Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

MONITORUL OFICIAL LOCAL

  EXTRAS_DIN_DECLARATIA_DE_CASATORIE_SALAVAT_VASILE_SI_OLARU_DANIELA.pdf (253,6 KiB, 3 hits)
  EXTRAS_DIN_DECLARATIA_DE_CASATORIE_ZABAVA_MARIUS-IULIAN_SI_BASARABA_MARIA.pdf (255,5 KiB, 3 hits)
  EXTRAS_DIN_DECLARATIA_DE_CASATORIE_GRAMADA_STEFAN-CRISTIAN_SI_CILTU_MALINA-GEANINA.pdf (254,9 KiB, 4 hits)
  EXTRAS_DIN_DECLARATIA_DE_CASATORIE_CHIRITOIU_ANDREI-GEORGIAN_SI_POBIRCI_CARMEN-MIHAELA.pdf (258,7 KiB, 2 hits)
  EXTRAS_DIN_DECLARATIA_DE_CASATORIE_TUTUNARU_ALEXANDRU-MADALIN_SI_AGACHE_MONICA-MIHAELA.pdf (256,7 KiB, 2 hits)
  REGISTRUL_PENTRU_EVIDENTA_PROIECTELOR_DE_HOTARARI_PE_ANUL_2024.pdf (302,2 KiB, 0 hits)

152.HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare pentru Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL, valabile începând cu data de 01 iulie 2024

  Hotararea_Nr.152_din_25.06.2024.pdf (1,6 MiB, 11 hits)

151. HOTĂRÂRE privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituit la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.151_din_25.06.2024.pdf (381,2 KiB, 6 hits)

150. HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului  de organizare și funcționare ale Spitalului Orășenesc „Sfântul  Ștefan” Rovinari, valabile începând cu data de 01 iulie 2024

  Hotararea_Nr.150_din_25.06.2024.pdf (5,9 MiB, 8 hits)

149. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, statului de funcții   și Regulamentele de organizare  și funcționare pentru Societatea Servicii Publice Locale SRL,  valabile începând cu data de 01 iulie 2024

  Hotararea_Nr.149_din_25.06.2024.pdf (3,5 MiB, 6 hits)

148. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice   și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții „Statii de reîncarcare a vehiculelor electrice în orașul Rovinari”

  Hotararea_Nr.148_din_25.06.2024.pdf (398,4 KiB, 5 hits)

147. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic – detalii de execuție pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare/renovare  și modernizare în vederea obținerii avizului-autorizației de securitate la incendiu – Casa de Cultură Rovinari”

  Hotararea_Nr.147_din_25.06.2024.pdf (697,2 KiB, 5 hits)

146. HOTĂRÂRE privind inchirierea prin licitație publică organizată în condițiile legii, a pergolelor de aluminiu cu acoperiș automat, proprietate publică a orașului Rovinari, situate în oraș Rovinari, Bulevardul Minerilor,  platoul Casei de Cultură

  Hotararea_Nr.146_din_25.06.2024.pdf (770,5 KiB, 5 hits)

145. HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 și art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.83/15.04.2024 privind actualizarea devizului general  și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare infrastructură drumuri stradale în orașul Rovinari, județul Gorj”- rest de executat

  Hotararea_Nr.145_din_25.06.2024.pdf (276,8 KiB, 5 hits)

144. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2024 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.144_din_25.06.2024.pdf (1,1 MiB, 6 hits)

143. HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Orașului Rovinari, județul Gorj  și aprobarea Regulamentului de organizare  și funcționare

  Hotararea_Nr.143_din_25.06.2024.pdf (274,0 KiB, 8 hits)

142. HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de repartizare a  unei locuințe sociale din blocul B2 (camera 18), situat în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.142_din_25.06.2024.pdf (150,4 KiB, 4 hits)

141. HOTĂRÂRE privind  aprobarea vanzării locuinței cu rezerva dreptului de proprietate doamnei Popescu Mariana

  Hotararea_Nr.141_din_25.06.2024.pdf (82,3 KiB, 5 hits)

140. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării locuinței cu rezerva dreptului de proprietate doamnei Roca Florentina

  Hotararea_Nr.140_din_25.06.2024.pdf (82,8 KiB, 4 hits)

139. HOTĂRÂRE privind  aprobarea vânzării locuinței cu rezerva dreptului de proprietate doamnei Țuculescu Mariana-Daniela

 

  Hotararea_Nr.139_din_25.06.2024.pdf (82,1 KiB, 4 hits)

138. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al UATO Rovinari a mijlocului fix Sistem de colectare selectivă și valorificare a deșurilor – Phare 2004 în scopul scoaterii din functiune, casării și valorificarea acestuia în condițiile legii

  Hotararea_Nr.138_din_25.06.2024.pdf (64,8 KiB, 4 hits)

137. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al Societății Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.137_din_25.06.2024.pdf (487,8 KiB, 4 hits)

136. HOTĂRÂRE privind aprobarea Graficului de  ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul III al anului 2024

  Hotararea_Nr.136_din_25.06.2024.pdf (71,1 KiB, 0 hits)

135. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.135_din_25.06.2024.pdf (43,4 KiB, 4 hits)

134. HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 46mp, cu număr cadastral 35127, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Păcii, nr.7, județul Gorj, de la doamna Sărăcin Eugenia la doamna Mutu Florentina-Alexandra

  Hotararea_Nr.134_din_25.06.2024.pdf (83,6 KiB, 4 hits)

 

133. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ” Digitalizarea interacțiunilor Primăriei orașului Rovinari cu cetățenii și mediul de afaceri și asigurarea de servicii publice digitale noi”

  Hotararea_Nr.133_din_13.06.2024.pdf (6,3 MiB, 6 hits)

132. HOTĂRÂRE prin care se ia act de contul de profit și pierdere și de repartizare a profitului pe anul 2023 pentru Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.132_din_29.05.2024.pdf (6,1 MiB, 21 hits)

131. HOTĂRÂRE prin care se ia act de contul de profit  și pierdere  și de repartizare a profitului pe anul 2023 pentru Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.131_din_29.05.2024.pdf (5,7 MiB, 7 hits)

130. HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv „Jiul Rovinari 2016”

  Hotararea_Nr.130_din_29.05.2024.pdf (845,8 KiB, 24 hits)

129. HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici  și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Primăriei oraș Rovinari și serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.129_din_29.05.2024.pdf (1,5 MiB, 17 hits)

128. HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuțtie al bugetului  local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii  și subvenții din bugetul local al unității administrativ  teritoriale Oraș Rovinari, încheiat la data de 31.03.2024

  Hotararea_Nr.128_din_29.05.2024.pdf (481,4 KiB, 7 hits)

127. HOTĂRÂRE privind  alipirea unor imobile (terenuri) situate în extravilanul orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.127_din_29.05.2024.pdf (566,6 KiB, 7 hits)

126. HOTĂRÂRE privind privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Ciobanu Steluța pentru investigații medicale

  Hotararea_Nr.126_din_29.05.2024.pdf (335,2 KiB, 14 hits)

125. HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local Rovinari în vederea demarării procedurii de închiriere, prin licitație publică organizată în condițiile legii, a pergolelor de aluminiu cu acoperiș automat, proprietate publică a orașului Rovinari, situate în oraș Rovinari pe platoul Casei de Cultură

  Hotararea_Nr.125_din_29.05.2024.pdf (325,1 KiB, 9 hits)

124. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării locuinței cu rezerva dreptului de proprietate doamnei Păstrăvanu Maria

  Hotararea_Nr.124_din_29.05.2024.pdf (557,2 KiB, 6 hits)

123. HOTĂRÂRE privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.123_din_29.05.2024.pdf (992,8 KiB, 9 hits)

122. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei  și statului de funcții ale Spitalului Orășenesc „Sfântul  Ștefan” Rovinari 

  Hotararea_Nr.122_din_29.05.2024.pdf (7,0 MiB, 6 hits)

121. HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare nr.19626/227/13.05.2024, întocmit de SC CONSULTING COMPANY SRL pentru stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în suprafață de 265mp, situat în oraș Rovinari, strada Autoliv, județul Gorj

  Hotararea_Nr.121_din_29.05.2024.pdf (425,7 KiB, 6 hits)

120. HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare nr.19624/226/13.05.2024, întocmit de SC CONSULTING COMPANY SRL pentru stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în suprafață de 10112mp, situat în oraș Rovinari, strada Autoliv, județul  Gorj

  Hotararea_Nr.120_din_29.05.2024.pdf (427,0 KiB, 6 hits)

119. HOTĂRÂRE privind aprobarea  raportului  de evaluare nr.19627/228/13.05.2024,  întocmit  de SC CONSULTING COMPANY SRL pentru stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în suprafață de 1341mp, situat în oraș Rovinari, strada Autoliv, județul Gorj 

  Hotararea_Nr.119_din_29.05.2024.pdf (425,2 KiB, 5 hits)

118. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării locuinței cu rezerva dreptului de proprietate domnului Dumitru lonuț-Alexandru

  Hotararea_Nr.118_din_29.05.2024.pdf (223,2 KiB, 6 hits)

117. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.117_din_29.05.2024.pdf (38,0 KiB, 6 hits)

116. HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitatie publica a terenului aparținând domeniului privat al orașului Rovinari, în suprafață de 9900mp, înscris în cartea funciară 37108, situat în extravilanul orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.116_din_21.05.2024.pdf (1.008,8 KiB, 21 hits)

115. HOTĂRÂRE  privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.13/30.01.2024 privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2024, a sumelor alocate pentru aceste manifestări  și a sumelor pentru achiziția de servicii artistice pentru Ansamblul artistic de amatori „JIULEȚUL”

  Hotararea_Nr.115_din_21.05.2024.pdf (1,2 MiB, 33 hits)

114. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2024 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.114_din_21.05.2024.pdf (9,3 MiB, 16 hits)

113. HOTĂRÂRE privind darea în administrare a depoului autobuze electrice, către Societatea Serviciul de Bază Pază  și Protecție SRL pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii

  Hotararea_Nr.113_din_21.05.2024.pdf (1.002,1 KiB, 19 hits)

112. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.76/27.03.2024 privind însușirea inventarului domeniului privat, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.112_din_30.04.2024.pdf (659,5 KiB, 8 hits)

