.2021 privind modificarea disp. nr.340/2021  
400 16.06.2021 privind completarea  disp. nr.369/2021  
401 17.06.2021 privind modificarea disp. nr.337/2021  
402 17.06.2021 privind modificarea disp. nr.338/2021  
403 17.06.2021 privind instituirea curatelei si numirea d-nei…..  , curator special pentru…….  
404 22.06.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
405 22.06.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
406 22.06.2021 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Rovinari, in data de 29.06.2021  
407 23.06.2021 privind aprobarea desfasurarii adunarii publice organizata de catre d-nul ……………., in ziua de 25.06.2021, intre orele 16:30-17:30  
408 23.06.2021 privind aprobarea desfasurarii adunarii publice organizata de catre Asociatia pentru Rovinari, in ziua de 25.06.2021, intre orele 18:00-19:00, in orasul Rovinari, in parcarile aferente strazii Pacii, judetul Gorj.  
409 23.06.2021 privind desemnarea executorilor fiscali pentru administrarea creantelor fiscale  
410 23.06.2021 privind imputernicirea comisiei prin disp.nr369/2021  
411 25.06.2021 privind acordarea gradatiei, …… in cadrul Comp. Contabilitatea Gestiunii.  
412 25.06.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
413 25.06.2021 privind prelungirea detasarii……. in cadrul Directiei de Sanatate Publica  
414 25.06.2021 privind prelungirea detasarii……. in cadrul Directiei de Sanatate Publica  
415 28.06.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de achizitie publica  
416 28.06.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familie, incepand cu 01.07.2021  
417 28.06.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu, prin mutarea temporara a…….in cadrul Comp Gestiune Patrimoniu  
418 28.06.2021 privind constituirea comisiei de disciplina  
419 28.06.2021 privind constituirea echipei mobile a centrului de vaccinare SALA DE SPORT din orasul Rovinari  
420 29.06.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu, prin mutarea temporara a…….in cadrul Biroului Achizitii Publice ,Fonduri Europene  
421 29.06.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social, incepand luna iulie  
422 29.06.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, incepand luna iulie  
423 29.06.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut , incepand cu luna iulie.  
424 30.06.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu, prin mutarea definitiva a…….in cadrul Compartiment Investitii, Servicii Curente.  
425 30.06.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei…….  
426 30.06.2021 privind numirea ……. in functia publica de executie de….in cadrul Compartiment Ordine si Liniste Publica    
427 30.06.2021 privind numirea ……. in functia publica de executie de….in cadrul Compartiment Ordine si Liniste Publica    
428 30.06.2021 privind numirea ……. in functia publica de executie de….in cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu    
429 30.06.2021 privind majorarea cu 10% salariului de baza  brut al ……   in cadrul Directiei Economica  
430 01.07.2021 privind constituirea comisiei pentru probleme de aparare  
431 01.07.2021 privind imputernicirea ….. pentru a semna  la notariat actul aditional la contractul de superficie pt terenul in suprafata de 68,75mp  
432 01.07.2021 privind imputernicirea ….. pentru a semna  la notariat actul aditional la contractul de superficie pt terenul in suprafata de 84mp  
433 01.07.2021 prin care se ia act de demisie…… din functia de …….. al proiectului ,, Bunicii Comunitatii’’  
434 01.07.2021 privind incetarea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice…….in cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu  
435 01.07.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu, avand functia publica…… in cadrul Directiei Publice de Politie Locala  
436 02.07.2021 privind suspendarea dreptului la ajutor social………. , incepand cu luna iulie 2021  
437 02.07.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei vacante de natura contractuala …… in cadrul proiectului ,,Bunicii Comunitatii-Rovinari’’  
438 02.07.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concurs pentru ocuparea functiei vacante de natura contractuala …… in cadrul proiectului ,,Bunicii Comunitatii-Rovinari’’  
439 05.07.2021 privind incetarea detasarii ………din cadrul Serviciului Iluminat Public al Orasului Rovinari  
440 05.07.2021 privind prelungirea mutarii temporare  …….. din cadrul Biroului Urbasnism ,in cadrul Biroului Achizitii Publice, Fonduri Europene  
441 05.07.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  iulie 2021……….  
442 05.07.2021 privind instituirea curatelei si numirea …….curator special pentru minorele………  
443 05.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
444 05.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
445 05.07.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  iulie 2021……….  
446 05.07.2021 privind incetarea contractului individual de munca ……. din cadrul Comp. Servicii-Directia Administrare Patrimoniu  
447 06.07.2021 privind imputernicirea  …….. pentru a depune documentatia la IPJ Gorj  

 

448 06.07.2021 privind stabilirea salariului de baza …..din cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu  
449 09.07.2021 privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Rovinari, pentru data de 15.07.2021  
450 09.07.2021    
451 12.07.2021 privind incetarea contractului individual de munca …..asistent personal in cadrul Directiei Publice de Asistenta Sociala.  
452 12.07.2021 privind numirea ca indrumator de stagiu ……… in cadrul  biroului Achizitii Publice, Fonduri Europene si aprobarea programului pentru desfasurarea perioadei de stagiu a…… grad profesional in cadrul Biroului Achizitii Publice, Fonduri Europene      
453 12.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
454 14.07.2021 privind incadrarea ……. In functiade ….in cadrul Compartiment Locuinte Sociale si Adaposturi Temporare  
455 15.07.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei vacante …… in cadrul echipei de implementare  a proiectului ,,Bunicii Comunitatii-Rovinari ’’ POCU-127708  
456 15.07.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social, incepand luna august 2021 pentru ……..  
457 15.07.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social, incepand luna august 2021 pentru …….. `
458 15.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
459 15.07.2021 privind modificarea cuantumului ajutor social, incepand luna august 2021 pentru ……..  
460 15.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
461 19.07.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei…….  
462 19.07.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei…….  
463 19.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
464 19.07.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, incepand luna august  
465 19.07.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, incepand luna august  
466 19.07.2021 privind modificarea cuantumului alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, incepand luna august  
467 20.07.2021 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Rovinari, in data de 27.07.2021  
468 20.07.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu, ……. avand functia publica…… in cadrul din cadrul ………prin transferal in interesul serviciului in cadrul……..  
469 20.07.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand luna august  
470 20.07.2021 privind imputernicirea ….. pentru a semna  la notariat actul aditional la contractul de superficie pt terenurile in suprafata de 192mp si 190mp  
471 22.07.2021 privind constituirea comisiei de inventariere a componentelor punctului ………  

 

