Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

MONITORUL OFICIAL LOCAL

  EXTRAS_DIN_DECLARATIA_DE_CASATORIE_POPESCU_ION-FLORIN_SI_ZAVELCA_ELENA.pdf (264,9 KiB, 0 hits)
  PV__al_sedintei_extraordinare_a_Consiliului_Local_Rovinari_din_data_de_06.09.2023.pdf (296,1 KiB, 0 hits)
  PV__al_sedintei_ordinare_a_Consiliului_Local_Rovinari_din_data_de_23.08.2023.pdf (328,0 KiB, 0 hits)
  EXTRAS_DECLARATIE_CASATORIE_BRATU_CORNEL_DANUT_SI_RACU_ADELINA.pdf (264,2 KiB, 5 hits)

15. D I S P O Z I Ț I A  NR.552 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local alorașului Rovinari, județul Gorj pentru data de 25.09.2023

  Dispozitia_Nr.552_din_19.09.2023.pdf (191,2 KiB, 4 hits)

14. D I S P O Z I Ț I A  NR. 512 privind convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 06.09.2023

  Dispozitia_Nr.512_din_06.09.2023.pdf (399,5 KiB, 0 hits)

13.D I S P O Z I Ț I A NR.398 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj pentru data de 24.07.2023

  Dispozitia_Nr.398_din_17.07.2023.pdf (195,8 KiB, 39 hits)

12. D I S P O Z I Ț I A  NR.357 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 28.06.2023

  Dispozitia_Nr.357_din_21.06.2023.pdf (154,7 KiB, 19 hits)

11. D I S P O Z I Ț I A  NR.304 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 30.05.2023

  Dispozitia_Nr.304_din_24.05.2023.pdf (314,5 KiB, 17 hits)

10. D I S P O Z I Ț I A  NR. 285 privind convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj pentru data de 10.05.2023

  Dispozitia_Nr.285_din_10.05.2023.pdf (579,0 KiB, 7 hits)

9. SUPLIMENTARE  1 LA PROIECTUL ORDINII DE ZI pentru ședința ordinară a Consiliului Local Rovinari din data de 27.04.2023

  SUPLIMENTARE 1 LA PROIECTUL ORDINII DE ZI pentru ședința ordinară a Consiliului Local Rovinari din data de 27.04.2023 (448,8 KiB, 29 hits)

8. D I S P O Z I Ț I A  NR. 245 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj pentru data de 27.04.2023

  Dispozitia_Nr.245_din_21.04.2023.pdf (313,0 KiB, 24 hits)

7. DISPOZIȚIA NR.220 – privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 29.03.2023

  Dispozitia_Nr.220_din_23.03.2023.pdf (977,0 KiB, 28 hits)

6. DISPOZIȚIA NR.104 din 03.03.2023 privind convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 06.03.2023

  Dispozitia_Nr.104_din_03.03.2023.pdf (400,3 KiB, 29 hits)

5. DISPOZIȚIA NR.90 – privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 27.02.2023

  Dispozitia_Nr.90_din_20.02.2023.pdf (1,3 MiB, 30 hits)

4. Dispoziția NR.63 din 03.02.2023 privind convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 03.02.2023

  Dispozitia_Nr.63_din_03.02.2023.pdf (403,4 KiB, 42 hits)

3. Dispoziția NR.61 din 01.02.2023 privind convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 02.02.2023

  Dispozitia_Nr.61_din_01.02.2022.pdf (425,2 KiB, 30 hits)

2. DISPOZIȚIA NR.19 – privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 26.01.2023

  Dispozitia_Nr.19_din__19.01.2023.pdf (975,6 KiB, 35 hits)

1. DISPOZIȚIA NR.18 – privind convocarea  de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 20.01.2023

  Dispozitia_Nr.18_din_19.01.2023.pdf (664,0 KiB, 37 hits)
  EXTRAS_DIN_DECLARATIA_DE_CASATORIE_CATRINOIU_ION_SI_PASAREANU_DENISA-ELENA.pdf (263,7 KiB, 5 hits)
  EXTRAS_DIN_DECLARATIA_DE_CASATORIE_BIRHOATA_PETRISOR-GHEORGHE_SI_BACITEA_EUGENIA.pdf (271,1 KiB, 4 hits)
  EXTRAS_DIN_DECLARATIA_DE_CASATORIE_PENTRU_BALAN_REMUS-VIOREL_SI_ZISU_ALINA-GEORGETA..pdf (269,5 KiB, 2 hits)
  Registru_dispoziii_2023.pdf (681,6 KiB, 15 hits)
  Registru_dispozitii_2022_.pdf (1,1 MiB, 74 hits)
  EXTRAS_DIN_DECLARATIA_DE_CASATORIE_LARGEANU_ADRIAN_SI_SIMBOTIN_LUISA-CRISTINA.pdf (264,6 KiB, 8 hits)
  EXTRAS_DIN_DECLARATIA_DE_CASATORIE_BALOSU_ROBERT-COSTIN_SI_CIOBANU_ELENA-LACRAMIOARA.pdf (255,5 KiB, 10 hits)
  EXTRAS_DECLARATIE_CASATORIE_LAMPO_ADRIAN_JENICA_SI__CORDUS_BIANCA_MADALINA.pdf (506,0 KiB, 9 hits)

 

142. HOTĂRÂRE – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic-detalii de execuție, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădirile de locuințe – bloc R2, R6, T5, T4, S5, S4, S2, H5, Gl, F3, Fl, E3, D2, C6, C5, C4,  și C1, oraș Rovinari, județ Gorj”

  Hotararea_Nr.142_din_23.08.2023.pdf (973,8 KiB, 6 hits)

141. HOTĂRÂRE – privind modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 127/02.08.2023 privind aprobarea proiectului „Investitii în sistemele informatice și în infrastructura digitală a Spitalului orășenesc „Sfantul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.141_din_23.08.2023.pdf (550,1 KiB, 9 hits)

140. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor sociale din blocul B2 (camera 23  și camera 39), situat în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.140_din_23.08.2023.pdf (548,7 KiB, 7 hits)

139. HOTĂRÂRE – privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.25/27.02.2014 privind atribuirea unui drept de superficie către S.C. ROVIMOB S.R.L. pentru terenul în suprafață de 84 mp, situat în orașul Rovinari, str.Prieteniei, între blocul A7  și A8

  Hotararea_Nr.139__din_23.08.2023.pdf (318,5 KiB, 9 hits)

138. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei  și statului de funcții pentru Societatea Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.138_din_23.08.2023.pdf (1,5 MiB, 11 hits)
  

137. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.137_din_23.08.2023.pdf (4,6 MiB, 7 hits)

136. HOTĂRÂRE – privind modificarea comisiei de analiză a cererilor de locuințe  și repartiție a locuințelor din Fondullocativ de stat, stabilita  prin Hotararea Consiliului Local Rovinari  nr.103/25.09.2014

  Hotararea_Nr.136_din_23.08.2023.pdf (473,2 KiB, 11 hits)

135. HOTĂRÂRE – privind  însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.135_din_23.08.2023.pdf (1,1 MiB, 13 hits)

134. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 46mp, cu numar cadastral35127, apartinând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Păcii nr.7, județul Gorj, în favoarea doamnei Sărăcin Eugenia

  Hotararea_Nr.134_din_23.08.2023.pdf (550,7 KiB, 7 hits)

