| Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse
 1. HOTĂRÂRE – privind stabilirca salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv „Jiul Rovinari 2016”- funcții specifice familici ocupaționale „Administrație”
  Hotararea_Nr.239_din_21.12.2021.pdf (1,1 MiB, 125 hits)

 

 1. HOTĂRÂRE – privind majorarca cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată in orașul Rovinari,

Aleea IEl  nr.l, jud.Gorj, proprietatea SC DEDALCONEX SRL

  Hotararea_Nr.238_din_21.12.2021.pdf (728,1 KiB, 124 hits)

 

 1. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL
  Hotararea_Nr.237_din_21.12.2021.pdf (2,2 MiB, 121 hits)

 

 1. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Societatea Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L, valabile cu data de 01.01.2022

 

   Hotararea_Nr.236_din_21.12.2021.pdf (3,0 MiB, 132 hits)

 

 1. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifelor practicate de Societatea Servicii Publice Locale SRL pentru malaxor și vibropresa mobilă

   Hotararea_Nr.235_din_21.12.2021.pdf (641,6 KiB, 98 hits)

 

 1. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional alClubului Sportiv ,JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.01.2022-31.01.2022

   Hotararea_Nr.234_din_21.12.2021.pdf (1,5 MiB, 160 hits)

 

 1. HOTĂRÂRE – privind darea in folosință gratuită a obiectivului „Stație de epurare ape uzate, orașul Rovinari, județul Gorj” catre S.C. APAREGIO S.A.
  Hotararea_Nr.233_din_21.12.2021.pdf (3,9 MiB, 171 hits)

 

 1. HOTĂRÂRE – privind stabilirca salariilor· de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Prirnarului și din cadrul serviciilor publice, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local Rovinari

   Hotararea_Nr.232_din_21.12.2021.pdf (2,8 MiB, 163 hits)

 

230. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul2021 al UATO Rovinari   Hotararea_Nr.231din_21.12.2021.pdf (6,6 MiB, 124 hits)

 1. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de executie preliminar al bugetului local al unității administrative Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrative Oraș Rovinari pentru trim. IV 2021

   Hotararea_Nr.230_din_21.12.2021.pdf (787,1 KiB, 112 hits)

 1. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari
  Hotararea_Nr.229_din_21.12.2021.pdf (5,8 MiB, 35 hits)
 1. HOTĂRÂRE – privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.192/27.10.2021
  Hotararea_Nr.227_din_21.12.2021.pdf (3,1 MiB, 143 hits)

226. HOTARARE – privind  aprobarea   raportului de evaluare nr.49362/03.12.2021/411/29.11.2021, întocmit de SC Consulting Company SRL, pentru stabilirea valorii în vederea valorificării prin vânzare pe piață a bunurilor/componentelor  aferente Punctului Termic 3   Hotararea_Nr.226_din_21.12.2021.pdf (1.012,7 KiB, 121 hits)

225. HOTĂRÂRE – privind modificarea și completarea anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.72/28.06.2007 privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe  și repartizarea locuințelor construiteprin „Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

  Hotararea_Nr.225_din_21.12.2021.pdf (1,1 MiB, 130 hits)

224. HOTĂRÂRE  – privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.28/24.02.2021 privind actualizarea componenței Consiliului tehnico-economic

  Hotararea_Nr.224_din_21.12.2021.pdf (957,6 KiB, 138 hits)

223. HOTĂRÂRE  – privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.223_din_21.12.2021.pdf (1,1 MiB, 114 hits)

222. HOTĂRÂRE  – privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul I al anului 2022

  Hotararea_Nr.222_din_21.12.2021.pdf (984,9 KiB, 104 hits)

221. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de  ședință

  Hotararea_Nr.221din_21.12.2021.pdf (491,2 KiB, 117 hits)

220. HOTĂRÂRE – privind aprobarea achiziționării unui număr de 348 tichete sociale în valoare de 60 lei/tichet cu TVA, în sumă de 20.880 lei cu TVA și a unui număr de 388 pachete cu dulciuri pentru copii, in valoare de 60 lei/pachet cu TVA, în sumă de 23.280 lei cu TVA, reprezentând beneficii de asistență socială, acordate cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2021

  Hotararea_Nr.220_din_25.11.2021.pdf (841,5 KiB, 205 hits)

219. HOTĂRÂRE –privind aprobarea repartizării, conform  listei de prioritați stabilită prin Hotărârea  Consiliului Local nr.190/31.07.2018,  a unui apartament în regim ANL din orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.219_din_25.11.2021.pdf (724,9 KiB, 161 hits)

218. HOTĂRÂRE – privind  rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.218_din_25.11.2021.pdf (6,5 MiB, 122 hits)

217. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tchnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază proiect tehnic-detalii de cxecuție pentru obiectivul de investitii „AMENAJARE PARCARE   ȘI ALEI PIETONALE ZONA BLOCURILOR Fl-F3”

  Hotararea_Nr.217_din_25.11.2021.pdf (1,5 MiB, 156 hits)

216. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiț“Amenajare parcare și alei pietonale zona bl.B2, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.217_din_25.11.2021.pdf (1,5 MiB, 156 hits)

215. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documenta’iei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  “ Racordare la utilități platou casa de cultură”, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.215_din_25.11.2021.pdf (1,5 MiB, 118 hits)

214. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cuantumului chiriei la contractele de închiriere pentru locurile de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orșului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.214_din_25.11.2021.pdf (1,2 MiB, 115 hits)

213. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 200mp, situat in oraș Rovinari, strada Autoliv, nr.5, județul Gorj și asupra terenului în suprafață de 100 mp, situat in oraș Rovinari, strada Autoliv, FN, jud.Gorj, apartinând domeniului privat al orașului Rovinari, în favoarea doamnei Bîrlădeanu Maria

  Hotararea_Nr.214_din_25.11.2021.pdf (1,2 MiB, 115 hits)

212. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, frără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 80mp, aparținând domeniului privat, situat in oraș Rovinari, strada Aleea Picții, nr.2, lânga bl.G4, județul Gorj, în favoarea doamnei  Șoimu Doina

  Hotararea_Nr.212_din_25.11.2021.pdf (1,0 MiB, 110 hits)

211. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenurilor în suprafață de 64 mp și 100 mp, aparținând domeniului privat, situate în oraș Rovinari, strada Castanilor, nr.6, județul Gorj, în favoarea SC MICRICOM SRL

  Hotararea_Nr.211_din_25.11.2021.pdf (990,7 KiB, 85 hits)

210.HOTĂRÂRE – privind dezmembrarea  terenului în suprafață de 11152 mp, având numărul cadastral 36875, situat in orașul Rovinari, str. 22 Deccmbrie 1989 și str.Autoliv, județul Gorj, în două loturi

  Hotararea_Nr.210_din_25.11.2021.pdf (931,5 KiB, 109 hits)

209. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportului de evaluare nr.44593/386/29.10.2021, întocmit de  SC Consulting Company SRL pentru terenul în suprafață de 115.322 mp, situat în intravilanul orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.209_din_25.11.2021.pdf (659,2 KiB, 134 hits)

208. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Programului operativ al pregătirilor de iarnă 2021-2022 pe raza orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.208_din_25.11.2021.pdf (4,1 MiB, 144 hits)

207. HOTĂRÂRE – privind modificarea  articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local nr.274/28.11.2017 privind constituirea Societății Serviciul de Bază Pază și Protecție

  Hotararea_Nr.207_din_25.11.2021.pdf (679,2 KiB, 205 hits)

206. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.206_din_25.11.2021.pdf (13,9 MiB, 147 hits)

205. HOTĂRÂRE – privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxe locale pentru anul 2022

  Hotararea_Nr.205_din_25.11.2021.pdf (28,5 MiB, 277 hits)

204. HOTĂRÂRE – privind scutirea la plata impozitului pentru clădirile și terenurile utilizate de către organizațiile nonprofit, folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

  Hotararea_Nr.204_din_25.11.2021.pdf (563,5 KiB, 27 hits)

203. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară din data de 25.11.2021

  Hotararea_Nr.203_din_25.11.2021.pdf (452,4 KiB, 102 hits)

202. HOTĂRÂRE – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Dotarea unităților de învățământ din Oraș Rovinari cu echipamente de protecție și dispozitive medicale ”

  Hotararea_Nr.202_din_12.11.2021.pdf (163,6 KiB, 134 hits)

201. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifelor la activitățile de deszăpezire, măturat, stropit și activități conexe practicate de Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.201_din_05.11.2021.pdf (10,5 MiB, 156 hits)

200. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Rovinari ca membri în comisia de evaluare a probei interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.200_din_05.11.2021.pdf (686,5 KiB, 105 hits)

199. HOTĂRÂRE – privind aprobarca cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajare canal Prundurel, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.199_din_27.10.2021.pdf (3,5 MiB, 138 hits)

198. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico­ economici pentru obiectivul de investiții „Amenajarc cale de acces auto ;i pietonal parcare bloc A2-Alee bloc IE1”

  Hotararea_nr.198_din_27.10.2021.pdf (1,4 MiB, 129 hits)

197. HOTĂRÂRE – privind modificarca și înlocuirea anexei nr.27467/23.07.2021 la Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr. 124/27.07.2021 privind darea în folosință gratuită a sistămului de alimcntarc cu apă a localității  Vârț-Poiana către S.C. Aparegio Gorj S.A

  Hotararea_Nr.197_din_27.10.2021.pdf (1,2 MiB, 137 hits)

196. HOTĂRÂRE – privind apartartamentarea imobilului bloc A2, cu număr cadastral 36056, situat in orașul Rovinari, str. Prieteniei, nr.9, județul Gorj, în 51 unitîți individuale

  Hotararea_Nr.196_din_27.10.2021.pdf (2,3 MiB, 159 hits)

195. HOTĂRÂRE – privind dezmembrarea terenului în suprafață de 1387mp, avînd numărul cadastral 36245, situat in orașul Rovinari, str.Aleea Pieții, județul Gorj

  Hotararea_Nr.195_din_27.10.2021.pdf (955,8 KiB, 191 hits)

194. HOTĂRÂRE – privind aprobarea demarării procedurii de înscriere în vederea acordării  și distribuirii de beneficii de asistență socială cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2021

  Hotararea_Nr.194_din_27.10.2021.pdf (1,3 MiB, 142 hits)

193. HOTĂRÂRE – privind însușirea inventarului domeniului privat, conform propunerii comisici speciale de inventariere a domeniului public  și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.193_din_27.10.2021.pdf (3,7 MiB, 140 hits)

192. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.192_din_27.10.2021.pdf (14,2 MiB, 204 hits)

191. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea contului de executic al bugetului local al unității administrativ teritorialc Oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțatc din venituri proprii și subvenții din bugetul local  al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, încheiate la data de 30.09.2021

  Hotararea_Nr.191._din_27.10.2021.pdf (780,9 KiB, 119 hits)

190. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pc anul 2021 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.190_din_27.10.2021.pdf (6,7 MiB, 138 hits)

189. HOTĂRÂRE – privind plata cotizației anuale către Asociația Orașelor din România

  Hotararea_Nr.189_din_27.10.2021.pdf (544,5 KiB, 115 hits)

188. HOTĂRÂRE – privind validarea Dispoziției primarului nr.658/13.10.2021

  Hotararea_Nr.188_din_27.10.2021.pdf (651,4 KiB, 120 hits)

187. HOTĂRÂRE – privind validarea Dispoziției primarului nr.657/12.10.2021

  Hotararea_Nr.187_din_27.10.2021.pdf (666,4 KiB, 141 hits)

186. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico­ economici pentru obiectivul de investiții „Drum acces dcpou mașini electrice, Oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.186_din_27.10.2021.pdf (1,0 MiB, 132 hits)

185. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico­ economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc zona blocurilor D3-D5, oraș Rovinari, jud.Gorj”

  Hotararea_Nr.185_din_27.10.2021.pdf (1,0 MiB, 152 hits)

184. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico­ economici pentru obiectivul de investiții „Confecționarc sala post operatorie la adăpostul câinilor fără stăpân”

  Hotararea_Nr.184_din_27.10.2021.pdf (1,2 MiB, 104 hits)

183. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza Proiect Tehnic  și a indicatorilor tehnico­ economici pentru obiectivul de investiții ,Amenajarc parcare  și alei pietonale bloc Bl”

  Hotararea_Nr.183_din_27.10.2021.pdf (1,3 MiB, 176 hits)

182. HOTĂRÂRE – privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea repatrierii doamnei Ținică Laura, decedată în Madrid, Spania

  Hotararea_Nr.182_din_27.10.2021.pdf (699,8 KiB, 168 hits)

181. HOTĂRÂRE – privind aprobarea  raportului de evaluare nr.34182/06.09.2021/330/06.09.2021, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru terenul în suprafață de 191 mp, situat in oraș Rovinari, Bulevardul Minerilor, județul Gorj

  Hotararea_Nr.181_din_27.10.2021.pdf (670,4 KiB, 128 hits)

180. HOTĂRÂRE – privind aprobarea  raportului de evaluare nr.38761/29.09.2021/352/28.09.2021, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru patinoarul sintetic tectonikice, în vederea scoaterii din funcțiune prin valorificare  și, dupa caz, casare 

  Hotararea_Nr.180_din_27.10.2021.pdf (960,7 KiB, 212 hits)

179. HOTĂRÂRE –  privind modificarea punctelor 3, 4  și 7 ale art.1  și modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr. 318/19.12.2017