472 22.07.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand luna august  
473 22.07.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social, incepand luna august 2021 pentru ……..  
474 22.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
475 22.07.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social, incepand cu luna august  
476 23.07.2021 privind numirea ………… in  functia…….  
477 23.07.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, incepand luna august  
478 23.07.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social, incepand luna august 2021 pentru ……..  
479 26.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
480 26.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
481 27.07.2021 privind modificarea art.1din Dispozitia nr .146/2019  
482 27.07.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand luna august 2021 pentru ……..  
483 27.07.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ……  
484 27.07.2021 privind incetarea de drept a contractului individual de munca …….  
485 28.07.2021 privind modificarea art1, alin1 din disp. nr.103…….  
486 29.07.2021 privind acordarea gradatiei ………  
487 29.07.2021 privind reluarea dreptului la ajutor social, incepand cu luna august…..  
488 29.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
489 29.07.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul ,,Construire Smart City-Carport modular solar……’’  
490 29.07.2021 privind numire ……. in functia publica de executie de……  
491 29.07.2021 privind detasarea……. in cadrul Directiei de Sanatate Publica  
492 29.07.2021 privind detasarea……. in cadrul Directiei de Sanatate Publica  
493 02.08.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind …….  ,, Lucrari de reparatii curente la Casa de Cultura a Sindicatelor Rovinari  
494 02.08.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind …….  ,,Achizitie autobuze electrice cu statii de incarcare si sistem e-tiketing’’  
495 02.08.2021 privind incetarea de drept a raporturilor de serviciu ale ….. avand functia publica de executie de consilier  
496 06.08.2021 privind constituirea comisiei  pentru examenul de promovare in clasa , organizat pentru functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Rovinari.  
497 06.08.2021 privind constituirea comisiei de solutionare  pentru examenul de promovare in clasa , organizat pentru functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Rovinari.  
498 09.08.2021 privind acordarea gradatiei ……..avand functia de …….  
499 10.08.2021 privind desemnarea …… pentru a participa la receptia la terminarea lucrarilor contract de proiectare si executie de lucrari -Statie de ape uzate , orasul Rovinari,jud.Gorj  
500 10.08.2021 privind modificarea art.1 din disp.nr.133/15.02.2021  
501 10.08.2021 privind constituirea comisiilor pentru efectuarea anchetelor sociale  
502 10.08.2021 privind modificarea art.1 din dispozitia nr.424/02.05.2018  
503 11.08.2021 privind modificarea art.1 din disp.nr.461/19.07.2021  
504 11.08.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegarea ….. din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Scolara in cadrul Centrului de vaccinare  
505 11.08.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegarea ….. din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Scolara in cadrul Centrului de vaccinare  
506 11.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
507 11.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
508 11.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
509 12.08.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functie de natura contractuala  vacanta din cadrul echipei de implementare a proiectului ,, Bunicii Comunitatii-Rovinari, POCU 127708  
510 12.08.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor concurs pentru ocuparea functie de natura contractuala  vacanta din cadrul echipei de implementare a proiectului ,, Bunicii Comunitatii-Rovinari, POCU 127708  
511 13.08.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior in cadrul …….  
512 13.08.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor  la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior in cadrul……..  
513 13.08.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior in cadrul …….  
514 13.08.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor  la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior in cadrul……..  
515 13.08.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale…….  
516 13.08.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale…….  
517 13.08.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale…….  
518 16.08.2021 privind desemnarea …….  ca medic coordonator al Centrului de vaccinare in perioada  23.08-05.09.2021  
519 17.08.2021 privind desemnarea ……..  in cadrul Compartimentului Locuinte Sociale si adaposturi temporare…….  
520 17.08.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional a ……  avand functia de…….  
521 17.08.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor examen pentru promovarea in grad profesional a ……  avand functia de…….  
522 18.08.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de achizitie publica ce are ca obiect ,,Cresterea eficientei energetice in cladiri rezidentiale or.Rovinari  
523 18.08.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor, reprezentant legal al……..  
524 18.08.2021 privind constituirea  comisiei pentru distrugerea documentelor la nivelul  Serviciului Public  Comunitar Local  a Persoanelor Rovinari- Comp. Evidenta Populatiei  
525 18.08.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale…….  
526 18.08.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei…….  
527 18.08.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei …….  
528 19.08.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei …….  
529 19.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
530 19.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
531 19.08.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…….  
532 19.08.2021 privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare de insotitor ptr. persoana cu handicap grav adult…..  
533 19.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
534 19.08.2021 privind acordarea gradatiei ……. avand functia de executie…….  
535 20.08.2021 privind acordarea gradatiei ……. conform transelor de vechime in munca…….  
536 20.08.2021 privind desemnarea ……sa reprezinte institutia in relatiile cu Autoritatea Rutiera Romana cu privire la activitatea  de transport din cadrul Primariei oras Rovinari  
537 23.08.2021 privind reluarea dreptului la ajutor social ……..  
538 23.08.2021 privind stabilirea dreptului  la ajutor social in cuantum…..  
539 23.08.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social ……..  
540 23.08.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social ……..  
541 23.08.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social ……..  
542 24.08.2021 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Rovinari, Judetul Gorj pentru data de 31.08.2021  
543 24.08.2021 privind constituirea comisiei de selectie a dosarelor pentru personalul implicat in activitatea de vaccinare reprezentat de medici din specialitatile epidemiologice, medicina scolara si alte specialitati din cadrul Centrului de vacccinare din localitatea Rovinari  
544 25.08.2021 privind acordarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult……..  
545 26.08.2021 privind incetarea dreptului de ajutor social incepand cu luna septembrie 2021, titular……  
546 26.08.2021 privind incetarea dreptului de ajutor social incepand cu luna septembrie 2021, titular……  
547 26.08.2021 privind imputernicirea ……..pentru acordarea semnaturilor si mentiunii ,,Bun de plata’’  
548 26.08.2021 privind acordarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult……..  
549 27.08.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de …  
550 27.08.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de …  
551 27.08.2021 privind detasarea……. in cadrul Directiei de Sanatate Publica  
552 27.08.2021 privind detasarea……. in cadrul Directiei de Sanatate Publica  
553 27.08.2021 privind constituirea  comisiei pentru distrugerea actelor de identitate si a celorlalte documente referitoare la deces  la nivelul  Serviciului Public  Comunitar Local  a Persoanelor Rovinari- Comp. Evidenta Populatiei  
554 27.08.2021 privind modificarea art.1din disp.nr.509/2021  
555 31.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
556 31.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
557 31.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
558 31.08.2021 privind modificarea art.1 din disp. nr.520/17.08.2021…….  
559 31.08.2021 privind numirea ….. in functia publica de executie………  
560 31.08.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegare a…. din cadrul Comp.Asistenta Medicala Scolara in cadrul Centrului de vaccinare ,,Sala de sport’’ a orasului Rovinari  
561 31.08.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegare a…. din cadrul Comp.Asistenta Medicala Scolara in cadrul Centrului de vaccinare ,,Sala de sport’’ a orasului Rovinari  
562 01.09.2021 privind constituirea comisiei pentru a analiza cererile proprietarilor de scutire la plata taxei de recuperarea sprijinului financiar acordat in vederea igienizarii subsolurilor  
563 01.09.2021 privind incetarea dreptului de ajutor social incepand cu luna septembrie 2021, titular……  
564 01.09.2021 privind acordarea gradatiei ……. conform transelor de vechime in munca…….in cadrul Directiei Publice de Asistenta Sociala  
565 02.09.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu prin delegarea …….. in cadrul Biroului Impozite si Taxe Locale  
566 02.09.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  septembrie 2021, pentru…….  
567 02.09.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  septembrie 2021, pentru…….  
568 02.09.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  septembrie 2021, pentru…….  
569 02.09.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  septembrie 2021, pentru…….  
570 02.09.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…….  
571 02.09.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul ,,Amenajare  parcare zona blocurilor D3-D5, Oras Rovinari.’’  
572 02.09.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul ,,Amenajare  alee si parcare zona Scolii Gimnaziale nr.1,oras Rovinari’’ si ,,Amenajare parcare zona blocului D, oras Rovinari’’  
573 03.09.2021 privind incetarea detasarii …….din cadrul Primariei oras in cadrul Agentiei pentru Finantarea Institutiilor Rurale  
574 03.09.2021 privind incetarea contractulu individual de munca……  
575 06.09.2021 privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Rovinari, in data de 10.09.2021  
576 06.09.2021 privind constituirea comisiei pentru solutionarea cererii….  
577 06.09.2021 privind incetarea contractului individual de munca…… asistent personal  
578 06.09.2021 privind acordarea gradatiei….., avand functia de natura contractuala…. .in cadrul Compartimentului……  
579 07.09.2021 privind virari de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol in trim.III al bugetului centralizat al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local al unitatilor administrativ teritoriale oras Rovinari pe anul 2021.  
580 08.09.2021 privind constituirea comisiei de concurs  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta…in cadrul Comp….  
581 08.09.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta  …..in cadrul Comp….  
582 08.09.2021 privind acordarea gradatiei….., avand functia publica de executie de …. .in cadrul Compartimentului……  
583 08.09.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
584 08.09.2021 privind virari de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol in trim.III al bugetului centralizat al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local al unitatilor administrativ teritoriale, oras Rovinari pe anul 2021.  
585 08.09.2021 privind desemnarea reprezentantilor in comisia de receptive finalala obiectivul bloc P14,situate in orasul Rovinari Str.22 Decembrie1989, jud.Gorj.  
586 08.09.2021 privind modificarea art.1 din Dispozitia Primarului orasului Rovinari nr.511/2021  
587 14.09.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul ,,Amenajare parc de joaca Gradinita cu Program Prelungit oras Rovinari’’  
588 14.09.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul ,,Amenajare  parc de joaca Gradinita nr.4 oras Rovinari’’  
589 14.09.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior in cadrul …….  
590 14.09.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor  la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior in cadrul……..  
591 14.09.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior in cadrul …….  
592 14.09.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor  la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior in cadrul……..  
593 14.09.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
594 14.09.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale…….  
595 14.09.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale…….  
596 14.09.2021 privind incetarea dreptului de ajutor social incepand cu luna septembrie 2021, titular……  
597 14.09.2021 privind numirea ….. avand functia de medic primar  -medicina de familie in cadrul Compartiment Asistenta Medicala Scolara ca si medic coordonator al activitatii de medicina  scolara de pe raza administrativ teritoriala a Orasului Rovinari.  
598 14.09.2021 privind numirea ….. avand functia de medic dentist-stomatologie generala in cadrul Compartiment Asistenta Medicala Scolara ca si medic coordonator al activitatii de medicina  scolara de pe raza administrativ teritoriala a Orasului Rovinari.  
599 14.09.2021 privind numirea ….. avand functia de asistent medical in cadrul Compartiment Asistenta Medicala Scolara, ca si   asistent medical coordonator al activitatii de medicina scolara de pe raza administrativ teritoriala a  orasului Rovinari.  
600 15.09.2021 privind numirea ….. avand functia de asistent medical in cadrul Compartiment Asistenta Medicala Scolara, ca si   asistent medical coordonator al activitatii medicale stomatologice de pe raza administrativ teritoriala a  orasului Rovinari.  
601 16.09.2021 privind modificarea Dispozitiei nr.513/2021  
602 20.09.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
603 21.09.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand luna septembrie  
604 21.09.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei  
605 21.09.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale …….  
606 21.09.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei……  
607 21.09.2021 privind incetarea suspendarii contractului individual de munca………  
608 21.09.2021 privind suspendarea de drept a contractului individual de munca……  
609 22.09.2021 privind numirea ……. in functia publica de executie…..  
610 22.09.2021 privind numirea ……. in functia publica de executie…..  
611 22.09.2021 privind imputernicirea …..   in cadrul Biroului…. pentru a participa la receptia pentru terminarea lucrarilor la obiectivul ,, Amenajare cale de accces si parcare’’  
612 22.09.2021 privind incetarea dreptului la ajutorul  social incepand cu luna septembrie 2021, titular……  
613 22.09.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…….  
614 22.09.2021 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Rovinari, Judetul Gorj pentru data de 29.09.2021  
615 22.09.2021 privind desemnarea …….ca medic coodonator la centrului de vaccinare din localitatea Rovinari, jud.Gorj  
616 24.09.2021 privind acordarea unui ajutor de inmormantare…….  
617 24.09.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
618 27.09.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegare a…. din cadrul Comp.Asistenta Medicala Scolara in cadrul Centrului de vaccinare ,,Sala de sport’’ a orasului Rovinari  
619 27.09.2021 privind detasarea …….ca asistent medical comunitar in cadrul Compartiment Asistenta Medicala Comunitara  in cadrul Directiei de Sanatate Publica Gorj  
620 27.09.2021 privind detasarea …….ca asistent medical comunitar in cadrul Compartiment Asistenta Medicala Comunitara  in cadrul Directiei de Sanatate Publica Gorj  
621 27.09.2021 privind incadrarea ……. in functia….. din cadrul Directiei de Administrare Patrimoniu  
622 28.09.2021 privind incetarea dreptului la ajutorul  social incepand cu luna octombrie 2021, titular……  
623 28.09.2021 privind modificarea numarului membrilor familiei beneficiari pt alocatie ptt sustinerea familiei …….  
624 28.09.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale …….  
625 28.09.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale …….  
626 28.09.2021 privind constituirea comisiei pentru verificarea datelor …..pentru solicitarea ajutorului pentru incalzire, ajutor pentru combustibil  
627 28.09.2021 privind constituirea comisiei de atribuire licitatie  si a comisiei de solutionare a contestatiilor a locurilor de parcare pentru folosinta, in parcarile de resedinta din orasul Rovinari.  
628 28.09.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari avand ca obiect ,,Lucrari de reparatii curente la Casa de Cultura a Sindicatelor’’  
629 29.09.2021 privind modificarea art.1din Dispozitia nr.596/14.09.2021  
630 30.09.2021 privind numirea ……… ca reprezentant al Primarului  orasului Rovinari in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.1 Rovinari.  
631 30.09.2021 privind numirea ……… ca reprezentant al Primarului  orasului Rovinari in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.3 Rovinari.  
632 30.09.2021 privind numirea ……… ca reprezentant al Primarului  orasului Rovinari in Consiliul de Administratie al Liceului ,,Gheorghhe Tatarescu’’ Rovinari.  
633 30.09.2021 privind numirea ……… ca reprezentant al Primarului  orasului Rovinari in Consiliul de Administratiei al Gradinitei cu Program Prelungit Rovinari.  
634 30.09.2021 privind incetarea dreptului la ajutorul social incepand cu luna octombrie 2021, titular……  
635 30.09.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale …….  
636 30.09.2021 privind suspendarea dreptului la ajutorul social ….. incepand cu luna octombrie …..  
637 30.09.2021 privind incetarea dreptului la ajutorul social incepand cu luna octombrie 2021, titular……  
638 01.10.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
639 01.10.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
640 04.10.2021 privind detasarea  ……din cadrul….. in cadrul……  
641 04.10.2021 privind constituirea comisiei pentru a preda sistemul de alimentare cu apa a localitatii Vart-Poiana catre SC Aparegio.  
642 04.10.2021 privind constituirea structurii de control  
643 05.10.2021 privind modificarea art.1 din Disp. nr.204/2019  
     644 05.10.2021 privind imputernicirea ……. pentru a semna la notariat contractual de superficie pt. terenul de 15mp atribuit …..  
     645 06.10.2021   privind acordarea gradatiei …….avand functia publica de executie… in cadrul Compartimentului ……  
     646 07.10.2021 privind convocarea in sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local al orasului Rovinari, in data de 08.10.2021  
     647 07.10.2021 privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichet social…….  
     648 07.10.2021 privind acordarea stimulentului educational  sub forma de tichet social…….…….  
     649 07.10.2021 privind acordarea stimulentului educational  sub forma de tichet social……. …….  
     650 07.10.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
     651 07.10.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
     652 07.10.2021 privind incetarea CIM nr.41728/27.11.2021  
     653 08.10.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta …….., din cadrul Compartiment …..  
    654 08.10.2021 privind constituirea  comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta ……., din cadrul Compartiment……  
    655 11.10.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta ……, din cadrul Compartiment……  
   656 11.10.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta ……, din cadrul Compartiment…….  
   657 12.10.2021 privind rectificarea bugetului local pe annul 2021 al UATO ROVINARI  
   658 13.10.2021 privind rectificarea bugetului local pe annul 2021 al UATO ROVINARI  
  659 14.10.2021 privind imputernicirea ……. pentru a semna la notariat contractual de superficie pt. terenul de 210 mp atribuit …..  
  660 14.10.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
   661 14.10.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
  662 15.10.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor examen pentru promovarea intr-o functie cu nivel de studii superioare ca urmare a absolvirii de catre salariat a unor forme de invatamant superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau considerata de autoritate sau institutia publica ca fiind utila pentru desfasurarea activitatii de catre …..,Compartiment……..  
  663 15.10.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea intr-o functie cu nivel de studii superioare ca urmare a absolvirii de catre salariat a unor forme de invatamant superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau considerata de autoritate sau institutia publica ca fiind utila pentru desfasurarea activitatii de catre ….., Compartiment……..  
  664 15.10.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea intr-o functie cu nivel de studii superioare ca urmare a absolvirii de catre salariat a unor forme de invatamant superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau considerata de autoritate sau institutia publica ca fiind utila pentru desfasurarea activitatii de catre …..,Compartiment……..  
  665 15.10.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea intr-o functie cu nivel de studii superioare ca urmare a absolvirii de catre salariat a unor forme de invatamant superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau considerata de autoritate sau institutia publica ca fiind utila pentru desfasurarea activitatii de catre …..,Compartiment……..  
  666 15.10.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
  667 18.10.2021 privind convocarea in sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local al orasului Rovinari, in data de 19.10.2021  
  668 18.10.2021 privind numirea ……. in functia publica de executie…..  
  669 18.10.2021 privind incetarea detasarii…….. din cadrul Spitalului Orasenesc Sfantul Stefan Rovinari, in cadrul ……….  
  670 20.10.2021 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Rovinari, in data de 27.10.2021  
  671 20.10.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale …….  
  672 20.10.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu luna noiembrie 2021, titular……  
  673 20.10.2021 privind incetarea contractului individual de munca…… asistent personal in cadrul Directiei Publice  de Asistenta Sociala  
  674 20.10.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu luna noiembrie 2021, titular……  
  675 20.10.2021 privind modificarea dispozitiei nr.353/2021  
  676 25.10.2021 privind detasarea …….ca asistent medical comunitar in cadrul Compartiment Asistenta Medicala Comunitara  in cadrul Directiei de Sanatate Publica Gorj  
  677 25.10.2021 privind detasarea …….ca asistent medical comunitar in cadrul Compartiment Asistenta Medicala Comunitara  in cadrul Directiei de Sanatate Publica Gorj  
   678 26.10.2021 privind desemnarea echipei de implementare a proiectului  ,,Asigurarea accesului elevilor din orasul Rovinari la procesul de invatamant in mediul on-line in contexul evitarii riscului de infectie coronavirus SARS-COV2’’  
   679 26.10.2021 privind incetarea de drept a CIM avand functia de asistent personal in cadrul Directiei Publice de Asistenta Sociala  
   680 26.10.2021 privind numirea ……. in functia publica de executie….. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Rovinari  
   681 26.10.2021 privind acordarea gradatiei …….avand functia publica de executie… in cadrul Compartimentului ……  
   682 26.10.2021 privind desemnarea …….ca medic coodonator la centrului de vaccinare din localitatea Rovinari, jud.Gorj  
   683 26.10.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
  684 26.10.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
  685 26.10.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
  686 26.10.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
  687 26.10.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand luna noiembrie 2021 pentru ……..  
  688 26.10.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale incepand luna noiembrie 2021 pentru ……..  
  689 26.10.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna noiembrie 2021, pentru…….  
  690 26.10.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegare a…. din cadrul Comp.Asistenta Medicala Scolara in cadrul Centrului de vaccinare ,,Sala de sport’’ a orasului Rovinari  
  691 27.10.2021 privind stabilirea salariului brut ……..in cadrul Compartiment……..  
  692 27.10.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…..  
  693 27.10.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale incepand luna noiembrie 2021 pentru ……..  
  694 27.10.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand luna noiembrie 2021 pentru ……..  
  695 28.10.2021 privind constituirea comisiei pentru a stabili intinderea prejudiciului, a persoanelor vinovate si a sumelor ce trebuie recuperate de la fiecare persoana in parte conform Deciziei nr.92/2016  
  696 28.10.2021 privind constituirea comisiei de receptie finala la obiectivul ,,Reabilitare, extindere, modernizare si schimbari destinatie din Cantina de Ajutor Social in Cresa  
  697 28.10.2021 privind incetarea de drept a raporturilor de serviciu ……., avand functia publica de executie…. in cadrul Comp.Protectie Sociala  
  698 28.10.2021 privind numirea ……. in functia publica de executie….. din cadrul Biruolui…..  
  699 28.10.2021 privind constituirea Comandamentului de conducere si coordonare a actiunilor de prevenire si interventie pentru combaterea poleiului si inzapezirii drumurilor publice pentru perioada de iarna 2021-2022  
  700 29.10.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu ……avand functia publica ….. din cadrul Comp….  prin transfer in cadrul Directiei Regionale a Finantelor Publice  
  701 29.10.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru personalul din cadrul apararului de specialitate al Primarului Orasului Rovinari  
  702 29.10.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la  examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru personalul din cadrul apararului de specialitate al Primarului Orasului Rovinari.  
  703 29.10.2021 privind constituirea comisiei de selectie a dosarelor pentru personalul implicat in activitatea  de vaccinare reprezentat de medici din specialitatile epidemiologice,medicina scolara, medicina de familie si alte specialitati din cadrul Centrului de vaccinare din localitatea Rovinari, B-dul Minerilor (Sala de Sport), jud.Gorj  
  704 01.11.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei de  natura contractuala vacanta din cadrul echipei de implementare a proiectului ,, Bunicii Comunitatii-Rovinari,POCU-127708.  
  705 01.11.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat  pentru ocuparea functiei de  natura contractuala vacanta din cadrul echipei de implementare a proiectului ,, Bunicii Comunitatii-Rovinari,POCU-127708.  
  706 01.11.2021 privind modificarea art.1 din Disp.662/2021  
  707 01.11.2021 privind modificarea art.1 din Disp.664/2021  
  708 01.11.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  noiembrie 2021, pentru…….  
  709 01.11.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegarea ….avand functia … din cadrul Compartiment Asistenta Medicala Scolara,in cadrul Centrului de vaccinare ,,Sala de Sport a Orasului Rovinari’’  
  710 02.11.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor  privind atribuirea contractului de servicii avand ca obiect ,, Cursuri perfectionare necesare pregatirii profesionale in vederea implementarii Proiectului POCU 74/6/18/106803-Proeducatie-Masuri integrate pentru copii, parinti educatori si personal de sprijin in vederea cresterii participarii la educatie a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile si reducerii parasirii timpurii a scolii ‘’COD CPV:80530000-8 servicii de formare profesionale                                                                               
   711 02.11.2021 privind modificarea art.1 din Disp. Primarului orasului Rovinari nr,653/08.10.2021  
   712 03.11.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiilor de natura contractuala vacanta de professor de matematica invatamant gimnazial si invatator perioada determinate implementare proiect ,, Pro Educatie’’ POCU-106803  
   713 03.11.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concurs pentru ocuparea functiilor de natura contractuala vacanta de profesor de matematica invatamant gimnazial si invatator perioada determinate implementare proiect ,, Pro Educatie’’ POCU-106803  
   714 05.11.2021 privind constituirea comisiei pentru verificarea datelor cuprinse in declaratiile pe propria raspundere privind componenta  familiei si veniturile pentru acordarea de beneficii de asistenta sociala cu ocazia sarbatorilor de iarna 2021  
  715 05.11.2021 privind convocarea in sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local al orasului Rovinari, jud.Gorj pentru data de 05.11.2021  
  716 05.11.2021 privind detasarea ……. din cadrul Primariei orasului Rovinari in cadrul …….  
  717 05.11.2021 privind incadrarea …..in cadrul Comp.Locuinte Sociale, Adaposturi Temporare  
  718 05.11.2021 privind incadrarea …..in cadrul Serviciului  Protectie Civila, Situatii de Urgenta  
  719 05.11.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei …..  
  720 05.11.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei …..  
  721 08.11.2021 privind modificarea art.1 din Disp. nr.655/2021  
  722 10.11.2021 privind desemnarea ……ca membru in comisia de receptie la terminarea lucrarilor, contract de executie lucrari nr.890/26.10.2021-Efectuarea verificarii si mentenantei la utilajele si echipamentele tehnologice din cadrul statiei de epurare aferenta subproiectului ,,Statie de epurare, ape uzate orasul Rovinari, Jud.Gorj  
  723 10.11.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, privind atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari avand ca obiectiv ,,Achizitie arbustisi arbori ornamentali, oras Rovinari  
  724 10.11.2021 privind comisiei de concurs pentru ocuparea functiei ….. din cadrul Serviciului mobil de acordare a hranei-,,Masa pe roti’’  
  725 10.11.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei ……. din cadrul Serviciului mobil de acordare a hranei-,,Masa pe roti’’  
  726 11.11.2021 privind acordarea gradatiei ….. in cadrul Compartiment Fond Funciar,Registru Agricol  
  727 11.11.2021 privind convocarea de indata in sedinta extraordinara a Consiliului Local Rovinari, jud.Gorj pentru data de 12.11.2021  
  728 11.11.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-nascut…. incepand cu luna decembrie 2021  
  729 12.11.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……..  
  730 15.11.2021 privind constituirea comisiei de selectie a dosarelor pentru personalul implicat in activitatea de vaccinare reprezentat de asistenti medicali din cadrul Centrului de Vaccinare din localitatea Rovinari,B-dul Minerilor(sala de sport) jud Gorj  
  731 16.11.2021 privind constituirea comisiei de examen in grad profesional a salariatilor din cadrul Comp……  
  732 16.11.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la  examenul organizat pentru promovarea in grad profesional a salariatilor din cadrul Comp……  
  733 16.11.2021 privind constituirea comisiei de examen in grad profesional a salariatilor din cadrul Comp……  
  734 16.11.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la  examenul organizat pentru promovarea in grad profesional a salariatilor din cadrul Comp……  
  735 17.11.2021 privind imputarea sumei….. din cadrul Serviciu Protectie Civila Situatii de Urgenta  
  736 17.11.2021 privind imputarea sumei….. din cadrul Directiei de Administrare Patrimoniu  
  737 17.11.2021 privind imputarea sumei….. din cadrul Directiei de Administrare Patrimoniu  
  738 17.11.2021 privind imputarea sumei….. din cadrul Directiei de Administrare Patrimoniu  
  739 17.11.2021 privind imputarea sumei….. din cadrul Directiei Publice  de Politie Locala  
  740 17.11.2021 privind desemnarea persoanelor pentru actualizarea  si modificarea, dupa caz , a Registrului Spatiilor Verzi  
  741 18.11.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut….. incepand cu luna decembrie  
  742 18.11.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale incepand luna decembrie 2021 pentru ……..  
  743 18.11.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pt.sustinerea familiei incepand luna decembrie 2021 pt……..  
  744 18.11.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale incepand luna decembrie 2021 pentru ……..  
  745 18.11.2021 privind desemnarea persoanelor pentru a primi si transmite in format electronic declaratiile de avere si interese prin intermediulplatformei e-DAI  
  746 18.11.2021 privind constituirea comisiei sociale pentru analizarea cererilor de locuintedestinate inchirieriisi repartizarii locuintelor tip ANL  
  747 18.11.2021 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Rovinari, jud.Gorj pentru data de 25.11.2021  
  748 18.11.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiilor de natura contractuala vacanta de profesor de matematica invatamant gimnazial si invatator perioada determinate implementare proiect ,, Pro Educatie’’ POCU-106803  