133. HOTĂRÂRE – privind însușirea rapoartelor de evaluare, întocmite în vederea inventarierii în domeniul privat, a unor terenuri situate în intravilanul orașului Rovinari,  județul Gorj

  Hotararea_Nr.133_din_23.08.2023.pdf (501,8 KiB, 6 hits)

132. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea repartizării, conform  listei de priorități stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.232/25.10.2022, a unui apartament în regim ANL din orașul Rovinari, judțetul Gorj

  Hotararea_Nr.132_din_23.08.2023.pdf (349,7 KiB, 6 hits)

131. HOTĂRÂRE – privind darea în administrare a terenului în suprafață de 6190 mp, număr cadastral 36706, situat în orașul Rovinari, str.Autoliv, județ Gorj, către Societates Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.131_din_23.08.2023.pdf (476,9 KiB, 13 hits)

130. HOTĂRÂRE – prin care se ia act de demisia domnului Ionescu Adrian-Florin din AGA la Societatea Serviciul de Bază Pază  și Protecție SRL  și Orașul Rovinari, prin Consiliul Local, numește un nou reprezentant în AGA

  Hotararea_Nr.130_din_23.08.2023.pdf (396,1 KiB, 7 hits)

129. HOTĂRÂRE – prin care se ia act de demisia domnului Ionescu Adrian -Florin din AGA la Societatea Servicii Publice Locale SRL  și Orașul Rovinari, prin Consiliul Local, numește un nou reprezentant în AGA

  Hotararea_Nr.129_din_23.08.2023.pdf (399,5 KiB, 6 hits)

128. HOTĂRÂRE  – privindprivind aprobarea contului de executie al bugetului local al unitatii administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al bugetului centralizat al institutiilor publice finantate din venituri proprii  și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, încheiate la data de 30.06.2023 

  Hotararea_Nr.128_din_23.08.2023.pdf (481,2 KiB, 3 hits)

127. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea proiectului ,Investiții în sistemele informatice și în infrastructură digitală la Spitalului orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.127_din_02.08.2023.pdf (2,3 MiB, 8 hits)

126. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuințe disponibile din  fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului  Local Rovinari nr.163/30.08.2022, situat în oraș Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.126_din_24.07.2023.pdf (678,5 KiB, 14 hits)

125. HOTĂRÂRE – privind aprobarea acordării unui stimulent financiar elevei Bolborea A.Daria Alexandra (Școala Gimnazială nr.1) de pe raza UATO Rovinari care a obținut rezultate deosebite (media 10,00) la examenul de Evaluare Națională 2023

  Hotararea_Nr.125_din_24.07.2023.pdf (678,4 KiB, 28 hits)

124. HOTĂRÂRE – privind aprobarea proiectului și a valorii totale pentru obiectivul de investiții „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din orașul Rovinari”

  Hotararea_Nr.124_din_24.07.2023.pdf (751,9 KiB, 13 hits)

123. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.123_din_24.07.2023.pdf (3,8 MiB, 16 hits)

122. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, conform  listei de priorități stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.232/25.10.2022, a unui apartament  în regim ANL din orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.122_din_24.07.2023.pdf (678,9 KiB, 9 hits)

121. HOTĂRÂRE – privind abrogarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr.70/27.04.2023 privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.121_din_24.07.2023.pdf (678,5 KiB, 0 hits)

120. HOTĂRÂRE – privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.30/27.02.2023 privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.03.2023-31.12.2023

  Hotararea_Nr.120_din_24.07.2023.pdf (930,2 KiB, 7 hits)

119. HOTĂRÂRE – privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.119_din_24.07.2023.pdf (6,8 MiB, 62 hits)

118. HOTĂRÂRE –  privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 67mp, cu număr cadastral 35466, aparținând domeniului privat,  situat în oraș Rovinari, strada Aleea Școlii, lângă bloc G10, nr.14, județul Gorj,  în favoarea domnului Butură Vasile Geani

  Hotararea_Nr.118_din_24.07.2023.pdf (682,9 KiB, 14 hits)

117. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 14mp, cu număr cadastral 35808, aparținând domeniului privat,  situat în oraș Rovinari, strada Termocentralei, lângă bloc R2, nr.14A, județul Gorj,  în favoarea doamnei Berbecel Daniela

  Hotararea_Nr.117_din_24.07.2023.pdf (510,5 KiB, 7 hits)

116. HOTĂRÂRE – privind aprobarea transmiterii dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 520mp, cu număr cadastral 36663, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Tineretului, FN, județul Gorj, de la Bardan Vasile și Bardan Mihaela la S.C. REVEGE S.R.L.

  Hotararea_Nr.116_din_24.07.2023.pdf (682,8 KiB, 6 hits)

115. HOTĂRÂRE –  privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 72mp, cu număr cadastral 36867, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Aleea Pieții, nr.16, județul Gorj, în favoarea S.C. CLADEMAL S.R.L.

  Hotararea_Nr.115_din_24.07.2023.pdf (510,7 KiB, 5 hits)

114. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr.33242/31.08.2021 pentru cabinetul medical S.C. RADENT ESTETIQUE&RX 3D S.R.L.  (spațiul nr.7) ce funcționează în imobilul ”internat” al   Liceului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.114_din_24.07.2023.pdf (409,4 KiB, 15 hits)

113. HOTĂRÂRE- privind alipirea terenului în suprafață de 9495mp, cu număr cadastral 35988, cu terenul în suprafață de 9500mp, cu număr cadastral 35989mp, situate în orașul Rovinari, strada Jiului, nr.6, județul Gorj

  Hotararea_Nr.113_din_24.07.2023.pdf (681,1 KiB, 7 hits)

112. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 34mp, cu număr cadastral 35799, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Aleea IE1, nr.5, județul Gorj, în favoarea S.C. TOLMIN S.R.L.

  Hotararea_Nr.112_din_24.07.2023.pdf (510,6 KiB, 2 hits)

111. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Societatea Servicii Publice Locale SRL, valabile începând cu 01 iulie 2023

  Hotararea_Nr.111_din_28.06.2023.pdf (1,4 MiB, 19 hits)

110. HOTĂRÂRE – privind completarea art.l lit. b) din Hotărârea Consiliului Local nr.90/30.05.2023 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.110_din_28.06.2023.pdf (503,7 KiB, 10 hits)
 

109. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei  și a Statului de funcții pentru Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016”, valabile începând cu data de  01.07.2023

  Hotararea_Nr.109_din_28.06.2023.pdf (1,6 MiB, 19 hits)

108. HOTĂRÂRE – privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public  și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari

   Hotararea_Nr.108_din_28.06.2023.pdf (1,1 MiB, 16 hits)

107. HOTĂRÂRE – privind aprobarea anulării din evidențele analitice a unor creanțe bugetare reprezentând chirii și penalități datorate de persoane fizice decedate

  Hotararea_Nr.107_din_28.06.2023.pdf (566,1 KiB, 8 hits)

106. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice   și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare de reședință în zona bl.P2 Rovinari, județul Gorj”

   Hotararea_Nr.106_din_28.06.2023.pdf (843,7 KiB, 11 hits)

105. HOTĂRÂRE – privind modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.175/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare  și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului National de lnvestiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.105_din_28.06.2023.pdf (2,3 MiB, 10 hits)

104. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.104_din_28.06.2023.pdf (4,1 MiB, 3 hits)

103. HOTĂRÂRE- privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 57mp, cu număr cadastral 35569, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Păcii, lângă bloc C lO, județul Gorj, în favoarea doamnei Cărămidă Luiza