 

111. HOTĂRÂRE privind demararea procedurii de concesionare, prin licitație publică organizată în condițiile legii, a terenului în suprafață de 9900mp cu număr cadastral 37108, situat în extravilanul orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.111_din_30.04.2024.pdf (380,7 KiB, 9 hits)

110. HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitarea energetică a Spitalului Orășenesc Sfântul Ștefan Rovinari”

  Hotararea_nr.110_din_25.04.2024.pdf (95,0 KiB, 12 hits)

109. HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici   și a cheltuielilor legate de proiect- „Reabilitarea energetică a Spitalului Orășenesc Sfântul  Ștefan Rovinari”

  Hotararea_Nr.109_din_25.04.2024.pdf (175,3 KiB, 12 hits)

108.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici pentrn obiectivul de investiții Extindere conductă de distributie gaze naturale RP în localitatea Vîrț, str.Vîrț, jud.Gorj”, ce va fi realizat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”- Sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Vîrț, Oraș Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.108_din_25.04.2024.pdf (115,5 KiB, 16 hits)

107. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare parcare de reședință în zona blocului A6, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.107_din_25.04.2024.pdf (109,8 KiB, 25 hits)

106. HOTĂRÂRE privind aprobarea achizitionării, în condițiile legislatiei în vigoare, a unui număr de 300 tichete sociale, în valoare de 150 lei/tichet cu TVA, în sumă totală de 45.000 lei cu TVA,  cu ocazia sărbătorilor pascale 2024

  Hotararea_Nr.106_din_25.04.2024.pdf (62,7 KiB, 8 hits)

105. HOTĂRÂRE privind însușirea inventarului domeniului public, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public  și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.105_din_25.04.2024.pdf (155,0 KiB, 27 hits)

104. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării locninței cu rezerva dreptului de proprietate domnnlni Marcu Engen

  Hotararea_nr.104_din_25.04.2024.pdf (88,4 KiB, 42 hits)

103. HOTĂRÂRE privind alipirea unor imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, strada Autoliv, județul Gorj

  Hotararea_nr.103_din_25.04.2024.pdf (71,2 KiB, 6 hits)

102. HOTĂRÂRE privind dezmembrarea terenului în suprafață de 2631mp, avand număr cadastral 35326, situat în intravilanul orașului Rovinari, bulevardul Minerilor, județul Gorj

  Hotararea_Nr.102_din_25.04.2024.pdf (75,1 KiB, 25 hits)

101. HOTĂRÂRE privind dezmembrarea terenului în suprafață de 6567mp, avand număr cadastra 137002, situat în intravilanul orașului Rovinari, strada Autoliv, județul Gorj

  Hotararea_Nr.101_din_25.04.2024.pdf (73,4 KiB, 36 hits)

100. HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.98/30.05.2023

  Hotararea_Nr.100_din_25.04.2024.pdf (52,1 KiB, 10 hits)

99. HOTĂRÂRE privind aprobarea organizarii unui concurs cu tema „Un oraș verde

  Hotararea_Nr.99_din_25.04.2024.pdf (175,0 KiB, 30 hits)

98. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2024 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.98_din_25.04.2024.pdf (999,8 KiB, 9 hits)

97. HOTĂRÂRE privind actnalizarea devizului general  și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivnlui de investiții „Amenajare parcare de reședință în zona Bl.P2”

  Hotararea_Nr.97_din_25.04.2024.pdf (84,4 KiB, 8 hits)

96. HOTĂRÂRE privind privind  modificarea pct.B- art.24 alin.2 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.3/20.01.2023 privind actualizarea Statutului Asociației de Dezvoltare lntercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local „Asociația Jiul de Transport Public Local”

  Hotararea_Nr.96_din_25.04.2024.pdf (67,8 KiB, 34 hits)

95. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării locuinței cu rezerva dreptului de proprietate doamnei Avramescu Ioana-Doriana

  Hotararea_Nr.95_din_25.04.2024.pdf (88,9 KiB, 7 hits)

94. HOTĂRÂRE privind dezmembrarea terenului în suprafață de 11900 mp, avand număr cadastral 36965, situat în extravilanul orașului Rovinari, tarla 2, județul Gorj, în două loturi

  Hotararea_Nr.94_din_25.04.2024.pdf (72,5 KiB, 20 hits)

93. HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr.50852/27.12.2023 la Hotărârea Consiliului Local nr.4/30.01.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici  și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Primăriei oraș Rovinari   și serviciilor publice, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local al Orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.93_din_25.04.2024.pdf (110,5 KiB, 26 hits)

92. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice și a devizului general pentru obiectivul de investiții „SISTEM DETECȚIE, ALARMARE   ȘI SEMNALIZARE ÎN  CAZ DE INCENDIU LA SEDIUL PRIMĂRIEI ROVINARI”, în vederea autorizării ISU

  Hotararea_Nr.92_din_25.04.2024.pdf (223,8 KiB, 28 hits)

91. HOTĂRÂRE privind aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite de  S.C. CONSULTING COMPANY S.R.L. pentru stabilirea valorii de piață a apartamentelor în vederea vânzării acestora

  Hotararea_Nr.91_din_25.04.2024.pdf (68,9 KiB, 41 hits)