  Hotararea_Nr.179_din_27.10.2021.pdf (906,4 KiB, 118 hits)

178. HOTĂRÂRE – privind achiziționarea, in condițiile lcgislației în vigoare, a unor terenuri în suprafață totală de 844mp situate în intravilanul Orașului Rovinari, jud.Gorj, proprietatea doamnei Szatmary Elena

  Hotararea_Nr.178_din_27.10.2021.pdf (1,2 MiB, 138 hits)

177.  HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea  și Asigurarea Calității la Liceul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari

  Hotararea_Nr.177_din_27.10.2021.pdf (604,4 KiB, 114 hits)

176. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici pentru ohiectivul de invcstiții „Dezvoltarea  mobilității urbane din UAT Rovinari  și UAT Drăguțești prin modernizarea sistemului public de transport local”

  Hotararea_Nr.176_din_19.10.2021.pdf (1,6 MiB, 141 hits)

175. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare  și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.175_din19.10.2021.pdf (4,0 MiB, 189 hits)

174. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Sistem de canalizare  și tratare a apelor uzate în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.174_din_19.10.2021.pdf (4,0 MiB, 193 hits)

173. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții  „Sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Vârt, oraș Rovinari”,pentru finanțarca acestuia în cadrul Programului Național de lnvestiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.173_din_19.10.2021.pdf (3,9 MiB, 171 hits)

172. HOTĂRÂRE – privind abrogarea Hotărârilor de Consiliu Local nr.166, 167 și 168 adoptate în ședința extraordinară convocată de îndată, din data de 08.10.2021

  Hotararea_Nr.172_din_19.10.2021.pdf (685,8 KiB, 109 hits)

171. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oraș Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.171_din_08.10.2021.pdf (690,4 KiB, 161 hits)

170. HOTĂRÂRE – privind completarea rețelei școlare propusă a funcționa în anul școlar 2021-2022 pe raza orașului Rovinari, judetul Gorj

  Hotararea_Nr.170_din_08.10.2021.pdf (1,3 MiB, 150 hits)

169. HOTĂRÂRE – privind neasumarea rcsponsabilității organizării  și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractclor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul UATO Rovinari, în vederea derulării „Programul pentru școli al României în perioada 201 7-2023”, anul  școlar 2021-2022

  Hotararea_Nr.169_din_08.10.2021.pdf (718,9 KiB, 149 hits)

168. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.168_din_08.10.2021.pdf (4,4 MiB, 232 hits)

167. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Sistem de canalizare  și tratare a apelor uzate în localitatea Vârt, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.167_din_08.10.2021.pdf (4,5 MiB, 151 hits)

166. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Vârt, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadru Programului National de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.166_din_08.10.2021.pdf (4,3 MiB, 187 hits)

165. HOTĂRÂRE – privind arondarea Creșei din cadrul Direcției Publice de Asistență Socială la Grădinița cu Program Prelungit, unitate de învățământ preșcolar cu personalitate juridică

  Hotararea_nr.165_din_29.09.2021.pdf (642,4 KiB, 133 hits)

164. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice și reabilitarea Școlii Gimnaziale Nr.1 Rovinari”, precum și aprobarea proiectului (cererii de finanțare)

  Hotararea_Nr.164_din_29.09.2021.pdf (847,6 KiB, 133 hits)

163. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifelor la activitățile de salubrizare practicate de Serviciul de Iluminat Public al Orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.163_din_29.09.2021.pdf (1.008,5 KiB, 168 hits)

162. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Serviciului de Iluminat Public al Orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.162_din_29.09.2021.pdf (1,5 MiB, 161 hits)

161. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.161_din_29.09.2021.pdf (6,0 MiB, 258 hits)

160. HOTĂRÂRE – privind alocarea sumei de 50.000 lei plus TVA pentru „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”

  Hotararea_Nr.160_din_29.09.2021.pdf (638,4 KiB, 151 hits)

159. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016”, înregistrat cu nr.36977/674/20.09.2021 pentru perioada 1.10.2021-31.12.2021

  Hotararea_Nr.159_din_29.09.2021.pdf (2,8 MiB, 169 hits)

158. HOTĂRÂRE – privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Rovinari Nr.124/27.07.2021, privind darea în folosință gratuită a sistemului de alimentare cu apă a localității Vîrț-Poiana către S.C APAREGIO Gorj S.A

  Hotararea_Nr.158_din_29.09.2021.pdf (808,4 KiB, 135 hits)

157. HOTĂRÂRE – privind aprobarea completării Regulamentului de atribuire/licitație a locurilor de parcare pentru folosință, în parcările de reședință din orașul Rovinari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari Nr.120/27.07.2021

  Hotararea_Nr.157_din_29.09.2021.pdf (689,4 KiB, 121 hits)

156. HOTĂRÂRE – privind acordarea dreptului de acces în favoarea S.C. Orange Romania S.A pe proprietatea publică a UATO Rovinari pentru lucrările care constau  în instalarea de cablu optic pe o lungime de 740 m

  Hotararea_Nr.156_din_29.09.2021.pdf (734,5 KiB, 149 hits)

155. HOTĂRÂRE – privind acordarea normei de hrană  personalului Direcției Publice de Poliție Locală 

  Hotararea_Nr.155_din_29.09.2021.pdf (1,1 MiB, 143 hits)

154. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și Statului de Personal ale Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.154_din_29.09.2021.pdf (12,0 MiB, 63 hits)

153. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Școala Gimnazială Nr.3, Rovinari

  Hotararea_Nr.153_din_29.09.2021.pdf (572,1 KiB, 177 hits)

152. HOTĂRÂRE – privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local  în Consiliul de Adminsitrație al Grădiniței cu Program Prelungit, pentru anul școlar 2021-2022

  Hotararea_Nr.152_din_29.09.2021.pdf (582,9 KiB, 134 hits)

151. HOTĂRÂRE – privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Local  în Consiliul de Adminsitrație al Liceului „Gheorghe Tătărescu”, pentru anul școlar 2021-2022

  Hotararea_Nr.151_din_29.09.2021.pdf (584,1 KiB, 133 hits)

150. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local  în Consiliul de Adminsitrație al Școlii Gimnaziale Nr. 3,  pentru anul școlar 2021-2022

  Hotararea_Nr.150_din_29.09.2021.pdf (585,2 KiB, 130 hits)

149. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local  în Consiliul de Adminsitrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1,  pentru anul școlar 2021-2022

  Hotararea_Nr.149_din_29.09.2021.pdf (591,0 KiB, 156 hits)

148. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de S.C Consulting Company S.R.L și constituirea comisiei de negociere pentru achiziționarea terenului în suprafață de 386 de mp, număr cadastral 35814, situat în intravilanul orașului Rovinari, str. Aleea Școlii, județul Gorj

  Hotararea_Nr.148_din_29.09.2021.pdf (934,3 KiB, 112 hits)

147. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul IV al anului 2021

  Hotararea_Nr.147_din_29.09.2021.pdf (957,9 KiB, 130 hits)

146. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.146_din_29.09.2021.pdf (471,4 KiB, 143 hits)

145. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.145_din_10.09.2021.pdf (1,0 MiB, 144 hits)

144. HOTĂRÂRE – privind însușirea inventarului domeniului public, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.144_din_10.09.2021.pdf (2,1 MiB, 158 hits)

143. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 10.09.2021

  Hotararea_nr.143_din_10.09.2021.pdf (430,6 KiB, 166 hits)

142. HOTĂRÂRE – privind însușirea inventarului domeniului public, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari 

  Hotararea_nr.142_din_31.08.2021.pdf (3,5 MiB, 158 hits)

141. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare zona blocului G16, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.141_din_31.08.2021.pdf (1,7 MiB, 166 hits)

140. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.140_din_31.08.2021.pdf (1,7 MiB, 162 hits)

139. HOTĂRÂRE – privind încetarea dării în administrare a sistemulului de valorificare selectivă și valorificare a deșeurilor- phare 2004  și a terenului aferent sistemului de valorificare a deșeurilor menajere, atribuite catre ADIS Gorj

  Hotararea_Nr.139_din_31.08.2021.pdf (720,9 KiB, 201 hits)

138. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_nr.138_din_31.08.2021.pdf (6,0 MiB, 166 hits)

137. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei  și Statului de funcții pentru Societatea  Servicii Publice Locale S.R.L., valabile începând cu data 01.09.2021

  Hotararea_Nr.137_din_31.08.2021.pdf (2,2 MiB, 159 hits)

136. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, adăpostire și valorificare a animalelor (cai, vaci, porci, magari, etc) de pe domeniul public al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.136_din_31.08.2021.pdf (2,4 MiB, 187 hits)

135. HOTĂRÂRE – privind darea în folosință gratuită a unui numar de 100 coșuri gunoi stradale cu suport, către opcratorul de salubritate Serviciul Public de Iluminat al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.135_din_31.08.2021.pdf (1,1 MiB, 150 hits)

134. HOTĂRÂRE – privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinației imobilului „spatiu administrativ” în suprafață de 11,92  mp situat în incinta  Școlii Gimnaziale nr.3 Rovinari în „Cabinet medicină școlară”

  Hotararea_Nr.134_din_31.08.2021.pdf (757,1 KiB, 149 hits)

133. HOTĂRÂRE – privind încetarea contractului de concesiune nr.23795/30.06.2021 și concesionarea catre SC RADENT ESTETIQUE & RX RD SRL a spațiului nr.7, în suprafata totala de 35,25 mp, din imobilul, internat” al Colegiului  „Gheorghe Tatarcscu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.133_din_31.08.2021.pdf (1,1 MiB, 192 hits)

132. HOTĂRÂRE – privind alipirea a patru imobilc (terenuri) situate în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.132_din_31.08.2021.pdf (1.009,9 KiB, 146 hits)

131. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii  și subvenții din bugetul local  al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, încheiate la data de 30.06.2021

  Hotararea_Nr.131_din_31.08.2021.pdf (882,2 KiB, 137 hits)

130. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifelor practicate de Serviciul de lluminat Public al Orașului Rovinari pentru activitatea de măturat străzi

  Hotararea_Nr.130_din_27.07.2021.pdf (1,8 MiB, 158 hits)

129. HOTĂRÂRE – privind  achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 1423 mp, număr cadastral 36697,  situat în  intravilanul  Orașului  Rovinari,  str.Autoliv,  iud. Gorj , tarlaua 93, parcela  683, categoria  de folosință  fânețe,  proprietatea  numiților Păulescu Asineta , Gorun Adrian,  Gorun  Gheorghe

  Hotararea_Nr.129_din_27.07.2021.pdf (1,1 MiB, 196 hits)

128. HOTĂRÂRE – privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Rovinari în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr.3 Rovinari pentru anul  școlar 2021-2022

  Hotararea_Nr.128_din_27.07.2021.pdf (627,2 KiB, 167 hits)

127. HOTĂRÂRE –  prin care se ia act de demisia domnului Preda Ionel din Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv „.JIUL Rovinari 2016”

  Hotararea_Nr.127din_27.07.2021.pdf (560,7 KiB, 172 hits)

126. HOTĂRÂRE – privind  modificarea   și  completarea  art.6 din  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.108/29.06.2021   privind aprobarea  Studiului  de oportunitate  privind  modalitatea  de gestiune a  unor activități din  cadrul serviciului  public de salubrizare  la  nivelul  Orașului  Rovinari   și stabilirea  modalității  de gestiune  a serviciului  public  de salubrizare  la  nivelul  Orașului  Rovinari

  Hotararea_Nr.126_din_27.07.2021.pdf (1,3 MiB, 278 hits)

125. HOTĂRÂRE – privind  rectificarca  bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.125_din_27.07.2021.pdf (1,5 MiB, 271 hits)

124. HOTĂRÂRE –  privind darea in folosință gratuită a sistcmului de alimentare cu apă a localității  Vârt-Poiana către SC Aparegio  Gorj SA

  Hotararea_Nr.124_din_27.07.2021.pdf (1,3 MiB, 206 hits)

123. HOTĂRÂRE – pentru aprobarea Rcgulamentului privind condițiile de autorizare și metodologia de eliberare  a autorizației de funcționare pentru piețele de pe raza UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.123_din_27.07.2021.pdf (5,5 MiB, 179 hits)

122. HOTĂRÂRE – privind alipirea a trei imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.122_din_27.07.2021.pdf (1.020,0 KiB, 174 hits)

121. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de sancționare  și blocare/deblocare roți a autovehiculelor oprite sau staționate neregulamentar în parcările de reședință sau publice, situate pe raza orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.121_din_27.07.2021.pdf (5,1 MiB, 261 hits)

120. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitatie a locurilor de parcare pentru folosinta, în parcările  de reședință din orașul Rovinari

  Hotararea_Nr.120_din_27.07.2021.pdf (13,7 MiB, 302 hits)

119. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifului orar/agent de pază, practicat de Societatea Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.119_din_27.07.2021.pdf (1,1 MiB, 204 hits)

118. HOTĂRÂRE – privind aprobarea completarii Anexei nr.22349/428/18.06.2021 a Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.105/29.06.2021 privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.07.2021-30.09.2021

  Hotararea_Nr.118_din_27.07.2021.pdf (891,1 KiB, 150 hits)

117. HOTĂRÂRE – privind aprobarea înființării unui cabinet medical școlar la Școala Gimnazială Nr. 3 Rovinari

  Hotararea_Nr.117_din_27.07.2021.pdf (633,2 KiB, 165 hits)

116. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportului de evaluare înregistrat sub nr. 21250/236/14.06.2021 întocmit de SC CONSULTING COMPANY SRL și stabilirea redevenței pentru terenul în suprafață de 9 mp situat în orașul Rovinari, str. Tineretului, bloc  E1, jud. Gorj, atribuit către doamna Olteanu Gabriela Doina

  Hotararea_nr.116_din_27.07.2021.pdf (890,3 KiB, 173 hits)

115. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportului de evaluare înregistrat sub nr. 21252/235/14.06.2021 întocmit de SC CONSULTING COMPANY SRL și stabilirea redevenței pentru terenul în suprafață de 88 mp situat în orașul Rovinari, str. Tineretului nr.23, jud. Gorj, atribuit către Societatea Comercială MOLIDUL SRL

  Hotararea_Nr.115_din_27.07.2021.pdf (895,3 KiB, 210 hits)

114. HOTĂRÂRE – privind darea în administrare a etajului 2 din imobilul A2 situat în oraș Rovinari, str. Prieteniei, nr.9 , jud. Gorj, către Asociația Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare Gorj „ADIS” Gorj

  Hotararea_Nr.114_din_15.07.2021.pdf (1,0 MiB, 174 hits)

113. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.113_din_15.07.2021.pdf (2,1 MiB, 91 hits)

112. HOTĂRÂRE – privind  acordul Consiliului Local pentru rezilierea contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub. nr. 8531/22.12.2017 încheiat cu Societatea Complexul Energetic Oltenia SA

  Hotararea_Nr.112_din_29.06.2021.pdf (731,6 KiB, 164 hits)

111.  HOTĂRÂRE – privind  aprobarea dării în administrare către ADIS GORJ a bunurilor necesare desfășurării activității de salubrizare (precolectare, colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere) la nivelul orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.111_din_29.06.2021.pdf (2,6 MiB, 246 hits)

110. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază proiect tehnic – detalii de execuție, pentru obiectivul de invetiții „AMENAJARE PARC JOACĂ BISERICA SF. IOAN BOTEZĂTORUL, ORAȘ ROVINARI”

  Hotararea_Nr.110_din_29.06.2021.pdf (1,4 MiB, 169 hits)

109. HOTĂRÂRE – privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.232/30.12.2020  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual salarizați potrivit familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și din cadrul serviciilor publice, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local Rovinari

  Hotararea_Nr.109_din_29.06.2021.pdf (1,1 MiB, 173 hits)

108. HOTĂRÂRE – pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare la nivelul Orașului Rovinari și stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.108_din_29.06.2021.pdf (34,5 MiB, 201 hits)

107. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și a Statului de Personal ale Spitalului Orățenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.107_din_29.06.2021.pdf (1,2 MiB, 228 hits)

106. HOTĂRÂRE – privind alipirea a două imobile(terenuri) situate în oraș Rovinari, str. Florilor,în vecinătatea blocului B2, între blocul B2  și sediu Primărie – parcare, județul Gorj

  Hotararea_Nr.106_din_29.06.2021.pdf (949,3 KiB, 174 hits)

105. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016″pentru perioada 1.07.2021-30.09.2021

  Hotararea_Nr.105_din_29.06.2021.pdf (1,8 MiB, 158 hits)

104. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază proiect tehnic – detalii de execuție, pentru obiectivul de invetiții „Dezvoltarea mobilității urbane din UAT Rovinari și UAT Drăguțești prin modernizarea sistemului public de transport local”

  Hotararea_Nr.104_din_29.06.2021.pdf (1,3 MiB, 154 hits)

103. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii pentru  achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 386 mp, număr cadastral 35814, înscris în CF 35814, situat în intravilanul Orașului Rovinari, str. Aleea Școlii, jud. Gorj

  Hotararea_Nr.103_din_29.06.2021.pdf (708,3 KiB, 154 hits)

102. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Serviciului de Iluminat Public al Orașului Rovinari

  Hotararea_nr.102_din_29.06.2021.pdf (2,1 MiB, 175 hits)

101. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Târgului Săptămânal și a tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.101_din_29.06.2021.pdf (5,1 MiB, 198 hits)

100. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Servici Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.100_din_29.06.2021.pdf (673,4 KiB, 165 hits)

99. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea reparizării, conform listei de priorități stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.190/31.07.2018 a unui apartament în regim ANL din orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.99_din_29.06.2021.pdf (823,6 KiB, 156 hits)

98. HOTĂRÂRE – privind completarea anexei nr.18772/24.05.2021 la Hotărârea Consiliului Local nr.83/26.05.2021 privind încetarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr.643/18.03.2010 încehiat între Consiliul Local Rovinari și S.C APĂ CANAL SALUBRITATE S.R.L, și a actelor adiționale la contract

  Hotararea_Nr.98_din_29.06.2021.pdf (1,8 MiB, 178 hits)

97. HOTĂRÂRE – privind conceionarea către RACEA ROBERT- COSMIN – medic dentist – a spațiului nr.7, în suprafață totală de 32,25 mp, din imobilul „internat” al Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str. Jiului nr.6, jud. Gorj

  Hotararea_Nr.97_din_29.06.2021.pdf (973,4 KiB, 197 hits)

96. HOTĂRÂRE – privind privind prelungirea contractelor de concesiune pentru cabinetele medicale ce funcționează în imobilul „internat” al Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str. Jiului nr.6, jud. Gorj

  Hotararea_Nr.96_din_29.06.2021.pdf (1,0 MiB, 165 hits)

95. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitateal Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.95_din_29.06.2021.pdf (5,4 MiB, 96 hits)

94. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.94_din_29.06.2021.pdf (678,4 KiB, 154 hits)

93. HOTĂRÂRE – privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.93_din_29.06.2021.pdf (1,1 MiB, 147 hits)

92. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.92_din_29.06.2021.pdf (479,5 KiB, 184 hits)

91. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul III al anului 2021

  Hotararea_Nr.91_din_29.06.2021.pdf (918,8 KiB, 164 hits)

90. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.90_din_29.06.2021.pdf (2,4 MiB, 155 hits)

89. HOTĂRÂRE – privind stabilirea profilului contabil și repartizarea acestuia pentru Societatea Servicii Publice Locale

  Hotararea_Nr.89_din_26.05.2021.pdf (855,9 KiB, 195 hits)

                    88. HOTĂRÂRE – privind stabilirea profilului contabil și repartizarea acestuia pentru Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.88_din26.05.2021.pdf (881,0 KiB, 205 hits)

                    87. HOTĂRÂRE – privind desemnarea a doi membri în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor din partea instituției publice ce are în subordine rețea sanitară proprie – Consiliul Local, pentru ocuparea postului de director medical în cadrul Spitalului orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.87_din_26.05.2021.pdf (856,4 KiB, 187 hits)