  Hotararea_Nr.103_din_28.06.2023.pdf (547,7 KiB, 4 hits)

102. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii în vederea achiziționării terenului în suprafață de 1155mp din suprafata de 3989mp, situat în intravilanul orașului Rovinari, tarlaua 9- parcelele 53/1; 59/1, tarlaua 10- parcela 59/2, județul Gorj, înscris în CF 36629, cu numar cadastral 36629

   Hotararea_Nr.102_din_28.06.2023.pdf (451,1 KiB, 8 hits)

101. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor sociale din blocul B2 (camera 39), situat în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.101_din_28.06.2023.pdf (526,3 KiB, 16 hits)

100. HOTĂRÂRE – privind alegereapreședintelui de ședință

  Hotararea_Nr.100_din_28.06.2023.pdf (253,1 KiB, 12 hits)

99. HOTĂRÂRE  – privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul III al anului 2023

  Hotararea_Nr.99_din_28.06.2023.pdf (497,8 KiB, 11 hits)

98. HOTĂRÂRE  – privind declararea de uz  și interes public a unor terenuri situate în oraș Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.98_din_30.05.2023.pdf (232,0 KiB, 26 hits)

97. HOTĂRÂRE  – privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.236/14.11.2022 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu insule ecologice digitalizate a Orașului Rovinari” în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.l.B finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3-Managementul deșeurilor, Investiția I1- Dezvoltarea, modernizarea  și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția Il.B.- Construirea de insule ecologice digitalizate 

  Hotararea_Nr.97_din_30.05.2023.pdf (186,5 KiB, 23 hits)

96. HOTĂRÂRE  – privind încetarea contractului de concesiune nr.27609/01.08.2019  și concesionarea către S.C. NEURO HEALING S.R.L. a spațiului nr.4, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul „internat” al Liceului „Gheorghe Titarescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.96_din_30.05.2023.pdf (151,4 KiB, 19 hits)

95. HOTĂRÂRE  – privind aprobarea organigramei  și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.95_din_30.05.2023.pdf (1,0 MiB, 53 hits)

94. HOTĂRÂRE  – privind aprobarea efectuării în anul 2023 a concediului de odihnă neefectuat în anul 2022, de către primarul orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.94_din_30.05.2023.pdf (98,7 KiB, 21 hits)

93. HOTĂRÂRE  – privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public  și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale  oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.93_din_30.05.2023.pdf (484,5 KiB, 20 hits)

92. HOTĂRÂRE  – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire bloc locuinte sociale P+4E și amenajare zonă aferentă, branșare la utilități”

  Hotararea_Nr.92_din_30.05.2023.pdf (238,5 KiB, 20 hits)

91. HOTĂRÂRE  – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.91_din_30.05.2023.pdf (1,3 MiB, 8 hits)

90. HOTĂRÂRE  – privind acordarea normei de hrană personanului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.90_din_30.05.2023.pdf (165,9 KiB, 20 hits)

89. HOTĂRÂRE  – privind aprobarea documentației tehnico-economice   și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare parcare de reședință în zona bl.A2 -P7, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.89_din_30.05.2023.pdf (236,7 KiB, 13 hits)

88. HOTĂRÂRE  – privind aprobarea documentației tehnico-economice   și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare parcare de reședință în zona bl.P7, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.88_din_30.05.2023.pdf (225,4 KiB, 13 hits)

87. HOTĂRÂRE  – privind prelungirea contractelor de concesiune pentru cabinetele medicale ce funcționează în imobilul „internat” al Liceului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.87_din_30.05.2023.pdf (150,7 KiB, 19 hits)

86. HOTĂRÂRE  – privind aprobarea Regulamentului  de organizare   și funcționare a Serviciului Social „CENTRU DE ZI DE SOCIALIZARE SI PETRECERE A TIMPULUI LIBER (TIP CLUB) DESTINAT PERSOANELOR VÂRSTNICE – „CLUBUL SENIORILOR”

  Hotararea_Nr.86_din_30.05.2023.pdf (1,3 MiB, 26 hits)

85. HOTĂRÂRE  – privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în art.2 al Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.64/27.04.2023

  Hotararea_Nr.85_din_30.05.2023.pdf (87,3 KiB, 11 hits)

84. HOTĂRÂRE  – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 56mp, cu număr cadastral 37045, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, FN, judetul Gorj, în favoarea doamnei Crăc Mihaela Roxana

  Hotararea_Nr.84_din_30.05.2023.pdf (175,9 KiB, 12 hits)

83. HOTĂRÂRE  – prin care se ia act de situațiile financiare la 31 decembrie 2022 și aprobă ca pierderea contabilă să fie recuperatădin profitul anului 2023 pentru Societatea Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL 

  Hotararea_Nr.83_din_30.05.2023.pdf (2,0 MiB, 9 hits)

82. HOTĂRÂRE  – prin care se ia act  de situațiile financiare la 31 decembrie 2022  și stabilirea profitului contabil  și repartizarea acestuia pentru Societatea Servicii Publice Locale Rovinari

  Hotararea_Nr.82_din_30.05.2023.pdf (2,5 MiB, 20 hits)

81. HOTĂRÂRE  – privind  aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari, încheiate la data de 31.03.2023

  Hotararea_Nr.81_din_30.05.2023.pdf (109,1 KiB, 14 hits)

80. HOTĂRÂRE  – privind  aprobarea Strategiei Energetice a Orașului Rovinari pentru perioada 2021-2027

  Hotararea_Nr.80_din_30.05.2023.pdf (5,2 MiB, 15 hits)

79. HOTĂRÂRE  – privind  aprobarea proiectului „MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVII JUDEȚULUI GORJ”, în vederea depunerii acestuia în cadrul Apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15:Educație

  Hotararea_Nr.79_din_10.05.2023.pdf (864,2 KiB, 39 hits)

78. HOTĂRÂRE – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic – detalii de execuție, pentru obiectivul de investiții „Actualizare proiectare – Reabilitare   și modernizare centro de asistență școlara afterschool și creșă oraș Rovinari”

   Hotararea_Nr.78_din_27.04.2023.pdf (274,6 KiB, 17 hits)

77. HOTĂRÂRE – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizați, faza Studiu de fezabilitate, aferenți obiectivului de invcstiții „Extindere modernizare și dotare Complex sportiv str.Sporturilor Nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.77_din_27.04.2023.pdf (248,3 KiB, 21 hits)

76. HOTĂRÂRE – privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extindere, modernizare și dotare Complex Sportiv, Str. Sporturilor nr. 6, oraș Rovinari, judetul Gorj”

  Hotararea_Nr.76_din_27.04.2023.pdf (450,2 KiB, 0 hits)

75. HOTĂRÂRE – privind aprobarea participării UATO Rovinari în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu

  Hotararea_Nr.75_din_27.04.2023.pdf (528,4 KiB, 30 hits)

74. HOTĂRÂRE – privind aprobarea completării Regulamentului de atribuire/licitație a locurilor de parcare pentru folosință, în parcările de reședință din orașul Rovinari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.120/27.07.2021

  Hotararea_Nr.74_din_27.04.2023.pdf (149,8 KiB, 18 hits)

73. HOTĂRÂRE – privind modificarea anexei nr.10065/08.03.2023 la Hotărârea Consiliului Local nr.47129.03.2023 privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul II al anului 2023

  Hotararea_Nr.73_din_27.04.2023.pdf (147,9 KiB, 11 hits)