90. HOTĂRÂRE privind aprobarea completării  Calendarului Competițional al Clubului SportivJIUL Rovinari 2016″

  Hotararea_Nr.90_din_25.04.2024.pdf (121,8 KiB, 16 hits)

89. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării locuinței cu rezerva dreptului de proprietate doamnei Miron Mihaela

  Hotararea_Nr.89_din_25.04.2024.pdf (88,0 KiB, 8 hits)

88. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării locuinței cu plata integrală doamnei Guran Antoneta

  Hotararea_Nr.88__din_25.04.2024.pdf (82,3 KiB, 11 hits)

87. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de  ședință

  Hotararea_Nr.87_din_25.04.2024.pdf (37,1 KiB, 38 hits)

86. HOTĂRÂRE privind stabilirea salariului de baza pentru personalul contractual ( șef Serviciu) din cadrul Serviciului de Iluminat Public al orașului Rovinari, serviciu cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Rovinari

  Hotararea_Nr.86_din_25.04.2024.pdf (150,7 KiB, 0 hits)

85. HOTĂRÂRE privind privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor sociale din blocul B2 (camera 33  și camera 39), situat în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.85_din_25.04.2024.pdf (94,8 KiB, 13 hits)

84.HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2024 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.84_din_16.04.2024.pdf (686,4 KiB, 21 hits)

83.HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți  obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare infrastructură drumuri stradale în orașul Rovinari, județul Gorj”- rest de executat

  Hotararea_Nr.83_din_15.04.2024.pdf (654,5 KiB, 21 hits)

82. HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii spre finanțare a proiectului „Înființarea sistemului de canalizare în localitatea Vârț, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.82_din_04.04.2024.pdf (115,6 KiB, 18 hits)

81. HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființarea sistemului de canalizare în localitatea Vârț, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.81_din_04.04.2024.pdf (129,0 KiB, 11 hits)

80. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului„Regenerarea spațiilor publice urbane din orașul Rovinari – zona canalelor Roșia-Prundurel – componenta I și cheltuielilor aferente proiectului”

  Hotararea_Nr.80_din_29.03.2024.pdf (92,7 KiB, 20 hits)

79. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (proiect tehnic), a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii sumare aferenși investiției  „Regenerarea spațiilor publice urbane din orașul Rovinari – zona canalelor Roșia-Prundurel – componenta I și Amenajare zonă agrement cana Roșia-Prundurel”

  Hotararea_Nr.79_din_29.03.2024.pdf (17,0 MiB, 23 hits)

78. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul  de investiții Amenajare parcare de reședință  în zona  blocului P3, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.78_din_27.03.2024.pdf (141,3 KiB, 18 hits)

77. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere parcare în zona blocurilor Ml-M2”

  Hotararea_Nr.77_din_27.03.2024.pdf (109,7 KiB, 15 hits)

76. HOTĂRÂRE privind  însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public  și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale  oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.76_din_27.03.2024.pdf (255,9 KiB, 29 hits)

75. HOTĂRÂRE privind demararea procedurii de înscriere a cetățenilor din oraș ul Rovinari, în perioada 01.04.2024- 22.04.2024, în vederea acordării  și distribuirii de beneficii de asistență socială, constând în tichete sociale în valoare de 150 lei/tichet, cu ocazia sărbătorilor pascale 2024

  Hotararea_Nr.75_din_27.03.2024.pdf (95,8 KiB, 31 hits)

74. HOTĂRÂRE privind  aprobarea vânzării locuinței, cu rezerva dreptului de proprietate, situată la adresa oraș Rovinari, str. Castanilor, nr.5, bl.D2, sc.2, et.parter, ap.22, jud. Gorj, compusă din 2 (două) camere, în suprafață utilă de 42,50 mp., la pretul de 53.200 lei, respectiv 10.900 euro, stabilit prin raportul de evaluare nr.36260/ 09.11.2020, cu un avans de 7.980 lei, reprezentand 15% din valoarea locuinței  și rate lunare egale în sumă de 334,49 lei, pe o perioadă de 15 ani, conform scadențarului de rate, doamnei Călin Ionica

  Hotararea_Nr.74_din_27.03.2024.pdf (91,0 KiB, 22 hits)

73. HOTĂRÂRE privind  aprobarea vânzării locuinței, cu rezerva dreptului de proprietate, situată la adresa oraș Rovinari, str. Termocentralei, nr.15, bl.S4, sc.2, et.2, ap.25, jud. Gorj, compusă din 2 (două) camere, în suprafață utilă de 52,90 mp., la prețul de 70.300 lei, respectiv 14.500 euro, stabilit prin raportul de evaluare nr.36260/ 09.11.2020, cu un avans de 10.545 lei, reprezentând 15% din valoarea locuinței  și rate lunare egale în sumă de 442,00 lei, pe o perioada de 15 ani, conform scadențarului de rate, domnului Gornoavă Doru

  Hotararea_Nr.73_din_27.03.2024.pdf (91,5 KiB, 21 hits)

72. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistematizare pe verticală și racordare la utilități – Grădinița cu program normal pentru 4 săli de grupă – Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.72_din_27.03.2024.pdf (198,7 KiB, 20 hits)

71. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire parcare Școala Gimnazială Nr.1 Rovinari”

  Hotararea_Nr.71_din_27.03.2024.pdf (193,0 KiB, 19 hits)

70. HOTĂRÂRE privind  aprobarea Organigramei   și Statului de Personal ale Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.70_din_27.03.2024.pdf (902,5 KiB, 19 hits)

69. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul2024 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.69_din_27.03.2024.pdf (737,5 KiB, 19 hits)

68. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Societății Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.68_din_27.03.2024.pdf (1.016,9 KiB, 21 hits)

67. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL 

  Hotararea_Nr.67_din_27.03.2024.pdf (723,0 KiB, 35 hits)

66. HOTĂRÂRE  privind acordarea unui ajutor de urgență domnului .…..în sumă de 8000 lei pentru investigații medicale

  Hotararea_Nr.66_din_27.03.2024.pdf (57,5 KiB, 21 hits)

65. HOTĂRÂRE  privind plata cotizației pentru anul 2024 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare- „ADIS” Gorj

  Hotararea_Nr.65_din_27.03.2024.pdf (52,7 KiB, 22 hits)

64. HOTĂRÂRE  privind alipirea unor imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, strada Jiului, județul Gorj

  Hotararea_Nr.64_din_27.03.2024.pdf (68,6 KiB, 26 hits)

63. HOTĂRÂRE  privind dezmembrarea terenului în suprafață de 16858 mp, având numărul cadastral 36968, situat în orașul Rovinari, strada Sporturilor, județul Gorj, în două loturi

  Hotararea_Nr.63_din_27.03.2024.pdf (69,8 KiB, 17 hits)

62. HOTĂRÂRE  privind dezmembrarea terenului în suprafață de 5018 mp, având numărul cadastral 36969, situat în orașul Rovinari, tarlaua 21, parcelele 1, 2, 3, județul Gorj, în două loturi

  Hotararea_Nr.62_din_27.03.2024.pdf (71,1 KiB, 15 hits)

61. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii locuinței, cu rezerva dreptului de proprietate, situată la adresa oraș Rovinari, str. Tineretului, nr.6, bl.G3, sc.4, et.3, ap.14, jud. Gorj, compusă din 2 (două) camere, în suprafață utilă de 47,10 mp., la prețul de 70.000 lei, respectiv 14.400 euro, stabilit prin raportul de evaluare nr.36260/ 09.11.2020, cu un avans de 10.500 lei, reprezentand 15% din valoarea locuinței  și rate lunare egale în sumă de 440,11 lei, pe o perioada de 15 ani, conform scadențarului de rate, domnului Chisăr Aurel

  Hotararea_Nr.61_din_27.03.2024.pdf (92,0 KiB, 19 hits)

 60. HOTĂRÂRE privind  plata cotizației la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  ADIA  Gorj

  Hotararea_Nr.60_din_27.03.2024.pdf (49,4 KiB, 18 hits)

59. HOTĂRÂRE privind plata cotizației pentrn anul 2024 la Asociația Orașelor din România

  Hotararea_Nr.59_din_27.03.2024.pdf (48,8 KiB, 15 hits)

58. HOTĂRÂRE privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuți și aprobarea Regulamentului pentru acordarea stimulentului financiar

  Hotararea_Nr.58_din_27.03.2024.pdf (209,5 KiB, 22 hits)

57. HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general  și a indicatorilor tehnico-economici  aferenți obiectivului de investiții „Confecționare sală post-operatorie la adapostul câinilor fără stăpân”

  Hotararea_Nr.57_din_27.03.2024.pdf (102,1 KiB, 20 hits)

56. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare alei pietonale în zona cuprinsă între bl.R4, R5 și strada slt.Constantin Laurențiu Lixandru”

  Hotararea_Nr.56_din_27.03.2024.pdf (111,7 KiB, 19 hits)

55. HOTĂRÂRE privind   aprobarea vânzîrii locuinței, cu rezerva dreptului de proprietate, situată la adresa oraș Rovinari, Aleea Școlii, nr.6, bl.G7, sc.3, et.parter, ap.41, jud. Gorj, compusă din 1 (una) cameră,în suprafață utilă de 26,90 mp., la prețul de 37.300 lei, respectiv 7.700 euro, stabilit prin raportul de evaluare nr.36260/ 09.11.2020, cu un avans de 5.595 lei, reprezentând 15% din valoarea locuinței și rate lunare egale în sumă de 321,00 lei, pe o perioadă de 10 ani, conform scadențarului de rate, doamnei Dumitru Ionela

  Hotararea_Nr.55_din_27.03.2024.pdf (93,2 KiB, 32 hits)

54. HOTĂRÂRE privind privind aprobarea vânzării locuinței cu rezerva dreptului de proprietate, situată la adresa oraș Rovinari, str. Muncii, nr.3, bl.B7, sc.1, et.4, ap.14, jud. Gorj, compusă din 3(trei) camere, în suprafață utilă de 64,70 mp., la prețul de 75.300 lei, respectiv 15.500 euro, stabilit prin raportul de evaluare nr.36260/ 09.11.2020, cu un avans de 11.295 lei, reprezentând 15% din valoarea locuinței  și rate lunare egale în sumă de 473,44 lei, pe o perioadii de 15 ani, conform scadențarului de rate, doamnei Ionele Luminița

