| Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

 

23. HOTĂRÂRE privind  darea în administrare a  autobuzelor electrice cu stații de încărcare  și sisteme ticketing , către Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii

  Hotararea_Nr.23_din_12.02.2024.pdf (657,8 KiB, 12 hits)

22. HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului  local de venituri și cheltuieli  al UATO ROVINARI pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027, Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027 și a Programului de investiții pe anul 2024

  Hotararea_Nr.22_din_12.02.2024.pdf (961,3 KiB, 12 hits)

21. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.21_din_12.02.2024.pdf (4,7 MiB, 11 hits)

20.HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.15/30.01.2024 privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2023, în sumă de 18.439,54 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2024

  Hotararea_Nr.20_din_12.02.2024.pdf (674,3 KiB, 11 hits)

19. HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general a indicatorilor tebnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare de reședință în zona bloc P7”

  Hotararea_Nr.19_din_30.01.2024.pdf (82,0 KiB, 9 hits)

18. HOTĂRÂRE privind validarea Dispoziției primarului nr. 1.356/20.12.2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.18_din_30.01.2024.pdf (54,0 KiB, 10 hits)

17. HOTĂRÂRE privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local oraș Rovinari în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al UAT oraș Rovinari, pentru activitatea desfășurataîn anul 2023

  Hotararea_Nr.17_din_30.01.2024.pdf (34,6 KiB, 8 hits)

16. HOTĂRÂRE privind prelungirca  contractului de concesiune nr.7916/01.03.2021 pentru cabinetul medical S.C. SAUDE MED S.R.L. (spațiul nr.16), ce functionează în imobilul „internat” al Liceului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.16_din_30.01.2024.pdf (41,2 KiB, 9 hits)

15. HOTĂRÂRE privind utilizarea  excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2023, în sumă de 18.439,54lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2024

  Hotararea_Nr.15_din_30.01.2024.pdf (56,3 KiB, 5 hits)

14. HOTĂRÂRE privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației unei suprafețe de 1358,85mp din clădirea internat școlar, situat în orașul Rovinari, str.Jiului nr.6, ce aparține Liceului „Gheorghe Tătărescu”, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație

  Hotararea_Nr.14_din_30.01.2024.pdf (54,5 KiB, 5 hits)
 

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2024, a sumelor alocate pentru aceste manifestări și a sumelor pentru achiziția de servicii artistice pentru Ansamblul artistic de amatori „JIULEȚUL”

  Hotararea_Nr.13_din_30.01.2024.pdf (369,0 KiB, 6 hits)

12. HOTĂRÂRE privind  majorarea sumei de la 1200 lei/16 ore/lună  la 1500 lei/16/ore/lună reprezentând contravaloare servicii artistice pentru membrii Ansamblului artistic de amatori „JIULEȚUL”

  Hotararea_Nr.12_din_30.01.2024.pdf (37,9 KiB, 6 hits)

11. HOTĂRÂRE privind  aprobarea Calendarului activităților de primăvă 2024 și Calendarul activitităților de vară-toamnă 2024, cuprinzând lucrările de întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi ale orașului Rovinari, ce vor fi executate de către Societatea Scrvicii Publiee Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.11_din_30.01.2024.pdf (336,7 KiB, 9 hits)

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2024 

  Hotararea_Nr.10_din_30.01.2024.pdf (138,7 KiB, 24 hits)

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de repartizare a unei locuințe sociale din blocul B2 (camera 35, etaj 2), situat în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.9_din_30.01.2024.pdf (94,2 KiB, 9 hits)

8. HOTĂRÂRE privind  alegerea președintelui de  ședință

  Hotararea_Nr.8_din_30.01.2024.pdf (29,5 KiB, 6 hits)

7.  HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului de Iluminat Public al orașului Rovinari, serviciu cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Rovinari

  Hotararea_Nr.7_din_30.01.2024.pdf (150,2 KiB, 13 hits)

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării în anul 2024 a concediului de odihnă neefectuat în anul 2023, de către primarul orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.6_din_30.01.2024.pdf (35,5 KiB, 11 hits)

5. HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv „Jiul Rovinari 2016”

  Hotararea_Nr.5_din_30.01.2024.pdf (135,4 KiB, 11 hits)

4. HOTĂRÂRE privind privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Primăriei oraș Rovinari  și serviciilor publice, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local al Orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.4_din_30.01.2024.pdf (192,1 KiB, 15 hits)
 

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea energetică a Spitalului Orășenesc Sfântul Ștefan Rovinari” și a cheltuielilor legate de proiect

  Hotararea_Nr.3_din_26.01.2024.pdf (672,0 KiB, 15 hits)

 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiectul ”Reabilitarea energetică a Spitalului Orășenesc Sfântul Ștefan Rovinari”

  Hotararea_Nr.2_din_26.01.2024.pdf (571,9 KiB, 9 hits)

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare propusă a funcționa în anul școlar 2024-2025 pe raza orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.1_din_12.01.2024.pdf (161,4 KiB, 25 hits)

    
Cauta
Retele Sociale