72. HOTĂRÂRE – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați – faza proiect tehnic detalii de execuție- pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc joacă, zona blocurilor D3-D5, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.72_din_27.04.2023.pdf (311,5 KiB, 10 hits)

71. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Ravinari

  Hotararea_Nr.71_din_27.04.2023.pdf (1,3 MiB, 13 hits)

70. HOTĂRÂRE – privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-tcritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.70_din_27.04.2023.pdf (629,0 KiB, 0 hits)

69. HOTĂRÂRE – prin care se ia act de demisia domnului Cercelaru Ion-Viorel din AGA la Societatea  Serviciul de Bază Pază și Protecție  și Orașul Rovinari prin Consiliul Local numește un nou reprezentant în AGA

  Hotararea_Nr.69_din_27.04.2023.pdf (99,8 KiB, 27 hits)

68. HOTĂRÂRE – prin care se ia act de demisia domnului Cercelaru Ion-Viorel din AGA la Societatea Servicii Publice Locale SRL și Orașul Rovinari prin Consiliul Local numește un nou reprczentant în AGA

  Hotararea_Nr.68_din_27.04.2023.pdf (113,1 KiB, 14 hits)

67. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați – faza proiect tehnic detalii de execuție- pentru obiectivul de investișii  „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale – bloc T1, L1  și H4”

  Hotararea_Nr.67_din_27.04.2023.pdf (323,7 KiB, 14 hits)

66. HOTĂRÂRE – privind 66.HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și Statului de Personal ale Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.66_din_27.04.2023.pdf (2,3 MiB, 18 hits)

65. HOTĂRÂRE – completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotarârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021 

  Hotararea_Nr.65_din_27.04.2023.pdf (423,6 KiB, 21 hits)

64. HOTĂRÂRE – concesionarea prin licitație publică a terenurilor în suprafață de 132932mp cu nr.cadastral 37036  și în suprafață de 6076mp cu nr.cadastral37037, situate în extravilanul orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.64_din__27.04.2023.pdf (192,4 KiB, 10 hits)

63. HOTĂRÂRE – privind însușirea  rapoartelor de evaluare, întocmite în vederea inventarierii în domeniul privat, a unor terenuri situate în intravilanul orașului Rovinari,  județul Gorj 

  Hotararea_Nr.63_din_27.04.2023.pdf (153,5 KiB, 11 hits)

62. HOTĂRÂRE – privind prin care se ia act de demisia domnului Vodislav Claudiu-Dorinel din AGA la SC APA CANAL SALUBRITATE SRL prin lichidator judiciar Siomax SPRL și se numește un nou reprezentant în AGA

  Hotararea_Nr.62_din_27.04.2023.pdf (115,3 KiB, 17 hits)

 61. HOTĂRÂRE – privind achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 3000mp, număr cadastral 36881, CF 36881, tarlaua 100, parcelele 741, 745,746, situat în intravilanul orașului Rovinari, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.61_din_27.04.2023.pdf (189,3 KiB, 19 hits)

60. HOTĂRÂRE – privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024

  Hotararea_Nr.60_din_27.04.2023.pdf (104,8 KiB, 16 hits)

59. HOTĂRÂRE – privind aprobarea achiziționării, în condițiile legislației în vigoare, a unui numar de 300 tichete sociale, în valoare de 100 lei/tichet cu TVA, în sumă totală de 30.000 lei cu TVA, cu ocazia sarbatorilor pascale 2023

  Hotararea_Nr.59_din_29.03.2023.pdf (103,9 KiB, 28 hits)

58. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.4 alin.2 și alin.5 lit.b) din Regulamentul privind instituirea  și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici și pentru utilizatori non-casnici pe raza orașului Rovinari aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.165/30.08.2022

  Hotararea_Nr.58_din_29.03.2023.pdf (158,6 KiB, 26 hits)

57. HOTĂRÂRE – privind încetarea dreptului de folosință gratuită (comodat) dintre Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari a bunurilor care au făcut obiectul anexei nr.21455/18.05.2022 la Hotărârea Consiliului Local nr.112/25.05.2022 și anexei nr.46497/18.10.2022 la Hotararea Consiliului Local nr.’228/25.10.2022

  Hotararea_Nr.57_din_29.03.2023.pdf (142,5 KiB, 18 hits)

56. HOTĂRÂRE – privind modificarea anexei nr.22657/23.06.2021 la Hotărârea Consiliului Local nr.109/29.06.2021 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare la nivelul orașului Rovinari și stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.56_din_29.03.2023.pdf (157,1 KiB, 14 hits)

55. HOTĂRÂRE – privind privind rectificarea Bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.55_din_29.03.2023.pdf (1,5 MiB, 12 hits)

54. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea  și funcționarea activității de voluntariat din cadrul UATO Rovinari – Direcția Publică de Asistență Socială

  Hotararea_Nr.54_din_29.03.2023.pdf (1,4 MiB, 21 hits)

53. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice și juridice, conform prevederilor art.265 din Legea. nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările  și completările ulterioare

  Hotararea_Nr.53_din_29.03.2023.pdf (1,2 MiB, 31 hits)

52. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Protocolului de colaborare privind proiectul „HUB de servicii MMSS- SII MMSS”, cod MySmis 130963, între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UATO Rovinari prin Direcția Publică de Asistență Socială

  Hotararea_Nr.52_din_29.03.2023.pdf (1,4 MiB, 24 hits)

51. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 58mp, cu nr.cadastral 37034, proprietate privată a orașului Rovinari, situat în oraș Rovinari, Aleea Pieții, FN, lângă bl.G4, județul Gorj

  Hotararea_Nr.51_din_29.03.2023.pdf (168,5 KiB, 17 hits)

50. HOTĂRÂRE – privind alipirea terenului în suprafață de 17mp, cu număr cadastral 35861, cu terenul în suprafață de 35mp, cu numar cadastral 35968 , proprietate privată a orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.50_din_29.03.2023.pdf (160,9 KiB, 21 hits)

49. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportelor de evaluare întocmite de SC Consulting Compa1ty SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul public al orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.49_din_29.03.2023.pdf (175,7 KiB, 22 hits)

48. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință 

  Hotararea_Nr.48_din_29.03.2023.pdf (74,6 KiB, 19 hits)

47. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Graficului de ședinte al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul II al anului 2023

  Hotararea_Nr.47_din_29.03.2023.pdf (145,3 KiB, 24 hits)

46. HOTĂRÂRE – privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către intreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.46_din_29.03.2023.pdf (1,4 MiB, 27 hits)

45. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii de concesionare, prin licitație publică organizată în condițiile legii, a terenurilor în suprafață de 132932mp cu nr. cadastral 37036 și în suprafață de 6076mp cu nr. cadastral 37037, situate în extravilanul orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.45_din_6.03.2023.pdf (99,4 KiB, 29 hits)

44. HOTĂRÂRE – privind cesiunea părților sociale deținute de SC APĂ CANAL SALUBRITATE SRL, prin lichidator judiciar SIOMAX SPLR, către ORAȘUL ROVINARI prin CONSILIUL LOCAL ROVINARI și actualizarea actului constitutiv al Societății Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.44_din_6.03.2023.pdf (1,3 MiB, 0 hits)

43. HOTĂRÂRE – privind privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Societatea Servicii Publice Locale Rovinari

  Hotararea_Nr.43_din_6.03.2023.pdf (549,9 KiB, 0 hits)

42. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.42_din_6.03.2023.pdf (1,2 MiB, 0 hits)