  749 18.11.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concurs pentru ocuparea functiilor de natura contractuala vacanta de profesor de matematica invatamant gimnazial si invatator perioada determinate implementare proiect ,, Pro Educatie’’ POCU-106803  
  750 19.11.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul ,, Amenajare parc de joaca Biserica Sfantul Ioan  Botezatorul.oras Rovinari’’  
  751 19.11.2021 privind numirea….. in functia publica de executie….in cadrul….  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Rovinari  
  752 22.11.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei in cuantum de …     pentru…..  
  753 22.11.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei in cuantum de …     pentru…..  
  754 22.11.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei in cuantum de …     pentru…..  
  755 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  756 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  757 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  758 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  759 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  760 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  761 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  762 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  763 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  764 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  765 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  766 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  767 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  768 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  769 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  770 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  771 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  772 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  773 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  774 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  775 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  776 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  777 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  778 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  779 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  780 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  781 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  782 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  783 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  784 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  785 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  786 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  787 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  788 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  789 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  790 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  791 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  792 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  793 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  794 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  795 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  796 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  797 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  798 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  799 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  800 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  801 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  802 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  803 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  804 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  805 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  806 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  807 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  808 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  809 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  810 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  811 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  812 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  813 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  814 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  815 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  816 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  817 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  818 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  819 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  820 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  821 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  822 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  823 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  824 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  825 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  826 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  827 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  828 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  829 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  830 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  831 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  832 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  833 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  834 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  835 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  836 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  837 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  838 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  839 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  840 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  841 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  842 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  843 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  844 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  845 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  846 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  847 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  848 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  849 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  850 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  851 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  852 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  853 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  854 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  855 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  856 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  857 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  858 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  859 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  860 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  861 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  862 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  863 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  864 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  865 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  866 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  867 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  868 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  869 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  870 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  871 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  872 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  873 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  874 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  875 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  876 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  877 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  878 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  879 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  880 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  881 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  882 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  883 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  884 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  885 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  886 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  887 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  888 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  889 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  890 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  891 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  892 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  893 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  894 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  895 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  896 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  897 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  898 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  899 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  900 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……  
  901 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne ……  
  902 23.11.2021 privind aprobarea unui ajutor de inmormântare ……..  
  903 23.11.2021 privind aprobarea unui ajutor de urgență …….  
  904 23.11.2021 privind reluarea dreptului de ajutor social …..  
  905 23.11.2021 privind încetarea CIM ….având funcția de inspector din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
  906 23.11.2021 privind numirea …..consilier din cadrul Compartiment Urmărire, Stabilire Executare Silită, Persoane Fizice și Persoane Juridice pentru …… consilier in cadrul Compartiment Urmărire, Stabilire Executare Silită, Persoane Fizice și Persoane Juridice și aprobarea programului pentru desfașurarea perioadei de stagiu.  
  907 23.11.2021 privind acordarea stimulentului pentru nou născut in cuantum de …, pentru ….  
  908 23.11.2021 privind acordarea stimulentului pentru nou născut in cuantum de …, pentru ….  
  909 25.11.2021 privind imputarea sumei de…. reprezentând contravaloare cheltuieli….  
  910 25.11.2021 privind imputarea sumei de…. reprezentând contravaloare cheltuieli….  
  911 25.11.2021 privind imputarea sumei de…. reprezentând contravaloare cheltuieli….  
  912 25.11.2021 privind imputarea sumei de…. reprezentând contravaloare cheltuieli….  
  913 25.11.2021 privind imputarea sumei de…. reprezentând contravaloare cheltuieli….  
  914 26.11.2021 privind numirea….. în functia de ….  în cadrul Compartimentului ……  
  915 26.11.2021 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrarilor la obiectivului ,, Parcare zona blocului C1 Rovinari’’  
  916 26.11.2021 privind majorarea cu 20% a salariului de baza brut ….. in cadrul Directiei….  
  917 26.11.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de achizitie publica …..  
  918 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ….  
  919 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie …..  
  920 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie …..  
  921 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  922 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  923 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  924 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  925 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  926 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  927 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  928 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  929 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  930 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  931 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  932 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  933 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  934 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  935 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  936 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  937 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  938 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  939 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  940 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  941 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  942 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  943 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  944 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  945 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  946 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  947 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  948 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  949 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  950 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  951 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  952 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  953 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  954 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  955 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  956 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  957 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  958 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  959 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  960 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  961 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  962 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  963 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  964 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  965 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  966 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  967 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  968 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  969 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  970 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  971 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  972 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  973 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  974 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  975 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  976 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  977 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  978 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  979 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  980 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  981 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  982 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  983 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  984 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  985 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  986 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  987 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  988 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  989 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  990 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  991 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  992 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  993 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  994 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  995 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  996 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  997 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  998 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
  999 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
 1000 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
 1001 02.12.2021 privind imputernicirea ……. pentru a semna la notariat contractual de superficie pt. terenul de 200 mp atribuit …..  
 1002 02.12.2021 privind imputernicirea ……. pentru a semna la notariat contractual de superficie pt. terenul de 80 mp atribuit …..  
 1003 02.12.2021 privind imputernicirea……..din cadrul Directiei Publice de Politie Locala in domeniul …….  
 1004 02.12.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta……  
 1005 02.12.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta……  
 1006 02.12.2021 privind transferul în interesul serviciului ……, având funcția de …. din cadrul ….in cadrul Spitalului Orășenesc ,,Sfântul Ștefan Rovinari’’  
 1007 03.12.2021 privind constituirea comisiei pentru actualizarea Nomenclatorului stradal aprobat prin HCL nr.49/27.02.2018  
 1008 03.12.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu …..din cadrul  Compartiment…, prin transfer in cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă  
 1009 03.12.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu …..din cadrul  Compartiment…, prin transfer in cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă  
 1010 03.12.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu …..din cadrul  Compartiment…, prin transfer in cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă  
 1011 03.12.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu …..din cadrul  Compartiment…, prin transfer in cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă  
 1012 03.12.2021 privind recuperarea zilei de 29 noiembrie 2021  
 1013 03.12.2021 privind detasarea …… asistent medical comunitar,din cadrul Primariei Orasului Rovinari, in cadrul Directiei de Sanatate Publica  
 1014 07.12.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta …….  
 1015 07.12.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-nascut ……  
 1016 07.12.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social începând cu luna ianuarie 2022 ……  
 1017 07.12.2021 privind numirea……în functia publică …. în cadrul Biroului….  
 1018 09.12.2021 privind instituirea curatelei si numirea ……,curator special pentru minorul…..  
 1019 09.12.2021 privind încetarea detașării …..din cadrul …. în cadrul Agentiei pentru…  
 1020 09.12.2021 privind încetarea contractului individual de muncă având functia …. în cadrul Compartiment …..  
 1021 09.12.2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor pentru persoana cu handicap grav adult …  
 1022 09.12.2021 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul ……  
 1023 09.12.2021 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul ……  
 1024 09.12.2021 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul ……  
 1025 10.12.2021 privind desemnarea …..consilieri in cadrul UAT oraș Rovinari, pentru a face parte din comisia de recepție la terminarea lucrărilor ce fac obiectul contractului ……  
 1026 10.12.2021 privind imputernicirea ……. pentru a semna la notariat contractual de superficie pt. terenul de 135,8 mp atribuit …..  
 1027 10.12.2021 privind incetarea acordarii messei pe roti prin serviciul social ,,Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti  
 1028 10.12.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu luna ianuarie 2022, pentru ……  
 1029 13.12.2021 privind incadrarea……in functia de … in cadrul Compartiment …..  
 1030 13.12.2021 privind incadrarea……in functia de … in cadrul Compartiment …..  
 1031 13.12.2021 privind incadrarea……in functia de … in cadrul Compartiment …..  
 1032 13.12.2021 privind incadrarea……in functia de … in cadrul Compartiment …..  
 1033 13.12.2021 privind încetarea detașării….din cadrul …. în cadrul…..  
 1034 13.12.2021 privind prelungirea detașării….din cadrul …. în cadrul…  
 1035 14.12.2021 privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari,județul Gorj, pentru data de 21.12.2021  
 1036 15.12.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut în cuantum…. pentru….  
1037 20.12.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale……  
1038 20.12.2021 privind suspendarea contractului de munca…. la initiativa salariatului ….. avand functia….  in cadrul  Comp. Asistenta Medicala Scolara  
1039 20.12.2021 privind acordarea gradatiei conform transelor de vechime in munca….. in cadrul Comp.Cultura  
1040 20.12.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul ,, Amenajare alei si parcare sediu Primarie Rovinari’’  
1041 20.12.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta …….  
1042 20.12.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand luna ianuarie 2022 pentru ……..  
1043 20.12.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand luna ianuarie 2022 pentru ……..  
1044 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
1045 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
1046 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
1047 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
1048 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
1049 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
1050 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
1051 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
1052 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
1053 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
1054 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
1055 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
1056 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
1057 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
1058 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
1059 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
1060 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
1061 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……  
1062 20.12.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut în cuantum…. pentru….  
1063 20.12.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut în cuantum…. pentru….  
1064 20.12.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut în cuantum…. pentru….  
1065 20.12.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand luna ianuarie 2022 pentru ……..  
1066 20.12.2021 privind neaacordarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie…  
1067 20.12.2021 privind neaacordarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie…  
1068 20.12.2021 privind neaacordarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie…  
1069 20.12.2021 privind neaacordarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie…  
1070 21.12.2021 privind  detasarea…….asistent medical comunitar in cadrul…. din cadrul  Primariei Rovinariin cadrul Directiei de Sanatate Publica Gorj.  
1071 22.12.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea definitivain cadrul institutiei publice ….din cadrul… in cadrul Comp.Starea Civila  
1072 22.12.2021 privind alocarea plajei de numere de inregistrare pentru anul 2022 , pentru Serviciul PublicComunitar Local de Evidenta a Persoanelor Rovinari, judetul Gorj  
1073 22.12.2021 privind constituirea comisiei pentru a prelua bunurile concesionate care au facut obiectul contractului de concesiune ……  
1074 22.12.2021 privind constituirea comisiei pentru intocmirea regulamentului privind vanzarea unor imobile cu destinatia de locuinte aflate in fondul locativ al UATO Rovinari  
1075 23.12.2021 privind incetarea de drept a CIM al… din cadrul Directiei Publice de Asistenta Sociala  
1076 23.12.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa pe Roti’’ pentru …..  
1077 23.12.2021 privind suspendarea dreptului la ajutor social ……  
1078 23.12.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut în cuantum…. pentru….  
1079 23.12.2021 privind modificarea art.1 din dispozitia nr.1064/2021  
1080 23.12.2021 privind constituirea comisiei pentru a verifica cele sesizate de ….. , dosar nr.13774/2021  
1081 27.12.2021 privind incetarea de drept a CIM al… in cadrul Compartiment Asistenta Medicala Scolara  
1082 27.12.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu …. avand functia…din cadrul Compartiment Impunere, Stabilire,Gestionare Baze de date Persoane Fizice prin transferul in interesul serviciului in cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice  
1083 27.12.2021 privind contractual individual de munca  ….avand functia …in cadrul Directiei Publice de Asistenta Sociala  
1084 27.12.2021 privind stabilirea salariului de baza al … in cadrul Compartiment Iluminat  
1085 28.12.2021 privind constituirea comisiei de concurs organizat pentru ocuparea functiei …. din cadrul Compartiment Asistenta Medicala Comunitara  
1086 28.12.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la  concurs organizat pentru ocuparea functiei …. din cadrul Compartiment Asistenta Medicala Comunitara  
1087 28.12.2021 privind incetarea  acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa pe Roti’’ pentru …..  
1088 28.12.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu luna ianuarie 2022, pentru ……  
1089 29.12.2021 privind revocarea Dispozitia nr.1018/2021  
1090 29.12.2021 privind acordarea gradatiei 1 conform transelor de vechime in munca, avand functia … in cadrul Compartiment Asistenta Medicala Comunitara  
1091 29.12.2021 privind acordarea gradatiei 3 conform transelor de vechime in munca, avand functia … in cadrul Compartiment Asistenta Medicala Comunitara  
1092 29.12.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa pe Roti’’ pentru …..  
1093 29.12.2021 privind instituirea curatelei si numirea…. curator special pentru….  
1094 29.12.2021 privind imputernicirea ……….ca agenti constatatori ca urmare a nerespectarii de catre persoanele fizice si juridice a disciplinei in domeniul autorizarii si executarii lucrarilor de constructii pe raza unitatii administrative- teritoriale, oras Rovinari, jud.Gorj  
1095 29.12.2021 privind numirea in functia de ……in cadrul Spitalului Orasenesc  ,, Sfantul Stefan Rovinari’’  
1096 29.12.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea definitiva in cadrul institutiei publice a …..avand functia publica de executie de … din cadrul … in cadrul Comp. Impunere Gestionare Baze de Date Persoane Fice  
1097 30.12.2021 privind prelungirea mutarii temporare…..din cadrul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului in cadrul Biroului Achizitii Publice  
1098 30.12.2021 privind prelungirea mutarii temporare…..din cadrul Serviciului Protectie Civila Situatii de Urgenta in cadrul Biroului Achizitii Publice  
1099 30.12.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta … din cadrul Comp.Protectie  Sociala  
1100 30.12.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta … din cadrul Comp.Protectie  Sociala  
1101 31.12.2021 privind desemnarea ….. ca responsabil financiar in cadrul proiectului ,, Bunicii Comunitatii’’ Rovinari  
1102 31.12.2021 privind desemnarea ….. ca responsabil financiar in cadrul proiectului ,, Pro Educatie – masuri integrate pentru copii, parinti, educatori si personal de sprijin, in vederea cresterii participarii la educatie a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile si reducerii parasirii timpurii a scolii  
1103 31.12.2021 privind desemnarea ….. ca ofiter de stare civila  
1104 31.12.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice …. Sef Serviciu Public de Asistenta Sociala  
1105 31.12.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat  pentru ocuparea functiei publice..… Sef Serviciu Public de Asistenta Sociala  
1106 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….  
1107 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….  
1108 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….  
1109 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….  
1110 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….  
1111 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….  
1112 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….  
1113 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….  
1114 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….  
1115 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….  
1116 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….  
1117 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….  
1118 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….  
1119 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….  
1120 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….  
1121 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1122 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1123 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1124 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1125 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1126 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1127 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1128 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1129 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1130 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1131 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1132 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1133 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1134 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1135 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1136 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1137 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1138 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1139 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1140 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1141 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1142 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1143 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1144 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1145 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1146 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1147 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1148 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1149 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1150 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1151 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1152 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1153 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1154 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1155 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1156 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1157 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1158 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1159 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1160 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1161 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1162 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1163 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1164 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1165 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1166 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1167 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1168 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1169 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1170 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1171 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1172 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1173 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1174 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1175 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1176 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.  
1177 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Serviciului Public de Politie Locală  
1178 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Serviciului Public de Politie Locala  
1179 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Serviciului Public de Politie Locala  
1180 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Serviciului Public de Politie Locala  
1181 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Serviciului Public de Politie Locala  
1182 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Serviciului Public de Politie Locala  
1183 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Serviciului Public de Politie Locala  
1184 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Comp. Dispecerat, Serviciul Public de Politie Locală  
1185 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Comp. Dispecerat, Serviciul Public de Politie Locală  
1186 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Comp. Dispecerat, Serviciul Public de Politie Locală  
1187 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Comp. Dispecerat, Serviciul Public de Politie Locală  
1188 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Masa pe Roti  
1189 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Comp.Cresa  
1190 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Comp. Administrativ  
1191 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Comp.Stabilire Urmarire, Executare Silita Persoane Fizice si Persoane Juridice  
1192 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Biroului Urbamnism Amenajarea Teritoriului  
1193 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul  Comp. Asistenta Medicala Comunitara  
1194 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Comp.Cresa  
1195 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Comp.Cresa  
1196 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Comp.Registratura  
1197 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Comp. Locuinte Sociale si Adăposturi Temporare  
1198 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Comp. Dispecerat  