                    86. HOTĂRÂRE – privind  rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.86_din_26.05.2021.pdf (1,2 MiB, 176 hits)

                    85. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Serviciul  de Iluminat Public al Orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.85_din_26.05.2021.pdf (1,8 MiB, 291 hits)

                    84. HOTĂRÂRE – privind mandatarea ADIS să exercite dreptul de a delega gestiunea Serviciului public de salubrizare din Orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.84_din_26.05.2021.pdf (25,3 MiB, 249 hits)

                    83. HOTĂRÂRE – privind încetarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr.643/18.03.2010 încheiat între Consiliul Local Rovinari și S.C. APĂ CANAL SALUBRITATE S.R.L, și a actelor adiționale la contract

  Hotararea_Nr.83_din_26.05.2021.pdf (894,8 KiB, 192 hits)

                    82. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Ansamblului artistic de amatori „JIULEȚUL”

  Hotararea_Nr.82_din_26.05.2021.pdf (1,7 MiB, 324 hits)

                    81. HOTĂRÂRE – privind aprobarea completării Anexeinr.14305/19.04.2021 a Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.60/27.04.2021 privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 1.05.2021-30.06.2021

  Hotararea_Nr.81_din_26.05.2021.pdf (888,0 KiB, 179 hits)

                    80. HOTĂRÂRE –  privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local Rovinari nr. 46. 50, 51, 53, adoptate în ședința ordinară din data de 30.03.2021

  Hotararea_Nr.80_din_26.05.2021.pdf (974,4 KiB, 177 hits)

                   79. HOTĂRÂRE – privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.54/30.03.2021 privind transmiterea fără plată a unori bunuri aflate în stare de funcționare către Primăria Logrești, județul Gorj

  Hotararea_Nr.79_din_26.05.2021.pdf (599,7 KiB, 207 hits)

                   78. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local  al unității administrativ-teritoriale Oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ-teritoriale Oraș Rovinari, încheiat la data de 31.03.2021

  Hotararea_Nr.78_din_26.05.2021.pdf (830,2 KiB, 197 hits)

                   77. HOTĂRÂRE – privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

  Hotararea_Nr.77_din_26.05.2021.pdf (558,4 KiB, 195 hits)

                  76. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC Consulting Company SRL  și constituirea comisiei de negociere pentru achiziționarea terenului în suprafață de 1423 mp, număr cadastral 36697, situat în intravilanul orașului Rovinari, str. Autoliv, jud. Gorj

  Hotararea_Nr.76_din26.05.2021.pdf (899,9 KiB, 188 hits)

                  75. HOTĂRÂRE – privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu  nr.23o/21.12.2020 privind însușirea propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.75_din_26.05.2021.pdf (990,4 KiB, 218 hits)

                  74. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui apartament din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/9.02.2018, situat în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.74_din_26.05.2021.pdf (674,5 KiB, 189 hits)

                 73. HOTĂRÂRE – privind aprobarea PlanuluiUrbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul „Construire bloc de locuințe sociale P+4E și amenajare zonă aferentă, branșament la utilități”

  Hotararea_nr.73_din_26.05.2021.pdf (19,5 MiB, 405 hits)

                72. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază proiect tehnic – detalii de execuție, pentru obiectul de investiții „Amenajare alei și parcare sediu primărie oraș Rovinari”

  Hotararea_nr.72_din_17.05.2021.pdf (1,2 MiB, 200 hits)

                 71. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiții „Construire carport solar modular Rovinari 20KWP”

  Hotararea_Nr.71_din_17.05.2021.pdf (938,5 KiB, 202 hits)

                70. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiții „Construire carport solar modular Rovinari 10KWP”

  Hotararea_Nr.70_din_17.05.2021.pdf (942,7 KiB, 212 hits)

               69. HOTĂRÂRE – privind darea în administrare a obiectivului Târg Săptămânal către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari

  Hotararea_Nr.69_din_17.05.2021.pdf (866,7 KiB, 224 hits)

              68. HOTĂRÂRE – privind acordarea de sprijin financiar pe anul 2021 pentru unitățile de cult religios

  Hotararea_Nr.68_din_17.05.2021.pdf (628,9 KiB, 184 hits)

              67. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.67_din_17.05.2021.pdf (4,0 MiB, 235 hits)

               66. HOTĂRÂRE – privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru stimularea mediului economic și diminuarea arieratelor bugetare în orașul Rovinari prin acordarea  scutirii de la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai orașului Rovinari și care își desfășoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.66_din_27.04.2021.pdf (8,1 MiB, 295 hits)

                65. HOTĂRÂRE – privind aprobarea aderării UAT comuna Ionești și UAT comuna Stănești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” Gorj

  Hotararea_Nr.65_din_27.04.2021.pdf (889,4 KiB, 236 hits)

                64. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și a Statului de Personal ale Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr._64_din_27.04.2021.pdf (1,6 MiB, 167 hits)

                63. HOTĂRÂRE – privind Regulamentului de Organizare și Funcționare al Pieței Agroalimentare Rovinari

  Hotararea_Nr.63_din_27.04.2021.pdf (677,3 KiB, 213 hits)

                62. HOTĂRÂRE –  privind actualizarea chiriilor aferernte contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de Agenția Națională pentru Locuințe în orașul Rovinari, Județul Gorj.

  Hotararea_Nr.62_din_27.04.2021.pdf (4,9 MiB, 246 hits)

                61. HOTĂRÂRE  – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv „Jiul Rovinari 2016”

  Hotararea_Nr.61_din_27.04.2021.pdf (5,9 MiB, 281 hits)

               60. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „Jiul Rovinari 2016” pentru perioada 1.05.2021 – 30.06.2021

  Hotararea_Nr.60_din_27.04.2021.pdf (1,6 MiB, 221 hits)

               59. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Trecere la nivel cu calea ferată – Aleea Trandafirilor, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.59_din_27.04.2021.pdf (1.014,7 KiB, 241 hits)

               58. HOTĂRÂRE – privind acordul Consiliului Local Rovinari pentru a suporta din bugetul local cheltuielile necesare executării lucrărilor de investiții (sistematizare pe verticală), care revin autorității locale la obiectivul „Construire Grădiniță Program Normal 4 săli de grupă în orașul Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.58_din_27.04.2021.pdf (649,7 KiB, 195 hits)

             57. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea raportului final privind selecția candidaților pentru postul vacant de administrator al Societății Servicii Publice Rovinari

  HCL_Rovinari_Nr.57_din_16.04.2021.pdf (996,9 KiB, 326 hits)

               56. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al UATO Rovinari pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024, Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024 și a Programului de investiții pe anul 2021

  HCL_Rovinari_Nr.56_din_16.04.2021.pdf (34,1 MiB, 329 hits)

               55. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economiceș și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectuvul de investiții „Amenajare parc joacă Grădinița cu program prelungit, oraș Rovinari”   

  HCL_Rovinari_Nr.55_din_30.03.2021.pdf (1,1 MiB, 258 hits)