41. HOTĂRÂRE – privind acordarea de sprijin financiar pe anul 2023 pentru unitățile de cult religios

  Hotararea_Nr.41_din_27.02.2023.pdf (704,6 KiB, 27 hits)

40. HOTĂRÂRE – privind însușirea rapoartelor de evaluare întocmite în vederea concesionării, prin licitație publică, a unor terenuri situate în extravilanul orașului Rovinari, zona Albiei majore a Râului Jiu, în aval de Termocentrala Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.40_din_27.02.2023.pdf (814,8 KiB, 19 hits)

39. HOTĂRÂRE – privind însușirea inventarului domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității  administrativ-teritoriale  oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.39_din_27.02.2023.pdf (1,7 MiB, 21 hits)

38. HOTĂRÂRE – privind  trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT Rovinari  și declararea de uz  și interes public a terenului în suprafață de 4134mp din acte, respectiv 4138mp suprafața masurată, cu numar cadastral 35269, înscris în cartea funciară 35269, situat în oraș Rovinari, Bulevardul Minerilor, județul Gorj

  Hotararea_Nr.38_din_27.02.2023.pdf (711,2 KiB, 25 hits)

37. HOTĂRÂRE – privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Hanu Ana, în vederea achiziționării unei proteze de coapsă modulară cu silicon

  Hotararea_Nr.37_din_27.02.2023.pdf (506,0 KiB, 26 hits)

36. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Rovinari pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.36_din_27.02.2023.pdf (6,2 MiB, 22 hits)

35. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii de înscriere a cetățenilor din orașul Rovinari, în perioada 06.03.20223- 24.03.2023, în vederea acordării și distribuirii de beneficii de asistență socială, constând în tichete sociale, conform legislației în vigoare, cu ocazia sărbătorilor pascale 2023

  Hotararea_Nr.35_din_27.02.2023.pdf (1.016,7 KiB, 22 hits)

34. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.34_din_27.02.2023.pdf (7,2 MiB, 54 hits)

33. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Servicii Publice Locale SRL

   Hotararea_Nr.33_din_27.02.2023.pdf (6,9 MiB, 29 hits)

32. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Serviciul de Bază, Pază  și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.32_din_27.02.2023.pdf (4,4 MiB, 23 hits)

31. HOTĂRÂRE – privind îndreptarea erorii materiale din Anexa 1 art.470, alin. 2, coloana 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.259/21.12.2022 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite ș taxe locale pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.31_din_27.02.2023.pdf (823,0 KiB, 27 hits)

30. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.03.2023-31.12.2023

  Hotararea_Nr.30_din_27.02.2023.pdf (5,2 MiB, 85 hits)

29. HOTĂRÂRE – privind aprobarea premierii sportivilor  și colectivelor tehnice, din cadrul Clubului Sportiv „JIUL ROVINARI 2016”, care obțin performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale  și naționale oficiale în cursul anului 2023

  Hotararea_Nr.29_din_27.02.2023.pdf (724,0 KiB, 26 hits)

28. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță de la Secția Fotbal, Secția Tenis  și Secția Box, legitimați la Clubul Sportiv ,JIUL Rovinari 2016″ pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.28_din_27.02.2023.pdf (2,1 MiB, 37 hits)

27. HOTĂRÂRE – privind aprobarea scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite  și taxe locale, redevențe  și chirii datorate bugetului local de către persoane fizice

  Hotararea_Nr.27__din_27.02.2023.pdf (1,3 MiB, 24 hits)

26. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, județul Gorj, începând cu luna martie 2023

  Hotararea_Nr.26_din_27.02.2023.pdf (4,8 MiB, 56 hits)

25. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale oraș  Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii  și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș  Rovinari  și a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2022

  Hotararea_Nr.25_din_27.02.2023.pdf (673,7 KiB, 26 hits)

24. HOTĂRÂRE – privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în  Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.251/24.11.2022 și Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.4/20.01.2023

  Hotararea_Nr.24_din_27.02.2023.pdf (453,1 KiB, 21 hits)

23. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei  și statului de funcții ale Spitalului Orășenesc „Sfântul   Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.23_din_27.02.2023.pdf (9,1 MiB, 68 hits)

22. HOTĂRÂRE – privind modificarea Anexei 1 a Hotararii Consiliului Local nr.49/27.02.2018 privind aprobarea nomenclatorului stradal al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.22_din_27.02.2023.pdf (262,3 KiB, 29 hits)

21. HOTĂRÂRE – privind plata cotizației pentru anul 2023 la Asociația Orașelor din România

  Hotararea_Nr.21_din_27.02.2023.pdf (388,3 KiB, 24 hits)

20. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr.7916/01.03.2021 pentru cabinetul medical S.C. SAUDE MED S.R.L. (spațiul nr.16), ce functionează în imobilul „internat” al  Liceului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.20_din_27.02.2023.pdf (605,1 KiB, 24 hits)

19. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2023 ce revine unităților administrativ­ teritoriale membre în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare, „ADIS” Gorj

  Hotararea_Nr.19_din_27.02.2023.pdf (505,6 KiB, 30 hits)

18. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2023 ce revine unităților administrativ­ teritoriale membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ADIA” Gorj

  Hotararea_Nr.18_din_27.02.2023.pdf (504,1 KiB, 22 hits)

17. HOTĂRÂRE – privind rectificarea Bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.17_din_03.02.2023.pdf (443,5 KiB, 34 hits)

16. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al UATO Rovinari pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026, Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 și a Programului de invetiții pe anul 2023.

  Hotararea_Nr.16_din_02.02.2023.pdf (1,8 MiB, 37 hits)

15. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Directiei Publice de Asistență Socială

  Hotararea_Nr.15_din_26.01.2023.pdf (3,7 MiB, 34 hits)

14. HOTĂRÂRE – privind aprobarea condițiilor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director executiv- Direcția Publică de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.14_din_26.01.2023.pdf (835,1 KiB, 46 hits)

13. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016”, valabile începând cu data de 01 februarie 2023

  Hotararea_Nr.13_din_26.01.2023.pdf (972,8 KiB, 33 hits)

12. HOTĂRÂRE – privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local oraș Rovinari, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al UAT oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.12_din_26.01.2023.pdf (293,3 KiB, 35 hits)

11. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv ,JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.02.2023-28.02.2023

  Hotararea_Nr.11_din_26.01.2023.pdf (751,9 KiB, 26 hits)

10. HOTĂRÂRE –privind aprobarea Calendarului activităților de primavară 2023 și Calendarul activităților de vară-toamnă 2023, cuprinzând lucrările de întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi ale orașului Rovinari, ce vor fi executate de către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.10_din_26.01.2023.pdf (934,9 KiB, 32 hits)

9. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2023

  Hotararea_Nr.9_din_26.01.2023.pdf (875,8 KiB, 30 hits)

8. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifului orar/agent de pază practicat deSocietatea Serviciul de Bază Pază  și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.8_din_26.01.2023.pdf (588,9 KiB, 35 hits)

7. HOTĂRÂRE – prin care se ia act de tarifele prestate de serviciul de salubritate la nivel ADIS Gorj pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.7_din_26.01.2023.pdf (547,2 KiB, 58 hits)

6. HOTĂRÂRE – privind  modificarea  Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.165/30.08.2022  privind aprobareaRegulamentului privind instituirea  și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici  și pentru utilizatori non-casnici pe raza orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.6_din_26.01.2023.pdf (478,7 KiB, 47 hits)