 

 

  Anunt_consultare_Proiect_Buget_2022_si_estimari_pe_anii_2023-2025.pdf (172,2 KiB, 13 hits)
  Bugetul_de_venituri_si_cheltuieli_pe_anul_2022_si_estimari_pentru_anii_2023-2025.pdf (949,4 KiB, 16 hits)

1. DISPOZIȚIA NR.13 privind convocarea  de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 11.01.2022

  Dispozitia_Nr.13_din_11.01.2022.pdf (101,4 KiB, 10 hits)

1. HOTĂRÂRE – privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari Nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul regional  SC APAREGIO SA

  Hotararea_Nr.1_din_11.01.2022.pdf (525,7 KiB, 10 hits)

 

 

REGISTRU PENTRU EVIDENȚA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI PE ANUL 2021

 

NR.

ACT

DATA TITLUL ACTULUI OBSERVAȚII
656 08.01.2021 Proiect de hotărâre privind     aprobarea indicato-rilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Dotarea unităților de învățământ din Oraș Rovinari cu echipamente de protecție și dispozitive medicale”.  
       
826 11.01.2021 Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2020, în sumă de 1.366.242,37 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021.  
745 08.01.2021 Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din preambulul Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.232/30.12.2020 și Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.233/30.12.2020.  
1887 19.01.2021 Proiect de hotărâre privind  modificarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
1878 19.01.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Personal al Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
1383 14.01.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Creșei din subordinea Direcției Publice de Asistență Socială.  
1831 19.01.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestari Culturale pe anul 2021.  
1820 19.01.2021 Proiect de hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii pe raza orașului Rovinari.  
1346 14.01.2021 Proiect de hotărâre privind scutirea la plata impozitului pentru clădirile utilizate de către organizațiile nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.  
1196 13.01.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii privind desfășurarea selecției candidaților pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație al Societății Servicii Publice Locale Rovinari SRL.  
1765 18.01.2021 Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor bunuri către unitățile de învățământ de pe raza orașului Rovinari.  
1958 19.01.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Educației Naționale și Cercetării a amplasamentului situat în intravilanul orașului Rovinari, strada Castanilor, nr.3, cu număr cadastral 36255, în suprafață de 5003 mp.  
36033 06.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare propusă a funcționa în anul școlar 2021-2022 pe raza orașului Rovinari, județul Gorj.  
1999 20.01.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.02.2021-30.04.2021.  
2064 20.01.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documen-tatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare platou Casă de Cultură, oraș Rovinari”.  
2775 26.01.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea  cotei de 0,5% destinată administratorilor locuințelor pentru administrarea, întreținerea și  reparațiile curente, precum și reparații capitale și aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, în conformitate cu prevederile H.G. nr.420/2018 privin modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind inființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G.nr.962/2001.  
2754 26.01.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării, în vederea închirierii, a unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oras Rovinari, județul Gorj.  
2930 27.01.2021 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.4146/31.02.2020 privind  concesionarea către ………..a spațiului nr.10, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul ………………….jud.Gorj.  
4989 11.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului activităților de primăvară 2021 si Calendarul activităților de vară-toamnă 2021, cuprinzănd lucrarile de întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi ale orașului Rovinari, ce vor fi executate de către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL.  
5045 11.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2021.  
5345 15.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Rovinari pentru anul 2021.  
5595 16.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de minimis privind acordarea facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru întreprinderi în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării durabile în orașul Rovinari pentru SC ENOVA AUTOMATION&SERVICES SRL.  
5793 17.02.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea Statului de Personal al Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari. Rstras de pe ordinea de zi
5902 17.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului  orașului Rovinari Retras de pe ordinea de zi
5908 17.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc joaca crese, oraș Rovinari”  
5914 17.02.2021 Proiect de hotărâre privind   aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc joaca Grădinița nr.4 (Scufita Roșie), oraș Rovinari  
5923 17.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor beneficii sociale sub formă de premii în bani pentru cuplurile care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.  
7004 23.02.2021 Proiect de hotărâre privind actualizarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.166/12.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Rovinari.

 

 
6947 23.02.2021 Proiect de hotărâre privind concesionarea către societatea ……….. a spațiului nr……., în suprafață totală de ……… mp, din imobilul „internat” al  Colegiului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari,situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.  
6820 22.02.2021 Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Consiliului tehnico-economic.  
5776 16.02.2021 Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al orașului Rovinari, județul Gorj  
6638 22.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță legitimați la Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru anul 2021.  
6685 22.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii sportivilor  şi colectivelor tehnice, din cadrul Clubului Sportiv  “JIUL ROVINARI 2016”, care  obţin performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale în cursul anului 2021.  
7057 23.02.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea Organigramei și Statului de Personal al Spitalului

Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.

 

 
7085 23.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului  orașului Rovinari  
7006 23.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii privind scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către persoanele fizice.  
7063 23.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Social ”Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) destinat persoanelor vârstnice – Clubul Seniorilor”

în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială.

 
7090 23.02.2021 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de înscriere a cetățenilor din orașul Rovinari, în perioada 03.03.2021 – 24.03.2021, în vederea acordării și distribuirii de beneficii de asistență socială, constând în tichete sociale, conform legislației în vigoare, cu ocazia sărbătorilor pascale 2021.  
6417 19.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței Agroalimentare Rovinari.  
9447 10.03.2021 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

 

 
9444 10.03.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul II al anului 2021.  
10276 17.03.2021 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii pentru achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 1423 mp, număr cadastral 36697, situat în intravilanul Orașului Rovinari, str.Autoliv, jud.Gorj.  
10227 17.03.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Spor de putere de la 250 kVA la 630 kVA, PTAB 20/0.4 kV Padoc + Depou Masini Electrice + Stație de Epurare, oraș Rovinari, jud.Gorj”  
10291 17.03.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2020.  
10293 17.03.2021 Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală.  
9534 11.03.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari și constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie,în favoarea d-lui ……, asupra terenului în suprafațăde 4 mp, situat în oraș Rovinari,…… , județul Gorj.  
10322 16.03.2021 Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 24 mp de la …… la doamna C, situat în orașul Rovinari, …….. județul Gorj.  
10425 18.03.2021 Proiect de hotărâre privind alipirea a trei imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, strada Aleea Pieții, nr.12, lângă bloc G4, județul Gorj.  
10695 22.03.2021 Proiect de hotărâre privind  darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, a imobilului în suprafață de 56,47 mp, situat în oraș Rovinari, str.Prieteniei, bloc A1, parter, proprietate publică a orașului Rovinari, județul Gorj, cu număr cadastral 35564-C1-U1 către societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție S.R.L., cu destinația de sediu social.  
10698 22.03.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari și constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie, în favoarea ……., asupra terenului în suprafațăde 4,04 mp, situat în oraș Rovinari, ……., județul Gorj.  
10922 23.03.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari și constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie, în favoarea domnului  ……., asupra terenului în suprafațăde 4 mp, situat în oraș Rovinari,……… județul Gorj.  
11517 29.03.2021 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară a Consiliului Local Rovinari din data de 30.03.2021.  
11533 29.03.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, în condițiile legislației în vigoare, a unui numar de 256 tichete sociale, în valoare de 60 lei/tichet, în sumă totală de 15.360 lei cu TVA,  cu ocazia sarbatorilor pascale 2021.  
11606 29.03.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari și constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie, în favoarea……. asupra terenului în suprafață de 296 mp, situat în oraș Rovinari, ………, județul Gorj.  
11670 29.03.2021 Proiect de hotărâre privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri aflate în stare de funcționare către Primăria Logrești, județ Gorj  
11240 24.03.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc joaca Grădinița cu program prelungit, Oraș Rovinari”.  
13254 09.04.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului  local de venituri și cheltuieli  al UATO ROVINARI pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024, Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021  și estimări pe anii 2022-2024 și a Programului de investiții pe anul 2021  
12865 07.04.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului final privind selecția candidaților pentru postul vacant de administrator al Societății Servicii Publice Locale Rovinari.  
14316 19.04.2021 Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Rovinari pentru a suporta din bugetul local cheltuielile necesare executării lucrărilor de investiții (sistematizare pe verticală), care revin autorităților locale, la obiectivul ”Construire Grădiniță Program Normal 4 săli de grupă în orașul Rovinari, județul Gorj”  
14506 20.04.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Trecere la nivel cu calea ferată- Aleea Trandafirilor, oraș Rovinari”  
14321 19.04.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului  Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.05.2021-30.06.2021.  
14433 20.04.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016”.  
14619 20.04.2021 Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de Agenția Națională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, județul Gorj.  
14458 20.04.2021. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Pieței Agroalimentare Rovinari.  
14429 20.04.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de Personal ale Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
13979 15.04.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării UAT- comuna Ionești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ADIA” Gorj.  
10194 17.03.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru stimularea mediului economic și diminuarea arieratelor bugetare în orașul Rovinari prin acordarea scutirii de la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai orașului Rovinari și care își desfășoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a orașului Rovinari.  
17039 10.05.2021 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului  local al UATO ROVINARI pe anul 2021  
       
17060 10.05.2021 Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar pe anul 2021 pentru unitățile de cult religios.  
17119 10.05.2021 Proiect de hotărâre privind darea în administrare a obiectivului TÂRG SĂPTĂMÂNAL către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari.  
17396 12.05.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire carport solar modular Rovinari 10 KWP”  
17390 12.05.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire carport solar modular Rovinari 20KW”  
17780 14.05.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază proiect tehnic – detalii de execuție, pentru obiectivul de investiții „Amenajare alei și parcare sediu primărie oraș Rovinari”  
17697 14.05.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul ”Construire bloc de locuințe sociale P+4E și amenajare zona aferentă, branșament la utilități”  
17550 13.05.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oras Rovinari, judetul Gorj.  
18047 18.05.2021 Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către S.C.APĂ CANAL SALUBRITATE S.R.L. ROVINARI a  100 bucăți coșuri gunoi stradale și 100 bucăți suport coșuri gunoi stradale. Retras de pe ordinea de zi
18293 19.05.2021 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.230/ 21.12.2020 privind însușirea propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public al orașului Rovinari.  
18358 19.05.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC Consulting Company SRL și constituirea comisiei de negociere  pentru achiziționarea terenului în suprafață de 1423 mp, număr cadastral 36697, situat în intravilanul Orașului Rovinari, str.Autoliv, jud.Gorj  
18143 18.05.2021 Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.  
18055 18.05.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ-teritoriale Oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ-teritoriale Oraș Rovinari, încheiate la data de 31.03.2021  
18205 19.05.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Personal al Serviciului de Iluminat Public al Orașului Rovinari. Retras de pe ordinea de zi
18359 19.05.2021 Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.54/30.03.2021 privind transmiterea fără plată a unor bunuri aflate în stare de funcționare către Primăria Logrești, județul Gorj.  
18211 19.05.2021 Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local Rovinari nr.46, 50, 51, 53 adoptate în ședința ordinară din data de 30.03.2021.  
18196 18.05.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr.14305/19.04.2021 a Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.60/27.04.2021 privind aprobarea  Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.05.2021-30.06.2021.  
17697 14.05.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Ansamblului artistic de amatori ”JIULEȚUL”.  
19014 25.05.2021 Proiect de hotărâre privind  încetarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr.643/18.03.2010 încheiat între Consiliul Local Rovinari și S.C. APĂ CANAL SALUBRITATE S.R.L. și a actelor adiționale la contract.  
18967 25.05.2021 Proiect de hotărâre privind mandatarea ADIS să exercite dreptul de a delega gestiunea Serviciului public de salubrizare din Orașul Rovinari, Județul Gorj.  
19035 25.05.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Serviciului de Iluminat Public al Orașului Rovinari.  
19033 25.05.2021 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local  pe anul 2021 al UATO Rovinari.  
18993 25.05.2021 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi membri în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor din partea instituției publice ce are în subordine rețeua sanitară proprie- Consiliul Local, pentru ocuparea postului de director medical în cadrul Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
18863 24.05.2021 Proiect de hotărâre privind stabilirea profitului contabil si repartizarea acestuia pentru Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL  
18855 24.05.2021 Proiect de hotărâre privind stabilirea profitului contabil si repartizarea acestuia pentru Societatea Servicii Publice Locale SRL.  
20429 07.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul III al anului 2021.  
20424 07.06.2021 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.  
20434 07.06.2021 Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală.  
21617 15.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL.  
21989 17.06.2021 Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari .  
21683 15.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari.  
21929 17.06.2021 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de concesiune pentru cabinetele medicale ce funcționează în imobilul ”internat” al   Colegiului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.  
22167 18.06.2021 Proiect de hotărâre privind concesionarea către ——–, a spațiului nr.7, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul „internat” al  Colegiului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.  
21510 15.06.2021 Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.18772/24.05.2021 la Hotărârea Consiliului Local nr.83/ 26.05.2021 privind încetarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr.643/18.03.2010 încheiat între Consiliul Local Rovinari și S.C. APĂ CANAL SALUBRITATE S.R.L. și a actelor adiționale la contract.  
22202 18.06.2021 Proiect de hotărâre privind  repartizarea, conform  listei de priorități stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.190/31.07.2018, a unui apartament în regim ANL din orașul Rovinari, județul Gorj.  
21631 15.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Societății Servicii Publice Locale SRL.   
22156 18.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare al Târgului Săptămânal și a tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Servicii Publice Locale SRL.  
22205 18.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Serviciului de Iluminat Public al Orașului Rovinari.  
22180 18.06.2021 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii pentru achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 386 mp, număr cadastral 35814, înscris in CF 35814, situat în intravilanul Orașului Rovinari, str.Aleea Școlii, jud.Gorj.  
22334 18.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază proiect tehnic – detalii de execuție, pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea mobilității urbane din UAT Rovinari și UAT Drăguțești prin modernizarea sistemului public de transport local”.  
22393 22.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.07.2021-30.09.2021.  
22501 22.06.2021 Proiect de hotărâre privind  alipirea a doua imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, strada Florilor, în vecinătatea blocului B2, între bloc B2 și sediu Primărie-parcare, județul Gorj.  
22516 22.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de Personal ale Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
23560 29.06.2021 Proiect de hotărâre  pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare la nivelul Orașului Rovinari și stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Orașului Rovinari.  
23321 28.06.2021 Proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 înregistrată sub nr.42860/28.12.2020 din Hotărârea Consiliului Local nr.232/30.12.2020.  
22993 24.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază proiect tehnic – detalii de execuție, pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE PARC JOACĂ BISERICA SF.IOAN BOTEZĂTORUL, ORAȘ ROVINARI”.  
23489 28.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către ADIS Gorj  a bunurilor necesare desfășurării activității de salubrizare (precolectare, colectare separată și transport separat  al deșeurilor menajere) la nivelul Orașul Rovinari, Județul Gorj.  
23608 29.06.2021 Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Rovinari pentru rezilierea contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr.8531/22.12.2017, încheiat cu Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA.  
25431 09.07.2021 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari.  
25395 09.07.2021 Proiect de hotărâre privind darea în administrare a etajului 2 din imobilul A2 situat în oraș Rovinari, str.Prieteniei nr.9, jud.Gorj, către Asociația Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare Gorj ”ADIS” Gorj.  
25097 08.07.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare înregistrat sub nr.21252/ 235/14.06.2021 întocmit de SC CONSULTING COMPANY SRL și stabilirea redevenței pentru terenul în suprafață de 88 mp situat în orașul Rovinari, str.Tineretului nr.23 jud.Gorj atribuit către Societatea Comercială MOLIDUL SRL.  
25109 08.07.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare înregistrat sub nr.21250/ 236/14.06.2021 întocmit de SC CONSULTING COMPANY SRL și stabilirea redevenței pentru terenul în suprafață de 9 mp situat în orașul Rovinari, str.Tineretului bloc E1, jud.Gorj atribuit către doamna Olteanu Gabriela Doina.  
25491 12.07.2021 Proiect de hotărâre privind înființarea unui cabinet medical școlar la Școala Gimnazială Nr.3 Rovinari.  
26920 20.07.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr.22349/428/18.06.2021 a Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.105/29.06.2021 privind aprobarea  Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.07.2021-30.09.2021.  
26889 20.07.2021 Proiect de hotărâre  privind  aprobarea tarifului orar/agent de pază practicat de Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL  
21512 15.06.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare pentru folosinţă, în parcările  de reședință din orașul Rovinari.  
21508 15.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de sancționare și blocare/deblocare roți a autovehiculelor oprite sau staționate neregulamentar în parcările de reședință sau publice, situate pe raza orașului Rovinari.  
27053 21.07.2021 Proiect de hotărâre privind alipirea a trei imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, județul Gorj.  
24158 01.07.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului privind condițiile de autorizare și metodologia de eliberare a autorizației de funcționare pentru piețele de pe raza UATO Rovinari.  
27516 26.07.2021 Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a sistemului de alimentare cu apă a localității Vârț-Poiana către SC Aparegio Gorj SA.  
27442 23.07.2021 Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari.   
27402 23.07.2021 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.6 din Hotărârea Consiliului Local nr.108/29.06.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare la nivelul Orașului Rovinari și stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Orașului Rovinari.    
27301 22.07.2021 Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului Preda Ionel din Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv ”JIUL Rovinari 2016”.  
27445 23.07.2021 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Rovinari în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr.3 Rovinari pentru anul școlar 2021-2022.  
27593 26.07.2021 Proiect de hotărâre privind achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 1423 mp, număr cadastral 36697, situat în intravilanul Orașului Rovinari, str.Autoliv, jud.Gorj, tarlaua 93, parcela 683, categoria de folosință fânețe, proprietatea numiților Păulescu Asieta, Gorun Adrian, Gorun Gheorghe.  
27643 26.07.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari pentru activitatea de măturat străzi.  
30134 12.08.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, încheiate la data de 30.06.2021.  
30606 17.08.2021 Proiect de hotărâre privind alipirea a patru imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, județul Gorj.  
30938 18.08.2021 Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.23795/30.06.2021 și concesionarea către SC RADENT ESTETIQUE & RX 3D SRL a spațiului nr.7, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul „internat” al  Colegiului“Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.  
31069 19.08.2021 Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului „spațiu administrativ” în suprafață de 11,92  mp situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.3 Rovinari în „Cabinet medicină școlară”.  
31632 23.08.2021 Proiect de hotărâre  privind darea în folosință gratuită a unui număr de 100 coșuri gunoi stradale cu suport către operatorul de salubritate Serviciul Public de Iluminat al orașului Rovinari.  
31637 23.08.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, adăpostire și valorificare a animalelor (cai, vaci, porci, măgari, etc) de pe domeniul public al orașului Rovinari, înregistrat cu nr.31047/18.08.2021.  
31769 24.08.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Societatea  Servicii Publice Locale S.R.L., valabile începând cu data 01.09.2021.  
31794 24.08.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari.  
31941 24.08.2021 Proiect de hotărâre privind încetarea dării în administrare a sistemulului de valorificare selectivă și valorificare a deșeurilor- phare 2004 și a terenului aferent sistemului de valorificare a deșeurilor menajere,  atribuite către ADIS Gorj     
31892 24.08.2021 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari.  
32765 27.08.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare zona blocului G16, oraș Rovinari”.  
32955 30.08.2021 Proiect de hotărâre privind  însușirea inventarului domeniului public, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari.  
34316 06.09.2021 Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului domeniului public, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari.  
34322 06.09.2021 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari.  
36787 20.09.2021 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.  
36781 20.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul IV al anului 2021.  
36854 20.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea  raportului de evaluare întocmit de SC Consulting Company SRL și constituirea comisiei de negociere pentru achiziționarea terenului  în suprafață de 386mp, număr cadastral 35814, situat în intravilanul Orașului Rovinari, str.Aleea Școlii, județul Gorj.  
36847 20.09.2021 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din Orașul Rovinari.  
36875 20.09.2021 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Școala Gimnazială nr.3 Rovinari.  
36886 20.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de Personal ale Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
36738 20.09.2021 Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală  
37235 22.09.2021 Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces în favoarea SC ORANGE ROMÂNIA SA pe proprietatea publică a UATO Rovinari pentru lucrările care constau în instalarea de cablu optic pe o lungime de  740mp.  
37007 21.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare pentru folosinţă, în parcările  de reședință din orașul Rovinari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.120/27.07.2021.  
37042 21.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr. 124/27.07.2021 privind darea în folosință gratuită a sistemului de alimentare cu apă a localității Vârț-Poiana către SC APAREGIO Gorj SA.  
37138 21.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” înregistrat cu nr. 36977/674/20.09.2021 pentru perioada 01.10.2021-31.12.2021.  
37349 22.09.2021 Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 48.000 lei cu TVA pentru  ”Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”.  
37398 22.09.2021 Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației suprafeței de 132,86mp ce aparține imobilului ”Grădinița nr.1”, imobil situat în orașul Rovinari, str.Prieteniei, nr.9, județul Gorj. Retras de pe ordinea de zi
38115 27.09.2021 Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari.  
38262 28.09.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Serviciului de Iluminat Public al orașului Rovinari.  
38286 28.09.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea tarifelor la activitățile de salubrizare practicate de Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari.  
38676 29.09.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Cereșterea eficienței energetice și reabilitarea Școlii Gimnaziale Nr.1 Rovinari, precum și aprobarea proiectului (cererii de finanțare).  
38716 29.09.2021 Proiect de hotărâre privind arondarea Creșei din cadrul Direcției Publice de Asistență Socială în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit, unitate de învățământ cu personalitate juridică.  
40169 07.10.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny .  
40174 07.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
40180 07.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
40070 06.10.2021 Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul UATO Rovinari, în vederea derulării ”Programul pentru școli al României în perioada 2017-2023”, anul școlar 2021-2022.  
39013 30.09.2021 Proiect de hotărâre privind completarea rețelei școlare propusă a funcționa în anul școlar 2021-2022 pe raza orașului Rovinari, județul Gorj.  
40280 07.10.2021 Proiectul de hotărâre  privind  aprobarea  repartizării, în vederea închirierii, a unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oras Rovinari, județul Gorj.  
42099 15.10.2021 Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 166, 167 și 168 adoptate în ședința extraordinară din data de 08.10.2021.  
42075 15.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
42087 15.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
42104 15.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
42344 18.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea mobilității urbane din UAT Rovinari și UAT Drăguțești prin modernizarea sistemului public de transport local”.  
41375 13.10.2021 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Liceul ”Gheorghe Tătărescu” Rovinari.  
41646 14.10.2021 Proiect de hotărâre privind achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a unor terenuri în suprafață  totală de 844 mp situate în intravilanul Orașului Rovinari, jud.Gorj, proprietatea doamnei Szatmary Elena  
41791 14.10.2021 Proiect de hotărâre privind modificarea punctelor 3, 4 și 7 ale art.1 și modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr. 318/19.12.2017.  
41652 14.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea  raportului de evaluare nr.38761/29.09.2021/352/ 28.09.2021, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru patinoarul sintetic tectonikice, în vederea scoaterii din funcțiune prin valorificare şi, după caz, casare.  
42844 20.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea  raportului de evaluare nr.34182/06.09.2021/330/ 06.09.2021, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru terenul în suprafață de 191mp, situat în oraș Rovinari, Bulevardul Minerilor, județul Gorj.  
41792 14.10.2021 Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea repatrierii doamnei Ținică Laura, decedată în Madrid, Spania.  
42230 18.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice-faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare și alei pietonale bloc B1”.  
42232 18.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Confecționare sala post operatorie la adăpostul câinilor fără stăpân”.  
42727 19.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc zona blocurilor D3-D5, oraș Rovinari, jud.Gorj”  
42722 19.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Drum acces depou mașini electrice, Oraș Rovinari”.  
41990 15.10.2021 Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului nr.657/12.10.2021.  
41977 15.10.2021 Proiect de hotărâre privind  validarea Dispoziției primarului nr.658/13.10.2021.  
42042 15.10.2021 Proiect de hotărâre privind plata cotizației pentru anul 2021 la Asociația Orașelor din România.  
42710 19.10.2021 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local  pe anul 2021 al UATO Rovinari.  
42718 19.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, încheiate la data de 30.09.2021.  
42741 19.10.2021 Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj.  
42974 20.10.2021 Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari.  
43593 25.10.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea demarării procedurii de înscriere în vederea acordării și distribuirii de beneficii de asistență socială cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2021.  
43595 25.10.2021 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 1387mp, având numărul cadastral 36245, situat în orașul Rovinari, str.Aleea Pieții, județul Gorj.  
43890 26.10.2021 Proiect de hotărâre privind   apartartamentarea imobilului bloc A2, cu număr cadastral 36056, situat în orașul Rovinari, str. Prieteniei, nr.9, județul Gorj, în 51 unități individuale  
44094 27.10.2021 Proiect de hotărâre privind  modificarea și înlocuirea anexei nr.27467/23.07.2021 la  Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr. 124/27.07.2021 privind darea în folosință gratuită a sistemului de alimentare cu apă a localității Vărț-Poiana către S.C. Aparegio Gorj S.A.  
44064 27.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare cale de acces auto și pietonal parcare bloc A2-Alee  bloc IE1, oraș Rovinari, jud.Gorj”  
44103 27.10.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Amenajare canal Prundurel, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny .  
45570 04.11.2021 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Rovinari în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Rovinari.  
45608 04.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor la activitățile de deszăpezire, măturat, stropit și activități conexe  practicate de Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari.

