Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

MONITORUL OFICIAL LOCAL

46. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul2024 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.46_din_29.02.2024.pdf (952,3 KiB, 0 hits)

45. HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitarea energetică a Spitalului Orășenesc Sfântul Ștefan Rovinari”

  Hotararea_Nr.45_din_29.02.2024.pdf (472,5 KiB, 0 hits)

44. HOTĂRÂRE privind acordarea de sprijin financiar pe anul 2024 pentru unitățile de cult religios

  Hotararea_Nr.44_din_29.02.2024.pdf (65,8 KiB, 0 hits)

43. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare a Orașului Rovinari 2021-2027- varianta actualizată ianuarie 2024

  Hotararea_Nr.43_din_29.02.2024.pdf (2,8 MiB, 0 hits)

42. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Rovinari 2023-2030 

  Hotararea_Nr.42_din_29.02.2024.pdf (3,7 MiB, 0 hits)

41. HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 127/02.08.2023 privind aprobarea proiectului „Investiții în sistemele informatice  și în infrastructura digitala a Spitalului orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.41_din_27.02.2024.pdf (66,9 KiB, 0 hits)

40. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei  i statului de functH pentru aparatul de specialitate al Primarului ora ului Rovinari

  Hotararea_Nr.40_din_27.02.2024.pdf (473,2 KiB, 0 hits)

39. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul2024 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.39_din_27.02.2024.pdf (916,7 KiB, 1 hits)

38. HOTĂRÂRE privind împuternicirea  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local „Asociația Jiul de Transport Public Local” pentru  încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, precum   și acordarea unui mandat reprezentantului UATO Rovinari în cadrul Adunării Generale a Asociației pentru a vota  și semna contractul de delegare a gestiunii, în numele   și pe seama acesteia

  Hotararea_Nr.38_din_27.02.2024.pdf (70,8 KiB, 1 hits)

37. HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ-teritoriale Oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ-teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2023

  Hotararea_Nr.27_din_27.02.2024.pdf (76,5 KiB, 0 hits)

36. HOTĂRÂRE privind aprobarea premierii sportivilor   și colectivelor tehnice, din cadrul Clubului Sportiv  „JIUL ROVINARI 2016”, care  obțin performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale  și naționale oficiale în cursul anului 2024

  Hotararea_Nr.36_din_27.02.2024.pdf (70,5 KiB, 1 hits)

35. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță de la Secția Fotbal, Secția Tenis  și Secția Box, legitimați la Clubul Sportiv JIUL Rovinari 2016″ pentru anul 2024

  Hotararea_Nr.35_din_27.02.2024.pdf (462,0 KiB, 0 hits)

34. HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.03.2024-31.12.2024  

33. HOTĂRÂRE privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru locuințele ce aparținând unitatii administrativ teritoriale Oraș Rovinari, precum   și pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

  Hotararea_Nr.33_din_27.02.2024.pdf (62,7 KiB, 0 hits)

32. HOTĂRÂRE privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață  de 43mp, cu număr cadastral 35445, aparținaâd domeniului privat, situat în oraș Rovinari, str.Termocentralei, nr.7, județul Gorj, în favoarea domnului Corici Constantin Cosmin 

  Hotararea_Nr.32_din_27.02.2024.pdf (79,4 KiB, 0 hits)

31. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a prestațiilor financiare excepționale privind protecția  și promovarea drepturilor copilului

  Hotararea_Nr.31_din_27.02.2024.pdf (424,6 KiB, 1 hits)

30. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.30_din_27.02.2024.pdf (37,6 KiB, 0 hits)

29. HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Natională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, județul Gorj, începand cu luna martie 2024

  Hotararea_Nr.29_din_27.02.2024.pdf (820,5 KiB, 0 hits)

28. HOTĂRÂRE privind dezmembrarea terenului în suprafață de 6213 mp, avand numarul cadastral 35516, situat în orașul Rovinari, Bulevardul Minerilor, nr.2, județul Gorj, în două loturi

  Hotararea_Nr.17_din_30.01.2024.pdf (34,6 KiB, 8 hits)

27. HOTĂRÂRE privind transmiterea cu titlu oneros a dreptului de superficie asupra terenurilor în suprafață de 5 mp, cu număr cadastral 36658, respectiv în suprafata de 11 mp, cu număr cadastral 36659, aparținând domeniului privat, situate în oraș Rovinari, strada Muneii, lângă bl.H4, sc.l, județul Gorj, de la Caruceriu Corneliu la  Șteaburdea Ion

  Hotararea_Nr.27_din_27.02.2024.pdf (76,5 KiB, 0 hits)

26. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului  și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor  și persoanelor care se află în stare de necesitate

  Hotararea_Nr.26_din_27.02.2024.pdf (359,7 KiB, 0 hits)

25. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Rovinari pentru anul 2024

  Hotararea_Nr.25_din_27.02.2024.pdf (807,3 KiB, 0 hits)

24. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului  de acordare a unor beneficii sociale sub formă de premii în bani pentru cuplurile care aniversează 25 de ani, 50 de ani  și 75 de ani de casătorie neîntreruptă

  Hotararea_Nr.24_din_27.02.2024.pdf (198,1 KiB, 0 hits)

23. HOTĂRÂRE privind  darea în administrare a  autobuzelor electrice cu stații de încărcare  și sisteme ticketing , către Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii

  Hotararea_Nr.23_din_12.02.2024.pdf (657,8 KiB, 13 hits)

22. HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului  local de venituri și cheltuieli  al UATO ROVINARI pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027, Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027 și a Programului de investiții pe anul 2024

  Hotararea_Nr.22_din_12.02.2024.pdf (961,3 KiB, 13 hits)

21. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.21_din_12.02.2024.pdf (4,7 MiB, 12 hits)

20.HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.15/30.01.2024 privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2023, în sumă de 18.439,54 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2024

  Hotararea_Nr.20_din_12.02.2024.pdf (674,3 KiB, 11 hits)

19. HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general a indicatorilor tebnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare de reședință în zona bloc P7”

  Hotararea_Nr.19_din_30.01.2024.pdf (82,0 KiB, 9 hits)

18. HOTĂRÂRE privind validarea Dispoziției primarului nr. 1.356/20.12.2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.18_din_30.01.2024.pdf (54,0 KiB, 10 hits)

17. HOTĂRÂRE privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local oraș Rovinari în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al UAT oraș Rovinari, pentru activitatea desfășurataîn anul 2023

  Hotararea_Nr.17_din_30.01.2024.pdf (34,6 KiB, 8 hits)

16. HOTĂRÂRE privind prelungirca  contractului de concesiune nr.7916/01.03.2021 pentru cabinetul medical S.C. SAUDE MED S.R.L. (spațiul nr.16), ce functionează în imobilul „internat” al Liceului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.16_din_30.01.2024.pdf (41,2 KiB, 9 hits)

15. HOTĂRÂRE privind utilizarea  excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2023, în sumă de 18.439,54lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2024

  Hotararea_Nr.15_din_30.01.2024.pdf (56,3 KiB, 5 hits)

14. HOTĂRÂRE privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației unei suprafețe de 1358,85mp din clădirea internat școlar, situat în orașul Rovinari, str.Jiului nr.6, ce aparține Liceului „Gheorghe Tătărescu”, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație

  Hotararea_Nr.14_din_30.01.2024.pdf (54,5 KiB, 5 hits)
 

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2024, a sumelor alocate pentru aceste manifestări și a sumelor pentru achiziția de servicii artistice pentru Ansamblul artistic de amatori „JIULEȚUL”

  Hotararea_Nr.13_din_30.01.2024.pdf (369,0 KiB, 6 hits)

12. HOTĂRÂRE privind  majorarea sumei de la 1200 lei/16 ore/lună  la 1500 lei/16/ore/lună reprezentând contravaloare servicii artistice pentru membrii Ansamblului artistic de amatori „JIULEȚUL”

  Hotararea_Nr.12_din_30.01.2024.pdf (37,9 KiB, 7 hits)

11. HOTĂRÂRE privind  aprobarea Calendarului activităților de primăvă 2024 și Calendarul activitităților de vară-toamnă 2024, cuprinzând lucrările de întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi ale orașului Rovinari, ce vor fi executate de către Societatea Scrvicii Publiee Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.11_din_30.01.2024.pdf (336,7 KiB, 9 hits)

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2024 

  Hotararea_Nr.10_din_30.01.2024.pdf (138,7 KiB, 24 hits)

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de repartizare a unei locuințe sociale din blocul B2 (camera 35, etaj 2), situat în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.9_din_30.01.2024.pdf (94,2 KiB, 9 hits)

8. HOTĂRÂRE privind  alegerea președintelui de  ședință

  Hotararea_Nr.8_din_30.01.2024.pdf (29,5 KiB, 6 hits)

7.  HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului de Iluminat Public al orașului Rovinari, serviciu cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Rovinari

  Hotararea_Nr.7_din_30.01.2024.pdf (150,2 KiB, 13 hits)

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării în anul 2024 a concediului de odihnă neefectuat în anul 2023, de către primarul orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.6_din_30.01.2024.pdf (35,5 KiB, 11 hits)

5. HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv „Jiul Rovinari 2016”

  Hotararea_Nr.5_din_30.01.2024.pdf (135,4 KiB, 11 hits)

4. HOTĂRÂRE privind privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Primăriei oraș Rovinari  și serviciilor publice, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local al Orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.4_din_30.01.2024.pdf (192,1 KiB, 15 hits)
 

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea energetică a Spitalului Orășenesc Sfântul Ștefan Rovinari” și a cheltuielilor legate de proiect