5. HOTĂRÂRE – privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în anul școlar 2023-2024, pe raza orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.5_din_26.01.2023.pdf (714,0 KiB, 28 hits)

4. HOTĂRÂRE – privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, insușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021

  Hotararea_Nr.4_din_20.01.2023.pdf (1,4 MiB, 36 hits)

3.HOTĂRÂRE – privind actualizarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publicepentru serviciul de transport public local „Asociația Jiul de Transport Public Local”

  Hotararea_Nr.3_din_20.01.2023.pdf (6,0 MiB, 33 hits)

2. HOTĂRÂRE – privind modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.260/21.12.2022, privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.2_din_20.01.2023.pdf (535,4 KiB, 37 hits)

1. HOTĂRÂRE – privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2022, în sumă de 5.877.534,20  lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2023 

  Hotararea_Nr.1_din_20.01.2023.pdf (567,3 KiB, 42 hits)

  EXTRAS_DECLARATIE_CASATORIE_CAZAN_DINU_SI_BUJOR_ROXANA_ELENA.pdf (256,4 KiB, 6 hits)
  PV_al_sedintei_extraordinare_din_data_de_02.08.2023.pdf (312,6 KiB, 13 hits)
  PV_al_sedintei_ordinare_din_data_de_24.07.2023.pdf (2,4 MiB, 14 hits)
  EXTRAS_DECLARATIE_DE_CASATORIE_PAUNESCU_ION_CATALIN__SI_GHERGHE_ANA_MARIA.pdf (273,3 KiB, 5 hits)
  EXTRAS_DECLARATIE_CASATORIE_LOGHIN_GABRIEL_FLORIN_SI_TRANCAU_BIANCA_ANDREEA.pdf (270,8 KiB, 9 hits)

REGISTRU PENTRU EVIDENȚA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI PE ANUL 2023

 

 

NR.

ACT

DATA TITLUL ACTULUI OBSERVAȚII
31751 23.08.2023 Proiect de hotărâre privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic- detalii de execuție, pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice în clădirile de locuințe- bloc R2, R6, T5, T4, S5, S4, S2, H5, G1, F3, F1, E3, D2, C6, C5, C4, și C1, oraș Rovinari, județ Gorj”.  
31216 17.08.2023 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 127/02.08.2023 privind aprobarea proiectului „Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a Spitalului orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari”.  
31213 17.08.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a  locuințelor sociale din blocul B2 (camera 23 și camera 39), situat în orașul Rovinari, județul Gorj.  
31203 17.08.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea revocarii Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.25/ 27.02.2014 privind atribuirea unui drept de superficie către S.C. ROVIMOB S.R.L. pentru terenul în suprafață de 84mp, situat în orașul Rovinari, str.Prieteniei, între blocul A7 și A8.  
31152 17.08.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Societatea Servicii Publice Locale SRL.  
30985 16.08.2023 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari.  
30928 16.08.2023 Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei de analiză a cererilor de locuințe și repartiție a locuințelor din Fondul locativ de stat, stabilită  prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.103/25.09.2014.  
30752 11.08.2023 Proiect de hotărâre privind declararea de uz și interes public a terenului în suprafață de 8470mp, situat în oraș Rovinari,  strada Autoliv, județul Gorj. Retras de pe ordinea de zi
30750 11.08.2023 Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari.  
30191 08.08.2023 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 46mp, cu număr cadastral 35127, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Păcii nr.7, județul Gorj, în favoarea doamnei Sărăcin Eugenia.  
30184 08.08.2023 Proiect de hotărâre  privind însușirea rapoartelor de evaluare, întocmite în vederea inventarierii în domeniul privat, a unor terenuri situate în intravilanul orașului Rovinari,  județul Gorj.  
29986 07.08.2023 Proiect de hotărâre  privind aprobarea repartizării, conform  listei de priorități stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.232/25.10.2022, a unui apartament  în regim ANL din orașul Rovinari, județul Gorj.  
29682 03.08.2023 Proiect de hotărâre privind     darea în administrare a terenului în suprafață de 6190mp, număr cadastral 36706, situat în orașul Rovinari, str.Autoliv, județ Gorj, către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL.  
29695 03.08.2023 Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului Ionescu Adrian-Florin din AGA la Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL și Orașul Rovinari prin Consiliul Local numește un nou reprezentant în AGA.  
29690 03.08.2023 Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului Ionescu Adrian-Florin din AGA la Societatea Servicii Publice Locale SRL și Orașul Rovinari prin Consiliul Local numește un nou reprezentant în AGA.  
29357 01.08.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, încheiate la data de 30.06.2023.  
29349 01.08.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Investiții in sistemele informatice și în infrastructura digitala a Spitalului orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari”.  
28270 24.07.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuințe disponibile din  fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului  Local Rovinari nr.163/30.08.2022, situat în oraș Rovinari, județul Gorj.  
28268 24.07.2023  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui stimulent financiar elevei Bolborea A.Daria Alexandra (Școala Gimnazială nr.1) de pe raza UATO Rovinari care a obținut rezultate deosebite (media 10,00) la examenul de Evaluare Națională 2023.  
28266 24.07.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a valorii totale pentru obiectivul de investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din orașul Rovinari”  
27603 17.07.2023 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari.  
27601 17.07.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, conform  listei de priorități stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.232/25.10.2022, a unui apartament în regim ANL din orașul Rovinari, județul Gorj.  
27663 17.07.2023 Proiect de hotărâre privind abrogarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr.70/ 27.04.2023 privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari.  
27597 17.07.2023 Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.30/27.02.2022 privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.03.2023-31.12.2023.  
27593 17.07.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
27599 17.07.2023 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 67mp, cu număr cadastral 35466, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Aleea Școlii, lângă bloc G10, nr.14, județul Gorj, în favoarea domnului Butură Vasile Geani.  
27513 17.07.2023 Proiect de hotărâre  privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 14mp, cu număr cadastral 35808, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Termocentralei, lângă bloc R2, nr.14A, județul Gorj, în favoarea doamnei Berbecel Daniela.  
27493 14.07.2023 Proiect de hotărâre  privind aprobarea transmiterii dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 520mp, cu număr cadastral 36663, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Tineretului, FN, județul Gorj, de la Bardan Vasile și Bardan Mihaela la S.C. REVEGE S.R.L.  
27368 14.07.2023 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 72mp, cu număr cadastral 36867, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Aleea Pieții, nr.16, județul Gorj, în favoarea S.C. CLADEMAL S.R.L.  
27370 14.07.2023 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.33242/ 31.08.2021 pentru cabinetul medical S.C. RADENT ESTETIQUE&RX 3D S.R.L. (spațiul nr.7) ce funcționează în imobilul ”internat” al   Liceului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.  
27142 12.07.2023 Proiect de hotărâre privind alipirea terenului în suprafață de 9495mp, cu număr cadastral 35988, cu terenul în suprafață de 9500mp, cu număr cadastral 35989mp, situate în orașul Rovinari, strada Jiului, nr.6, județul Gorj.  
27136 12.07.2023 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 34mp, cu număr cadastral 35799, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Aleea IE1, nr.5, județul Gorj, în favoarea S.C. TOLMIN S.R.L.  
25175 27.06.2023 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Societatea Servicii Publice Locale SRL, valabile începând cu 01 iulie 2023.  
25161 27.06.2023 Proiect de hotărâre privind completarea art.1 lit.b) din Hotărârea Consiliului Local nr.90/30.05.2023 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală.  
24458 21.06.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016”, valabile începând cu data de  01.07.2023.  
24407 21.06.2023 Proiect de hotarare privind  însușirea inventarului domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari.  
24386 21.06.2023 Proiect de hotarare privind aprobarea anulării din evidențele analitice a unor creanțe bugetare reprezentând chirii și penalități datorate de persoane fizice decedate.  
24439 21.06.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare de reședință în zona bl.P2 Rovinari, județul Gorj”.  
24347 20.06.2023 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.175/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
24096 18.06.2023 Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari.  
23528 15.06.2023 Proiect de hotărâre  privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 57mp, cu număr cadastral 35569, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Păcii, lângă bloc C10,  județul Gorj, în favoarea doamnei Cărămidă Luiza.  
23524 15.06.2023 5.Proiect de hotărâre privind demararea procedurii pentru achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului  în suprafață de 1155 mp din suprafața de 3989 mp,  situat în intravilanul orașului Rovinari, tarlaua 9 – parcelele 53/1; 9/1, tarlaua 10 – parcela 59/2, județul Gorj, înscris în CF 36629, cu număr cadastral 36629.  
23515 15.06.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a  locuințelor sociale din blocul B2 (camera 39), situat în orașul Rovinari, județul Gorj.  
23123 13.06.2023 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.  
23119 13.06.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul III al anului 2023.  
21075 26.05.2023 Proiect de hotarare privind declararea de uz și interes public a unor terenuri situate în oraș Rovinari,  județul Gorj.  
20995 26.05.2023 Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.236/ 14.11.2022 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu insule ecologice digitalizate a Orașului Rovinari” în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3-Managementul deșeurilor, Investiția I1- Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B. – Construirea de insule ecologice digitalizate.  
20702 24.05.2023 Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune  nr.27609/ 01.08.2019 și concesionarea către S.C. NEURO HEALING S.R.L. a spațiului nr.4, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul „internat” al  Liceului“Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.  
20472 23.05.2023 Proiect de hotărâre      privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari.  
20446 23.05.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2023 a concediului de odihnă neefectuat în anul 2022,  de către primarul orașului Rovinari.  
20567 23.05.2023 Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari.  
20431 22.05.2023 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire bloc locuințe sociale P+4E și amenajare zonă aferentă, branșare la utilități”.  
20069 22.05.2023 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari.  
20308 22.05.2023 Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală.  
20213 22.05.2023 Proiect de hotarare privind  aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Amenajare parcare de reședință în zona bl.A2-P7, oraș Rovinari”.  
20206 22.05.2023 Proiect de hotarare privind  aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Amenajare parcare de reședință în zona bl.P7, oraș Rovinari”.  
20203 22.05.2023 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de concesiune pentru cabinetele medicale ce funcționează în imobilul ”internat” al   Liceului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.  
20192 22.05.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Social ”CENTRU DE ZI DE SOCIALIZARE ȘI PETRECERE A TIMPULUI LIBER (TIP CLUB) DESTINAT PERSOANELOR VÂRSTNICE – ”CLUBUL SENIORILOR”.  
19337 16.05.2023 Proiect de hotărâre  privind  aprobarea îndreptării erorilor materiale strecurate în art.2 al Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.64/27.04.2023.  
       