 

 
       
46528 11.11.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Dotarea unităților de învățământ din Oraș Rovinari cu echipamente de protecție și dispozitive medicale”.  
47435 17.11.2021 Proiect de hotărâre privind scutirea la plata impozitului pentru clădirile și terenurile utilizate de către organizațiile nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.  
41504 13.10.2021 Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite și taxe locale pentru anul 2022.  
47487 17.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari.  
47630 18.11.2021 Proiect de hotărâre privind modificarea  articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local nr.274/28.11.2017 privind constituirea Societății Serviciul de Bază Pază și Protecție.  
47194 16.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programul operativ al pregătirilor de iarnă 2021-2022 pe raza orașului Rovinari, județul Gorj.  
47372 17.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr.44593/386/29.10.2021, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru terenul în suprafață de 115.322mp, situat în intravilanul orașului Rovinari, județul Gorj.  
47123 16.11.2021 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 11152 mp, având numărul cadastral 36875, situat în orașul Rovinari, str.22 Decembrie 1989 și str.Autoliv, județul Gorj, în două loturi.  
47360 16.11.2021 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenurilor în suprafață de 64 mp cu nr.cadastral 35949 și 100mp cu nr.cadastral 35970, aparținând domeniului privat, situate în orașul Rovinari, str.Castanilor, nr.6, județul Gorj,  în favoarea SC MICRICOM SRL.  
47378 17.11.2021 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 80mp, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Aleea Pieții, nr.2, lângă bl.G4, județul Gorj, în favoarea doamnei Șoimu Doina.  
47471 17.11.2021 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 200mp, situat în oraș Rovinari, strada Autoliv, nr.5, județul Gorj și asupra terenului în suprafață de 100mp, situat în oraș Rovinari, strada Autoliv, FN, jud.Gorj, aparținând domeniului privat al orașului Rovinari, în favoarea doamnei Bîrlădeanu Maria.  
47616 18.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei la contractele de închiriere pentru locurile de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Rovinari, județul Gorj.  
47139 16.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Racordare la utilități platou casa de cultură, oraș Rovinari”.  
47145 16.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare și alei pietonale zona bl.B2, oraș Rovinari”.  
47125 16.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază proiect tehnic-detalii de execuție pentru obiectivul de investiții ”AMENAJARE PARCARE ȘI ALEI PIETONALE ZONA BLOCURILOR F1-F3”.  
47634 18.11.2021 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local  pe anul 2021 al UATO Rovinari.  
48199 23.11.2021 Proiect de hotărâre privind  repartizarea, conform  listei de priorități stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.190/31.07.2018, a unui apartament în regim ANL din orașul Rovinari, județul Gorj.  
48416 24.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționarii unui numar de 348 tichete sociale în valoare de 60 lei/tichet cu TVA, în sumă de 20.880 lei cu TVA și a unui număr de 288 pachete cu dulciuri pentru copii, în valoare de 60 lei/pachet cu TVA, în sumă de 17.280 lei cu TVA, reprezentând beneficii de asistență socială, acordate cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2021.  
49648 06.12.2021 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.  
49671 06.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul I al anului 2022.  
60084 07.12.2021 Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală.  
60723 09.12.2021 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.28/24.02.2021 privind actualizarea componenței Consiliului tehnico-economic .  
60777 09.12.2021 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr.1 a  Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.72/28.06.2007 privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor construite prin ”Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
61095 10.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea  raportului de evaluare nr.49362/03.12.2021/ 411/29.11.2021, întocmit de SC Consulting Company SRL, pentru stabilirea valorii  în vederea valorificării prin vânzare pe piață a bunurilor/componentelor aferente Punctului Termic 3.  
61472 13.12.2021 Proiect de hotărâre privind  completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul privat al orașului Rovinari, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.192/27.10.2021.  
61367 13.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții „Amenajare 10 spații destinate animalelor de companie”, oraș Rovinari.  
61425 13.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari.  
61430 13.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție preliminar al bugetului local al unității administrative Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrative Oraș Rovinari pentru trim. IV 2021.  
61869 14.12.2021 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari.  
61807 14.12.2021 Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și din cadrul serviciilor publice, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local Rovinari.  
61885 14.12.2021 Proiect de hotărâre  privind darea în folosință gratuită a obiectivului  ”Stație de epurare ape uzate, orașul Rovinari, județul Gorj” către S.C. APAREGIO S.A.  
61411 13.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.01.2022-31.01.2022.  
61418 13.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Societatea Servicii Publice Locale SRL pentru malaxor și vibro presă mobilă.  
61463 13.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Societatea Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L, valabile cu data de 01.01.2022.  
61449 13.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de functii pentru Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL.  
63172 20.12.2021 Proiect de hotărâre privind majorarea cu până la 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în orașul Rovinari, strada IE1 nr.1, jud.Gorj, proprietatea SC DEDALCONEX SRL.  
63565 21.12.2021 Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv ”Jiul Rovinari 2016” – funcții specifice familiei ocupaționale ”Administrație”  

30.12.202130

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. HOTĂRÂRE – privind stabilirca salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv „Jiul Rovinari 2016”- funcții specifice familici ocupaționale „Administrație”
  Hotararea_Nr.239_din_21.12.2021.pdf (1,1 MiB, 30 hits)

 

 1. HOTĂRÂRE – privind majorarca cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată in orașul Rovinari,

Aleea IEl  nr.l, jud.Gorj, proprietatea SC DEDALCONEX SRL

  Hotararea_Nr.238_din_21.12.2021.pdf (728,1 KiB, 21 hits)

 

 1. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL
  Hotararea_Nr.237_din_21.12.2021.pdf (2,2 MiB, 14 hits)

 

 1. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Societatea Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L, valabile cu data de 01.01.2022

 

   Hotararea_Nr.236_din_21.12.2021.pdf (3,0 MiB, 21 hits)

 

 1. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifelor practicate de Societatea Servicii Publice Locale SRL pentru malaxor și vibropresa mobilă

   Hotararea_Nr.235_din_21.12.2021.pdf (641,6 KiB, 14 hits)

 

 1. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional alClubului Sportiv ,JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.01.2022-31.01.2022

   Hotararea_Nr.234_din_21.12.2021.pdf (1,5 MiB, 21 hits)

 

 1. HOTĂRÂRE – privind darea in folosință gratuită a obiectivului „Stație de epurare ape uzate, orașul Rovinari, județul Gorj” catre S.C. APAREGIO S.A.
  Hotararea_Nr.233_din_21.12.2021.pdf (3,9 MiB, 14 hits)

 

 1. HOTĂRÂRE – privind stabilirca salariilor· de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Prirnarului și din cadrul serviciilor publice, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local Rovinari

   Hotararea_Nr.232_din_21.12.2021.pdf (2,8 MiB, 28 hits)

 

230. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul2021 al UATO Rovinari   Hotararea_Nr.231din_21.12.2021.pdf (6,6 MiB, 17 hits)

 1. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de executie preliminar al bugetului local al unității administrative Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrative Oraș Rovinari pentru trim. IV 2021

   Hotararea_Nr.230_din_21.12.2021.pdf (787,1 KiB, 16 hits)

 1. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari
  Hotararea_Nr.229_din_21.12.2021.pdf (5,8 MiB, 26 hits)
 1. HOTĂRÂRE – privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.192/27.10.2021
  Hotararea_Nr.227_din_21.12.2021.pdf (3,1 MiB, 18 hits)

226. HOTARARE – privind  aprobarea   raportului de evaluare nr.49362/03.12.2021/411/29.11.2021, întocmit de SC Consulting Company SRL, pentru stabilirea valorii în vederea valorificării prin vânzare pe piață a bunurilor/componentelor  aferente Punctului Termic 3   Hotararea_Nr.226_din_21.12.2021.pdf (1.012,7 KiB, 12 hits)

225. HOTĂRÂRE – privind modificarea și completarea anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.72/28.06.2007 privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe  și repartizarea locuințelor construiteprin „Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

  Hotararea_Nr.225_din_21.12.2021.pdf (1,1 MiB, 13 hits)

224. HOTĂRÂRE  – privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.28/24.02.2021 privind actualizarea componenței Consiliului tehnico-economic

  Hotararea_Nr.224_din_21.12.2021.pdf (957,6 KiB, 25 hits)

223. HOTĂRÂRE  – privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.223_din_21.12.2021.pdf (1,1 MiB, 20 hits)

222. HOTĂRÂRE  – privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul I al anului 2022

  Hotararea_Nr.222_din_21.12.2021.pdf (984,9 KiB, 11 hits)

221. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de  ședință

  Hotararea_Nr.221din_21.12.2021.pdf (491,2 KiB, 15 hits)

220. HOTĂRÂRE – privind aprobarea achiziționării unui număr de 348 tichete sociale în valoare de 60 lei/tichet cu TVA, în sumă de 20.880 lei cu TVA și a unui număr de 388 pachete cu dulciuri pentru copii, in valoare de 60 lei/pachet cu TVA, în sumă de 23.280 lei cu TVA, reprezentând beneficii de asistență socială, acordate cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2021

  Hotararea_Nr.220_din_25.11.2021.pdf (841,5 KiB, 30 hits)