               54. HOTĂRÂRE – privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri aflate în stare de funcționare, către Primăria Logrești, județul Gorj

  HCL_Rovinari_Nr.54_din_30.03.2021.pdf (827,2 KiB, 247 hits)

               53. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari și constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie, în favoarea SOCIETĂȚII PENTRU MĂRFURI ALIMENTARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ROVAL S.A, asupra terenului în suprafață de 296 mp, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, între blocurile A5-A6, județul Gorj

  HCL_Rovinari_Nr.53_din_30.03.2021.pdf (1.017,1 KiB, 232 hits)

               52. HOTĂRÂRE –  privind aproobarea achiziționării, în condițiile legislației în vigoare, a unui număr de 256 tichete sociale, în valoare de 60 de lei/tichet, în sumă totală de 15.360 lei cu TVA, cu ocaziasărbătorilor pascale 2021

  HCL_Rovinari_Nr.52_din_30.03.2021.pdf (732,6 KiB, 282 hits)

               51. HOTĂRÂRE – privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari și constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie, în favoarea domnului Gărăiacu Dragoș Claudiu, asupra terenului în suprafață de 4 mp, situat în oraș Rovinari, strada Termocentralei, lângă bloc S2, sc.2, ap.1, județul Gorj

  HCL_Rovinari_Nr.51_din_30.03.2021.pdf (984,6 KiB, 245 hits)

               50. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari și constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie, în favoarea doamnei Nechifor Isabela Lavinia, asupra terenului în suprafață de 4,04 mp, situat în orașRovinari, strada Muncii, lângă bloc B5, sc.2, ap.18, județul Gorj

  HCL_Rovinari_Nr.50_din_30.03.2021.pdf (973,3 KiB, 322 hits)

              49. HOTĂRÂRE – privind darea în folosință gratuită a imobilului în suprafață de 56,47 mp, situat în oraș Rovinari, str. Prieteniei, bloc A1, parter, județul Gorj, cu număr cadastral 35564-C1-U1, Societății Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL

  HCL_Rovinari_Nr.49_din_30.03.2021.pdf (1,1 MiB, 246 hits)

              48. HOTĂRÂRE – privind alipirea a trei imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, strada Aleea Pieții, nr. 12, lângă bloc G4, județul Gorj

  HCL_Rovinari_Nr.48_din_30.03.2021.pdf (947,8 KiB, 284 hits)

             47. HOTĂRÂRE – privind transmiterea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 24 mp, situat în oraș Rovinari, strada Termocentralei, nr.11, lângă bloc S2, județul Gorj, de la doamna Maricza Elena la doamna Cobzaru Elena Geanina

  HCL_Rovinari_Nr.47_din_30.03.2021.pdf (916,1 KiB, 261 hits)

             46. HOTĂRÂRE – privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari și constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie, în favoarea domnului Negru Gheorghiță, asupra terenului în suprafață de 4 mp, situat în oraș Rovinari, strada Aleea Școlii, Nr.1, lângă bloc P2, sc.1, ap.3, județul Gorj 

  HCL_Rovinari_Nr.46_din_30.03.2021.pdf (967,6 KiB, 235 hits)

            45. HOTĂRÂRE- privind acorarea normei de hrană personaluluidin cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  HCL_Rovinari_Nr.45_din_30.03.2021.pdf (1,1 MiB, 272 hits)

            44. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data  31.12.2020

  HCL_Rovinari_Nr.44_din_30.03.2021.pdf (1.010,3 KiB, 211 hits)

             43. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  „Spor de putere de la 250 kVA la 630 kVA, PTAB 20/0.4kV Padoc + Depou Mașini Electrice + Stație de Epurare, oraș Rovinari, Jud. Gorj”

  HCL_Rovinari_Nr.43_din_30.03.2021.pdf (1,1 MiB, 256 hits)

             42. HOTĂRÂRE –  privind demararea procedurii pentru achiziționaarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 1423 mp, număr cadastral 36697, situat în intravilanul Orașului Rovinari, str. Autoliv, jud. Gorj

  HCL_Rovinari_Nr.42_din_30.03.2021.pdf (765,0 KiB, 258 hits)

            41. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Rovinari pentru trimestrul II al anului 2021

  HCL_Rovinari_Nr.41_din_30.03.2021.pdf (610,7 KiB, 301 hits)

             40. HOTĂRÂRE- privind alegerea președintelui de ședință

  HCL_Rovinari_Nr.40_din_30.03.2021.pdf (464,0 KiB, 248 hits)

             39. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară a Consiliului Local Rovinari din data de 30.03.2021

  HCL_Rovinari_Nr.39_din_30.03.2021.pdf (492,6 KiB, 271 hits)

             38. HOTĂRÂRE – privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza Studiu de fezabilitate, aferent obiectivului de investiții „Extindere, modernizare și dotare Complex sportiv str. Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”

  HCL_Rovinari_Nr.38_din_16.03.2021.pdf (96,2 KiB, 300 hits)

           37. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței Agroalimentare Rovinari

  HCL_Rovinari_Nr.37_din_24.02.2021.pdf (5,6 MiB, 278 hits)

           36. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii de înscriere a cetățenilor din orașul Rovinari, în perioada 03.03.2021 – 24.03.2021, în vederea acordării  și distribuirii de beneficii de asistență socială, constând în tichete sociale, conform legislației în vigoare, cu ocazia sărbătorilor pascale 2021

  HCL_Rovinari_Nr.36_din_24.02.2021.pdf (1,2 MiB, 241 hits)

          35. HOTĂRÂRE – privind aprobarea înființării Serviciului Social „Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) destinat persoanelor vârstnice- Clubul Seniorilor” în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială

  HCL_Rovinari_Nr.35_din_24.02.2021.pdf (794,7 KiB, 262 hits)

         34. HOTĂRÂRE – privind aprobarea procedurii privind scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către persoanele fizice

  HCL_Rovinari_Nr.34_din_24.02.2021.pdf (9,3 MiB, 199 hits)

         33.  HOTĂRÂRE –  privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  HCL_Rovinari_Nr.33_din_24.02.2021.pdf (5,5 MiB, 242 hits)

         32.  HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și Statului de Personal pentru Spitalul Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  HCL_Rovinari_Nr.32_din_24.02.2021.pdf (11,2 MiB, 609 hits)

         31.  HOTĂRÂRE – privind aprobarea premierii sportivilor și colectivelor tehnice, din cadrul Clubului Sportiv „JIUL ROVINARI 2016”, care obțin performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale în cursul anului 2021

  HCL_Rovinari_Nr.31_din_24.02.2021.pdf (1.007,1 KiB, 253 hits)

         30. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță legitimați la Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru anul 2021

  HCL_Rovinari_Nr.30_din_24.02.2021.pdf (2,8 MiB, 256 hits)