  Hotararea_Nr.54_din_27.03.2024.pdf (92,8 KiB, 20 hits)

53. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării locuinței, cu rezerva dreptului de proprietate, situată la adresa oraș Rovinari, str. Plopilor, nr.12, bl.C3, sc.2, et.4, ap.30, jud. Gorj, compusă din 2 (două) camere, în suprafață utilă de 48,90 mp., la prețul de 61.300 lei, respectiv 12.600 euro, stabilit prin raportul de evaluare nr.36260/ 09.11.2020, cu un avans de 9.195 lei, reprezentand 15% din valoarea locuinței și rate lunare egale în sumă de 385,41 lei, pe o perioadă de 15 ani, conform scadențarului de rate, doamnei Szabo Aurica

  Hotararea_Nr.53_din_27.03.2024.pdf (91,8 KiB, 31 hits)

52. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării locuinței situată la adresa oraș Rovinari, strada Tineretului,nr.29, bl.T6, sc.2, et.1, ap.23, jud. Gorj, compusă din 3 (trei) camere, în suprafață utilă 66,30 mp., la prețul de 80600 lei, respectiv 16600 euro, stabilit prin raportul de evaluare nr.36260/ 09.11.2020, cu plata integrală, doamnei Puțanu Mariana

  Hotararea_Nr.52_din_27.03.2024.pdf (84,0 KiB, 17 hits)

51. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării locuinței situată în orașul Rovinari, str. Termocentralei, nr.5, bl.Tl, sc.l, et.4, ap.19, jud. Gorj, compusă din 2 (două) camere, în suprafață utilă de 47,30 mp., la prețul de 58300 lei, respectiv 12000 euro, stabilit prin raportul de evaluare nr.36260/ 09.11.2020, cu plata integrală, doamnei Bobocel Florina

  Hotararea_Nr.51_din_27.03.2024.pdf (84,7 KiB, 15 hits)

50. HOTĂRÂRE privind aprobarea scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite  și taxe locale, redevențe  și chirii datorate bugetului local de către persoane fizice

  Hotararea_Nr.50_din_27.03.2024.pdf (165,0 KiB, 26 hits)

49. HOTĂRÂRE  privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2025

  Hotararea_Nr.49_din_27.03.2024.pdf (52,3 KiB, 19 hits)

48. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.48_din_27.03.2024.pdf (41,0 KiB, 32 hits)

47. HOTĂRÂRE privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul II al anului 2024

  Hotararea_Nr.47_din_27.03.2024.pdf (79,8 KiB, 17 hits)

46. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2024 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.46_din_29.02.2024.pdf (952,3 KiB, 36 hits)

45. HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitarea energetică a Spitalului Orășenesc Sfântul Ștefan Rovinari”

  Hotararea_Nr.45_din_29.02.2024.pdf (472,5 KiB, 41 hits)

44. HOTĂRÂRE privind acordarea de sprijin financiar pe anul 2024 pentru unitățile de cult religios

  Hotararea_Nr.44_din_29.02.2024.pdf (65,8 KiB, 19 hits)

43. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare a Orașului Rovinari 2021-2027- varianta actualizată ianuarie 2024

  Hotararea_Nr.43_din_29.02.2024.pdf (2,8 MiB, 30 hits)

42. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Rovinari 2023-2030 

  Hotararea_Nr.42_din_29.02.2024.pdf (3,7 MiB, 33 hits)

41. HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 127/02.08.2023 privind aprobarea proiectului „Investiții în sistemele informatice  și în infrastructura digitala a Spitalului orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.41_din_27.02.2024.pdf (66,9 KiB, 17 hits)

40. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei  și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.40_din_27.02.2024.pdf (473,2 KiB, 52 hits)

39. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul2024 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.39_din_27.02.2024.pdf (916,7 KiB, 38 hits)

38. HOTĂRÂRE privind împuternicirea  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local „Asociația Jiul de Transport Public Local” pentru  încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, precum   și acordarea unui mandat reprezentantului UATO Rovinari în cadrul Adunării Generale a Asociației pentru a vota  și semna contractul de delegare a gestiunii, în numele   și pe seama acesteia

  Hotararea_Nr.38_din_27.02.2024.pdf (70,8 KiB, 33 hits)

37. HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ-teritoriale Oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ-teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2023

  Hotararea_Nr.27_din_27.02.2024.pdf (76,5 KiB, 16 hits)

36. HOTĂRÂRE privind aprobarea premierii sportivilor   și colectivelor tehnice, din cadrul Clubului Sportiv  „JIUL ROVINARI 2016”, care  obțin performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale  și naționale oficiale în cursul anului 2024

  Hotararea_Nr.36_din_27.02.2024.pdf (70,5 KiB, 20 hits)

35. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță de la Secția Fotbal, Secția Tenis  și Secția Box, legitimați la Clubul Sportiv JIUL Rovinari 2016″ pentru anul 2024

  Hotararea_Nr.35_din_27.02.2024.pdf (462,0 KiB, 24 hits)

34. HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.03.2024-31.12.2024  

33. HOTĂRÂRE privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru locuințele ce aparținând unitatii administrativ teritoriale Oraș Rovinari, precum și pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

  Hotararea_Nr.33_din_27.02.2024.pdf (62,7 KiB, 30 hits)

32. HOTĂRÂRE privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață  de 43mp, cu număr cadastral 35445, aparținaâd domeniului privat, situat în oraș Rovinari, str.Termocentralei, nr.7, județul Gorj, în favoarea domnului Corici Constantin Cosmin 

  Hotararea_Nr.32_din_27.02.2024.pdf (79,4 KiB, 38 hits)

31. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a prestațiilor financiare excepționale privind protecția  și promovarea drepturilor copilului

  Hotararea_Nr.31_din_27.02.2024.pdf (424,6 KiB, 26 hits)

30. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.30_din_27.02.2024.pdf (37,6 KiB, 23 hits)

29. HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Natională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, județul Gorj, începand cu luna martie 2024

  Hotararea_Nr.29_din_27.02.2024.pdf (820,5 KiB, 22 hits)

28. HOTĂRÂRE privind dezmembrarea terenului în suprafață de 6213 mp, avand numarul cadastral 35516, situat în orașul Rovinari, Bulevardul Minerilor, nr.2, județul Gorj, în două loturi

  Hotararea_Nr.17_din_30.01.2024.pdf (34,6 KiB, 22 hits)

27. HOTĂRÂRE privind transmiterea cu titlu oneros a dreptului de superficie asupra terenurilor în suprafață de 5 mp, cu număr cadastral 36658, respectiv în suprafata de 11 mp, cu număr cadastral 36659, aparținând domeniului privat, situate în oraș Rovinari, strada Muneii, lângă bl.H4, sc.l, județul Gorj, de la Caruceriu Corneliu la  Șteaburdea Ion

  Hotararea_Nr.27_din_27.02.2024.pdf (76,5 KiB, 16 hits)

26. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului  și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor  și persoanelor care se află în stare de necesitate

  Hotararea_Nr.26_din_27.02.2024.pdf (359,7 KiB, 25 hits)

25. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Rovinari pentru anul 2024

  Hotararea_Nr.25_din_27.02.2024.pdf (807,3 KiB, 51 hits)

24. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului  de acordare a unor beneficii sociale sub formă de premii în bani pentru cuplurile care aniversează 25 de ani, 50 de ani  și 75 de ani de casătorie neîntreruptă

  Hotararea_Nr.24_din_27.02.2024.pdf (198,1 KiB, 62 hits)

23. HOTĂRÂRE privind  darea în administrare a  autobuzelor electrice cu stații de încărcare  și sisteme ticketing , către Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii

  Hotararea_Nr.23_din_12.02.2024.pdf (657,8 KiB, 64 hits)

22. HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului  local de venituri și cheltuieli  al UATO ROVINARI pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027, Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027 și a Programului de investiții pe anul 2024

  Hotararea_Nr.22_din_12.02.2024.pdf (961,3 KiB, 31 hits)

21. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.21_din_12.02.2024.pdf (4,7 MiB, 29 hits)

20.HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.15/30.01.2024 privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2023, în sumă de 18.439,54 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2024

  Hotararea_Nr.20_din_12.02.2024.pdf (674,3 KiB, 34 hits)

19. HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general a indicatorilor tebnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare de reședință în zona bloc P7”

  Hotararea_Nr.19_din_30.01.2024.pdf (82,0 KiB, 29 hits)

18. HOTĂRÂRE privind validarea Dispoziției primarului nr. 1.356/20.12.2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.18_din_30.01.2024.pdf (54,0 KiB, 22 hits)

17. HOTĂRÂRE privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local oraș Rovinari în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al UAT oraș Rovinari, pentru activitatea desfășurataîn anul 2023

  Hotararea_Nr.17_din_30.01.2024.pdf (34,6 KiB, 22 hits)

16. HOTĂRÂRE privind prelungirca  contractului de concesiune nr.7916/01.03.2021 pentru cabinetul medical S.C. SAUDE MED S.R.L. (spațiul nr.16), ce functionează în imobilul „internat” al Liceului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.16_din_30.01.2024.pdf (41,2 KiB, 25 hits)

15. HOTĂRÂRE privind utilizarea  excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2023, în sumă de 18.439,54lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2024

  Hotararea_Nr.15_din_30.01.2024.pdf (56,3 KiB, 25 hits)

14. HOTĂRÂRE privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației unei suprafețe de 1358,85mp din clădirea internat școlar, situat în orașul Rovinari, str.Jiului nr.6, ce aparține Liceului „Gheorghe Tătărescu”, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație

  Hotararea_Nr.14_din_30.01.2024.pdf (54,5 KiB, 40 hits)
 

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2024, a sumelor alocate pentru aceste manifestări și a sumelor pentru achiziția de servicii artistice pentru Ansamblul artistic de amatori „JIULEȚUL”

  Hotararea_Nr.13_din_30.01.2024.pdf (369,0 KiB, 20 hits)

12. HOTĂRÂRE privind  majorarea sumei de la 1200 lei/16 ore/lună  la 1500 lei/16/ore/lună reprezentând contravaloare servicii artistice pentru membrii Ansamblului artistic de amatori „JIULEȚUL”