219. HOTĂRÂRE –privind aprobarea repartizării, conform  listei de prioritați stabilită prin Hotărârea  Consiliului Local nr.190/31.07.2018,  a unui apartament în regim ANL din orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.219_din_25.11.2021.pdf (724,9 KiB, 33 hits)

218. HOTĂRÂRE – privind  rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.218_din_25.11.2021.pdf (6,5 MiB, 19 hits)

217. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tchnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază proiect tehnic-detalii de cxecuție pentru obiectivul de investitii „AMENAJARE PARCARE   ȘI ALEI PIETONALE ZONA BLOCURILOR Fl-F3”

  Hotararea_Nr.217_din_25.11.2021.pdf (1,5 MiB, 30 hits)

216. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiț“Amenajare parcare și alei pietonale zona bl.B2, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.217_din_25.11.2021.pdf (1,5 MiB, 30 hits)

215. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documenta’iei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  “ Racordare la utilități platou casa de cultură”, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.215_din_25.11.2021.pdf (1,5 MiB, 25 hits)

214. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cuantumului chiriei la contractele de închiriere pentru locurile de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orșului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.214_din_25.11.2021.pdf (1,2 MiB, 32 hits)

213. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 200mp, situat in oraș Rovinari, strada Autoliv, nr.5, județul Gorj și asupra terenului în suprafață de 100 mp, situat in oraș Rovinari, strada Autoliv, FN, jud.Gorj, apartinând domeniului privat al orașului Rovinari, în favoarea doamnei Bîrlădeanu Maria

  Hotararea_Nr.214_din_25.11.2021.pdf (1,2 MiB, 32 hits)

212. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, frără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 80mp, aparținând domeniului privat, situat in oraș Rovinari, strada Aleea Picții, nr.2, lânga bl.G4, județul Gorj, în favoarea doamnei  Șoimu Doina

  Hotararea_Nr.212_din_25.11.2021.pdf (1,0 MiB, 22 hits)

211. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenurilor în suprafață de 64 mp și 100 mp, aparținând domeniului privat, situate în oraș Rovinari, strada Castanilor, nr.6, județul Gorj, în favoarea SC MICRICOM SRL

  Hotararea_Nr.211_din_25.11.2021.pdf (990,7 KiB, 22 hits)

210.HOTĂRÂRE – privind dezmembrarea  terenului în suprafață de 11152 mp, având numărul cadastral 36875, situat in orașul Rovinari, str. 22 Deccmbrie 1989 și str.Autoliv, județul Gorj, în două loturi

  Hotararea_Nr.210_din_25.11.2021.pdf (931,5 KiB, 20 hits)

209. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Programului operativ al pregătirilor de iarnă 2021-2022 pe raza orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.209_din_25.11.2021.pdf (659,2 KiB, 26 hits)

208. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Programului operativ al pregătirilor de iarnă 2021-2022 pe raza orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.208_din_25.11.2021.pdf (4,1 MiB, 23 hits)

207. HOTĂRÂRE – privind modificarea  articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local nr.274/28.11.2017 privind constituirea Societății Serviciul de Bază Pază și Protecție

  Hotararea_Nr.207_din_25.11.2021.pdf (679,2 KiB, 28 hits)

206. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.206_din_25.11.2021.pdf (13,9 MiB, 30 hits)

205. HOTĂRÂRE – privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxe locale pentru anul 2022

  Hotararea_Nr.205_din_25.11.2021.pdf (28,5 MiB, 77 hits)

204. HOTĂRÂRE – privind scutirea la plata impozitului pentru clădirile și terenurile utilizate de către organizațiile nonprofit, folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

  Hotararea_Nr.204_din_25.11.2021.pdf (563,5 KiB, 22 hits)

203. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară din data de 25.11.2021

  Hotararea_Nr.203_din_25.11.2021.pdf (452,4 KiB, 22 hits)

202. HOTĂRÂRE – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Dotarea unităților de învățământ din Oraș Rovinari cu echipamente de protecție și dispozitive medicale ”

  Hotararea_Nr.202_din_12.11.2021.pdf (163,6 KiB, 35 hits)

201. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifelor la activitățile de deszăpezire, măturat, stropit și activități conexe practicate de Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.201_din_05.11.2021.pdf (10,5 MiB, 31 hits)

200. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Rovinari ca membri în comisia de evaluare a probei interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.200_din_05.11.2021.pdf (686,5 KiB, 28 hits)

199. HOTĂRÂRE – privind aprobarca cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajare canal Prundurel, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.199_din_27.10.2021.pdf (3,5 MiB, 42 hits)

198. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico­ economici pentru obiectivul de investiții „Amenajarc cale de acces auto ;i pietonal parcare bloc A2-Alee bloc IE1”

  Hotararea_nr.198_din_27.10.2021.pdf (1,4 MiB, 37 hits)

197. HOTĂRÂRE – privind modificarca și înlocuirea anexei nr.27467/23.07.2021 la Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr. 124/27.07.2021 privind darea în folosință gratuită a sistămului de alimcntarc cu apă a localității  Vârț-Poiana către S.C. Aparegio Gorj S.A

  Hotararea_Nr.197_din_27.10.2021.pdf (1,2 MiB, 37 hits)

196. HOTĂRÂRE – privind apartartamentarea imobilului bloc A2, cu număr cadastral 36056, situat in orașul Rovinari, str. Prieteniei, nr.9, județul Gorj, în 51 unitîți individuale

  Hotararea_Nr.196_din_27.10.2021.pdf (2,3 MiB, 36 hits)

195. HOTĂRÂRE – privind dezmembrarea terenului în suprafață de 1387mp, avînd numărul cadastral 36245, situat in orașul Rovinari, str.Aleea Pieții, județul Gorj

  Hotararea_Nr.195_din_27.10.2021.pdf (955,8 KiB, 40 hits)

194. HOTĂRÂRE – privind aprobarea demarării procedurii de înscriere în vederea acordării  și distribuirii de beneficii de asistență socială cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2021

  Hotararea_Nr.194_din_27.10.2021.pdf (1,3 MiB, 38 hits)

193. HOTĂRÂRE – privind însușirea inventarului domeniului privat, conform propunerii comisici speciale de inventariere a domeniului public  și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.193_din_27.10.2021.pdf (3,7 MiB, 36 hits)

192. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.192_din_27.10.2021.pdf (14,2 MiB, 41 hits)

191. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea contului de executic al bugetului local al unității administrativ teritorialc Oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțatc din venituri proprii și subvenții din bugetul local  al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, încheiate la data de 30.09.2021

  Hotararea_Nr.191._din_27.10.2021.pdf (780,9 KiB, 33 hits)

190. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pc anul 2021 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.190_din_27.10.2021.pdf (6,7 MiB, 39 hits)

189. HOTĂRÂRE – privind plata cotizației anuale către Asociația Orașelor din România

  Hotararea_Nr.189_din_27.10.2021.pdf (544,5 KiB, 32 hits)

188. HOTĂRÂRE – privind validarea Dispoziției primarului nr.658/13.10.2021

  Hotararea_Nr.188_din_27.10.2021.pdf (651,4 KiB, 36 hits)

187. HOTĂRÂRE – privind validarea Dispoziției primarului nr.657/12.10.2021

  Hotararea_Nr.187_din_27.10.2021.pdf (666,4 KiB, 31 hits)

186. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico­ economici pentru obiectivul de investiții „Drum acces dcpou mașini electrice, Oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.186_din_27.10.2021.pdf (1,0 MiB, 36 hits)

185. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico­ economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc zona blocurilor D3-D5, oraș Rovinari, jud.Gorj”

  Hotararea_Nr.185_din_27.10.2021.pdf (1,0 MiB, 35 hits)

184. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico­ economici pentru obiectivul de investiții „Confecționarc sala post operatorie la adăpostul câinilor fără stăpân”

  Hotararea_Nr.184_din_27.10.2021.pdf (1,2 MiB, 34 hits)

183. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza Proiect Tehnic  și a indicatorilor tehnico­ economici pentru obiectivul de investiții ,Amenajarc parcare  și alei pietonale bloc Bl”

  Hotararea_Nr.183_din_27.10.2021.pdf (1,3 MiB, 35 hits)

182. HOTĂRÂRE – privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea repatrierii doamnei Ținică Laura, decedată în Madrid, Spania

  Hotararea_Nr.182_din_27.10.2021.pdf (699,8 KiB, 39 hits)

181. HOTĂRÂRE – privind aprobarea  raportului de evaluare nr.34182/06.09.2021/330/06.09.2021, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru terenul în suprafață de 191 mp, situat in oraș Rovinari, Bulevardul Minerilor, județul Gorj

  Hotararea_Nr.181_din_27.10.2021.pdf (670,4 KiB, 37 hits)

180. HOTĂRÂRE – privind aprobarea  raportului de evaluare nr.38761/29.09.2021/352/28.09.2021, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru patinoarul sintetic tectonikice, în vederea scoaterii din funcțiune prin valorificare  și, dupa caz, casare 

  Hotararea_Nr.180_din_27.10.2021.pdf (960,7 KiB, 32 hits)

179. HOTĂRÂRE –  privind modificarea punctelor 3, 4  și 7 ale art.1  și modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr. 318/19.12.2017

  Hotararea_Nr.179_din_27.10.2021.pdf (906,4 KiB, 29 hits)

178. HOTĂRÂRE – privind achiziționarea, in condițiile lcgislației în vigoare, a unor terenuri în suprafață totală de 844mp situate în intravilanul Orașului Rovinari, jud.Gorj, proprietatea doamnei Szatmary Elena

  Hotararea_Nr.178_din_27.10.2021.pdf (1,2 MiB, 37 hits)

177.  HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea  și Asigurarea Calității la Liceul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari

  Hotararea_Nr.177_din_27.10.2021.pdf (604,4 KiB, 33 hits)

176. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici pentru ohiectivul de invcstiții „Dezvoltarea  mobilității urbane din UAT Rovinari  și UAT Drăguțești prin modernizarea sistemului public de transport local”

  Hotararea_Nr.176_din_19.10.2021.pdf (1,6 MiB, 47 hits)

175. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare  și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.175_din19.10.2021.pdf (4,0 MiB, 66 hits)

174. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Sistem de canalizare  și tratare a apelor uzate în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.174_din_19.10.2021.pdf (4,0 MiB, 36 hits)

173. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții  „Sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Vârt, oraș Rovinari”,pentru finanțarca acestuia în cadrul Programului Național de lnvestiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.173_din_19.10.2021.pdf (3,9 MiB, 42 hits)

172. HOTĂRÂRE – privind abrogarea Hotărârilor de Consiliu Local nr.166, 167 și 168 adoptate în ședința extraordinară convocată de îndată, din data de 08.10.2021

  Hotararea_Nr.172_din_19.10.2021.pdf (685,8 KiB, 32 hits)

171. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oraș Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.171_din_08.10.2021.pdf (690,4 KiB, 44 hits)

170. HOTĂRÂRE – privind completarea rețelei școlare propusă a funcționa în anul școlar 2021-2022 pe raza orașului Rovinari, judetul Gorj

  Hotararea_Nr.170_din_08.10.2021.pdf (1,3 MiB, 44 hits)

169. HOTĂRÂRE – privind neasumarea rcsponsabilității organizării  și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractclor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul UATO Rovinari, în vederea derulării „Programul pentru școli al României în perioada 201 7-2023”, anul  școlar 2021-2022

  Hotararea_Nr.169_din_08.10.2021.pdf (718,9 KiB, 44 hits)

168. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.168_din_08.10.2021.pdf (4,4 MiB, 140 hits)

167. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Sistem de canalizare  și tratare a apelor uzate în localitatea Vârt, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.167_din_08.10.2021.pdf (4,5 MiB, 48 hits)

166. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Vârt, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadru Programului National de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.166_din_08.10.2021.pdf (4,3 MiB, 48 hits)

165. HOTĂRÂRE – privind arondarea Creșei din cadrul Direcției Publice de Asistență Socială la Grădinița cu Program Prelungit, unitate de învățământ preșcolar cu personalitate juridică

  Hotararea_nr.165_din_29.09.2021.pdf (642,4 KiB, 45 hits)

164. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice și reabilitarea Școlii Gimnaziale Nr.1 Rovinari”, precum și aprobarea proiectului (cererii de finanțare)

  Hotararea_Nr.164_din_29.09.2021.pdf (847,6 KiB, 47 hits)

163. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifelor la activitățile de salubrizare practicate de Serviciul de Iluminat Public al Orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.163_din_29.09.2021.pdf (1.008,5 KiB, 50 hits)

162. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Serviciului de Iluminat Public al Orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.162_din_29.09.2021.pdf (1,5 MiB, 53 hits)

161. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.161_din_29.09.2021.pdf (6,0 MiB, 154 hits)

160. HOTĂRÂRE – privind alocarea sumei de 50.000 lei plus TVA pentru „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”

  Hotararea_Nr.160_din_29.09.2021.pdf (638,4 KiB, 44 hits)

159. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016”, înregistrat cu nr.36977/674/20.09.2021 pentru perioada 1.10.2021-31.12.2021

  Hotararea_Nr.159_din_29.09.2021.pdf (2,8 MiB, 42 hits)

158. HOTĂRÂRE – privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Rovinari Nr.124/27.07.2021, privind darea în folosință gratuită a sistemului de alimentare cu apă a localității Vîrț-Poiana către S.C APAREGIO Gorj S.A

  Hotararea_Nr.158_din_29.09.2021.pdf (808,4 KiB, 52 hits)

157. HOTĂRÂRE – privind aprobarea completării Regulamentului de atribuire/licitație a locurilor de parcare pentru folosință, în parcările de reședință din orașul Rovinari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari Nr.120/27.07.2021

  Hotararea_Nr.157_din_29.09.2021.pdf (689,4 KiB, 46 hits)

156. HOTĂRÂRE – privind acordarea dreptului de acces în favoarea S.C. Orange Romania S.A pe proprietatea publică a UATO Rovinari pentru lucrările care constau  în instalarea de cablu optic pe o lungime de 740 m

  Hotararea_Nr.156_din_29.09.2021.pdf (734,5 KiB, 56 hits)

155. HOTĂRÂRE – privind acordarea normei de hrană  personalului Direcției Publice de Poliție Locală 

  Hotararea_Nr.155_din_29.09.2021.pdf (1,1 MiB, 50 hits)

154. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și Statului de Personal ale Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.154_din_29.09.2021.pdf (12,0 MiB, 48 hits)

153. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Școala Gimnazială Nr.3, Rovinari

  Hotararea_Nr.153_din_29.09.2021.pdf (572,1 KiB, 43 hits)

152. HOTĂRÂRE – privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local  în Consiliul de Adminsitrație al Grădiniței cu Program Prelungit, pentru anul școlar 2021-2022

  Hotararea_Nr.152_din_29.09.2021.pdf (582,9 KiB, 46 hits)

151. HOTĂRÂRE – privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Local  în Consiliul de Adminsitrație al Liceului „Gheorghe Tătărescu”, pentru anul școlar 2021-2022

  Hotararea_Nr.151_din_29.09.2021.pdf (584,1 KiB, 41 hits)

150. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local  în Consiliul de Adminsitrație al Școlii Gimnaziale Nr. 3,  pentru anul școlar 2021-2022

  Hotararea_Nr.150_din_29.09.2021.pdf (585,2 KiB, 44 hits)

149. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local  în Consiliul de Adminsitrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1,  pentru anul școlar 2021-2022

  Hotararea_Nr.149_din_29.09.2021.pdf (591,0 KiB, 44 hits)

148. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de S.C Consulting Company S.R.L și constituirea comisiei de negociere pentru achiziționarea terenului în suprafață de 386 de mp, număr cadastral 35814, situat în intravilanul orașului Rovinari, str. Aleea Școlii, județul Gorj

  Hotararea_Nr.148_din_29.09.2021.pdf (934,3 KiB, 38 hits)

147. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul IV al anului 2021

  Hotararea_Nr.147_din_29.09.2021.pdf (957,9 KiB, 44 hits)

146. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.146_din_29.09.2021.pdf (471,4 KiB, 40 hits)

145. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.145_din_10.09.2021.pdf (1,0 MiB, 62 hits)

144. HOTĂRÂRE – privind însușirea inventarului domeniului public, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.144_din_10.09.2021.pdf (2,1 MiB, 64 hits)

143. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 10.09.2021

  Hotararea_nr.143_din_10.09.2021.pdf (430,6 KiB, 57 hits)

142. HOTĂRÂRE – privind însușirea inventarului domeniului public, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari 

  Hotararea_nr.142_din_31.08.2021.pdf (3,5 MiB, 56 hits)

141. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare zona blocului G16, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.141_din_31.08.2021.pdf (1,7 MiB, 58 hits)

140. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.140_din_31.08.2021.pdf (1,7 MiB, 61 hits)

139. HOTĂRÂRE – privind încetarea dării în administrare a sistemulului de valorificare selectivă și valorificare a deșeurilor- phare 2004  și a terenului aferent sistemului de valorificare a deșeurilor menajere, atribuite catre ADIS Gorj