        29. HOTĂRÂRE – privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al orașului Rovinari, județul Gorj

  HCL_Rovinari_Nr.29_din_24.02.2021.pdf (1,1 MiB, 252 hits)

          28. HOTĂRÂRE – privind actualizarea componenței Consiliului tehnico-economic

  HCL_Rovinari_Nr.28_din_24.02.2021.pdf (716,3 KiB, 271 hits)

          27. HOTĂRÂRE – privind concesionarea către societatea SAUDE MED SRL a spațiului nr.16, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul „internat” al  Colegiului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  HCL_Rovinari_Nr.27_din_24.02.2021.pdf (943,7 KiB, 245 hits)

          26.  HOTĂRÂRE – privind actualizarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.166/12.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al orașului Rovinari

  HCL_Rovinari_Nr.26_din_24.02.2021.pdf (851,5 KiB, 227 hits)

           25. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor beneficii sociale sub formă de premii în bani pentru cuplurile care aniversează 50 de ani de casatorie neîntreruptă

  HCL_Rovinari_Nr.25_din_24.02.2021.pdf (1,5 MiB, 300 hits)

           24.  HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc joacă Grădinița nr.4 (Scufița Roșie), oraș Rovinari”

  HCL_Rovinari_Nr.24_din_24.02.2021.pdf (997,0 KiB, 272 hits)

           23. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de investiții „Amenajare parc joacă  creșe, oraș Rovinari”

  HCL_Rovinari_Nr.23_din_24.02.2021.pdf (972,9 KiB, 162 hits)

           22. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea schemei de minimis privind acordarea facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru întreprinderi în vederea atragerii de investiții  și susținerii dezvoltării durabile în orașul Rovinari pentru SC ENOVA AUTOMATION&SERVICES SRL

  HCL_Rovinari_Nr.22_din_24.02.2021.pdf (910,4 KiB, 258 hits)

           21. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Rovinari pentru anul 2021

  HCL_Rovinari_Nr.21_din_24.02.2021.pdf (4,1 MiB, 418 hits)

         20.  HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2021

  HCL_Rovinari_Nr.20_din_24.02.2021.pdf (1,4 MiB, 245 hits)

         19. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului activităților de primăvara 2021 și Calendarul activităților de vară-toamnă 2021, cuprinzând lucrările de întretinere   și înfrumusețare a spațiilor verzi ale orașului Rovinari, ce vor fi executate de către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  HCL_Rovinari_Nr.19_din_24.02.2021.pdf (3,5 MiB, 178 hits)

         18. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr.4146/31.02.2020, privind concesionarea către S.C ORTOCLINICS BONES S.R.L (DR. Buciu Gabriel) a spațiului nr.10, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul „internat” al Colegiului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str. Jiului, nr.6, județul Gorj.

  HCL_Rovinari_Nr.18_din_27.01.2021.pdf (102,3 KiB, 343 hits)

        17. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr. 25/9.02.2018, situat în orașul Rovinari, județul Gorj.

  HCL_Rovinari_Nr.17_din_27.01.2021.pdf (78,2 KiB, 354 hits)

        16. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cotei de 0,5% destinată administratorilor locuințelor, pentru administrarea, întreținerea și reparațiile curente, precum și reparații capitale și aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 420/2018, privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G nr. 962/2001.

  HCL_Rovinari_Nr.16_din_27.01.2021.pdf (593,3 KiB, 330 hits)

        15. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  „Amenajare Platou Casă de Cultură oraș Rovinari”

  HCL_Rovinari_Nr.15_din_27.01.2021.pdf (84,9 KiB, 310 hits)

        14. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” în perioada 1.02.2021 – 30.04.2021.

  HCL_Rovinari_Nr.14_din_27.01.2021.pdf (320,3 KiB, 323 hits)

        13. HOTĂRÂRE – privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în anul școlar 2021-2022, pe raza orașului Rovinari, județul Gorj.

  HCL_Rovinari_Nr.13_din_27.01.2021.pdf (142,0 KiB, 337 hits)

        12. HOTĂRÂRE – privind aprobarea predării către Ministerul Educației Naționale și Cercetării a amplasamentului situat în intravilanul orașului Rovinari, strada Castanilor, Nr.3, cu număr cadastral 36255, în suprafață de 5003 mp.

  HCL_Rovinari_Nr._12_din_27.01.2021.pdf (71,1 KiB, 305 hits)

        11. HOTĂRÂRE – privind darea  în folosință gratuită a unor bunuri către unitățile de învățământ de pe raza orașului Rovinari.

  HCL_Rovinari_Nr.11_din_27.01.2021.pdf (105,3 KiB, 312 hits)

        10. HOTĂRÂRE – privind aprobarea procedurii privinddesfășurarea selecției candidaților pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație al Societății Servicii Publice Locale Rovinari SRL.

  HCL_Rovinari_Nr.10_din_27.01.2021.pdf (2,2 MiB, 370 hits)

        9. HOTĂRÂRE –  privind scutirea la plata impozitului pentru clădirile și terenurile utilizate de către organizațiile nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

  HCL_Rovinari_Nr.9_din_27.01.2021.pdf (63,0 KiB, 325 hits)

        8. HOTĂRÂRE – privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza orașului Rovinari.

  HCL_Rovinari_Nr.8_din_27.01.2021.pdf (1.014,2 KiB, 386 hits)

        7. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2021.

  HCL_Rovinari_Nr.7_din_27.01.2021.pdf (482,1 KiB, 318 hits)

       6. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Creșei din subordinea Direcției Publice de Asistență Socială.

  HCL_Rovinari_Nr.6_din_27.01.2021.pdf (1,1 MiB, 352 hits)

     5. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Statului de Personal al Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari.

  HCL_Rovinari_Nr.5_din_27.01.2021.pdf (591,8 KiB, 441 hits)

     4. HOTĂRÂRE – privind modificarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari.

  HCL_Rovinari_Nr.4_din_27.01.2021.pdf (944,9 KiB, 441 hits)

      3. HOTĂRÂRE – privind îndreptarea erorilor materiale din preambulul Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr. 232/30.12.2020 și Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr. 233/30.12.2020.

  HCL_Rovinari_Nr.3_din_12.01.2021.pdf (883,2 KiB, 346 hits)

       2. HOTĂRÂRE – privind utilizarea excedentului bugetului local  înregistrat la 31.12.2020, în sumă de 1.366.242,37 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021.

  HCL_Rovinari_Nr.2_din_12.01.2021.pdf (737,4 KiB, 325 hits)

     1.  HOTĂRÂRE – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Dotarea unităților de învățământ din Oraș Rovinari, cu echipamente de protecție și dispozitive medicale”. 

  HCL_Rovinari_Nr.1_din_12.01.2021.pdf (1,0 MiB, 309 hits)
    
Cauta
Retele Sociale