       
19245 16.05.2023 Proiect de hotărâre  privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 56mp cu nr.cadastral 7045, aparținând domeniului privat, situat în orașul Rovinari, str.Prieteniei, FN, județul Gorj.  
19265 16.05.2023 Proiect de hotărâre prin care se ia act de situațiile financiare la 31 decembrie 2022 și se aprobă ca pierderea contabilă să fie recuperată din profitul anului 2023 pentru Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL.                 
19261 16.05.2023 Proiect de hotărâre prin care se ia act de situațiile financiare la 31 decembrie 2022 și se aprobă stabilirea profitului contabil și repartizarea acestuia pentru Societatea Servicii Publice Locale Rovinari.  
19003 15.05.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari, încheiate la data de 31.03.2023.  
17990 08.05.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Energetice a Orașului Rovinari pentru perioada 2021-2027.  
18348 09.05.2023 Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului „MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVII JUDEȚULUI GORJ”, în vederea depunerii acestuia în cadrul Apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație.  
16727 27.04.2023 Proiect de hotărâre  privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic- detalii de execuție,  pentru obiectivul de investiții „Actualizare proiectare- Reabilitare și modernizare centru de asistență școlară afterschool și creșă oraș Rovinari”.  
16687 27.04.2023 Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, aferenți obiectivului de investiții ”Extindere, modernizare și dotare Complex sportiv str.Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”.  
16677 27.04.2023 Proiect de hotărâre  privind aprobarea  predării către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Extindere, modernizare și dotare Complex sportiv, str. Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”.  
16653 27.04.2023 Proiect de hotărâre  privind aprobarea participării UATO Rovinari în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu.  
16592 26.04.2023 Proiect de hotarare privind aprobarea completării Regulamentului de atribuire/

licitaţie a locurilor de parcare pentru folosinţă, în parcările  de reședință din orașul Rovinari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.120/27.07.2021.