  Hotararea_Nr.3_din_26.01.2024.pdf (672,0 KiB, 17 hits)

 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiectul ”Reabilitarea energetică a Spitalului Orășenesc Sfântul Ștefan Rovinari”

  Hotararea_Nr.2_din_26.01.2024.pdf (571,9 KiB, 9 hits)

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare propusă a funcționa în anul școlar 2024-2025 pe raza orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.1_din_12.01.2024.pdf (161,4 KiB, 25 hits)

  PV_al_sedintei_ordinare__din_data_de_30.01.2024.pdf (220,1 KiB, 4 hits)
  PV_al_sedintei_extraordinare_convocata_de_indata_din_data_de_26.01.2024.pdf (153,8 KiB, 4 hits)

6. D I S P O Z I Ț I A  NR.327  privind convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 29.02.2024

  Dispozitia__Nr.327_din_29.02.2024.pdf (184,4 KiB, 5 hits)
  EXTRAS_DIN_DECLARATIA_DE_CASATORIE_BOLDIZSAR_ALIN_SI_PISLEA_LIVIA.pdf (264,9 KiB, 5 hits)

5. D I S P O Z I Ț I A  NR.314 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 27.02.2024

  Dispozitia_Nr.314_din_21.02.2024.pdf (194,8 KiB, 17 hits)
  EXTRAS_DIN_DECLARATIA_DE_CASATORIE_CIOBANU_ADALBERT-CONSTANTIN_SI_PAIUSI_MARIA-PAULA.pdf (513,1 KiB, 6 hits)

Astăzi, 13.02.2024, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a prestațiilor financiare excepționale privind protecția și promovarea drepturilor copilului”.

  Anunț (782,9 KiB, 13 hits)
  Proiect Hotarare (1,0 MiB, 8 hits)

4. D I S P O Z I Ț I A  NR.301 privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 12.02.2024

  DISPOZITIA_NR.301__DIN_08.02.2024.pdf (187,5 KiB, 15 hits)
  PV__al_sedintei_extraordinare_a_Consiliului_Local_Rovinari_din_data_de_26.01.2024pdf.pdf (405,2 KiB, 14 hits)
  PV_al_sedintei_ordinare_a_CL_Rovinari_din_data_de_19.12.2023.pdf (576,2 KiB, 8 hits)
  PV_al_sedintei_extraordinare_a_CL_Rovinari_convocata_de_indata_din_12.01.2024.pdf (285,4 KiB, 9 hits)
  EXTRAS_DECLARATIE_CASATORIE_RUS_ANDREI_DANIEL_SI_TALMACIU_ANA_MARIA.pdf (295,6 KiB, 7 hits)

3. D I S P O Z I Ț I A  NR.84 privind convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj pentru data de 26.01.2024

  Dipozitia_Nr.84_din_26.01.2024.pdf (479,8 KiB, 19 hits)

Astăzi, 25.01.2024, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: “Regulament de acordare a unor beneficii sociale sub formă de premii în bani pentru cuplurile care aniversează 25 de ani, 50 de ani și 75 de ani de căsătorie neîntreruptă”.

  Anunț consultare publică (785,0 KiB, 2 hits)
  Proiect Hotărâre (1,0 MiB, 21 hits)

Astăzi, 25.01.2024, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: “Regulament și criterii de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în stare de necesitate”.

  Anunț consultare publică (715,5 KiB, 2 hits)
  Proiect Hotărâre (3,1 MiB, 110 hits)

2. D I S P O Z I Ț I A  NR. 77 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 30.01.2024

  Dispozitia_Nr.77_din_22.01.2024.pdf (193,8 KiB, 23 hits)

Primăria Rovinari desfășoară etapa de consultare publică a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Rovinari.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Rovinari este o documentație de planificare strategică a mobilității și local necesară pentru realizarea unui plan investițional al proiectelor de mobilitatea urbană durabilă. Acest plan de mobilitate va ilustra viziunea de dezvoltare urbană durabilă, inteligentă și ecologică prin prisma mobilității urbane și a serviciilor de transport.

Obiectivul general al PMUD este crearea și dezvoltarea unui sistem de transport durabil, care să corespundă așteptărilor și nevoilor de mobilitate și accesibilitate a cetățenilor și mărfurilor, în cadrul unui mediu urban atractiv, sănătos și prietenos cu mediul.

În acest context, supunem la consultare publică varianta actuală a PMUD, ce poate fi completată, modificată, îmbunătățită conform recomandărilor primite din partea factorilor interesați.

Varianta consultativă a documentului poate fi parcursă în perioada 12.01.2024 – 26.02.2024.

Propunerile şi sugestiile pot fi transmise pe adresa de e-mail: office@primariarovinari.ro

Documentul poate fi consultat aici:

https://www.primariarovinari.ro/PMUD%20Rovinari_2023%20varianta%20pentru%20consultare%20publica.pdf   

Cauta
Retele Sociale