  Hotararea_Nr.12_din_30.01.2024.pdf (37,9 KiB, 23 hits)

11. HOTĂRÂRE privind  aprobarea Calendarului activităților de primăvă 2024 și Calendarul activitităților de vară-toamnă 2024, cuprinzând lucrările de întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi ale orașului Rovinari, ce vor fi executate de către Societatea Scrvicii Publiee Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.11_din_30.01.2024.pdf (336,7 KiB, 48 hits)

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2024 

  Hotararea_Nr.10_din_30.01.2024.pdf (138,7 KiB, 42 hits)

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de repartizare a unei locuințe sociale din blocul B2 (camera 35, etaj 2), situat în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.9_din_30.01.2024.pdf (94,2 KiB, 34 hits)

8. HOTĂRÂRE privind  alegerea președintelui de  ședință

  Hotararea_Nr.8_din_30.01.2024.pdf (29,5 KiB, 18 hits)

7.  HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului de Iluminat Public al orașului Rovinari, serviciu cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Rovinari

  Hotararea_Nr.7_din_30.01.2024.pdf (150,2 KiB, 45 hits)

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării în anul 2024 a concediului de odihnă neefectuat în anul 2023, de către primarul orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.6_din_30.01.2024.pdf (35,5 KiB, 24 hits)

5. HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv „Jiul Rovinari 2016”

  Hotararea_Nr.5_din_30.01.2024.pdf (135,4 KiB, 34 hits)

4. HOTĂRÂRE privind privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Primăriei oraș Rovinari  și serviciilor publice, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local al Orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.4_din_30.01.2024.pdf (192,1 KiB, 35 hits)
 

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea energetică a Spitalului Orășenesc Sfântul Ștefan Rovinari” și a cheltuielilor legate de proiect

  Hotararea_Nr.3_din_26.01.2024.pdf (672,0 KiB, 63 hits)

 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiectul ”Reabilitarea energetică a Spitalului Orășenesc Sfântul Ștefan Rovinari”

  Hotararea_Nr.2_din_26.01.2024.pdf (571,9 KiB, 46 hits)

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare propusă a funcționa în anul școlar 2024-2025 pe raza orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.1_din_12.01.2024.pdf (161,4 KiB, 67 hits)

  EXTRAS_DIN_DECLARATIA_DE_CASATORIE_PIEPTAN_BOGDAN-ANDREI_SI_PETROSANU_TEODORA.pdf (199,9 KiB, 4 hits)
  EXTRAS_DIN_DECLARATIA_DE_CASATORIE_MADALIAN_MIHAITA-IULIAN_SI_POENARU_DELIA.pdf (254,0 KiB, 7 hits)
  EXTRAS_DIN_DECLARATIA_DE_CASATORIE_TRUFELEA_PANTELIMON-VALERIU_SI_PREUTEASA_RADITA-STEFANIA.pdf (261,8 KiB, 7 hits)
  EXTRAS_DIN_DECLARATIA_DE_CASATORIE_ACHOVAF_ABDELMOUNAIM_SI_NOVAC_DAMARIS-RAHELA.pdf (260,9 KiB, 8 hits)

14. D I S P O Z I Ț I A  NR.770 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local alorașului Rovinari, județul Gorj pentru data de 25.06.2024

  Dispozitia_Nr.770_din_19.06.2024.pdf (469,3 KiB, 15 hits)
  EXTRAS_DIN_DECLARATIA_DE_CASATORIE_ANUA_MARIUS-CATALIN_SI_CROITORU_ANA-MARIA.pdf (260,8 KiB, 11 hits)
  EXTRAS_DIN_DECLARATIA_DE_CASATORIE_MUNTEANU-ISUF_NICOLAE_SI_SALAVAT_ZENOBIA.pdf (259,3 KiB, 10 hits)
  EXTRAS_DIN_DECLARATIA_DE_CASATORIE_CHELARIU_CRISTIAN-CONSTANTIN_SI_BUBACIOSU_TABITA.pdf (265,0 KiB, 7 hits)
  Registru_Dispozitii_2024.pdf (615,3 KiB, 0 hits)
  Registru_dispozitii_-_2023_.pdf (1,3 MiB, 48 hits)
  Registru_dispozitii_2022_.pdf (1,1 MiB, 103 hits)
  EXTRAS_DIN_DECLARATIA_DE_CASATORIE_PRIVIND_PE_BARBOI-BOTEZ_BOGDAN_SI_GHEORGHITA_MARIA-CORNELIA.pdf (538,0 KiB, 10 hits)
  EXTRAS_DIN_DECLARAIA_DE_CASATORIE_MATEI_NICOLAE_I_BONA_MARIANA_FLORENTINA.pdf (1,1 MiB, 8 hits)

13. D I S P O Z I Ț I A  NR. 733 privind interzicerea comercializării sau consumului băuturilor alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul localului secţiilor de votare din oraşul Rovinari, jud.Gorj cu ocazia desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale și pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 09 iunie 2024

  D_I_S_P_O_Z_I_T_I_A__Nr.733_din_03.06.2024.pdf (479,4 KiB, 0 hits)

Cauta
Retele Sociale