  Hotararea_Nr.139_din_31.08.2021.pdf (720,9 KiB, 62 hits)

138. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_nr.138_din_31.08.2021.pdf (6,0 MiB, 67 hits)

137. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei  și Statului de funcții pentru Societatea  Servicii Publice Locale S.R.L., valabile începând cu data 01.09.2021

  Hotararea_Nr.137_din_31.08.2021.pdf (2,2 MiB, 59 hits)

136. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, adăpostire și valorificare a animalelor (cai, vaci, porci, magari, etc) de pe domeniul public al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.136_din_31.08.2021.pdf (2,4 MiB, 67 hits)

135. HOTĂRÂRE – privind darea în folosință gratuită a unui numar de 100 coșuri gunoi stradale cu suport, către opcratorul de salubritate Serviciul Public de Iluminat al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.135_din_31.08.2021.pdf (1,1 MiB, 57 hits)

134. HOTĂRÂRE – privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinației imobilului „spatiu administrativ” în suprafață de 11,92  mp situat în incinta  Școlii Gimnaziale nr.3 Rovinari în „Cabinet medicină școlară”

  Hotararea_Nr.134_din_31.08.2021.pdf (757,1 KiB, 55 hits)

133. HOTĂRÂRE – privind încetarea contractului de concesiune nr.23795/30.06.2021 și concesionarea catre SC RADENT ESTETIQUE & RX RD SRL a spațiului nr.7, în suprafata totala de 35,25 mp, din imobilul, internat” al Colegiului  „Gheorghe Tatarcscu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.133_din_31.08.2021.pdf (1,1 MiB, 61 hits)

132. HOTĂRÂRE – privind alipirea a patru imobilc (terenuri) situate în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.132_din_31.08.2021.pdf (1.009,9 KiB, 61 hits)

131. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii  și subvenții din bugetul local  al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, încheiate la data de 30.06.2021

  Hotararea_Nr.131_din_31.08.2021.pdf (882,2 KiB, 60 hits)

130. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifelor practicate de Serviciul de lluminat Public al Orașului Rovinari pentru activitatea de măturat străzi

  Hotararea_Nr.130_din_27.07.2021.pdf (1,8 MiB, 83 hits)

129. HOTĂRÂRE – privind  achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 1423 mp, număr cadastral 36697,  situat în  intravilanul  Orașului  Rovinari,  str.Autoliv,  iud. Gorj , tarlaua 93, parcela  683, categoria  de folosință  fânețe,  proprietatea  numiților Păulescu Asineta , Gorun Adrian,  Gorun  Gheorghe

  Hotararea_Nr.129_din_27.07.2021.pdf (1,1 MiB, 76 hits)

128. HOTĂRÂRE – privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Rovinari în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr.3 Rovinari pentru anul  școlar 2021-2022

  Hotararea_Nr.128_din_27.07.2021.pdf (627,2 KiB, 74 hits)

127. HOTĂRÂRE –  prin care se ia act de demisia domnului Preda Ionel din Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv „.JIUL Rovinari 2016”

  Hotararea_Nr.127din_27.07.2021.pdf (560,7 KiB, 76 hits)

126. HOTĂRÂRE – privind  modificarea   și  completarea  art.6 din  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.108/29.06.2021   privind aprobarea  Studiului  de oportunitate  privind  modalitatea  de gestiune a  unor activități din  cadrul serviciului  public de salubrizare  la  nivelul  Orașului  Rovinari   și stabilirea  modalității  de gestiune  a serviciului  public  de salubrizare  la  nivelul  Orașului  Rovinari

  Hotararea_Nr.126_din_27.07.2021.pdf (1,3 MiB, 178 hits)

125. HOTĂRÂRE – privind  rectificarca  bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.125_din_27.07.2021.pdf (1,5 MiB, 160 hits)

124. HOTĂRÂRE –  privind darea in folosință gratuită a sistcmului de alimentare cu apă a localității  Vârt-Poiana către SC Aparegio  Gorj SA

  Hotararea_Nr.124_din_27.07.2021.pdf (1,3 MiB, 93 hits)

123. HOTĂRÂRE – pentru aprobarea Rcgulamentului privind condițiile de autorizare și metodologia de eliberare  a autorizației de funcționare pentru piețele de pe raza UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.123_din_27.07.2021.pdf (5,5 MiB, 82 hits)

122. HOTĂRÂRE – privind alipirea a trei imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.122_din_27.07.2021.pdf (1.020,0 KiB, 74 hits)

121. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de sancționare  și blocare/deblocare roți a autovehiculelor oprite sau staționate neregulamentar în parcările de reședință sau publice, situate pe raza orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.121_din_27.07.2021.pdf (5,1 MiB, 92 hits)

120. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitatie a locurilor de parcare pentru folosinta, în parcările  de reședință din orașul Rovinari

  Hotararea_Nr.120_din_27.07.2021.pdf (13,7 MiB, 108 hits)

119. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifului orar/agent de pază, practicat de Societatea Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.119_din_27.07.2021.pdf (1,1 MiB, 97 hits)

118. HOTĂRÂRE – privind aprobarea completarii Anexei nr.22349/428/18.06.2021 a Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.105/29.06.2021 privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.07.2021-30.09.2021

  Hotararea_Nr.118_din_27.07.2021.pdf (891,1 KiB, 73 hits)

117. HOTĂRÂRE – privind aprobarea înființării unui cabinet medical școlar la Școala Gimnazială Nr. 3 Rovinari

  Hotararea_Nr.117_din_27.07.2021.pdf (633,2 KiB, 78 hits)

116. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportului de evaluare înregistrat sub nr. 21250/236/14.06.2021 întocmit de SC CONSULTING COMPANY SRL și stabilirea redevenței pentru terenul în suprafață de 9 mp situat în orașul Rovinari, str. Tineretului, bloc  E1, jud. Gorj, atribuit către doamna Olteanu Gabriela Doina

  Hotararea_nr.116_din_27.07.2021.pdf (890,3 KiB, 73 hits)

115. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportului de evaluare înregistrat sub nr. 21252/235/14.06.2021 întocmit de SC CONSULTING COMPANY SRL și stabilirea redevenței pentru terenul în suprafață de 88 mp situat în orașul Rovinari, str. Tineretului nr.23, jud. Gorj, atribuit către Societatea Comercială MOLIDUL SRL

  Hotararea_Nr.115_din_27.07.2021.pdf (895,3 KiB, 83 hits)

114. HOTĂRÂRE – privind darea în administrare a etajului 2 din imobilul A2 situat în oraș Rovinari, str. Prieteniei, nr.9 , jud. Gorj, către Asociația Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare Gorj „ADIS” Gorj

  Hotararea_Nr.114_din_15.07.2021.pdf (1,0 MiB, 74 hits)

113. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.113_din_15.07.2021.pdf (2,1 MiB, 82 hits)

112. HOTĂRÂRE – privind  acordul Consiliului Local pentru rezilierea contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub. nr. 8531/22.12.2017 încheiat cu Societatea Complexul Energetic Oltenia SA

  Hotararea_Nr.112_din_29.06.2021.pdf (731,6 KiB, 82 hits)

111.  HOTĂRÂRE – privind  aprobarea dării în administrare către ADIS GORJ a bunurilor necesare desfășurării activității de salubrizare (precolectare, colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere) la nivelul orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.111_din_29.06.2021.pdf (2,6 MiB, 92 hits)

110. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază proiect tehnic – detalii de execuție, pentru obiectivul de invetiții „AMENAJARE PARC JOACĂ BISERICA SF. IOAN BOTEZĂTORUL, ORAȘ ROVINARI”

  Hotararea_Nr.110_din_29.06.2021.pdf (1,4 MiB, 88 hits)

109. HOTĂRÂRE – privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.232/30.12.2020  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual salarizați potrivit familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și din cadrul serviciilor publice, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local Rovinari

  Hotararea_Nr.109_din_29.06.2021.pdf (1,1 MiB, 85 hits)

108. HOTĂRÂRE – pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare la nivelul Orașului Rovinari și stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.108_din_29.06.2021.pdf (34,5 MiB, 90 hits)

107. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și a Statului de Personal ale Spitalului Orățenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_nr.107._din_29.06.2021.pdf (11,1 MiB, 100 hits)

106. HOTĂRÂRE – privind alipirea a două imobile(terenuri) situate în oraș Rovinari, str. Florilor,în vecinătatea blocului B2, între blocul B2  și sediu Primărie – parcare, județul Gorj

  Hotararea_Nr.106_din_29.06.2021.pdf (949,3 KiB, 83 hits)

105. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016″pentru perioada 1.07.2021-30.09.2021

  Hotararea_Nr.105_din_29.06.2021.pdf (1,8 MiB, 76 hits)

104. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază proiect tehnic – detalii de execuție, pentru obiectivul de invetiții „Dezvoltarea mobilității urbane din UAT Rovinari și UAT Drăguțești prin modernizarea sistemului public de transport local”

  Hotararea_Nr.104_din_29.06.2021.pdf (1,3 MiB, 76 hits)

103. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii pentru  achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 386 mp, număr cadastral 35814, înscris în CF 35814, situat în intravilanul Orașului Rovinari, str. Aleea Școlii, jud. Gorj

  Hotararea_Nr.103_din_29.06.2021.pdf (708,3 KiB, 81 hits)

102. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Serviciului de Iluminat Public al Orașului Rovinari

  Hotararea_nr.102_din_29.06.2021.pdf (2,1 MiB, 79 hits)

101. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Târgului Săptămânal și a tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.101_din_29.06.2021.pdf (5,1 MiB, 99 hits)

100. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Servici Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.100_din_29.06.2021.pdf (673,4 KiB, 77 hits)

99. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea reparizării, conform listei de priorități stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.190/31.07.2018 a unui apartament în regim ANL din orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.99_din_29.06.2021.pdf (823,6 KiB, 78 hits)

98. HOTĂRÂRE – privind completarea anexei nr.18772/24.05.2021 la Hotărârea Consiliului Local nr.83/26.05.2021 privind încetarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr.643/18.03.2010 încehiat între Consiliul Local Rovinari și S.C APĂ CANAL SALUBRITATE S.R.L, și a actelor adiționale la contract

  Hotararea_Nr.98_din_29.06.2021.pdf (1,8 MiB, 93 hits)

97. HOTĂRÂRE – privind conceionarea către RACEA ROBERT- COSMIN – medic dentist – a spațiului nr.7, în suprafață totală de 32,25 mp, din imobilul „internat” al Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str. Jiului nr.6, jud. Gorj

  Hotararea_Nr.97_din_29.06.2021.pdf (973,4 KiB, 92 hits)

96. HOTĂRÂRE – privind privind prelungirea contractelor de concesiune pentru cabinetele medicale ce funcționează în imobilul „internat” al Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str. Jiului nr.6, jud. Gorj

  Hotararea_Nr.96_din_29.06.2021.pdf (1,0 MiB, 89 hits)

95. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitateal Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.95_din_29.06.2021.pdf (5,4 MiB, 88 hits)

94. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.94_din_29.06.2021.pdf (678,4 KiB, 76 hits)

93. HOTĂRÂRE – privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.93_din_29.06.2021.pdf (1,1 MiB, 81 hits)

92. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.92_din_29.06.2021.pdf (479,5 KiB, 83 hits)

91. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul III al anului 2021

  Hotararea_Nr.91_din_29.06.2021.pdf (918,8 KiB, 87 hits)

90. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.90_din_29.06.2021.pdf (2,4 MiB, 86 hits)

89. HOTĂRÂRE – privind stabilirea profilului contabil și repartizarea acestuia pentru Societatea Servicii Publice Locale

  Hotararea_Nr.89_din_26.05.2021.pdf (855,9 KiB, 113 hits)

                    88. HOTĂRÂRE – privind stabilirea profilului contabil și repartizarea acestuia pentru Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.88_din26.05.2021.pdf (881,0 KiB, 116 hits)

                    87. HOTĂRÂRE – privind desemnarea a doi membri în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor din partea instituției publice ce are în subordine rețea sanitară proprie – Consiliul Local, pentru ocuparea postului de director medical în cadrul Spitalului orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.87_din_26.05.2021.pdf (856,4 KiB, 104 hits)

                    86. HOTĂRÂRE – privind  rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.86_din_26.05.2021.pdf (1,2 MiB, 102 hits)

                    85. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Serviciul  de Iluminat Public al Orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.85_din_26.05.2021.pdf (1,8 MiB, 166 hits)

                    84. HOTĂRÂRE – privind mandatarea ADIS să exercite dreptul de a delega gestiunea Serviciului public de salubrizare din Orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.84_din_26.05.2021.pdf (25,3 MiB, 97 hits)

                    83. HOTĂRÂRE – privind încetarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr.643/18.03.2010 încheiat între Consiliul Local Rovinari și S.C. APĂ CANAL SALUBRITATE S.R.L, și a actelor adiționale la contract

  Hotararea_Nr.83_din_26.05.2021.pdf (894,8 KiB, 121 hits)

                    82. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Ansamblului artistic de amatori „JIULEȚUL”

  Hotararea_Nr.82_din_26.05.2021.pdf (1,7 MiB, 121 hits)

                    81. HOTĂRÂRE – privind aprobarea completării Anexeinr.14305/19.04.2021 a Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.60/27.04.2021 privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 1.05.2021-30.06.2021

  Hotararea_Nr.81_din_26.05.2021.pdf (888,0 KiB, 110 hits)

                    80. HOTĂRÂRE –  privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local Rovinari nr. 46. 50, 51, 53, adoptate în ședința ordinară din data de 30.03.2021

  Hotararea_Nr.80_din_26.05.2021.pdf (974,4 KiB, 109 hits)

                   79. HOTĂRÂRE – privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.54/30.03.2021 privind transmiterea fără plată a unori bunuri aflate în stare de funcționare către Primăria Logrești, județul Gorj

  Hotararea_Nr.79_din_26.05.2021.pdf (599,7 KiB, 112 hits)

                   78. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local  al unității administrativ-teritoriale Oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ-teritoriale Oraș Rovinari, încheiat la data de 31.03.2021

  Hotararea_Nr.78_din_26.05.2021.pdf (830,2 KiB, 109 hits)

                   77. HOTĂRÂRE – privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

  Hotararea_Nr.77_din_26.05.2021.pdf (558,4 KiB, 97 hits)

                  76. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC Consulting Company SRL  și constituirea comisiei de negociere pentru achiziționarea terenului în suprafață de 1423 mp, număr cadastral 36697, situat în intravilanul orașului Rovinari, str. Autoliv, jud. Gorj

  Hotararea_Nr.76_din26.05.2021.pdf (899,9 KiB, 109 hits)

                  75. HOTĂRÂRE – privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu  nr.23o/21.12.2020 privind însușirea propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.75_din_26.05.2021.pdf (990,4 KiB, 117 hits)

                  74. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui apartament din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/9.02.2018, situat în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.74_din_26.05.2021.pdf (674,5 KiB, 109 hits)

                 73. HOTĂRÂRE – privind aprobarea PlanuluiUrbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul „Construire bloc de locuințe sociale P+4E și amenajare zonă aferentă, branșament la utilități”

  Hotararea_nr.73_din_26.05.2021.pdf (19,5 MiB, 98 hits)

                72. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază proiect tehnic – detalii de execuție, pentru obiectul de investiții „Amenajare alei și parcare sediu primărie oraș Rovinari”

  Hotararea_nr.72_din_17.05.2021.pdf (1,2 MiB, 117 hits)

                 71. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiții „Construire carport solar modular Rovinari 20KWP”

  Hotararea_Nr.71_din_17.05.2021.pdf (938,5 KiB, 112 hits)

                70. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiții „Construire carport solar modular Rovinari 10KWP”

  Hotararea_Nr.70_din_17.05.2021.pdf (942,7 KiB, 115 hits)

               69. HOTĂRÂRE – privind darea în administrare a obiectivului Târg Săptămânal către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari

  Hotararea_Nr.69_din_17.05.2021.pdf (866,7 KiB, 132 hits)

              68. HOTĂRÂRE – privind acordarea de sprijin financiar pe anul 2021 pentru unitățile de cult religios

  Hotararea_Nr.68_din_17.05.2021.pdf (628,9 KiB, 115 hits)

              67. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.67_din_17.05.2021.pdf (4,0 MiB, 128 hits)

               66. HOTĂRÂRE – privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru stimularea mediului economic și diminuarea arieratelor bugetare în orașul Rovinari prin acordarea  scutirii de la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai orașului Rovinari și care își desfășoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.66_din_27.04.2021.pdf (8,1 MiB, 135 hits)

                65. HOTĂRÂRE – privind aprobarea aderării UAT comuna Ionești și UAT comuna Stănești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” Gorj

  Hotararea_Nr.65_din_27.04.2021.pdf (889,4 KiB, 131 hits)

                64. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și a Statului de Personal ale Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.64_din_27.04.2021.pdf (11,0 MiB, 156 hits)

                63. HOTĂRÂRE – privind Regulamentului de Organizare și Funcționare al Pieței Agroalimentare Rovinari

  Hotararea_Nr.63_din_27.04.2021.pdf (677,3 KiB, 141 hits)

                62. HOTĂRÂRE –  privind actualizarea chiriilor aferernte contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de Agenția Națională pentru Locuințe în orașul Rovinari, Județul Gorj.