 
16383 25.04.2023 Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.10065/08.03.2023 la Hotărârea Consiliului Local nr.47/29.03.2023 privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul II al anului 2023.  
16114 24.04.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați – faza proiect tehnic detalii de execuție – pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parc joacă, zona blocurilor D3-D5, oraș Rovinari”.  
15835 20.04.2023 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari.  
15789 20.04.2023 Proiect de hotărâre privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari.  
15691 20.04.2023 Proiect de hotărâre  prin care se ia act de demisia domnului ––– din AGA la Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL și Orașul Rovinari prin Consiliul Local numește un nou reprezentant în AGA.  
15700 20.04.2023 Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului –––– din  AGA la Societatea Servicii Publice Locale SRL și Orașul Rovinari prin Consiliul Local numește un nou reprezentant în AGA.  
15608 20.04.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați -faza proiect tehnic detalii de execuție- pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale – bloc T1, L1 și H4”.  
15592 20.04.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de Personal ale Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
15116 12.04.2023 Proiect de hotărâre privind completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/ 27.10.2021.  
14935 11.04.2023 Proiect de hotărâre privind     concesionarea prin licitație publică a terenurilor în suprafață de 132932mp, cu nr.cadastral 37036 și în suprafață de 6076mp cu nr.cadastral 37037, situate în extravilanul orașului Rovinari, în zona Albiei majore a Râului Jiu, în aval față de Termocentrala Rovinari, județul Gorj.  
14905 11.04.2023 Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare întocmite în vederea inventarierii în domeniul privat, a unor terenuri situate în intravilanul orașului Rovinari,  județul Gorj.  
14884 11.04.2023 Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului––– din  AGA la SC APĂ CANAL SALUBRITATE SRL prin lichidator judiciar Siomax SPRL și se numește un nou reprezentant în AGA.  
14788 10.04.2023 Proiect de hotărâre privind achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 3000mp, număr cadastral 36881, CF 36881, tarlaua 100, parcelele 741, 745, 746, situat în intravilanul Orașului Rovinari,  jud.Gorj.  
14064 06.04.2023 Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024.  
12612 27.03.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, în condițiile legislației în vigoare, a unui numar de 300 tichete sociale, în valoare de 100 lei/tichet cu TVA, în sumă totală de 30.000 lei cu TVA,  cu ocazia sarbatorilor pascale 2023.  
12609 27.03.2023 Proiect de hotărâre  privind  modificarea art.4 alin.2 și alin.5 lit.b) din Regulamentul privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici și pentru utilizatori non-casnici pe raza orașului Rovinari aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.165/ 30.08.2022.  
12607 27.03.2023 Proiect de hotarare privind încetarea dreptului de folosință gratuită (comodat) către Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari a bunurilor care au făcut obiectul anexelor nr.21455/18.05.2022 și nr.46497/ 18.10.2022.  
12604 27.03.2023 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.22657/23.06.2021 din Hotărârea Consiliului Local nr.109/29.06.2021 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare la nivelul Orașului Rovinari și stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Orașului Rovinari.  
12262 23.03.2023 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari.  
12266 23.03.2023 Proiect de hotărâre privind     aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea activității de voluntariat din cadrul UATO Rovinari – Direcția Publică de Asistență Socială.  
12264 23.03.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice și juridice, conform prevederilor art.265 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  
11211 16.03.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare privind proiectul ”HUB de servicii MMSS- SII MMSS”, cod MySmis 130963, între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UATO Rovinari prin Direcția Publică de Asistență Socială.  
10265 09.03.2023 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 58mp, cu nr.cadastral 37034, proprietate privată a orașului Rovinari, situat în oraș Rovinari, Aleea Pieții, FN, lângă bl.G4, județul Gorj.  
10160 08.03.2023 Proiect de hotărâre privind     alipirea terenului în suprafață de 17mp, cu număr cadastral 35861, cu terenul în suprafață de 35mp, cu număr cadastral 35968mp, proprietate privată a orașului Rovinari, județul Gorj.  
10109 08.03.2023 Proiect de hotărâre privind     aprobarea raportelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul public al orașului Rovinari, județul Gorj.  
10069 08.03.2023 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.  
10066 08.03.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul II al anului 2023.  
7493 16.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de minimis reprezentând scutiri la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Orașului Rovinari.          
9654 03.03.2023 Proiect de hotărâre  privind demararea procedurii de concesionare, prin licitație publică organizată în condițiile legii, a terenurilor în suprafață de 132932mp cu nr.cadastral 37036 și în suprafață de 6076mp cu nr.cadastral 37037, situate în extravilanul orașului Rovinari, județul Gorj.  
9658 03.03.2023 Proiect de hotărâre privind cesiunea părților sociale deținute de SC APA CANAL SALUBRITATE SRL prin lichidator judiciar Siomax SPRL către Orașul Rovinari, prin Consiliul Local Rovinari și actualizarea actului constitutiv al Societății Servicii Publice Locale SRL.  
9306 02.03.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Societatea Servicii Publice Locale SRL.  
8836 28.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatulde specialitate al Primarului  orașului Rovinari.  
8602 27.02.2023 Proiect de hotărâre  privind acordarea de sprijin financiar pe anul 2023 pentru unitățile de cult religios.  
8607 24.02.2023 Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare întocmite în vederea concesionarii, prin licitație publică, a unor terenuri situate în extravilanul orașului Rovinari, zona Albiei majore a Râului Jiu, în aval de Termocentrala Rovinari, județul Gorj.  
8373 23.02.2023 Proiect de hotărâre  privind însușirea inventarului domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari.  
8370 23.02.2023 Proiect de hotărâre  privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT Rovinari și declararea de uz și interes public a terenului în suprafață de  4134mp din acte, respectiv 4138mp suprafață măsurată, înscris în cartea funciară 35269, situat în oraș Rovinari, Bulevardul Minerilor, județul Gorj.  
8057 21.02.2023 Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgență ––- în vederea achiziționării unei proteze de coapsă modulară cu silicon.  
7984 21.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Rovinari pentru anul 2023.  
8012 21.02.2023 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de înscriere a cetățenilor din orașul Rovinari, în perioada 06.03.2023 – 24.03.2023, în vederea acordării și distribuirii de beneficii de asistență socială, constând în tichete sociale, conform legislației în vigoare, cu ocazia sărbătorilor pascale 2023.  
7916 20.02.2023 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari.  
7725 20.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Societății Servicii Publice Locale SRL .  
7720 20.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL.  
7718 20.02.2023 Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Anexa 1 art. 470, alin. 2, coloana 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.259/21.12.2022 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite și taxe locale pentru anul 2023.  
7579 16.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.03.2023-31.12.2023.  
7548 16.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii sportivilor  şi colectivelor tehnice, din cadrul Clubului Sportiv  “JIUL ROVINARI 2016”, care  obţin performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale în cursul anului 2023.  
7489 16.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță de la Secția Fotbal, Secția Tenis și Secția Box, legitimați la Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru anul 2023.  
7491 16.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către persoane fizice.  
7246 15.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, județul Gorj, începând cu luna martie 2023.  
7261 15.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrative teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2022.  
7205 14.02.2023 Proiect de hotărâre privind  îndreptarea erorilor materiale strecurate în  Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.251/ 24.11.2022 și Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.4/20.01.2023.  
7056 14.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
6442 09.02.2023 Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local nr.49/27.02.2018 privind aprobarea nomenclatorului stradal al orașului Rovinari.  
6021 07.02.2023 Proiect de hotărâre privind     plata cotizației pentru anul 2023 la Asociația Orașelor din România.  
6393 09.02.2023 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.7916 /01.03.2021 pentru cabinetul medical (spațiul nr.16), ce funcționează în imobilul ”internat” al Liceului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.           
6290 08.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2023 ce revine unităților administratriv-teritoriale membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj.  
6288 08.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2023 ce revine unităților administratriv-teritoriale membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ADIA” Gorj.  
5569 03.02.2023 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari.  
5029 01.02.2023 Proiect de hotărâre  privind aprobarea Bugetului  local de venituri și cheltuieli  al UATO ROVINARI pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026, Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 și a Programului de investiții pe anul 2023.  
3299 19.01.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Publice de Asistență Socială.  
3204 19.01.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere vacanta de director executiv- Direcția Publică de Poliție Locală.  
3202 19.01.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Clubul Sportiv ”JIUL Rovinari 2016”, valabile începând cu data de 01 februarie 2023.  
3206 19.01.2023 Proiect de hotărâre privind  desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local oraș Rovinari în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al UAT oraș Rovinari.  
2716 17.01.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.02.2023-28.02.2023.  
2219 16.01.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului activităților de primăvară 2023 și Calendarului activităților de vară-toamnă 2023, cuprinzănd lucrările de întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi ale orașului Rovinari, ce vor fi executate de către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL.  
2212 16.01.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de acțiuni sau lucrări de interes local  ce se vor desfășura în anul 2023.  
2693 17.01.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului orar/agent de pază practicat de Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL.  
2293 16.01.2023 Proiect de hotărâre prin care se ia act de tarifele prestate de serviciul de salubritate la nivel ADIS Gorj, pentru anul 2023.  
2225 16.01.2023 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.165/30.08.2022 privind aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici și pentru utilizatori non-casnici pe raza orașului Rovinari.  
53720 05.12.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare propusă a funcționa în anul școlar 2023-2024 pe raza orașului Rovinari, județul Gorj.  
2305 16.01.2023 Proiect de hotărâre privind completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul privat al orașului Rovinari, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.192/27.10.2021.  
2133 16.01.2023 Proiect de hotărâre privind actualizarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local ”Asociația Jiul de Transport Public Local”.  
822 09.01.2023 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.260/21.12.2022 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală.  
3200 19.01.2023 Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2023, în sumă de 5.877.534,20  lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2023.  

 

Cauta
Retele Sociale