  Hotararea_Nr.62_din_27.04.2021.pdf (4,9 MiB, 134 hits)

                61. HOTĂRÂRE  – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv „Jiul Rovinari 2016”

  Hotararea_Nr.61_din_27.04.2021.pdf (5,9 MiB, 156 hits)

               60. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „Jiul Rovinari 2016” pentru perioada 1.05.2021 – 30.06.2021

  Hotararea_Nr.60_din_27.04.2021.pdf (1,6 MiB, 139 hits)

               59. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Trecere la nivel cu calea ferată – Aleea Trandafirilor, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.59_din_27.04.2021.pdf (1.014,7 KiB, 154 hits)

               58. HOTĂRÂRE – privind acordul Consiliului Local Rovinari pentru a suporta din bugetul local cheltuielile necesare executării lucrărilor de investiții (sistematizare pe verticală), care revin autorității locale la obiectivul „Construire Grădiniță Program Normal 4 săli de grupă în orașul Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.58_din_27.04.2021.pdf (649,7 KiB, 122 hits)

             57. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea raportului final privind selecția candidaților pentru postul vacant de administrator al Societății Servicii Publice Rovinari

  HCL_Rovinari_Nr.57_din_16.04.2021.pdf (996,9 KiB, 233 hits)

               56. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al UATO Rovinari pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024, Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024 și a Programului de investiții pe anul 2021

  HCL_Rovinari_Nr.56_din_16.04.2021.pdf (34,1 MiB, 248 hits)

               55. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economiceș și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectuvul de investiții „Amenajare parc joacă Grădinița cu program prelungit, oraș Rovinari”   

  HCL_Rovinari_Nr.55_din_30.03.2021.pdf (1,1 MiB, 175 hits)

               54. HOTĂRÂRE – privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri aflate în stare de funcționare, către Primăria Logrești, județul Gorj

  HCL_Rovinari_Nr.54_din_30.03.2021.pdf (827,2 KiB, 162 hits)

               53. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari și constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie, în favoarea SOCIETĂȚII PENTRU MĂRFURI ALIMENTARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ROVAL S.A, asupra terenului în suprafață de 296 mp, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, între blocurile A5-A6, județul Gorj

  HCL_Rovinari_Nr.53_din_30.03.2021.pdf (1.017,1 KiB, 153 hits)

               52. HOTĂRÂRE –  privind aproobarea achiziționării, în condițiile legislației în vigoare, a unui număr de 256 tichete sociale, în valoare de 60 de lei/tichet, în sumă totală de 15.360 lei cu TVA, cu ocaziasărbătorilor pascale 2021

  HCL_Rovinari_Nr.52_din_30.03.2021.pdf (732,6 KiB, 181 hits)

               51. HOTĂRÂRE – privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari și constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie, în favoarea domnului Gărăiacu Dragoș Claudiu, asupra terenului în suprafață de 4 mp, situat în oraș Rovinari, strada Termocentralei, lângă bloc S2, sc.2, ap.1, județul Gorj

  HCL_Rovinari_Nr.51_din_30.03.2021.pdf (984,6 KiB, 172 hits)

               50. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari și constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie, în favoarea doamnei Nechifor Isabela Lavinia, asupra terenului în suprafață de 4,04 mp, situat în orașRovinari, strada Muncii, lângă bloc B5, sc.2, ap.18, județul Gorj

  HCL_Rovinari_Nr.50_din_30.03.2021.pdf (973,3 KiB, 171 hits)

              49. HOTĂRÂRE – privind darea în folosință gratuită a imobilului în suprafață de 56,47 mp, situat în oraș Rovinari, str. Prieteniei, bloc A1, parter, județul Gorj, cu număr cadastral 35564-C1-U1, Societății Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL

  HCL_Rovinari_Nr.49_din_30.03.2021.pdf (1,1 MiB, 162 hits)

              48. HOTĂRÂRE – privind alipirea a trei imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, strada Aleea Pieții, nr. 12, lângă bloc G4, județul Gorj

  HCL_Rovinari_Nr.48_din_30.03.2021.pdf (947,8 KiB, 174 hits)

             47. HOTĂRÂRE – privind transmiterea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 24 mp, situat în oraș Rovinari, strada Termocentralei, nr.11, lângă bloc S2, județul Gorj, de la doamna Maricza Elena la doamna Cobzaru Elena Geanina

  HCL_Rovinari_Nr.47_din_30.03.2021.pdf (916,1 KiB, 175 hits)

             46. HOTĂRÂRE – privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari și constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie, în favoarea domnului Negru Gheorghiță, asupra terenului în suprafață de 4 mp, situat în oraș Rovinari, strada Aleea Școlii, Nr.1, lângă bloc P2, sc.1, ap.3, județul Gorj 

  HCL_Rovinari_Nr.46_din_30.03.2021.pdf (967,6 KiB, 152 hits)

            45. HOTĂRÂRE- privind acorarea normei de hrană personaluluidin cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  HCL_Rovinari_Nr.45_din_30.03.2021.pdf (1,1 MiB, 200 hits)

            44. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data  31.12.2020

  HCL_Rovinari_Nr.44_din_30.03.2021.pdf (1.010,3 KiB, 137 hits)

             43. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  „Spor de putere de la 250 kVA la 630 kVA, PTAB 20/0.4kV Padoc + Depou Mașini Electrice + Stație de Epurare, oraș Rovinari, Jud. Gorj”

  HCL_Rovinari_Nr.43_din_30.03.2021.pdf (1,1 MiB, 182 hits)

             42. HOTĂRÂRE –  privind demararea procedurii pentru achiziționaarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 1423 mp, număr cadastral 36697, situat în intravilanul Orașului Rovinari, str. Autoliv, jud. Gorj

  HCL_Rovinari_Nr.42_din_30.03.2021.pdf (765,0 KiB, 162 hits)

            41. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Rovinari pentru trimestrul II al anului 2021

  HCL_Rovinari_Nr.41_din_30.03.2021.pdf (610,7 KiB, 211 hits)

             40. HOTĂRÂRE- privind alegerea președintelui de ședință

  HCL_Rovinari_Nr.40_din_30.03.2021.pdf (464,0 KiB, 170 hits)

             39. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară a Consiliului Local Rovinari din data de 30.03.2021

  HCL_Rovinari_Nr.39_din_30.03.2021.pdf (492,6 KiB, 171 hits)

             38. HOTĂRÂRE – privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza Studiu de fezabilitate, aferent obiectivului de investiții „Extindere, modernizare și dotare Complex sportiv str. Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”

  HCL_Rovinari_Nr.38_din_16.03.2021.pdf (96,2 KiB, 186 hits)

           37. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței Agroalimentare Rovinari

  HCL_Rovinari_Nr.37_din_24.02.2021.pdf (5,6 MiB, 174 hits)

           36. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii de înscriere a cetățenilor din orașul Rovinari, în perioada 03.03.2021 – 24.03.2021, în vederea acordării  și distribuirii de beneficii de asistență socială, constând în tichete sociale, conform legislației în vigoare, cu ocazia sărbătorilor pascale 2021

  HCL_Rovinari_Nr.36_din_24.02.2021.pdf (1,2 MiB, 146 hits)

          35. HOTĂRÂRE – privind aprobarea înființării Serviciului Social „Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) destinat persoanelor vârstnice- Clubul Seniorilor” în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială

  HCL_Rovinari_Nr.35_din_24.02.2021.pdf (794,7 KiB, 174 hits)

         34. HOTĂRÂRE – privind aprobarea procedurii privind scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către persoanele fizice

  HCL_Rovinari_Nr.34_din_24.02.2021.pdf (9,3 MiB, 186 hits)

         33.  HOTĂRÂRE –  privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  HCL_Rovinari_Nr.33_din_24.02.2021.pdf (5,5 MiB, 174 hits)

         32.  HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și Statului de Personal pentru Spitalul Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  HCL_Rovinari_Nr.32_din_24.02.2021.pdf (11,2 MiB, 245 hits)

         31.  HOTĂRÂRE – privind aprobarea premierii sportivilor și colectivelor tehnice, din cadrul Clubului Sportiv „JIUL ROVINARI 2016”, care obțin performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale în cursul anului 2021

  HCL_Rovinari_Nr.31_din_24.02.2021.pdf (1.007,1 KiB, 166 hits)

         30. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță legitimați la Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru anul 2021

  HCL_Rovinari_Nr.30_din_24.02.2021.pdf (2,8 MiB, 158 hits)

        29. HOTĂRÂRE – privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al orașului Rovinari, județul Gorj

  HCL_Rovinari_Nr.29_din_24.02.2021.pdf (1,1 MiB, 152 hits)

          28. HOTĂRÂRE – privind actualizarea componenței Consiliului tehnico-economic

  HCL_Rovinari_Nr.28_din_24.02.2021.pdf (716,3 KiB, 170 hits)

          27. HOTĂRÂRE – privind concesionarea către societatea SAUDE MED SRL a spațiului nr.16, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul „internat” al  Colegiului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  HCL_Rovinari_Nr.27_din_24.02.2021.pdf (943,7 KiB, 176 hits)

          26.  HOTĂRÂRE – privind actualizarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.166/12.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al orașului Rovinari

  HCL_Rovinari_Nr.26_din_24.02.2021.pdf (851,5 KiB, 144 hits)

           25. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor beneficii sociale sub formă de premii în bani pentru cuplurile care aniversează 50 de ani de casatorie neîntreruptă

  HCL_Rovinari_Nr.25_din_24.02.2021.pdf (1,5 MiB, 167 hits)

           24.  HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc joacă Grădinița nr.4 (Scufița Roșie), oraș Rovinari”

  HCL_Rovinari_Nr.24_din_24.02.2021.pdf (997,0 KiB, 166 hits)

           23. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de investiții „Amenajare parc joacă  creșe, oraș Rovinari”

  HCL_Rovinari_Nr.23_din_24.02.2021.pdf (972,9 KiB, 152 hits)

           22. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea schemei de minimis privind acordarea facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru întreprinderi în vederea atragerii de investiții  și susținerii dezvoltării durabile în orașul Rovinari pentru SC ENOVA AUTOMATION&SERVICES SRL

  HCL_Rovinari_Nr.22_din_24.02.2021.pdf (910,4 KiB, 181 hits)

           21. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Rovinari pentru anul 2021

  HCL_Rovinari_Nr.21_din_24.02.2021.pdf (4,1 MiB, 162 hits)

         20.  HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2021

  HCL_Rovinari_Nr.20_din_24.02.2021.pdf (1,4 MiB, 164 hits)

         19. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului activităților de primăvara 2021 și Calendarul activităților de vară-toamnă 2021, cuprinzând lucrările de întretinere   și înfrumusețare a spațiilor verzi ale orașului Rovinari, ce vor fi executate de către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  HCL_Rovinari_Nr.19_din_24.02.2021.pdf (3,5 MiB, 168 hits)

         18. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr.4146/31.02.2020, privind concesionarea către S.C ORTOCLINICS BONES S.R.L (DR. Buciu Gabriel) a spațiului nr.10, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul „internat” al Colegiului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str. Jiului, nr.6, județul Gorj.

  HCL_Rovinari_Nr.18_din_27.01.2021.pdf (102,3 KiB, 260 hits)

        17. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr. 25/9.02.2018, situat în orașul Rovinari, județul Gorj.

  HCL_Rovinari_Nr.17_din_27.01.2021.pdf (78,2 KiB, 272 hits)

        16. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cotei de 0,5% destinată administratorilor locuințelor, pentru administrarea, întreținerea și reparațiile curente, precum și reparații capitale și aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 420/2018, privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G nr. 962/2001.

  HCL_Rovinari_Nr.16_din_27.01.2021.pdf (593,3 KiB, 242 hits)

        15. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  „Amenajare Platou Casă de Cultură oraș Rovinari”

  HCL_Rovinari_Nr.15_din_27.01.2021.pdf (84,9 KiB, 241 hits)

        14. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” în perioada 1.02.2021 – 30.04.2021.

  HCL_Rovinari_Nr.14_din_27.01.2021.pdf (320,3 KiB, 233 hits)

        13. HOTĂRÂRE – privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în anul școlar 2021-2022, pe raza orașului Rovinari, județul Gorj.

  HCL_Rovinari_Nr.13_din_27.01.2021.pdf (142,0 KiB, 230 hits)

        12. HOTĂRÂRE – privind aprobarea predării către Ministerul Educației Naționale și Cercetării a amplasamentului situat în intravilanul orașului Rovinari, strada Castanilor, Nr.3, cu număr cadastral 36255, în suprafață de 5003 mp.

  HCL_Rovinari_Nr._12_din_27.01.2021.pdf (71,1 KiB, 214 hits)

        11. HOTĂRÂRE – privind darea  în folosință gratuită a unor bunuri către unitățile de învățământ de pe raza orașului Rovinari.

  HCL_Rovinari_Nr.11_din_27.01.2021.pdf (105,3 KiB, 237 hits)

        10. HOTĂRÂRE – privind aprobarea procedurii privinddesfășurarea selecției candidaților pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație al Societății Servicii Publice Locale Rovinari SRL.

  HCL_Rovinari_Nr.10_din_27.01.2021.pdf (2,2 MiB, 250 hits)

        9. HOTĂRÂRE –  privind scutirea la plata impozitului pentru clădirile și terenurile utilizate de către organizațiile nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

  HCL_Rovinari_Nr.9_din_27.01.2021.pdf (63,0 KiB, 229 hits)

        8. HOTĂRÂRE – privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza orașului Rovinari.

  HCL_Rovinari_Nr.8_din_27.01.2021.pdf (1.014,2 KiB, 247 hits)

        7. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2021.

  HCL_Rovinari_Nr.7_din_27.01.2021.pdf (482,1 KiB, 231 hits)

       6. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Creșei din subordinea Direcției Publice de Asistență Socială.

  HCL_Rovinari_Nr.6_din_27.01.2021.pdf (1,1 MiB, 248 hits)

     5. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Statului de Personal al Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari.

  HCL_Rovinari_Nr.5_din_27.01.2021.pdf (1,7 MiB, 417 hits)

     4. HOTĂRÂRE – privind modificarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari.

  HCL_Rovinari_Nr.4_din_27.01.2021.pdf (944,9 KiB, 268 hits)

      3. HOTĂRÂRE – privind îndreptarea erorilor materiale din preambulul Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr. 232/30.12.2020 și Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr. 233/30.12.2020.

  HCL_Rovinari_Nr.3_din_12.01.2021.pdf (883,2 KiB, 265 hits)

       2. HOTĂRÂRE – privind utilizarea excedentului bugetului local  înregistrat la 31.12.2020, în sumă de 1.366.242,37 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021.

  HCL_Rovinari_Nr.2_din_12.01.2021.pdf (737,4 KiB, 228 hits)

     1.  HOTĂRÂRE – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Dotarea unităților de învățământ din Oraș Rovinari, cu echipamente de protecție și dispozitive medicale”. 

  HCL_Rovinari_Nr.1_din_12.01.2021.pdf (1,0 MiB, 239 hits)
  PV_al_sedintei_ordinare_a_CL_Rovinari_din_data_de_25.11.2021.pdf (568,5 KiB, 13 hits)

31. DISPOZIȚIA NR.1035 privind convocarea  în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 21.12.2021

  Dispozitia_Nr.1035_din_14.12.2021.pdf (1,0 MiB, 36 hits)
  PV_al_sedintei_extraordinare_a_CL_Rovinari_din_data_de_12.11.2021.pdf (93,0 KiB, 22 hits)
  PV_al_sedintei_extraordinare_a_CL_Rovinari_din_data_de_05.11.2021.pdf (161,3 KiB, 20 hits)
  PV_al_sedintei_ordinare_a_CL_Rovinari_din_data_de_27.10.2021.pdf (556,2 KiB, 20 hits)

30.

DISPOZIȚIA NR.1012 privind recuperarea zilei de 29.11.2021

  Dispozitia_Nr.1012_din_03.12.2021.pdf (42,8 KiB, 22 hits)

29.  SUPLIMENTARE la proiectul Ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Rovinari, pentru data de 25.11.2021

  Suplimentare_proiect_ordine_de_zi.pdf (42,5 KiB, 23 hits)
 

28. DISPOZIȚIA NR.747 privind convocarea  în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 25.11.2021

  Dispozitia_Nr.747_din_18.11.2021.pdf (172,2 KiB, 29 hits)

27. DISPOZIȚIA NR.727  privind convocarea de îndată ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 12.11.2021

  Dispozitia_Nr._727_din_11.11.2021.pdf (78,5 KiB, 31 hits)

26. DISPOZIȚIA NR.715  privind convocarea de îndată ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 05.11.2021

  Dispozitia_Nr.715_din_05.11.2021.pdf (84,2 KiB, 36 hits)
Retele Sociale